Minecraft Wiki
Advertisement
17w45a
17w45a.png
Type

Snapshot

Releasedatum

08 november 2017

Protocolversie

343

Dataversie

1447

Snapshot voor

1.13

Download

Client  (.json)
Server

17w45a[1] is de derde gepubliceerde snapshot voor Minecraft 1.13.

Toegevoegd[]

Opdrachten[]

Algemeen
 • Een gebruikersinterface voor het typen van opdrachten in de chat.
  • Verschillende componenten van de opdrachten worden afgebeeld in verschillende kleuren.
  • Fouten worden getoond in rood, zonder dat het opdracht uitgevoerd hoeft te worden.
 • Een nbt-argument in doelselecteerders.
 • De nieuwe opdrachtparserbibliotheek heet Brigadier.
/tag
 • Vervangt /scoreboard players tag.
 • Behoudt dezelfde syntaxis van het /scoreboard-opdracht.
  • /tag <spelers> add <tag> om <tag> toe te voegen aan <spelers>.
  • /tag <spelers> remove <tag> om <tag> te verwijderen van <spelers>.
  • /tag <spelers> list om alle tags van <spelers> op te vragen.
/team
 • Vervangt /scoreboard players teams.
 • Behoudt dezelfde syntaxis van het /scoreboard-opdracht.
  • /team add <team> [<toon_naam>]
  • /team empty <team>
  • /team join <team> [<leden>]
  • /team leave <team> [<leden>]
  • /team list [<team>]
  • /team option <team> <optie> <waarde>

Gewijzigd[]

Wezens[]

Paard
 • Niew model, om consistent te zijn vergeleken met andere wezens.

Opdrachten[]

Algemeen[]

 • Opdrachten werken sneller en efficiënter.
 • De meeste opdracht's zijn hoofdlettergevoelig. Kleine letters worden geprefereerd.
  • /scoreboard OBjecTiVeS ... is bijvoorbeeld niet langer toegestaan. Gebruik, in plaats daarvan, /scoreboard objectives ....
 • Het uitvoersignaal veranderd van SuccessCount naar result.

Specifieke opdracht's[]

/advancement[]
 • /advancement test verwijderd.
  • Entiteitselecteerders zijn daarvoor in de plaats gekomen.
/clear[]
 • Syntaxis veranderd.
  • /clear [<doel>] [<data>] [<aantal>] [<nbt>] wordt /clear [<doel>] [<voorwerp>] [<aantal>].
  • Zie het voorwerp-argument voor het gebruik van [<voorwerp>].
  • [<data>] werd verwijderd ter voorbereiding op de zogenaamde versimpeling. Vanwege dit, wordt voorwerpdata verwijderd en voorwerpwaarden wordt NBT-data.
/clone[]
 • Syntaxis veranderd.
  • /clone <x1 y1 z1> <x2 y2 z2> <xt yt zt> filtered [force|move|normal] [<block>] [<data>] wordt /clone <x1 y1 z1> <x2 y2 z2> <xt yt zt> filtered [<block>] [force|move|normal].
  • /clone <x1 y1 z1> <x2 y2 z2> <xt yt zt> [replace|masked] [force|move|normal] [<block>] [<data>] wordt /clone <x1 y1 z1> <x2 y2 z2> <xt yt zt> [replace|masked] [force|move|normal].
/defaultgamemode en /gamemode[]
 • /defaultgamemode [<spelmodus>] en /gamemode [<spelmodus>] accepteren nu alleen de volgende waarden:
  • survival
  • creative
  • adventure
  • spectator
/difficulty[]
 • /difficulty [<moeilijkheidsgraad>] accepteert alleen de volgende waarden:
  • peaceful
  • easy
  • normal
  • hard
 • Enkel /difficulty toont de huidige moeilijkheidsgraad.
/effect[]
 • Syntaxis opgesplitst om dubbelzinnigheid te voorkomen.
  • /effect <entiteit> <effect> is nu /effect give <entiteit> <effect>
  • /effect <entiteit> clear is nu /effect clear <entiteit> [<effect>]
 • Het geven van een effect mislukt als het helemaal niets doet.
  • Sommige wezens, zoals de Enderdraak, zijn immuun.
  • Sterkere effecten overschrijven de zwakkere, maar zwakkere niet de sterkere.
/execute[]
 • Syntaxis opgesplitst.
  • Aanpassende subopdracht's kunnen wijzigen hoe een opdracht uitgevoerd gaat worden.
   • /execute as <entiteit> <gekoppeld opdracht> voert een opdracht uit door <entiteit> te gebruiken, maar verandert het entiteit niet van positie.
   • /execute at <entiteit> <gekoppeld opdracht> voert een opdracht uit op de positie van <entiteit>, maar verandert niet het entiteit zelf.
   • /execute offset <x y z> <gekoppeld opdracht> voert een opdracht uit en maakt gebruik van de positie <x y z>.
   • /execute align <axis> <gekoppeld opdracht> voert een opdracht uit nadat de huidige positie uitgelijnd is op het blokgrid, naar beneden afgerond. <axis> is elke combinatie van x, y en z, bijvoorbeeld x, xz, zyx of yz.
    • x=-1.6; y=8; z=4.7 in combinatie met x wordt x=-2; y=8; z=4.7.
    • x=3.4; y=-9.1; z=8.7 in combinatie met zxy wordt x=3; y=-10; z=9.
  • Voorwaardelijke subopdracht's kunnen voorkomen dat opdracht's kunnen worden uitgevoerd.
   • /execute (if|unless) block <x y z> <blok> <gekoppeld opdracht> voert een opdracht uit als (of tenzij) <x y z> overeenkomt met <blok>.
   • /execute (if|unless) blocks <begin> <einde> <bestemming> (all|masked) <gekoppeld opdracht> voert een opdracht uit als (of tenzij) het gebied tussen <begin> en <einde> overeenkomt met <bestemming>.
   • /execute (if|unless) entity <entiteit> <gekoppeld opdracht> voert een opdracht uit als (of tenzij) <entiteit> bestaat. Geeft als resultaat één of meerdere entiteiten.
   • /execute (if|unless) score <doel> <doelTaak> (<|<=|=|>=|>) <bron> <bronTaak> <gekoppeld opdracht> voert een opdracht uit als (of tenzij) de score van <doel> overeenkomt met de score van <bron> als het gestelde criterium wordt toegepast.
  • Het subopdracht stats slaat het resultaat van een opdracht ergens op. Het dient als vervanging voor /stats.
   • /execute store (result|success) <naam> <taak> <gekoppeld opdracht>
   • result is het resultaat van het opdracht en vervangt de volgende oude statistieken: AffectedBlocks, AffectedEntities, AffectedItems en QueryResult.
   • success is het aantal keren dat een opdracht succesvol werd uitgevoerd. Dit is meestal 0 of 1, maar als het opdracht opgesplitst wordt (bijvoorbeeld as @a), kan het meer dan 1 zijn. Het verangt SuccessCount.
   • De waarde wordt opgeslagen in het scorebord onder <naam> en <taak>
   • Het doel moet bestaan, maar, in tegenstelling tot bij /stats, hoeft er geen startwaarde te worden ingesteld bij <naam>.
   • De waarde wordt pas opgeslagen als het volledige opdracht uitgevoerd is.
   • Als het opdracht niet succesvol wordt afgerond (oftewel success is 0), wordt result op 0 gezet.
   • Het wordt duidelijk gemaakt wat het verwachte resultaat van elk opdracht is.
  • Alle subopdracht's kunnen aan elkaar gekoppeld worden.
   • Na elk subopdracht moet nog een subopdracht geschreven worden.
   • Wanneer de speler klaar is met het koppelen van opdracht's, wordt run gebruikt om het eigenlijke opdracht uit te voeren.
    • / is niet langer toegestaan.
   • Bijvoorbeeld /execute as iemand at iemand run say Hallo!
  • Oude en nieuwe opdracht's
   • /execute @e ~ ~ ~ detect ~ ~ ~ stone 0 say Steen! wordt /execute as @e at @s if block ~ ~ ~ stone run say Steen!.
   • /execute @e ~ ~ ~ detect ~ ~ ~ grass 0 summon pig wordt /execute at @e if block ~ ~ ~ grass run summon pig.
   • /execute @e ~ ~ ~ say Hallo! wordt /execute as @e run say Hallo!
/experience en /xp[]
 • /xp is nu een synoniem voor /experience.
 • Opgesplitst in drie subopdracht's, namelijk
  • /experience add <spelers> <hoeveelheid> [points|levels]
   • Voegt een hoeveelheid ervaringspunten of -niveaus aan het totaal van spelers. Is standaard een hoeveelheid punten.
    • Het toevoegen van punten kan ervoor zorgen dat een speler een niveau omhoog gaat.
   • Negatieve nummers zijn toegestaan en worden gebruikt om punten in te nemen.
    • Het verlagen van het puntenaantal kan ervoor zorgen dat een speler een niveau omlaag gaat.
  • /experience set <spelers> <hoeveelheid> [points|levels]
   • Zet het aantal ervaringspunten of -niveaus op een bepaald aantal voor bepaalde spelers. Is standaard een hoeveelheid punten.
   • Het puntenaantal kan niet meer zijn dan het huidige niveau toestaat.
   • Wanneer het ervaringsniveau verandert, blijft het aantal ervaringspunten op hetzelfde percentage staan.
  • /experience query <spelers> [points|levels]
   • Geeft als uitvoer de hoeveelheid punten of niveaus dat een speler heeft aan ervaringspunten.
/fill[]
 • Syntaxis gewijzigd.
  • /fill <x y z> <xt yt zt> <blok> <data> replace [<vervangBlok>] [<vervangData>] is nu /fill <x y z> <xt yt zt> <blok> replace [<filter>].
  • /fill <x y z> <xt yt zt> <blok> [<data>] [destroy|hollow|keep|outline|replace] [<nbt>] is nu /fill <x y z> <xt yt zt> <blok> [destroy|hollow|keep|outline|replace].
/function[]
 • /function accepteert niet langer de argumenten [if|unless] <entiteit>.
  • Gebruik hiervoor /execute.
  • /function foo if @e is nu /execute if entity @e run function foo.
/gamerule[]
 • Accepteert niet langer onbekende spelregels (aangepaste spelregels).
  • Functies of scoreborden kunnen gebruikt worden. Er is geen verlies van functionaliteit wanneer deze gebruikt worden.
  • Bestaande aangepaste spelregels zijn niet meer toegankelijk. Enkel ingebouwde spelregels zijn beschikbaar.
 • Waarden van spelregels worden gecontroleerd. Als bijvoorbeeld een regel gegeven wordt waar een geheel getal wordt verwacht, geeft dit een foutmelding.
/give[]
 • Syntaxis gewijzigd.
  • /give <spelers> <voorwerp> [<aantal>] [<data>] [<nbt>] wordt /give <spelers> <voorwerp> [<aantal>].
  • Zie het voorwerp-argument voor het gebruik van [<voorwerp>].
  • [<data>] werd verwijderd ter voorbereiding op de zogenaamde versimpeling. Vanwege dit, wordt voorwerpdata verwijderd en voorwerpwaarden wordt NBT-data.
/kill[]
 • Het is verplicht om het doel op te geven.
/locate[]
 • Het Y-coördinaat is 64 in plaats van ?.
 • Het resultaat van het opdracht, result in /execute store, is de absolute afstand van de uitvoerder tot het doel.
/particle[]
 • Het <parameter>-argument verwijderd. Specificeer, in plaats daarvan, voor partikels als blockcrack, parameters gelijk na het <naam>-argument door de nieuwe blokargumenten te gebruiken.
  • Bijvoorbeeld /particle blockcrack stone [variant=smooth_granite] ~ ~ ~ 0 0 0 0 1.
/replaceitem[]
 • Syntaxis gewijzigd.
  • /replaceitem block <positie> <inventarisvakje> <voorwerp> [<aantal>] [<data>] [<nbt>] wordt /replaceitem block <positie> <inventarisvakje> <voorwerp> [<aantal>].
  • /replaceitem entity <doel> <inventarisvakje> <voorwerp> [<aantal>] [<nbt>] wordt /replaceitem entity <doel> <inventarisvakje> <voorwerp> [<aantal>].
  • Zie het voorwerp-argument voor het gebruik van [<voorwerp>].
  • [<data>] werd verwijderd ter voorbereiding op de zogenaamde versimpeling. Vanwege dit, wordt voorwerpdata verwijderd en voorwerpwaarden wordt NBT-data.
 • Het <inventarisvakje>-argument vereist niet langer dat het inventarisvakje naar keuze wordt voorafgegaan door slot..
  • slot.hotbar.1 wordt bijvoorbeeld hotbar.1.
/scoreboard[]
Zie ook: Verwijderd § Scorebord
 • [<dataTag>] vervangen door het nbt-argument in entiteitselecteerders.
/setblock[]
 • Syntaxis verwijderd.
  • /setblock <positie> <block> [<data>] [<modus>] [<nbt>] wordt /setblock <positie> <blok> [<modus>].
  • Zie het blokken-argument voor meer informatie.
/stopsound[]
 • * kan gebruikt worden om alle geluiden te stoppen met een bepaalde naam van alle bronnen in plaats van source.
/tp en /teleport[]
 • /tp is een synoniem voor /teleport.
 • Coördinaten zijn releatief tot de uitvoerder, zoals bij alle opdracht's het geval is.
 • De syntaxis van /tp wordt behouden, maar heeft het gedrag van /teleport.
/trigger[]
 • /trigger <taak> is een nieuwe syntaxis en dient als afkorting voor /trigger <taak> add 1.
/weather[]
 • Wanneer geen tijd wordt gespecificeerd, wordt het ingestelde weertype voor vijf minuten behouden. Hiervoor was het voor een willekeurige tijd.

Argumenttypen[]

Doelselecteerders[]
 • Het omgaan met fouten verbeterd.
  • Dingen als level=0, level=-10 of gamemode=purple zijn niet toegestaan.
 • Er zijn niet langer aparte min en max-waarden. Bereiken worden in plaats daarvan ondersteund.
  • level=10 is niveau 10.
  • level=10..12 zijn de niveaus 10, 11 en 12.
  • level=5.. is niveau 5 en hoger.
  • level=..15 zijn alle niveaus lager dan of gelijk aan 15.
 • Afkorten zijn hernoemd.
  • m is nu gamemode.
  • l of lm is level.
  • r of rm is distance.
  • rx of rxm is x_rotation.
  • ry of rym is y_rotation.
  • c is limit.
 • x, y, z, x_rotation en y_rotation zijn decimale waarden en accepteren waarden als 12.34.
  • x en z worden niet langer uitgelijnd op het midden van een blok.
   • Dit betekent dat x=0 niet meer gelijk is aan x=0.5.
 • gamemode (hiervoor m) accepteert niet langer numerieke of korte ID's.
 • limit (hiervoor c) accepteert niet langer negatieve waarden.
  • Gebruik sort=furthest in plaats daarvan.
 • name ondersteunt spaties, zolang de toegewezen waarden tussen quotes staat.
 • Meerdere doelselecteerders zijn mogelijk.
  • tag=foo,tag=bar,tag=!baz komt overeen met dingen die foo en bar heten, maar niet baz.
  • target=!cow,target=!chicken selecteert alles dat niet een koe of kip is.
  • target=cow,target=chicken kan niet, omdat niet twee voorwerpen tegelijk een koe en kip kunnen zijn.
 • Sorteervolgorde kan aangepast worden.
  • sort=nearest is de oude standaard en sorteert op basis van afstand (standaard voor @p).
  • sort=furthest is het omgekeerde van sort=nearest. Hiervoor zou c=-5 ervoor gebruikt worden.
  • sort=random is voor het willekeurig sorteren. Standaard voor @r.
  • sort=arbitrary wordt gebruik om helemaal niet te sorteren. Standaard voor @e en @a.
 • Het specificeren van scores lijkt op scores={foo=1,bar=1..5}.
 • Er kan op vooruitgangen gecontroleerd worden door middel van advancements={foo=true,bar=false,aangepast:iets={criterion=true}}.
  • Is true wanneer de vooruitgang is voltooid, false wanneer dit niet zo is.
  • Er kan ook een heel blok aan criteria worden verstuurd om daarop te controleren. Dit is opnieuw true en false.
Blokken[]
 • [<data>] en[<nbt>] verwijderd. Het is nu een enkel blok, en lijkt op de volgende voorbeelden.
  • stone
  • minecraft:redstone_wire[power=15,north=up,south=side]
  • minecraft:jukebox{RecordItem:{...}}
  • minecraft:furnace[facing=north]{BurnTime:200}
 • Een ID is vereist. Als de naamruimte niet bepaald is, wordt standaard minecraft: gebruikt.
 • Blokstatussen staan tussen [], gescheiden door komma's en moeten waarden of eigenschappen zijn die door het blok ondersteund worden. Ze zijn optioneel.
  • minecraft:stone[doesntexist=purpleberry] is een syntaxisfout, omdat doesntexist niet ondersteund wordt door steen.
  • minecraft:redstone_wire[power=tuesday] is ook een syntaxisfout, omdat de kracht van Redstone tussen de 0 en 15 is.
 • De NBT-tag staat binnen {} en werkt zoals verwacht. Is optioneel.
 • Enkel de statussen die gegeven worden, worden getest.
  • redstone_wire[power=15] controleert bijvoorbeeld alleen of het stuk Redstone een kracht heeft van 15 en controleert verder geen enkele andere status, zoals in welke richting het stuk ligt.
 • Elke status die wordt bepaald door de speler, wordt op het blok uitgevoerd. Andere statussen worden de standaard, afhankelijk van welk blok het is.
  • redstone_wire[power=15] zet de eigenschap power op 15, maar voor elke andere status wordt de standaardwaarde gebruikt.
 • Blokdata is er niet langer. Het is óf een ander blok of een andere status.
Voorwerpen[]
 • Waar bij <voorwerp> eerst de optionele [<data>] en [<nbt>] vereist was, is het nu versimpeld tot <voorwerp>. Waarden zijn bijvoorbeeld
  • stone
  • minecraft:stick{display:{Name:"Stok der onwaarheden"}}
 • Een ID is vereist. Waar geen naamruimte wordt gebruikt, is dit standaard minecraft:.
 • NBT-tags bevinden zich tussen {} en werken zoals verwacht. Optioneel.
  • Elke andere informatie is óf een apart voorwerp óf eigenschap in NBT.

Verwijderd[]

Algemeen[]

Opdrachten[]

/enchant
 • Vervangen door /modifyitem.
/scoreboard
 • /scoreboard players tag en /scoreboard teams verwijderd.
  • Vervangen door respectievelijk /tag en /team.
 • /scoreboard players test verwijderd.
  • Vervangen door /execute (if|unless) score, entiteitsselecteerders en /scoreboard players get <doel> <taak>.
/stats
 • Verwijderd. Is nu onderdeel van /execute.
  • Het /execute-gedeelte is niet een volledige substitutie van /stats, omdat het gedrag gewijzigd is.
   • /execute werkt per opdracht en niet per entiteit of blok.
   • Enkel result en success zijn beschikbaar, maar werken met alle oude statustypen.
/testfor, /testforblock en /testforblocks
 • Alledrie zijn verwijderd en zijn onderdeel geworden van /execute.
/toggledownfall
 • Verwijderd. Gebruik, in plaats van dit opdracht, /weather.

Opgeloste bugs[]

28 bugs opgelost
Van de releases voor 1.13
 • MC-32972/summon accepteert argumenten die negeert zullen worden.
 • MC-80893c=1 werkt niet zoals verwacht.
 • MC-80928 – Speler zit te ver naar voren op een paard/ezel/muilezel.
 • MC-101113/playsound controleert argumenten incorrect.
 • MC-101135 – Verwarrend foutbericht voor relatieve coördinaten met te hoge nummers.
 • MC-102682 – Paardenhoeven en -benen zijn gescheiden van elkaar.
 • MC-115957 – Vooruitgangen-, buittabellen-, bronpakketten- en wereldnamenmappen vereisen niet dat de naam in kleine letters wordt geschreven.
 • MC-116045 – Volgens /banlist zijn alle argumenten die geen IP-adres zijn, spelers.
 • MC-118308 – Verteller wordt in- of uitgeschakeld wanneer in sommige tekstbestanden getypt wordt.
 • MC-118565 – Vier mintekens in een selecteerder, die enkel één entiteit kan selecteren, zorgen ervoor dat het opdracht de selecteerder wilt parseren als UUID en mislukt daarin.
 • MC-119142 – Meerdere selecteerders kunnen niet in een opdracht gebruikt worden.
Van de ontwikkelingsversies van 1.13
 • MC-121281 – Scrollbalk in het Creative- en servermenu werkt niet met de muis.
 • MC-121283 – Overlay van water en lava ontbreekt.
 • MC-121284 – Bronpakket- en wereldmapknoppen werken niet.
 • MC-121288 – Filmische camera werkt niet goed.
 • MC-121302 – 'Direct verbinden'-knop wordt in- of uitgeschakeld op verkeerde momenten.
 • MC-121314 – 'FS Resolution'-tekst (Resolutie volledig scherm) past niet in het daarvoor bedoelde tekstvakje.
 • MC-121328 – Gebruikersinterface wordt incorrect geschaald.
 • MC-121329 – Het drukken op de chatknop selecteert niet langer de zoekmodus in de Creative-inventaris of in het receptenboek.
 • MC-1213341 tot 9 in de zoekmodus van de Creative-inventaris zorgt ervoor dat deze toetsaanslagen ook in de zoekbalk verschijnen.
 • MC-121396W A S D-toetsen staan in een vreemde volgorde.
 • MC-121418 – Crash wanneer geprobeerd wordt een niet-regel te kopiëren naar het klembord.
 • MC-121419 – Tekstvakken staan op de verkeerde plaats.
 • MC-121421 – Het drukken op ↵ Enter in het tekstvak voor de naam van een wereld of seedvak voor de seed van een wereld, creëert niet langer de wereld.
 • MC-121456 – Chunks verdwijnen na het overschakelen op de volledig scherm-modus in Windows.
 • MC-121468 – Statistieken kunnen niet meer gesorteerd worden door te klikken op icoontjes.
Van de vorige ontwikkelingsversie
 • MC-121517 – De volledig scherm-knop werkt niet zoals verwacht.
 • MC-121587/reload feedback zegt dat alle buittabellen, vooruitgangen en functies zijn herladen in plaats van dat alle datapakketten zijn herladen.

Referenties[]

bekijkenoverlegbewerkenJavaeditie 1.13 (
Update Aquatic
)
Ontwikkelings-
cyclus

◄ 1.12 •  • 1.14 ►

Advertisement