Minecraft Wiki
Advertisement
Overlevingsspel

Een nieuw overlevingsspel.

Gameplay in de meeste spelmodi van Minecraft bestaat voornamelijk uit het toevoegen en vernietigen van verschillende blokken in een willekeurig gegenereerde wereld.

Met deze blokken kunnen spelers de wereld om hen heen manipuleren en structuren bouwen en vernietigen. Omdat gameplay in Minecraft zo open en ongeleid is, stellen spelers vaak hun eigen doelen en spelen ze het spel naar eigen goeddunken. Een voorbeeld hiervan is de Minecraft-sport, Spleef.

Spelmodi[]

De vijf spelmodi in Minecraft zijn Overleven, Creatief, Avontuur, Toeschouwer en Hardcore.

Overleven[]

Hoofdartikel: Overleven


In deze modus moeten spelers al hun materialen verzamelen om te bouwen, voorwerpen en gereedschappen te maken en ervaringspunten op te doen. Er is een honger- en harnas-balk, een inventaris en, indien onder water, een zuurstofbalk. Als een speler sterft, gaan ze terug naar hun spawnpunt.

Creatief[]

Hoofdartikel: Creatief


De speler heeft toegang tot een oneindige hoeveelheid van bijna alle blokken en voorwerpen die beschikbaar zijn en kan deze onmiddellijk vernietigen. Spelers zijn onkwetsbaar en hebben geen gezondheid, harnas of honger en kunnen vliegen. De speler heeft toegang tot voorwerpen die niet beschikbaar zijn in de overlevingsmodus, bijvoorbeeld spawneieren. De speler ziet geen opdrachtblokken als je door de creatieve GUI kijkt - je moet opdrachtblokken spawnen met de opdrachten /give of /setblock.

Avontuur[]

Hoofdartikel: Avontuur


Spelers kunnen interactie hebben met objecten zoals hendels en knoppen en kunnen interactie hebben met wezens. Ze kunnen blokken echter alleen breken met gereedschappen met een CanDestroy-datatag en alleen blokken plaatsen als het blok dat ze vasthouden een CanPlaceOn-datatag heeft, waardoor deze modus goed is voor avontuurmaps.

Hardcore[]

Hoofdartikel: Hardcore


In deze modus, die op dezelfde manier wordt gespeeld als de overlevingsmodus, is de moeilijkheidsgraad permanent ingesteld op "Moeilijk" en wanneer de speler sterft, is de enige keuze dat de map moet worden verwijderd of dat de speler permanent in toeschouwermodus wordt gezonden.

Technisch gezien is Hardcore een modificator voor de spelmodus in plaats van een spelmodus. Echter, zonder valsspelen, is het alleen mogelijk om "Hardcore Survival" te krijgen. Om de "Hardcore Overlevings"modus te verkrijgen, moet de speler de gamewereld bewerken met externe tools of openen naar LAN en commando's inschakelen. Er is bijna geen zichtbaar verschil tussen "Hardcore Creatief" en "Niet-Hardcore Creatief", omdat in de Creatieve modus de enige manier om te sterven is in de void vallen of het /kill . Daarom verwijst 'Hardcore' meestal naar 'Hardcore Overleven'. Als iemand op een server sterft, wordt deze verbannen. Als iedereen op een server wordt verbannen, wordt de wereld voor de server verwijderd. Als je naar een hardcore singleplayer-wereld kijkt, is de spelmodus "Hardcore Modus!" en de kleur is rood.

Hardcore is technisch gezien geen spelmodus en kan niet worden ingeschakeld met de opdracht /gamemode.

Toeschouwer[]

Hoofdartikel: Toeschouwer


Deze spelmodus is geïmplementeerd in 1.8. In toeschouwermodus kun je door blokken vliegen, zien wat andere entiteiten zien door er met de linkermuisknop op te klikken, en je bent onzichtbaar voor alles en iedereen behalve voor andere toeschouwers. U kunt geen interactie hebben met blokken, entiteiten of je inventaris. In de third-personmodus, zie je eruit als een transparante, zwevende kop zonder lichaam. U kunt het scrollwiel gebruiken om de snelheid aan te passen waarmee u vliegt, in tegenstelling tot vliegen in de creatieve modus.

Tabel van spelmodi[]

Functie Klassiek Survival Creatief Avontuur Hardcore Toeschouwer
Premium account Niet verplicht Verplicht voor multiplayer Verplicht Verplicht Verplicht Verplicht
Beschikbaar Gedeeltelijk Ja Ja Ja Ja Ja
Multiplayer Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Verwerken Nee Ja Ja Ja Ja Nee
Smelten Nee Ja Ja Ja Ja Nee
Brouwen Nee Ja Ja Ja Ja Nee
Betoveren Nee Ja Ja Ja Ja Nee
Inventaris Gedeeltelijk Ja Ja Ja Ja Gedeeltelijk
Gezondheid Alleen survival test Ja Verborgen Ja Ja Nee
Respawnen na de dood Nee Ja Ja Ja Herstelt de wereld na de dood Je kunt niet sterven in de toeschouwermodus
Blokken plaatsen / breken Ja Ja Ja Nee, tenzij de speler een CanPlaceOn-datatag heeft Ja Nee
Wezens Gedeeltelijk Ja Ja Ja Ja Ja
Maximum aantal blokken (tot nu toe) Ja Gedeeltelijk Ja Nee Gedeeltelijk Nee
Dag-/nachtcyclus In real time Ja Ja Ja Ja Ja
Opdrachten Nee Aanpasbaar Vooraf ingesteld op ja, maar aanpasbaar Aanpasbaar Nee Aanpasbaar
Vooraf ingestelde moeilijkheidsgraad N/A Nee Nee Nee Ja Nee
Honger Nee Gedeeltelijk Nee Gedeeltelijk Ja Nee
Beschikbaar in Bedrockeditie en Console-editie Nee Ja Ja Ja Nee Nee
Advertisement