Minecraft Wiki
Advertisement

anisme dat harnas, gereedschap, wapens (zwaarden en bogen) en boeken versterkt met één of meer betoveringen die de mogelijkheden van een voorwerp verbeteren of een voorwerp meerdere mogelijkheden tot gebruik geven.

Betoveringsmethoden[]

Er zijn drie methoden om voorwerpen te betoveren in de Survivalmodus:

  • Via een betoveringstafel in ruil voor ervaringspunten en lapis lazuli. Alleen onbetoverde voorwerpen kunnen op deze manier betoverd worden.
  • Via een aambeeld door een betoverd boek te combineren met een voorwerp. Hiervoor zijn ook ervaringspunten nodig.
  • Via een aambeeld door twee betoverde voorwerpen te combineren. Hierdoor ontstaat er één voorwerp dat betoveringen van beide heeft.

Er zijn vier andere manieren om betoverde voorwerpen te krijgen:

  • Via een dorpeling. Een dorpeling kan een aantal betoverde voorwerpen aanbieden in ruil voor een boek en een aantal smaragden.
  • Via het vissen. Er kunnen betoverde voorwerpen via het vissen verkregen worden.
  • Door het doden van een zombie, skelet of Zombievarken als ze betoverde voorwerpen hebben. Wanneer deze wezens gedood worden, kunnen ze betoverde voorwerpen laten vallen.
  • Door het vinden van betoverde voorwerpen in kisten in Endsteden.

Voorwerpen kunnen ook betoverd worden via commando's zoals /enchant voor operators van servers en in werelden waar cheats toegestaan zijn. In Creative kunnen voorwerpen worden betoverd via boeken die te verkrijgen zijn in de tabbladen 'Gereedschap' en 'Gevecht'. Deze boeken zijn betoverd met het maximale niveau en kunnen op voorwerpen worden gezet zonder dat er ervaringspunten voor nodig zijn. Andere niveaus zijn verkrijgbaar door ze te zoeken in het zoektabblad.

Betoveringstafel[]

Betoveringsgrid Vanilla 1

Betoveringstafel met interface. Boven: zonder voorwerp. Onder: met een te betoveren voorwerp en lapis lazuli. Eén van de mogelijke betoveringen wordt getoond.

Hoofdartikel: Betoveringsmechanismen

Een voorwerp kan betoverd worden door een betoveringstafel te plaatsen en op de betoveringstafel te klikken en in het rechterinventarisvakje één tot drie stuks lapis lazuli te plaatsen. Wanneer het te betoveren voorwerp in het linkerinventarisvakje geplaatst wordt, verschijnen er drie betoveringsmogelijkheden in de drie rechthoeken van de gebruikersinterface. De karakters die hier getoond worden, beïnvloeden de uiteindelijke betovering niet. Door met de muis op een van de betoveringsmogelijkheden te staan, wordt een van de betoveringen getoond die uiteindelijk op het voorwerp gezet wordt.

Er kan alleen geklikt worden op betoveringsopties die gelijk zijn aan of lager zijn dan het ervaringsniveau van de speler én gelijk zijn aan of lager zijn dan het aantal beschikbare lapis lazuli. Elke optie betovert het voorwerp met een willekeurig aantal betoveringen die afhangen van het aantal ervaringsniveaus die vereist zijn. De eigenlijke niveaukosten en het aantal vereiste lapis lazuli beïnvloedt het uiteindelijke resultaat niet.

De niveauvereisten beïnvloedt de hoeveelheid, het type en niveau van betoveringen die op het voorwerp gezet worden. Een betovering die bijvoorbeeld meer ervaringsniveaus vereist, heeft een grotere kans op meer en/of betere betoveringen. Ondanks dit is er een grote willekeurigheidsfactor en zelfs een betovering op niveau dertig (het maximum) garandeert niet dat er meer dan één betovering op het voorwerp wordt gezet en dat de betovering het maximale niveau heeft. Een betovering op niveau dertig kan bijvoorbeeld nog steeds Geluk II of Efficiëntie III geven.

Het betoveren van een boek geeft een betoverd boek en doet verder niets, maar slaat betoveringen op voor later, om bijvoorbeeld een betoverd boek en een voorwerp te combineren op een aambeeld.

Het betoveren op een betoveringstafel kost, in tegenstelling tot op een aambeeld, nog steeds ervaringspunten. Echter, als de speler niet genoeg ervaringspunten heeft, wordt het aantal vereiste ervaringsniveaus teruggebracht tot nul en de betovering werkt alsof de speler volledig voor de betoverng heeft betaald. Dit is ook inclusief mogelijkheden om voorwerpen te betoveren terwijl de speler geen ervaringsniveaus heeft.

Beïnvloeden van betoveringen[]

De mogelijke betoveringen hangen af van de betoveringsseed van de speler, het voorwerptype en materiaal en het betoveringsniveau (één tot dertig). Het verwijderen van het voorwerp uit de betoveringstafel en er weer in doen, het klikken op het betoveringsvakje met een ander voorwerp, het gebruiken van een ander voorwerp van hetzelfde type en materiaal, vervangen of verplaatsen van de betoveringstafel (maar hetzelfde aantal boekenkasten houden), het gebruiken van een andere betoveringstafel met hetzelfde aantal boekenkasten of het vervangen en verplaatsen van boekenkasten zonder het totaal te veranderen heeft geen effect op de mogelijke betoveringen.

Het veranderen van de aangeboden betoveringen door boekenkasten toe te voegen, te verwijderen of te blokkeren verandert wel de getoonde betoveringen, maar verandert niet de mogelijke betoveringen. Het gebruiken van een andere betoveringstafel met het vorige aantal boekenkasten toont de vorige betoveringen. De betoveringen voor een specifiek betoveringsniveau (met dezelfde betoveringsseed en hetzelfde voorwerp) kunnen verschillen per rij, maar ze zijn niet 'beter' of 'slechter' gebaseerd op de rij, ondanks andere grondstofkosten.

Elke betovering die uitgevoerd wordt, verandert de betoveringsseed van de speler en verandert de mogelijke betoveringen voor elk voorwerp op elk betoveringsniveau. Zo kan bijvoorbeeld, als de betoveringen niet gewenst zijn, een betovering worden uitgevoerd op een boek of ander gereedschap die één ervaringsniveau en lapis lazuli kost om zo de lijst te verversen.

Aambeeldcombinaties[]

Hoofdartikel: Aambeeldmechanismen

Een aambeeld kan gebruikt worden om betoveringen en levensduur van twee voorwerpen te combineren. Eén voorwerp, namelijk die in het tweede invoervakje van het aambeeld, wordt gebruikt om het voorwerp in het eerste invoervakje te betoveren en te repareren. De voorwerpen moeten van hetzelfde type zijn (een diamanten houweel kan bijvoorbeeld niet gecombineerd worden met een ijzeren houweel en vice versa) en er is een limiet op de combinatie betoveringen en hoeveel werk er in één keer gedaan kan worden.

Als de speler voorwerpen wilt combineren, wordt het te betoveren en eventueel te repareren voorwerp geplaatst in het eerste invoervakje. Het voorwerp dat wordt gebruikt om het eerste voorwerp te betoveren en eventueel te repareren, wordt geplaatst in het tweede invoervakje. Wanneer de combinatie toegestaan is, verschijnt er in het uitvoervakje het resulterende voorwerp en eronder hoeveel ervaringsniveaus het gaat kosten. Het aantal ervaringsniveaus is groen wanneer de speler genoeg niveaus heeft en rood wanneer dit niet zo is. Om de handeling te voltooien, haalt de speler het voorwerp uit het uitvoervakje en het aantal niveaus wordt verminderd.

Het aantal vereiste niveaus hangt af van de betoveringen, waardoor een voorwerp betoveren met bijvoorbeeld veel betoveringen meer kost dan een voorwerp met weinig betoveringen. Als het voorwerp gerepareerd wordt, kost dit meer ervaringspunten en als het voorwerp ook hernoemd wordt, kost dit nog meer ervaringsniveaus. Als er, voorafgaand aan dit, werk aan het voorwerp is gedaan in een aambeeld, kost dit nog meer ervaringsniveaus. In Survival is er een limiet van 39 niveaus. Wanneer het totaal meer dan 39 niveaus kost, wordt het voorwerp geweigerd. Werk aan het voorwerp kan ook in stappen worden gedaan, bijvoorbeeld eerst repareren en daarna betoveren.

Betoverde boeken[]

Betoverde boeken kunnen gemaakt worden door een boek te betoveren in een betoveringstafel. Ook kunnen ze gevonden worden als onderdeel van de buit in gegenereerde kisten, gekocht worden met smaragden van bibliothecarissen of opgevist worden door een vishengel. Het boek kan meerdere betoveringen krijgen, maar de betoveringen die gelden voor het te betoveren voorwerp, kunnen erop worden gezet. Een betoverd boek kan bijvoorbeeld de betoveringen Scherpte V en Projectielbescherming II hebben, maar alleen de betovering Scherpte kan op een zwaard en bijl worden gezet en Projectielbescherming op harnas. Eén van de betoveringen gaat in dit voorbeeld hoe dan ook verloren wanneer een zwaard of bijl of harnasstuk wordt betoverd met dit boek.

Betoverde boeken kunnen in een aambeeld worden gecombineerd met een geschikt vorwerp. In een aambeeld kunnen bepaalde betoveringen op voorwerpen worden gezet die normaliter niet te verkrijgen zijn bij het betoveren via een betoveringstafel, bijvoorbeeld Doornen op laarzen.

In Creative kunnen boeken elk voorwerp betoveren met elk type betovering, zoals een stok betoveren met Terugslag II. Betoveringen die niet samen kunnen gaan, zoals Bescherming en Vuurbescherming, kunnen ook in Creative niet samengaan.

De ervaringskosten voor het gebruiken van boeken is aanzienlijk minder dan voor het combineren van voorwerpen die al betoveringen hebben. Toch heeft het gebruiken van boeken ook zijn nadelen, omdat het direct betoveren van voorwerpen in betoveringstafels de kans geeft op meerdere betoveringen. Gecontroleerd voorwerpen betoveren kan niet in een betoveringstafel - iets dat wel kan door gebruik van betoverde boeken.

Samenvatting van betoveringen[]

Samenvatting van betoveringen
Naam Samenvatting ID (PC) ID (PE) Maximumniveau Gewicht
Hydrofiel Verhoogt de vernietigingssnelheid van blokken onder water 6 8 I 2
Verderf der geleedpotigen Verhoogt toegediende schade op geleedpotigen 18 11 V 5
Explosiebescherming Vermindert explosieschade 3 3 IV 2
Vloek der binding Voorkomt dat het voorwerp afgenomen kan worden 10 I 1
Vloek der verdwijning Voorwerp wordt vernietigd bij het doodgaan 71 I 1
Waterloper Versnelt het voortbewegen onder water 8 7 III 2
Efficiëntie Verhoogt de haksnelheid 32 15 V 10
Vederzacht landen Vermindert valschade 2 2 IV 5
Vuuraspect Zet het doel in brand 20 13 II 2
Vuurbescherming Vermindert schade veroorzaakt door het in brand staan 1 1 IV 5
Vlam Pijlen zetten het doel in brand 50 21 I 2
Geluk Verhoogt het verkregen aantal voorwerpen van blokken 35 18 III 2
Vorstloper Lopen op water 9 25 II 2
Oneindigheid Schieten van pijlen kost geen pijlen 51 22 I 1
Terugslag Verhoogt de terugslag 19 12 II 5
Plundering Verhoogt de verkregen buit van wezens 21 14 III 2
Geluk van de zee Verhoogt het geluk bij het vissen 61 23 III 2
Lokaas Verhoogt de vissnelheid 62 24 III 2
Herstel Repareert voorwerpen met ervaringspunten 70 26 I 2
Kracht Verhoogt toegediende schade van pijlen 48 19 V 10
Projectielbescherming Vermindert projectielschade 4 4 IV 5
Bescherming Vermindert de meeste schade 0 0 IV 10
Terugslag Verhoogt de terugslag gedaan door pijlen 49 20 II 2
Ademhaling Verlengt de tijd die onder water gespendeerd kan worden 5 6 III 2
Scherpte Verhoogt de maximale toegediende schade 16 9 V 10
Zijden streling Gehakte blokken laten zichzelf vallen 33 16 I 1
Kastijding Verhoogt de toegediende schade tegen ondoden 17 10 V 5
Vegende rand Verhoogt de toegedane schade door het veegeffect 22 III 2
Doornen Dient schade toe aan aanvallers 7 5 III 1
Duurzaamheid Verlengt de levensduur van harnas, wapens en gereedschap 34 17 III 5

De tabel hieronder toont welke betoveringen op welk voorwerp kunnen voorkomen. In Creative kan elk voorwerp elke betovering krijgen.

  • Een betoveringstafel (
    ) geeft aan dat de betovering in Survival te verkrijgen is door het voorwerp te betoveren in een betoveringstafel.
  • Een aambeeld (
    ) geeft aan dat de betovering in Survival alleen op een voorwerp kan worden gezet door middel van een aambeeld. Dit wil zeggen dat een betoveringstafel deze betovering nooit aanbiedt, maar dat de betovering wél te verkrijgen is op andere manieren.
Betoveringen per te betoveren voorwerp in Survival
Betovering Gereedschap en wapens HarnasHydrofiel
Verderf der geleedpotigen

ExplosiebeschermingVloek der binding

Vloek der verdwijning
Waterloper
Efficiëntie


Vederzacht landen
Vuuraspect
VuurbeschermingVlam
Geluk

Vorstloper
Oneindigheid
Terugslag
Plundering
Geluk van de zee
Lokaas
HerstelKracht
ProjectielbeschermingBeschermingTerugslag
Ademhaling
Scherpte

Zijden streling

Kastijding

Vegende rand
DoornenDuurzaamheidBetovering


Gereedschap en wapens Harnas

Betoveringen[]

Het gedeelte hieronder beschrijft de mogelijke betoveringen die legitiem in Survival te verkrijgen zijn. Andere combinatie zijn mogelijk in Creative of door gebruik van commando's, modificaties of software van derden.


ID
Het identificatienummer van de betovering. Kan gebruikt worden op datatags van voorwerpen om betoveringen toe te voegen. Zie ook de pagina voorwerpformaat.
Technische naam
De technische naam van het voorwerp.
Maximumniveau
Het maximumniveau dat legitiem verkregen kan worden. Hogere niveaus zijn mogelijk door gebruik van commando's.
Primaire voorwerpen
De voorwerpen die de betovering direct kunnen krijgen via een betoveringstafel (de afbeelding geeft alleen weer wat voor soort voorwerp het is).
Secundaire voorwerpen
Voorwerpen die de betovering niet via een betoveringstafel kunnen krijgen, maar wel via een betoverd boek.
Betoveringsgewicht
Relatieve kans dat de betovering wordt aangeboden.

Hydrofiel[]

Hydrofiel
ID's

PC: 6
PE: 8

Technische naam

aqua_affinity

Maximumniveau

I

Primaire voorwerpen


Secundaire voorwerpen

Geen

Betoveringsgewicht

2

Verhoogt de vernietigingssnelheid onder water.

Het breken van blokken onder water kan op een normale snelheid, maar de speler mag niet in het water zweven. Er is geen verschil als het niveau hoger is dan I.

Verderf der geleedpotigen[]

Verderf der geleedpotigen
ID's

PC: 18
PE: 11

Technische naam

bane_of_arthropods

Maximumniveau

V

Primaire voorwerpen


Secundaire voorwerpen


Betoveringsgewicht

5

Verhoogt de schade die toegedaan wordt aan 'geleedpotigen' (spinnen, grottenspinnen, zilvervissen en Endermijten).

Elk niveau voegt 2,5 (Heart × 114) hartjes extra schade toe voor geleedpotigen.

Ook zorgt de betovering ervoor dat de geleedpotigen het statuseffect
Traagheid
 IV krijgen wanneer ze geraakt worden.

De duur van het effect is tussen de 1 en 1,5 seconden op niveau I en wordt verhoogd met 0,5 seconden per niveau. Het hoogtste niveau, V, heeft een maximaal traagheidseffect van 3,5 seconden.

De betoveringen Scherpte, Kastijding en Verderf der geleedpotigen kunnen niet samen op één voorwerp staan. Wanneer dit wel zo is, bijvoorbeeld via commando's, worden de effecten bij elkaar opgeteld.

Explosiebescherming[]

Explosiebescherming
ID

3

Technische naam

blast_protection

Maximumniveau

IV

Primaire voorwerpen

Secundaire voorwerpen

Geen

Betoveringsgewicht

2

Vermindert explosieschade.

Schadevermindering door Bescherming, Vuurbescherming, Vederzacht vallen, Explosiebescherming en Projectielbescherming wordt opgeteld tot een limiet (zie harnas).

De betovering vermindert ook de terugslag veroorzaakt door de explosie. Hiervoor geldt de formule (15 × niveau)%. Als meerdere harnasstukken de betovering hebben, wordt alleen het harnasstuk gebruikt met het hoogste niveau van de betovering.

Vloek der binding[]

Vloek der binding
ID's

PC: 10
PE: N.V.T.

Technische naam

binding_curse

Maximumniveau

I

Primaire voorwerpen

Geen

Secundaire voorwerpen


 
 

Betoveringsgewicht

1

Voorkomt dat de speler het voorwerp uit de harnasvakjes kan halen.

Het vervloekte voorwerp kan niet uit de harnasvakjes worden verwijderd (wel in Creative), tenzij de speler doodgaat of het voorwerp breekt.

Telt als een schatbetovering en kan dus alleen verkregen worden als buit uit kisten, door het op te vissen of te handelen met dorpelingen.

Vloek der verdwijning[]

Vloek der verdwijning
ID's

PC: 71
PE: N.V.T.

Technische naam

vanishing_curse

Maximumniveau

I

Primaire voorwerpen

Geen

Secundaire voorwerpen

 
 

Betoveringsgewicht

1

Zorgt ervoor dat het voorwerp vernietigd wordt bij het doodgaan.

Als de speler doodgaat, verdwijnt het voorwerp in plaats van dat het op de grond valt. Wanneer de spelregel keepInventory op true staat, wordt dit voorkomen.

Het voorwerp kan wel op een normale manier uit de inventaris vallen wanneer dit door de speler zelf gedaan wordt.

Telt als een schatbetovering en kan dus alleen verkregen worden als buit uit kisten, door het op te vissen of te handelen met dorpelingen.

Waterloper[]

Waterloper
ID's

PC: 8
PE: 7

Technische naam

depth_strider

Maximumniveau

III

Primaire voorwerpen


Secundaire voorwerpen

Geen

Betoveringsgewicht

2

Verhoogt de maximale snelheid onder water.

Elk niveau verhoogt de maximale snelheid onder water met 13. De zwemsnelheid onder water met Waterloper III is hetzelfde als de loopsnelheid op het land. Elk niveau hoger dan dat laat de speler niet sneller zwemmen.

De verticale snelheid wordt niet verhoogd.

De betovering werkt ook op andere harnasstukken als deze betovering erop gezet is via commando's.

Waterloper en Vorstloper kunnen niet op één voorwerp staan. Wanneer dit toch gebeurt, werken beide betoveringen zoals normaal.

Efficiëntie[]

Efficiëntie
ID's

PC: 32
PE: 15

Technische naam

efficiency

Maximumniveau

V

Primaire voorwerpen
Secundaire voorwerpen


Betoveringsgewicht

10

Verhoogt de haksnelheid.

Verhoogt de haksnelheid van blokken. Zie breeksnelheid voor meer details.

Het juiste gereedschap voor het te breken blok moet gebruikt worden om het blok sneller te breken. Het maakt niet uit of het blok met het incorrecte gereedschap wordt gehakt.

De snelheid geldt voor alle blokken die, wanneer gehakt, een voorwerp laten vallen.

Een aambeeld is nodig voor niveau V.

Vederzacht vallen[]

Vederzacht vallen
ID

2

Technische naam

feather_falling

Maximumniveau

IV

Primaire voorwerpen


Secundaire voorwerpen

Geen

Betoveringsgewicht

5

Vermindert valschade.

Schadevermindering door Bescherming, Vuurbescherming, Vederzacht vallen, Explosiebescherming en Projectielbescherming wordt opgeteld tot een limiet (zie harnas).

Vermindert ook schade die toegebracht wordt door het teleporteren met Enderparels.

Vuuraspect[]

Vuuraspect
ID's

PC: 20
PE: 13

Technische naam

fire_aspect

Maximumniveau

II

Primaire voorwerpen


Secundaire voorwerpen

Geen

Betoveringsgewicht

2

Zet het doel in brand.

Vuuraspect voegt tachtig vuurticks (vier seconden) toe aan het doel per niveau. Omdat de eerste keer dat het doel wordt geraakt, veroorzaakt wordt door het voorwerp met deze betovering, telt de eerste seconde van de vuurschade niet mee. Doelen lopen 3 (HeartHalf Heart) en 7 (HeartHeartHeartHalf Heart) hartjes schade op voor respectievelijk niveau I en II.

De volgende formule kan gebruikt worden om het aantal hartjes schade te berekenen: vuurschade in Half Heart = (niveau × 4) - 1.

Wanneer het mogelijk is, laat het doel gebraden vlees vallen wanneer het wezen doodgaat terwijl het in brand staat. Ervaringspunten kunnen alleen verkregen worden wanneer het doel binnen vijf seconden dat het doodgaat, geraakt wordt door een niet-vuurschadeaanval door de speler.

De betoveringen Vuuraspect en Vlam doen niets tegen wezens in de Nether, omdat deze wezens, met uitzondering van normale skeletten, immuun zijn voor het in brand staan.

Vuurbescherming[]

Vuurbescherming
ID

1

Technische naam

fire_protection

Maximumniveau

IV

Primaire voorwerpen

Secundaire voorwerpen

Geen

Betoveringsgewicht

5

Vermindert schade door vuur.

Schadevermindering door Bescherming, Vuurbescherming, Vederzacht vallen, Explosiebescherming en Projectielbescherming wordt opgeteld tot een limiet (zie harnas).

Vuurbescherming vermindert doorgaande vuurschade. Normaal wordt deze schade niet geabsorbeerd door harnas.

Daarnaast vermindert het ook de tijd dat de drager ervan in brand staat met de formule (15 × niveau)%. Als meerdere harnasstukken de betovering hebben, wordt alleen het harnasstuk gebruikt met het hoogste niveau Vuurbescherming.

Vlam[]

Vlam
ID's

PC: 50
PE: 21

Technische naam

flame

Maximumniveau

I

Primaire voorwerpen


Secundaire voorwerpen

Geen

Betoveringsgewicht

2

Deze betovering zorgt voor pijlen die in brand staan.

Pijlen die in brand staan, dienen 4 (HeartHeart) hartjes schade toe in vijf seconden. In tegenstelling tot een vuursteen en staal kunnen alleen spelers, wezens en TNT in brand worden gezet of geactiveerd worden door de betovering. Blokken, met uitzondering van TNT, worden niet in brand gezet en ze geven geen licht af. Er wordt alleen vuurschade toegediend nadat het doel voor het eerst geraakt werd, op dezelfde manier als bij Vuuraspect.

Ervaringspunten kunnen alleen verkregen worden wanneer het doel binnen vijf seconden dat het doodgaat, geraakt wordt door een niet-vuurschadeaanval door de speler.

Geluk[]

Geluk
ID's

PC: 35
PE: 18

Technische naam

fortune

Maximumniveau

III

Primaire voorwerpen
Secundaire voorwerpen

Geen

Betoveringsgewicht

2

Verhoogt het aantal verkregen voorwerpen van blokken.

Voor steenkool, diamant, smaragd, Netherkwarts en lapis lazuli geeft niveau I een kans van 33% op het vermenigvuldigen van voorwerpen met 2 (gemiddelde toename van 33%). Niveau II geeft een kans op het vermenigvuldigen van de voorwerpen met 2 of 3 (25% kans op elk, gemiddelde toename van 75%) en niveau III geeft een kans op het vermenigvuldigen van de voorwerpen met 2, 3 of 4 (20% kans op elk, gemiddelde toename van 120%). Eén van de voorwerpen heeft een gewicht van 2, de rest 1.

Het maximale aantal verkregen Redstone, wortels, gloeisteenstof, prismarienkristallen, meloenschijven, Netherkruid, aardappels, bieten (alleen zaden) en tarwe (alleen zaden) wordt met één verhoogd per niveau (maximaal vier voor gloeisteenstof, vijf voor prismarienkristallen en negen voor meloenschijven). Voor hoog gras verhoogt elk niveau het maximumaantal verkregen voorwerpen met twee.

Geluk verhoogt ook de kans op het verkrijgen van vuursteen uit grind, het verkrijgen van kiemplanten uit bladeren en appels uit eiken- en donkereikenbladeren.

Voorwerp Zonder betoveringen Niveau I Niveau II Niveau III
Vuursteen 10% 14% 25% 100%
Oerwoudkiemplanten 2,5% 2,78% 3,125% 4,17%
Overige kiemplanten 5% 6,25% 8,33% 10%
Appels 0,5% 0,556% 0,625% 0,833%

Geluk en Zijden streling kunnen niet op één voorwerp staan. Wanneer dit wel zo is, heeft Zijden streling de proriteit op blokken die beïnvloed worden door beide betoveringen.

Vorstloper[]

Vorstloper
ID's

PC: 9
PE: 25

Technische naam

frost_walker

Maximumniveau

II

Primaire voorwerpen

Geen

Secundaire voorwerpen


Betoveringsgewicht

2

Creëert blokken gerijpt ijs als de speler over water loopt.

Wanneer de speler op de grond loopt (niet vallen, springen of vliegen) en is stilstaand water in de buurt binnen een radius van 2 + niveau, wordt het stilstaande water veranderd in gerijpt ijs.

Voorkomt ook dat de speler schade oploopt door te lopen op magmablokken.

Telt als een schatbetovering en kan dus alleen verkregen worden als buit uit kisten, door het op te vissen of te handelen met dorpelingen.

Als een voorwerp met deze betovering op laarzen staat en deze laarzen gedragen worden door een harnashouder, werkt deze betovering rond de harnashouder.

Waterloper en Vorstloper kunnen niet op één voorwerp staan. Wanneer dit wel zo is, werken beide betoveringen als normaal.

Oneindigheid[]

Oneindigheid
ID's

PC: 51
PE: 22

Technische naam

infinity

Maximumniveau

I

Primaire voorwerpen


Secundaire voorwerpen

Geen

Betoveringsgewicht

1

Er worden geen pijlen gebruikt bij het schieten met de boog.

Spelers kunnen oneindig veel pijlen schieten zolang ze één pijl in de inventaris hebben. Afgeschoten pijlen kunnen niet opgepakt worden, behalve in Creative, waar ze worden vernietigd in plaats van dat toegevoegd worden aan de pijlen.

Getipte en spectrale pijlen worden wél opgebruikt.

Herstel en Oneindigheid kunnen niet op één voorwerp staan. Wanneer dit wel zo is, werken beide betoveringen als normaal.

Terugslag[]

Terugslag
ID's

PC: 19
PE: 12

Technische naam

knockback

Maximumniveau

II

Primaire voorwerpen


Secundaire voorwerpen

Geen

Betoveringsgewicht

5

Verhoogt de terugslag.

Elk niveau voegt drie blokken extra toe aan de basisterugslag. De terugslag wordt ook een klein beetje gecombineerd met de terugslag veroorzaakt door het aanvallen tijdens het sprinten.

Plundering[]

Plundering
ID's

PC: 21
PE: 14

Technische naam

looting

Maximumniveau

III

Primaire voorwerpen


Secundaire voorwerpen

Geen

Betoveringsgewicht

2

Wezens laten meer buit vallen.

Het maximumaantal buit voor de meeste veelvoorkomende buitvoorwerpen wordt met één verhoogd.

De kans op het laten vallen van niet veelvoorkomende buitvoorwerpen wordt verhoogd door een tweede poging te doen als er geen veelvoorkomend buitvoorwerp valt. De succeskans op het laten vallen van het niet veelvoorkomende voorwerp is 12 voor Plundering I, 23 voor Plundering II en 34 voor Plundering III.

De kans op het laten vallen van zeldzame voorwerpen en uitrustingsvoorwerpen wordt met één procent verhoogd, bijvoorbeeld 2,5% kans zonder Plundering, 3,5% kans met Plundering I, 4,5% kans met Plundering II en 5,5% kans met Plundering III.

De precieze kans op het laten vallen van voorwerpen hangt af van het type voorwerp.

De betovering geldt niet alleen voor het doden van wezens, maar ook door het zwaard vast te houden in de hoofdhand. Een speler kan bijvoorbeeld een projectiel afschieten en daarna wisselen naar het zwaard met de betovering voordat het projectiel een wezen geraakt heeft.

De betovering blijft werken bij niveaus hoger dan III. Hogere niveaus kunnen echter een crash veroorzaken door de vele voorwerpen die vallen. Ook werkt de betovering bij wezens die gedood worden door de veegaanval.

Geluk van de zee[]

Geluk van de zee
ID's

PC: 61
PE: 23

Technische naam

luck_of_the_sea

Maximumniveau

III

Primaire voorwerpen


Secundaire voorwerpen

Geen

Betoveringsgewicht

2

Verhoogt het geluk bij het vissen.

De kans op het krijgen van een afvalvoorwerp wordt met twee procent verminderd. Het krijgen van een schatvoorwerp wordt met twee procent verhoogd. De kans op het krijgen van vis wordt met 0,15 procentpunt verminderd. Dit geldt voor de standaardbuittabellen.

Lokaas[]

Lokaas
ID's

PC: 62
PE: 24

Technische naam

lure

Maximumniveau

III

Primaire voorwerpen


Secundaire voorwerpen

Geen

Betoveringsgewicht

2

Verhoogt de vissnelheid.

Vermindert de wachttijd op een vis met vijf seconden per niveau. Op niveau V verschijnen de vispartikels bijna direct. Op niveau VI en hoger kan er geen vis meer gevangen worden.

Herstel[]

Herstel
ID's

PC: 70
PE: 26

Technische naam

mending

Maximumniveau

I

Primaire voorwerpen

Geen

Secundaire voorwerpen

Betoveringsgewicht

2

De levensduur van voorwerpen wordt hersteld met ervaringspunten.

Als een voorwerp, met de betovering, wordt vastgehouden (hoofdhand, tweede hand en harnasvakjes), worden verzamelde ervaringspunten gebruikt om het voorwerp te repareren met een snelheid van twee levensduurpunten per ervaringspunt in plaats van dat de ervaringspunten worden toegevoegd aan de ervaringspunten van de speler.

Wanneer meerdere voorwerpen de betovering hebben, wordt er willekeurig één gekozen voor elke verzamelde ervaringspunt. Als het gekozen voorwerp niet gerepareerd hoeft te worden, wordt de ervaringspunt bij die van de speler gevoegd, in plaats van dat er een ander voorwerp gekozen wordt.

Telt als een schatbetovering en kan dus alleen verkregen worden als buit uit kisten, door het op te vissen of te handelen met dorpelingen.

Herstel en Oneindigheid kunnen niet op één voorwerp staan. Wanneer dit wel zo is, werken beide betoveringen als normaal.

Kracht[]

Kracht
ID's

PC: 48
PE: 19

Technische naam

power

Maximumniveau

V

Primaire voorwerpen


Secundaire voorwerpen

Geen

Betoveringsgewicht

10

Verhoogt de toegedane schade door pijlen met de formule 25% × (level + 1). De uitkomst wordt, wanneer deze niet op een geheel getal uitkomt, naar boven afgerond.

Pijlentiteiten hebben de NBT-tag damage, welke voor onbetoverde bogen 2 is. Per niveau wordt dit getal met 0,5 verhoogd.

Schade van pijlen per niveau Kracht en spanning op de boog
Niveau Verhoging
(waarde NBT-tag damage)
Geen spanning Gemiddelde spanning Volledige spanning Volledige spanning (kritiek)
+0% (2,0) 1 (Half Heart) 6 (HeartHeartHeart) 9 (HeartHeartHeartHeartHalf Heart) 10 (HeartHeartHeartHeartHeart)
I +50% (3,0) 2 (Heart) 9 (HeartHeartHeartHeartHalf Heart) 14 (Heart × 7) 15 (Heart × 7.5)
II +75% (3,5) 2 (Heart) 11 (Heart × 5.5) 16 (Heart × 8) 18 (Heart × 9)
III +100% (4,0) 2 (Heart) 12 (Heart × 6) 18 (Heart × 9) 20 (Heart × 10)
IV +125% (4,5) 3 (HeartHalf Heart) 14 (Heart × 7) 20 (Heart × 10) 23 (Heart × 11.5)
V +150% (5,0) 3 (HeartHalf Heart) 15 (Heart × 7.5) 23 (Heart × 11.5) 25 (Heart × 12.5)

Een aambeeld is nodig voor niveau V.

Projectielbescherming[]

Projectielbescherming
ID

4

Technische naam

projectile_protection

Maximumniveau

IV

Primaire voorwerpen

Secundaire voorwerpen

Geen

Betoveringsgewicht

5

Vermindert projectielschade opgelopen door bijvoorbeeld pijlen en vuurballen van Ghasts en Blazen.

Schadevermindering door Bescherming, Vuurbescherming, Vederzacht vallen, Explosiebescherming en Projectielbescherming wordt opgeteld tot een limiet (zie harnas).

Bescherming[]

Bescherming
ID

0

Technische naam

protection

Maximumniveau

IV

Primaire voorwerpen

Secundaire voorwerpen

Geen

Betoveringsgewicht

10

Vermindert alle schade, behalve die toegediend wordt door de Void, het commando /kill en hongerschade.

Schadevermindering door Bescherming, Vuurbescherming, Vederzacht vallen, Explosiebescherming en Projectielbescherming wordt opgeteld tot een limiet (zie harnas).

Terugslag[]

Terugslag
ID's

PC: 49
PE: 20

Technische naam

punch

Maximumniveau

II

Primaire voorwerpen


Secundaire voorwerpen

Geen

Betoveringsgewicht

2

{{over|de betovering Terugslag voor bogen|de betovering voor het zwaard|#Terugslag_1{{!} fREMJ13 }Terugslag (zwaard)}} Verhoogt de terugslag gedaan door pijlen.

Wezens en spelers worden verder teruggeslagen.

Ademhaling[]

Ademhaling
ID's

PC: 5
PE: 6

Technische naam

respiration

Maximumniveau

III

Primaire voorwerpen


Secundaire voorwerpen

Geen

Betoveringsgewicht

2

Verlengt de tijd die onder water gespendeerd kan worden.

Verlengt de duur van de ademhalingsbalk met vijftien seconden per niveau. Daarnaast is er een kans om geen schade op te lopen per seconde door geen zuurstof meer te hebben. Dit is te berekenen door gebruik van de formule niveau ÷ (niveau + 1).

Het zicht onder water wordt ook verbeterd.

Niveaus boven III werken niet, omdat het zicht dan boven de 100% verbeterd wordt en het zicht dus wit wordt.

Scherpte[]

Scherpte
ID's

PC: 16
PE: 9

Technische naam

sharpness

Maximumniveau

V

Primaire voorwerpen


Secundaire voorwerpen


Betoveringsgewicht

10

Verhoogt meleeschade.

Schade wordt met 1 (Half Heart) verhoogd voor het eerste niveau, daarna wordt de schade met 0,5 (Heart × 14) hartjes per niveau verhoogd.

Een aambeeld is vereist voor niveau V.

De betoveringen Scherpte, Kastijding en Verderf der geleedpotigen kunnen niet samen op één voorwerp staan. Wanneer dit wel zo is, bijvoorbeeld via commando's, worden de effecten bij elkaar opgeteld.

Zijden streling[]

Zijden streling
ID's

PC: 33
PE: 16

Technische naam

silk_touch

Maximumniveau

I

Primaire voorwerpen
Secundaire voorwerpen

Geen

Betoveringsgewicht

1

Gehakte blokken laten zichzelf vallen in plaats van de gebruikelijke voorwerpen. Hierdoor kunnen blokken verzameld worden die normaal niet te verkrijgen zijn.

Voorwerpen die met deze betoveringen verzameld kunnen worden, zijn steenkoolerts, diamanterts, smaragderts, grasblokken, paddenstoelenblokken, ijs, lapis lazuli-erts, zwamvlokken, podzol, pakijs, Netherkwartserts en Redstone-erts. Enderkisten, boekenkasten, glas en glazen ruiten kunnen, nadat ze geplaatst zijn, alleen met gereedschap betoverd met Zijden streling verzameld worden.


Pocketeditie
 Graspaden kunnen ook verzameld worden.


Xbox 360-editie
 Gerijpt ijs kan ook verzameld worden.

De betovering werkt niet op taart, wortels, cacaobonen, dubbele platen, vuur, akkerland, meloenstammen, monsterkooien, Netherkruid, aardappels, pompoenstammen, sneeuwlagen, suikerriet, tarwe en omgekeerde daglichtsensoren.


Computereditie
 Gerijpt ijs en graspaden kunnen niet verzameld worden.


Pocketeditie
 Gerijpt ijs kan niet verzameld worden.


Xbox 360-editie
 Graspaden kunnen niet verzameld worden.

Grind dat verzameld wordt met Zijden streling laat nooit vuursteen vallen.

Monsternesten spawnen geen zilvervissen wanneer deze vernietigd wordt met Zijden streling. Ook krijgt de speler niet het monsternest terug, maar het gewone blok.

Geluk en Zijden streling kunnen niet op één voorwerp staan. Wanneer dit wel zo is, heeft Zijden streling de proriteit op blokken die beïnvloed worden door beide betoveringen.

Kastijding[]

Kastijding
ID's

PC: 17
PE: 10

Technische naam

smite

Maximumniveau

V

Primaire voorwerpen


Secundaire voorwerpen


Betoveringsgewicht

5

Verhoogt de schade die toegedaan wordt aan 'ondode' wezens (skeletten, zombies, Withers, Witherskeletten, Zombievarkens en skelet- en zombiepaarden.

Elk niveau voegt 2,5 (Heart × 114) hartjes extra schade toe als ondode wezens geraakt worden.

Een aambeeld is vereist voor niveau V.

De betoveringen Scherpte, Kastijding en Verderf der geleedpotigen kunnen niet samen op één voorwerp staan. Wanneer dit wel zo is, bijvoorbeeld via commando's, worden de effecten bij elkaar opgeteld.

Vegende rand[]

Vegende rand
ID's

PC: 22
PE: N.V.T.

Technische naam

sweeping

Maximumniveau

III

Primaire voorwerpen


Secundaire voorwerpen

Geen

Betoveringsgewicht

1

Verhoogt de schade gedaan door de veegaanval.

Verhoogt de toegediende schade gedaan per veegaanval. Deze toegediende schade is te berekenen via de volgende formules:

  • Voor niveau I: 50% + 1
  • Voor niveau II: 6623% + 1
  • Voor niveau III: 75% + 1

De uiteindelijke schade wordt berekend door de formule generic.attackDamage × niveau ÷ (niveau + 1) + 1.

Doornen[]

Doornen
ID's

PC: 7
PE: 5

Technische naam

thorns

Maximumniveau

III

Primaire voorwerpen


Secundaire voorwerpen
Betoveringsgewicht

1

Aanvallers lopen schade op wanneer ze de drager van deze betovering aanvallen.

De kans op het toedienen van 1 (Half Heart) tot 4 (HeartHeart) hartjes schade, wordt berekend door de formule (niveau × 15)% (of niveau - 10 voor niveaus hoger dan 10). Dit geldt voor de aanvaller die de drager aanvalt via een melee-aanval, pijl of ander projectiel.

De levensduur van het voorwerp wordt, naast de standaardvermindering, met drie punten verminderd als er schade wordt toegediend en anders met één punt.

Als de betovering aanwezig is op meerdere harnasstukken, krijgt elk harnasstuk een kans op het toedienen van schade. De totale levensduurvermindering wordt toegepast op één van de harnasstukken die de betovering heeft.

Een aambeeld is nodig voor niveau III.

Duurzaamheid[]

Duurzaamheid
ID's

PC: 37
PE: 17

Technische namen

PC: unbreaking
PE: durability

Maximumniveau

III

Primaire voorwerpenSecundaire voorwerpenBetoveringsgewicht

5

Verlengt de levensduur.

Voor de meeste voorwerpen geldt de formule (100 ÷ (niveau + 1))% voor het berekenen van het percentage kans dat het gebruiken van het voorwerp de levensduur vermindert. Gemiddeld is de levensduur niveau + 1 keer zo lang.

Voor harnas geldt de formule (60 + (40 ÷ (niveau + 1)))% voor het berekenen van het percentage kans dat het gebruiken van het harnas de levensduur vermindert. Anders gezegd, elke aanval die levensduurpunten kost kan in 20%, 27% of 30% van de gevallen geen levensduurpunten kosten voor niveau I, II of III. Harnas gaat gemiddeld 25%, 36% of 43% langer mee voor niveau I, II of III.

Als de levensduur met meerdere punten wordt verminderd (door bijvoorbeeld een wezen aan de haak te slaan of door harnas met Doornen erop), wordt Duurzaamheid toegepast op elke levensduurpunt die verminderd wordt.

Datawaarden[]

Betovering Technische naam ID (PC) ID (PE)
Hydrofiel aqua_affinity 6 8
Verderf der geleedpotigen bane_of_arthropods 18 11
Explosiebescherming blast_protection 3 3
Vloek der binding binding_curse 10 N.V.T.
Vloek der verdwijning vanishing_curse 71 N.V.T.
Waterloper depth_strider 8 7
Efficiëntie efficiency 32 15
Vederzacht vallen feather_falling 2 2
Vuuraspect fire_aspect 20 13
Vuurbescherming fire_protection 1 1
Vlam flame 50 21
Geluk fortune 35 18
Vorstloper frost_walker 9 N.V.T.
Oneindigheid infinity 51 22
Terugslag knockback 19 12
Plundering looting 21 14
Geluk van de zee luck_of_the_sea 61 23
Lokaas lure 62 24
Herstel mending 70 N.V.T.
Kracht power 48 19
Projectielbescherming projectile_protection 4 4
Bescherming protection 0 0
Terugslag punch 49 20
Ademhaling respiration 5 6
Scherpte sharpness 16 9
Zijden streling silk_touch 33 16
Kastijding smite 17 10
Vegende rand sweeping 22 N.V.T.
Doornen thorns 7 5
Duurzaamheid PC: unbreaking
PE: durability
34 17

Video's[]

Opmerking: de titel moet Luck Of The Sea zijn.

Geschiedenis[]

Officiële release
1.0.0 30 september 2011Betoveringstafels voor het eerst genoemd.
30 september 2011Volgens de afbeelding die Notch toont, lijkt het erop dat betoveringstafels eerst van keisteen waren gemaakt in plaats van obsidiaan.
1 oktober 2011De eerste afbeeldingen van GUI van de betoveringstafel worden getoond, met betoveringen geschreven in het Standaard Galactisch Alfabet. De eerste betoverin kan worden vertaalt naar 'Well Played Internets You Are Good' (Goed gespeelt internet, jullie zijn goed), het tweede naar 'These Names Will Be Random And Confusing' (Deze namen zullen willekeurig en verwarrend zijn) en de derde naar 'Each Spell Costs Experience Levels' (Iedere betovering kost ervaringspunten). Het Standaard Galactisch Alfabet werd origineel gemaakt door Tom Hall voor gebruik in de Commander Keen computerspellen.
Beta 1.9-pre3 Basis van betoveren toegevoegd, samen met de betoveringstafel. Boekenkasten waren niet nodig om het hoogste betoveringslevel te halen. Veel betoveringen die nu in het spel zitten, waren er toen niet. Betoveringen waren en zijn nu nog steeds in het Standaard Galactisch Alfabet geschreven.
Beta 1.9-pre4 Bug opgelost waarbij alle betoveringen getoont werden als Vederzacht Vallen I.
Betoveren goed toegevoegd op SMP. Hiervoor verschenen betoveringen wel client-side, maar niet server-side. De betovering werkte pas als de speler opnieuw inlogde.
?Betoveringstafels laten zichzelf alleen vallen als het wordt gehakt door een houweel.
1.1 Vier boogbetoveringen toegevoegd: Kracht, Vlam, Terugslag en oneindigheid.
1.2.1 12w05a Betoveren vereist niet langer ervaringspunten in Creative.
12w06a Bogen en gouden zwaarden hebben een kleine kans om al betoverd te zijn als ze van hun dragers afvallen.
1.3.1 12w17a IJs en glazen ruiten kunnen weer worden gehakt met Zijden Streling.
12w22a De maximale betoveringskracht verminderd van 50 naar 30.
Ervaring kan verzameld worden door dingen te koken in een oven.
12w23a Gloei-effect op wapens en harnas is zichtbaar in Multiplayer.
1.4.2 12w34b Vlambetovering kan TNT aansteken.
12w41a Betoveringen kunnen worden gecombineerd op een aambeeld, waardoor hoge betoveringen kunnen worden toegevoegd aan gereedschap en harnassen.
1.4.4 1.4.4-pre Betoveringen kunnen worden toegevoegd met /enchant, maar Bescherming kan niet worden toegevoegd door een bug.
1.4.6 12w49a /enchant werkt met ID '0', waardoor het nu wel gebruikt kan worden voor Bescherming.
Boeken zijn betoverbaar en kunnen daarna worden toegevoegd aan gereedschap en harnas.
12w50a Nieuwe harnasbetovering toegevoegd, Doornen.
Zijden Streling kan worden toegevoegd aan scharen en Duurzaamheid kan worden toegevoegd aan alles met een bepaalde duur.
Efficiëntie is minder sterk (bijvoorbeeld Efficiëntie V op een houweel kan niet langer in één keer aarde of hout hakken).
1.5 Efficiëntie is helemaal niet meer sterk als hiervoor - ze breken nu het verkeerde bloktype op dezelfde snelheid als met je handen.
1.7.2 13w36a Twee vishengelbetoveringen toegevoegd: Geluk van de Zee en Lokaas. De vishengels kunnen zonder het gebruik van boeken betoverd worden. Harnas kan Duurzaamheid krijgen zonder het gebruik van boeken.
1.8 14w02a Betoveren is totaal verandert omdat het nu, naast ervaringspunten, ook Lapis Lazuli kost.
Als een voorwerp wordt betoverd, verschijnt nu één van de betoveringen (bijvoorbeeld Plundering II?).
Levels zijn moeilijker te krijgen (zoals voor pre-1.3).
Betoveringen van level 5 (Scherpte, Kracht, Kastijding & Verderf der Geleedpotigen) kunnen worden toegevoegd zonder een boek te gebruken.
Ruilen met dorpelingen werd veranderd, waardoor Geestelijken niet langer dingen betoveren, terwijl dorpelingen met een zwart schort betoverde voorwerpen ruilt.
14w04a Plundering geeft één procentpunt verhogen voor het laten vallen van een zeldzaam voorwerp.
14w25a Nieuwe betovering voor laarzen: Waterloper.
1.9 15w36a Voordelen voor Scherpte en Bescherming verminderd.
15w42a Vorstloper- en Herstelbetoveringen toegevoegd.
Als meerder harnasdelen worden gedragen met Doornen wordt er nu een willekeurig stuk gekozen in plaats van het stuk dat het meest vanonder zit.
Betoveringen met maximaal één betoveringslevel laten de 'I' niet zien (bijvoorbeeld 'Oneindigheid' in plaats van 'Oneindigheid I'.
15w43a Vorstloper werkt niet langer op stromend water.
15w44a Herstel is verkrijgbaar bij lagere betoveringen.
15w47b Zijden Streling kan niet langer worden toegevoegd op scharen.
15w47c Zijden Streling is niet langer nodig om spinnenwebben te hakken.
15w49a Vorstloper werkt als je op transparante blokken staat.
15w51a Vorstloper werkt alleen op water met erboven lucht.
1.10 16w20a Wezens met Vorstloper op hun laarzen lopen geen schade op als ze op magmablokken lopen.
1.11 16w32a Het blokentiteits-ID voor betoveringstafels gewijzigd naar enchanting_table, van EnchantTable.
16w39a Vloek der binding en der verdwijning toegevoegd.
1.11.1 16w50a Vegende rand toegevoegd.
Oneindigheid en Herstel kunnen niet op één voorwerp staan.
1.11.1 Aambeelden staan niet langer het toevoegen van betoverde boeken toe als er geen verandering is in betoveringen. Dit kan voorkomen als alle betoveringen incompatibel zijn voor het voorwerp of als er geen betoveringen op staan.
Pocketeditie Alpha
0.12.1 build 1 Betoveringssysteem en betoveringen toegevoegd.
Betoveringstafel geven lichtsterkte 12 af.
Betoveringstafels kunnen worden gemaakt in steenzagen.
Betoveringstafels toegevoegd aan de Creative-inventaris.
build 11 Betoveringstafels kunnen worden gemaakt in de werkbank in plaats van de steenzaag.
Pocket Editie toekomstig
1.1 build 1 Herstel en Vorstloper toegevoegd.
Console-editie
TU7CU11.00Patch 1Betoveringssysteem en betoveringstafel toegevoegd.
TU31CU191.22Patch 3Geluk van de Zee, Lokaas en Waterloper-betoveringen toegevoegd.
Betoveren kost Lapis Lazuli.
Betoveren is gebalanceerd.
Boeken kunnen meerdere betoveringen in één keer krijgen.
TU43CU331.36Patch 13Vorstloper en Herstel toegevoegd.


Problemen[]

Problemen met betrekking tot 'Betoveren' worden bijgehouden op de bugtracker. Meld problemen daar.

Galerij[]

Zie ook[]

Externe links[]

Referenties[]


Advertisement