Minecraft Wiki
Advertisement
Creeper
Creeper.png
Gezondheidspunten

20 (Heart.svg × 10)

Aanvalssterkte

Varieert per afstand
Maximale schade:
Makkelijk: 11 (Heart.svg x 5,5)
Normaal: 20 (Heart.svg x 10)
Moeilijk: 21 (Heart.svg x 10,5)
Schade verdubbelt wanneer geladen: Maximale schade:
Makkelijk: 22 (Heart.svg x 11)
Normaal: 40 (Heart.svg x 20)
Moeilijk: 42 (Heart.svg x 21)

Spawnen

Lichtniveau 7 of lager, op elk blok behalve platen (halve blokken) en glas.

Laat vallen


Buskruit
(0-2) na dood (niet na explosie).

Muziekschijf
na te zijn gedood door skelet.

Intern ID

50

Entiteit ID

?

Dat issssss een prachtig bouwwerk, dat je daar hebt... Het zou erg sssssschande zijn als er iets mee zou gebeuren...
~ De slagzin van de Creeper

De Creeper is een beruchte, groen gecamoufleerde kamikazemob die bovendien bijna geruisloos is. Creepers kunnen zich verstoppen en de speler in een hinderlaag aanvallen. Als ze niets doen maken ze soms een klikkend of sissend geluid dat lijkt het geluid dat ze maken als ze doodgaan, maar dan wat zachter. Dit geluid wordt vaak verward met de kliktaal van spinnen. Anders dan zombies en skeletten zullen creepers geen vlam vatten als ze in vol zonlicht staan, waardoor ze dag en nacht aanwezig zijn. Zowel ondergronds als aan het oppervlak verschijnen creepers op slecht verlichte locaties bij lichtniveaus van 7 of lager.

Notch beschreef creepers als "xanderig".[1]

Publiciteit[]

Creepers hebben een sterke, negatieve reputatie bij spelers door hun vermogen kraters te blazen in gebouwen van spelers, en daarbij spelers te doden, wat hen tot een zeer herkenbaar Minecrafticoon heeft gemaakt. Er is veel minecraftgerelateerde koopwaar op internet verkrijgbaar waarmee gerefereerd wordt aan de creeper[2], en ze zijn een fenomeen op het internet: er is een creeper meme, kunst van fans, internetstrips en demotivational posters. De meme heeft de onofficiële slagzin van de creeper in het leven geroepen, die refereert aan zijn neiging om spelers te besluipen en te sissen voordat hij ontploft.[3] Vrij vertaald vanuit het Engels

Er is een gerucht dat Notch (de uitvinder en maker van Minecraft) bij het maken van het varken, de x en y assen verwisseld heeft, waardoor het varken op twee benen liep en dat zou Notch dan op het idee van de houding van een creeper gebracht hebben...

Toepassingen[]

Creepers vormen de makkelijkste bron van buskruit, dat ze laten vallen als ze gedood worden. Een alternatieve methode is het doden van geesten of heksen en het vinden van buskruit in kerkers. Vanwege het relatieve gemak waarmee het buskruit uit creepers wordt verzameld zijn creepers dus de makkelijkste bron van buskruit, en daarmee belangrijk voor de productie van dynamiet. Elke creepers laat 0 tot 2 eenheden buskruit vallen als ze doodgaan.Als ze ontploffen laten ze niks vallen, daarom zijn ze voor onervaren spelers vaak irritant.

Muziekschijven[]

Creepers zijn de enige mobs die muziekschijven als beloning laten vallen, maar dit doen ze alleen als ze gedood worden door een skelet. Hoe de creeper beschadigd wordt voordat het skelet er aan te pas kwam maakt niet uit, zolang de laatste klap maar van een pijl van een skelet komt. De makkelijkste manier om dit te doen is door de creeper vier keer te raken met pijlen of twee keer met een ijzeren zwaard, en hem dan naar een skelet te leiden die de klus af kan maken. Let erop dat de creeper naar het skelet zal rennen om zichzelf en het skelet op te blazen als zijn pijl hem niet doodt(vanaf 1.9). In dat geval zal er geen muziekschijf vallen.

Opgeladen Creepers kunnen ook muziekschijven laten vallen.

Gedrag[]

Een creeper die op het punt staat te ontploffen.

Als een creeper op waterpas terrein één blok of minder van de speler vandaan is zal hij luid sissen en ontploffen na 1,5 seconden. Door de Creeper te doden voordat het aftellen begint (of eindigt) wordt de explosie voorkomen. De voetstappen van de creeper zijn hoorbaar als hij op aarde of gras loopt, maar ze zijn verder vrijwel stil, behalve als de Creeper schade oploopt of zijn natuurlijke geluid maakt, hoewel dat maar zelden voorkomt. Als ze een speler voorbij zien komen, zullen ze hun gezicht naar de speler draaien en de achtervolging inzetten.

De explosie van de Creeper kan worden vermeden als de speler uit hun explosiebereik stapt (ongeveer 3 of 4 blokken), waarna de creeper het aftellen zal onderbreken. Exploderen heeft voor de Creeper immers geen zin als hij niemand mee doodt. Aangezien creepers spelers volgen, kan dit het makkelijkst worden bereikt als de speler de Creeper slaat, waardoor deze door de klap achteruit vliegt en de speler een moment de tijd heeft zelf ook achteruit te stappen. Als het gat tussen de speler en de Creeper groot genoeg is, zal de Creeper stoppen met sissen en zichzelf ontladen. Dit ontladen duurt net zo lang als de tijd dat hij heeft afgeteld - duurde het aftellen tot de ontploffing 1 seconde, dan ontlaadt de creeper in 1 seconde.

Een Creeper kan ook afgaan als de speler achter een barrière van één blok staat, hoewel hij de speler moet kunnen zien om te kunnen beginnen met aftellen. Dit is vaak het geval als huizen zijn ommuurd door hekken of kleine muurtjes, waar Creepers overheen kunnen kijken als ze springen. Creepers kunnen de speler niet waarnemen achter glas, dus als de Creeper achter een glasmuur van één blok dik staat, is de speler veilig. Dit gaat helaas niet op tijdens een achtervolging van een Creeper: Net als andere vijandige mobs weet een Creeper waar de speler is wanneer de Creeper hem eenmaal als doelwit heeft genomen, ook als de speler vervolgens een volledig dicht gebouw binnengaat. Omdat Creepers ook niet branden in vol zonlicht, kan het zo zijn dat hij de speler net om de hoek opwacht als de speler denkt dat de kust veilig is.

Als het de speler lukt om een Creeper gevangen te nemen achter een éénrichtingsingang van zielenzand, kan hij de Creeper tot op twee blokken afstand benaderen zonder het aftellen in gang te zetten. Maar als de speler op die afstand overgaat naar de sluippositie, zal de creeper hard sissen en even later ontploffen. Dit laat zien dat Creepers vanaf verder ontploffen als de speler lager staat dan henzelf, en juist van veel dichterbij als de speler hoger staat, waarschijnlijk omdat spelers vanuit die positie explosies eruit kunnen rennen en er daar beter tegen zijn beschut. Als je leeft in een Jungle Biome zal je zelden tot nooit een Creeper tegenkomen want in de 1.2 Release werd bekend dat Creepers een fobie hebben voor Ocelots. Als een Creeper dichtbij een Ocelot, of getemde kat, komt zou de Creeper zijn aandacht voor jou verliezen en snel wegrennen. In de 1.2 Release is ook toegevoegd aan Creepers dat ze niet ophouden met sissen als ze dood zijn. Als ze doodgaan kunnen ze dus nog steeds ontploffen. Creepers ontploffen ook niet als ze in webben vastzitten.


Explosieve eigenschappen[]

Een krater van een Geladen Creeper (links) vergeleken met die van een gewone Creeper (rechts).

De explosie van een creeper is 25% minder krachtig dan die van dynamiet, met een explosiekracht van 3. Ontploffingen van geladen creepers zijn 50% krachtiger dan die van dynamiet, en twee keer zo sterk als die van een gewone creeper.

Net als bij dynamiet en de vuurballen van geesten, worden alle op de grond liggende voorwerpen in het explosiebereik vernietigd door de explosie. Een derde van de opgeblazen blokken valt als voorwerp op de grond, terwijl de rest verdwijnt. Hoe harder het materiaal dat in de explosie wordt opgeblazen, hoe minder schade er zal zijn, aangezien de eerste blokken al veel van de energie zullen absorberen en zo de volgende laag blokken zullen beschermen.

Geladen Creepers[]

Electrified Creeper.png

Een Geladen Creeper is een wezen dat ontstaat als bliksem minder dan vier blokken van een Creeper inslaat (een zeldzame verschijning). Geladen Creepers kunnen niet op een andere manier verschijnen en kunnen worden onderscheiden van normale Creepers door het blauwe aura dat hen omringt. Dit komt eigenlijk nauwelijks voor, maar in het geval dat een speler een Geladen Creeper tegenkomt zonder een boog bij zich te hebben, dient hij zich zo snel mogelijk naar hoger terrein te begeven. Dit is cruciaal voor zijn overlevingskansen, vooral als hij op normaal of moeilijk speelt.

Geladen Creepers lopen schade op door de blikseminslag, dus Opgeladen Creepers zijn makkelijker te doden dan gewone creepers. Hun aftelsysteem is niet anders, zowel de afstand vanaf waar ze afgaan als de tijd die het kost om tot de ontploffing te komen is precies hetzelfde. Echter, de explosie van een Opgeladen Creeper is veel krachtiger dan die van een normale Creeper, en om die reden zien spelers het vaak als een primaire taak de geladen Creeper onmiddelijk te doden of anders zo veel mogelijk afstand te creëren tussen zichzelf en de Creeper. Het is in elk geval belangrijk in acht te nemen dat geladen Creepers enorme schade aan kunnen richten aan creaties van de speler. Als een Opgeladen Creeper een skelet, zombie of creeper doodt, zal het hoofd van de mob op de grond vallen. Er kan echter maar 1 hoofd per explosie verkregen worden.

Bevechten[]

De veiligste manier om een Creeper te elimineren is van een afstand. Met een boog kost het, afhankelijk van de moeilijkheidsgraad, twee tot vijf pijlen om een creeper te doden, maar een schappelijk alternatief is drie pijlen gebruiken om hem te verzwakken, en de klus af te maken met een klap van een ijzeren zwaard. Bij het gebruik van een stenen zwaard zijn er vier pijlen nodig om de Creeper vervolgens met één slag af te kunnen maken.

Om de schade aan de omgeving te beperken is het bevechten van Creepers in water een aanbevelenswaardige methode, doordat de hoge explosieweerstand van water de grootste klap zal opvangen. De speler zal wel nog steeds schade oplopen. Als het water diep genoeg is, kan de Creeper gemakkelijk worden doodgemaakt door hem van onderaf aan te vallen, omdat de speler in tegenstelling tot de Creeper in staat is onderwater te komen. De beste manier om een Creeper te doden als er geen water in de buurt is, en voor sommigen ook wanneer er wel water in de buurt is, is door handig gebruik te maken van zijn aftelsysteem. Als de Creeper naar de speler toeloopt begint met sissen, moet de speler hem slaan en achteruit stappen. Na dit een aantal maal te hebben herhaald, afhankelijk van de zwaardkwaliteit zal de Creeper sneuvelen zonder te ontploffen. Het is wel belangrijk een goede timing te hebben, aangezien de tijd tot het ontploffen maar kort is. Ook kan de speler van bovenaf proberen de Creeper te raken, aangezien hij dan veel minder snel ontploft. De Creeper zal tijdens de achtervolging echter vooruit én naar rechts gaan (links vanuit de speler), dus let waar hij heengaat.

Een Diamanten zwaard doodt een Creeper met twee slagen, en is daardoor een goed anti-Creeperwapen, vooral omdat dit de speler in staat stelt de Creeper af te maken zonder dat het aftelsysteem gereset hoeft te worden, zolang de speler tenminste snel genoeg is. Het is geen handige methode bij het verslaan van meerdere Creepers tegelijk, maar het kan zeer handig zijn bij het verslaan van Creepers die uit het plafond komen vallen in grotten, vooral in donkere, nauwe gangen.

Als een Creeper lager staat dan de speler, kan hij de Creeper (net als veel andere mobs) laten stikken door een zand- of grindblok boven de creeper te plaatsen, wat vervolgens naar beneden valt. Normaal gesproken kost het één of twee blokken om de Creeper te bedekken en als dat eenmaal is gebeurd, zal de Creeper langzaam stikken. Dit is een langzame manier om de Creeper uit te schakelen, maar de speler zal geen schade oplopen en zijn wapens zullen ook niet kapot gaan.

Easter eggs[]

Als je een creeper (net zoals de meeste ander niet-baas mobs) met een naamkaartje Grumm of Dinnerbone noemt gaat hij op zijn kop lopen. Dit kan ook gedaan worden met een spawnei genaamd Grumm.

Trivia[]

  • Het best wat je kan doen om een Creeper te bestrijden is om een lava poeltje op te zoeken en dan er heen rennen en er overheen springen.

In de nieuwste updates werkt dit niet meer omdat ze een weg om de lava heen zoeken en als er geen weg is stil blijven staan

Galerij[]

Referenties[]

Advertisement