Minecraft Wiki
Advertisement
Endkristal
Ender Crystal.gif
Endkristal
Type

Decoraties

Duurzaamheid

N.V.T.

Hernieuwbaar

Ja

Stapelbaar

Ja (64)

Netwerk ID

200

Savegame ID

EnderCrystal

Laat vallen

Niks

Eerste verschijning

Voorwerp

PC editie: 15w44a

Entiteit

PC editie: Beta 1.9
-pre6


Xbox 360 editie: TU9


Xbox One editie: CU1


PS 3 editie: 1.00


PS 4 editie: 1.00


PS Vita editie: 1.00


Wii U editie: Patch 1

Datawaarden

dec: 426 hex: 0x1AA bin: 110101010

Naam

end_crystal

Een Endkristal is beide een voorwerp (PC editie in 1.9) en entiteit in de End.

Spawnen[]

Natuurlijk genereren[]

Endkristallen kunnen worden gevonden op heel veel obsidianen pilaren in de End.

Verkrijgen[]

Maken[]

Ingrediënten Invoer » Uitvoer
Glas, Enderoog en
Ghasttraan


Endkristal

Gebruik[]

Natuurlijk genereren[]

Het hoofdgebruik van Endkristallen is om de Enderdraak te helen. De Enderdraak heelt zichzelf met de dichtsbijzijnde Endkristal en de beam ervan kan zich tot 32 blokken uitstrekken. De draak wordt elke halve seconde met 1 (Half Heart.svg) hartje geheeld. Een Endkristal kan meerdere Enderdraken genezen per keer. De beam van de Endkristal wordt niet geblokkeerd en verliest zijn kracht niet als er blokken of entiteiten in de weg zitten.

Als het wordt aangevallen, zelfs bij aanvallen die normaal geen schade toedienen, exploderen ze. De explosie van de Endkristal is even krachtig als de explosie van een geladen Creeper, 50% krachtiger dan TNT. Elke Enderdraak die zichzelf heelde met de geëxplodeerde Endkristal krijgt 10 (Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svg) hartjes schade.

De basis van de Endkristal lijkt te zijn gemaakt van bodemsteen met een kristal dat erboven zweeft. De Endkristal genereert één blok boven zijn basis vuur in de End (direct boven het blok waarop het kristal zit) en vervangt elk blok dat erboven zit. De Endkristal is niet-solide en er kan dus gewoon doorheen worden gelopen. Enderdraken vliegen ook door Endkristallen heen zonder schade te krijgen.

Enderkristallen kunnen worden verplaatst door zuigers/kleefzuigers, maar als ze worden verplaatst terwijl ze in 'brand' staan, gaan de kristallen ook in brand staan en ontploffen ze.

Als voorwerp[]


PC editie
Als voorwerp in 1.9 kunnen Endkristallen worden geplaatst op bodemsteen of obsidiaan, als de twee blokken boven de bodemsteen of obsidiaan lucht of vervangbare blokken zijn en entiteiten het gebied niet doorkruisen. Als Endkristallen worden geplaatst op de rand van het uitgangsportaal (het middelste blok bodemsteen of het blok ernaast, één op elke zijde), zullen de kristallen alle kristallen op de pilaren respawnen en een draak oproepen voordat ze zelf exploderen.

Datawaarden[]

Endkristallen hebben entiteitsdata waarin data over de entiteit wordt opgeslagen. Hun entiteits-ID is EnderCrystal.


 • : Entiteitsdata
  • Tags voor alle entiteiten[edit]


  •  ShowBottom:: 1 of 0 (true of false) - als het true is, zal de Endkristal een bodemstenen plaat onder zich laten zien.

  •  BeamTarget:: De locatie van het blok waarnaar de beam naar toe gaat.

   •  X:: x-coördinaat

   •  Y:: y-coördinaat

   •  Z:: z-coördinaat

Geschiedenis[]

Officiële release
1.0.0 Beta 1.9-pre6 Endkristallen toegevoegd.
1.2.1 12w04a Hiervoor konden Endkristallen worden gespawnd met een spawnei met ID 200 (op een server werden deze gemaakt door /give 383 1 200). De gespawnde kristal had de plaats waar een natuurlijk kristal zou zijn als er bodemsteen onder was. Het was mogelijk tot 1.9 om dit spawnei te krijgen, maar het spawnt niets.
1.7.2 13w36a Endkristallen kunnen worden gespawnd met het /summon-commando.
1.8 14w06a Endkristallen genereren één blok lager. Het vuur dat ze maken vernietigd de bodemsteen dat eronder hoort te zijn (zie MC-47526).
1.9 15w31a Endkristallen hebben de correcte Y-hoogte weer.
15w33c Het respawnen van de Enderdraak respawnd ook de Endkristallen op de pilaren.
Endkristallen hebben de verzameltag BeamTarget waarin de X, Y en Z bloklocatie wordt beschreven.
15w44a Het kan nu worden verkregen als voorwerp en worden hernoemd naar end crystal. Het valt van skeletvalpaarden en het kristal kan enkel worden geplaatst op obsidiaan en bodemsteen. Als een paar ervan worden geplaatst op een uitgangsportaal wordt de Enderdraak herspawnd.
15w44b Endkristallen vallen niet langer meer van ondode paarden.
Verwerkingsrecept toegevoegd voor Endkristallen.
15w49a Vereist nu lucht/vervangbare blokken en geen entiteiten om te worden geplaatst.
Console-editie
TU9CU11.00Patch 1Endkristallen toegevoegd.
TU31CU191.22Patch 3Endkristallen genereren één blok lager. Het vuur dat ze maken vernietigd de bodemsteen dat eronder hoort te zijn.

Trivia[]

 • Het plaatsen van water met een emmer boven een Endkristal zorgt voor een oneindige lus waarbij het vuur telkens wordt gedoofd en wordt 'aangezet' als het water naar beneden probeert te stromen. Het water zal zich niet verspreiden, ook al kan het naar beneden stromen, maar wordt voorkomen door het vuur dat meteen de plaats inneemt waar het water naar beneden stroomt.
 • Omdat vuur enkel wordt 'gecontroleerd' als een entiteit er doorheen beweegt worden Endkristallen normaal niet beschadigd door hun eigen vuur.
 • Vaak blijft het vuur branden als de Endkristal explodeert.

Galerij[]

Advertisement