Minecraft Wiki
Advertisement
17w45b
17w45a.png
Type

Snapshot

Releasedatum

10 november 2017

Protocolversie

344

Dataversie

1448

Snapshot voor

1.13

Download

Client  (.json)
Server

17w45b[1] is de vierde gepubliceerde snapshot voor Minecraft 1.13.

Toegevoegd[]

/data
 • Een opdracht om NBT-data van entiteiten en blokken te verkrijgen, samenvoegen en te verwijderen.
 • /data get block <positie> [<pad>] [<schaal>]
  • Toont NBT-data van het blok op positie <positie> als resultaat (wanneer een pad gespecificeerd is). Een pad kan gespecificeerd worden om enkel deze NBT-data te tonen, maar mag enkel bestaan uit numerieke eigenschappen. De optionele schaal-tag kan gebruikt worden om het verkregen nummer te schalen.
 • /data get entity <doel> [<pad>] [<schaal>]
  • Toont NBT-data van het entiteit <doel> als resultaat (wanneer een pad gespecificeerd is). Een pad kan gespecificeerd worden om enkel deze NBT-data te tonen, maar mag enkel bestaan uit numerieke eigenschappen. De optionele schaal-tag kan gebruikt worden om het verkregen nummer te schalen.
 • /data merge block <positie> <nbt>
  • Voegt de NBT-data van <nbt> samen met de data van het blok op positie <positie>.
 • /data merge entity <doel> <nbt>
  • Voegt de NBT-data van <nbt> samen met de data van het entiteit <doel>.
  • Het samenvoegen van NBT-data met die van spelers, is niet toegestaan.
 • /data remove block <positie> <pad>
  • Verwijdert alle NBT-data van een blok op positie <positie> zoals beschreven staat in <pad>.
 • /data remove entity <doel> <pad>
  • Verwijdert alle NBT-data van entiteit <doel> zoals beschreven staat in <pad>.
  • Het verwijderen van spelers-NBT is niet toegestaan.
 • Datapaden lijken op het volgende: foo.bar[0]."A [crazy name]".baz
  • foo.bar betekent dat bar een subklasse is van foo.
  • bar[0] betekent element 0 van bar.
  • "Gequote regels" staan het gebruik van bijvoorbeeld spaties toe.
 • Voorbeelden
  • /data get entity @e[type=pig,limit=1] Saddle 2
  • /data remove blocks 17 45 34 Items

Wijzigingen[]

/execute store
 • Volledig herwerkt.
 • /execute store (result|success) score <naam> <taak> <gekoppeld opdracht>
  • De waarde wordt opgeslagen op het scorebord onder <naam> en <taak>.
  • De taak moet bestaan, maar, in tegenstelling tot /stats, hoeft er geen startwaarde ingesteld te worden voor <naam>.
 • /execute store (result|success) block <positie> <pad> (byte|double|float|int|long|short)
  • De waarde wordt opgeslagen als NBT-data op <pad> van het blok op positie <positie> als een byte, kommagetal, zwevend getal, geheel getal, long of short.
 • /execute store (result|success) entity <doel> <pad> (byte|double|float|int|long|short)
  • De waarde wordt opgeslagen als NBT-data op <pad> van het entiteit <doel> als een byte, kommagetal, zwevend getal, geheel getal, long of short.
 • Datapaden lijken op het volgende: foo.bar[0]."A [crazy name]".baz
  • foo.bar betekent dat bar een subklasse is van foo.
  • bar[0] betekent element 0 van bar.
  • "Gequote regels" staan het gebruik van bijvoorbeeld spaties toe.
 • Voorbeelden
  • /execute store success store @a foo run say Hallo!
  • /execute as @e[type=pig] at @s store success entity @s Saddle byte 1 if entity @p[distance=..5]
 • /execute if <..>
  • Geeft als feedback succes- en resultaatwaarden wanneer het op zichzelf gebruikt wordt, zonder subopdracht's.

Verwijderd[]

/entitydata en /blockdata
 • Samengevoegd tot één opdracht, /data.
  • /entitydata <doel> {} wordt /data get entity <doel>.
  • /blockdata <positie> <nbt> wordt /data merge block <positie> <nbt>.

Opgeloste bugs[]

21 bugs opgelost
Van de vorige ontwikkelingsversie
 • MC-121623 – Kan geen naamruimte gebruiken voor type=-selecteerders.
 • MC-121627@s kan niet gebruikt worden voor opdracht's.
 • MC-121635 – Incorrect foutbericht van /fill.
 • MC-121637 – Incorrect resultaatbericht wanneer één entiteit wordt geteleporteerd.
 • MC-121642 – 'Optionele' opdracht's lukken of mislukken op een vreemde manier in een gekoppelde voorwaardelijke uitvoeringsopdracht.
 • MC-121647 – Fatale fout in de JRE wanneer de speler op een multiplayerserver inlogt.
 • MC-121650 – Automatisch voltooien van opdracht's met behulp van Tab ↹ is hoofdlettergevoelig.
 • MC-121655 – Incorrect bericht wanneer een enkel entiteit geteleporteerd wordt.
 • MC-121656 – Sommige opdracht's voor Creative zijn uitvoerbaar door een Survivalspeler zonder dat valsspelen ingeschakeld is.
 • MC-121660 – Afstandsargument kan spelers niet vinden door middel van @a, @p of @e[type=player].
 • MC-121663 – Spelregels worden overgenomen uit andere werelden.
 • MC-121674/execute werkt niet in functies.
 • MC-121683-= is geen geldige operator in /scoreboard players operations.
 • MC-121686/execute unless mislukt altijd op entiteiten.
 • MC-121691/teleport met rotatie werkt niet.
 • MC-121695/tellraw ondersteunt slechts één doel.
 • MC-121711@a of @s includeert dode spelers niet.
 • MC-121726 – Enkel spelers kunnen teleporteren met behulp van relatieve coördinaten.
 • MC-121728 – De volgorde, waarop /execute een opdracht uitvoerd voor elk entiteit, is omgedraaid.
 • MC-121749/entitydata voegt geen aangepaste NBT-data toe.
 • MC-121765 – Punten worden toegevoegd aan het scorebord wanneer geprobeerd wordt juist punten te verwijderen.

Referenties[]

bekijkenoverlegbewerkenJavaeditie 1.13 (
Update Aquatic
)
Ontwikkelings-
cyclus

◄ 1.12 •  • 1.14 ►

Advertisement