Minecraft Wiki
Advertisement

Inhoud

Dit is een lijst van de ontwikkelingsversies van 1.13.

17w43a

17w43a[1] is de eerste gepubliceerde snapshot voor 1.13.

Toegevoegd

Instellingen
 • Resolutie van volledig scherm
  • Wordt gebruikt om de resolutie van volledig scherm te veranderen.
Datapakketten
 • Lijken op bronpakketten, maar zijn bedoeld voor buittabellen, vooruitgangen, functies en structuren.
  • Kunnen veranderd worden van de wereld tot serverside.[2][3]
  • Datapakketten worden gebruikt door ze te plaatsen in een speciale map van een wereld of server en het is ook mogelijk om er meerdere of helemaal geen te gebruiken.[4][5]
 • Datapakketten kunnen zich in een .zip-bestand bevinden of in mappen met pack.mcmeta in de hoofdmap.[5] De pakketten moeten worden geplaatst in <wereld>/datapacks/.[6]
 • Structuren worden als eerste geladen uit <wereld>/generated/structures/<naamruimte>/<bestand>.nbt voordat de inhoud van datapakketten wordt bekeken.
  • De hierboven genoemde map moet niet worden gebruikt om structuren te distribueren. Gebruik, in plaats daarvan, een datapakket.
 • Herlaadbaar via /reload.
 • Structuur is als volgt: pack.mcmeta, daarna een map genaamd data bevattende een naamruimtemap die de naamruimte van de inhoud bepaalt.
  • Een naamruimte mag enkel de karakters 0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz-_ bevatten.
   • Geen hoofdletters.
  • In de naamruimtemap kunnen zich de mappen functions, loot_tables, advancements en structures bevinden.

Wijzigingen

Algemeen
 • Codebibliotheek geüpdatet naar LWJGL 3.
 • Het scherm dat getoond wordt tijdens het maken of laden van een wereld toont nu de voortgang in procenten van de laadfasen.
  • Het voorbereiden van de spawnplaats is een laadfase.
Besturing
 • De naam van besturingstoetsen beschrijven de eigenlijke toets die bedoeld wordt (bijvoorbeeld LBUTTON wordt 'linkermuisknop' en BACKSLASH wordt \).
Bronpakket
 • Het standaardbronpakket kan naar boven en naar beneden worden verplaatst.

Verwijderd

Instellingen
 • 3D-anaglyph volledig verwijderd.

Opgeloste bugs

14 bugs opgelost
Van de releases voor 1.13
 • MC-31222 – Crash tijdens het gelijktijdig indrukken van de inventaristoets en een voorwerpmanipulatietoets in grote kisten.
 • MC-55751 – Spelmodusbeschrijving staat niet in het midden.
 • MC-90265 – De gebruikersinterface zorgt voor significante daling in FPS.
 • MC-111288 – Het openen van een singleplayerwereld toont 0% voor een korte tijd.
 • MC-117705 – Kan niet in de zoekbalk van het Creativemenu klikken om de positie van de cursor te veranderen.
LWJGL 2-gerelateerde problemen
 • MC-1519 – Toetsen blijven hangen wanneer naar volledig scherm wordt overgeschakeld.
 • MC-3643CTRL/⌘ Cmd-toets blijft hangen in OSX en het gebruiken van ← Backspace in een invulveld verwijdert een heel woord of regel op de Mac of in Linux.
 • MC-5520 – Crash bij het omschakelen naar volledig scherm: Toetsenbord moet aangemaakt worden voordat je gebeurtenissen kan lezen.
 • MC-6436 – Geen volledige ondersteuning voor dode toetsen die niet onderdeel zijn van een Verenigde Staten-QWERTY-toetsenbord in OSX.
 • MC-9974 – Initialiseren van OpenAL mislukt soms.
 • MC-29501 – Onmogelijk om F№-toetsen opnieuw te binden aan een toets op apparaten die vereisen dat Fn als eerste ingedrukt moeten worden.
 • MC-32327 – Halve resolutie Retinabeeldscherm.
 • MC-68754 – Uit volledig scherm gaan schakelt het wijzigen van schermgrootte uit.
 • MC-81818 – Wanneer de schermgrootte aangepast wordt, kan de speler gaan ronddraaien.

17w43b

17w43b[1] is de tweede snapshot die gepubliceerd werd voor Minecraft 1.13.

Wijzigingen

Algemeen
 • Pakketten met ongeldige JSON worden niet meer geladen.

Opgeloste bugs

6 bugs opgelost
Van de vorige ontwikkelingsversie
 • MC-121276 – Submappen van datapakketten en geluiden worden genegeerd (zorgt voor bijvoorbeeld geen geluiden in 17w43a).
 • MC-121286 – Geen ondertiteling.
 • MC-121290 – Taal wordt niet veranderd wanneer een taal wordt geselecteerd in het taalkeuzemenu.
 • MC-121300 – Standaardbronpakket overschrijft andere bronpakketten.
 • MC-121335 – Crash: com.google.gson.stream.MalformedJsonException: Invalid escape sequence at line 4 column 37 path $.pack.description
 • MC-121337 – Bronpakketten worden niet op nummer geordend.

17w45a

17w45a[7] is de derde gepubliceerde snapshot voor Minecraft 1.13.

Toegevoegd

Opdrachten

Algemeen
 • Een gebruikersinterface voor het typen van opdrachten in de chat.
  • Verschillende componenten van de opdrachten worden afgebeeld in verschillende kleuren.
  • Fouten worden getoond in rood, zonder dat het opdracht uitgevoerd hoeft te worden.
 • Een nbt-argument in doelselecteerders.
 • De nieuwe opdrachtparserbibliotheek heet Brigadier.
/tag
 • Vervangt /scoreboard players tag.
 • Behoudt dezelfde syntaxis van het /scoreboard-opdracht.
  • /tag <spelers> add <tag> om <tag> toe te voegen aan <spelers>.
  • /tag <spelers> remove <tag> om <tag> te verwijderen van <spelers>.
  • /tag <spelers> list om alle tags van <spelers> op te vragen.
/team
 • Vervangt /scoreboard players teams.
 • Behoudt dezelfde syntaxis van het /scoreboard-opdracht.
  • /team add <team> [<toon_naam>]
  • /team empty <team>
  • /team join <team> [<leden>]
  • /team leave <team> [<leden>]
  • /team list [<team>]
  • /team option <team> <optie> <waarde>

Gewijzigd

Wezens

Paard
 • Niew model, om consistent te zijn vergeleken met andere wezens.

Opdrachten

Algemeen
 • Opdrachten werken sneller en efficiënter.
 • De meeste opdracht's zijn hoofdlettergevoelig. Kleine letters worden geprefereerd.
  • /scoreboard OBjecTiVeS ... is bijvoorbeeld niet langer toegestaan. Gebruik, in plaats daarvan, /scoreboard objectives ....
 • Het uitvoersignaal veranderd van SuccessCount naar result.
Specifieke opdracht's
/advancement
 • /advancement test verwijderd.
  • Entiteitselecteerders zijn daarvoor in de plaats gekomen.
/clear
 • Syntaxis veranderd.
  • /clear [<doel>] [<data>] [<aantal>] [<nbt>] wordt /clear [<doel>] [<voorwerp>] [<aantal>].
  • Zie het voorwerp-argument voor het gebruik van [<voorwerp>].
  • [<data>] werd verwijderd ter voorbereiding op de zogenaamde versimpeling. Vanwege dit, wordt voorwerpdata verwijderd en voorwerpwaarden wordt NBT-data.
/clone
 • Syntaxis veranderd.
  • /clone <x1 y1 z1> <x2 y2 z2> <xt yt zt> filtered [force|move|normal] [<block>] [<data>] wordt /clone <x1 y1 z1> <x2 y2 z2> <xt yt zt> filtered [<block>] [force|move|normal].
  • /clone <x1 y1 z1> <x2 y2 z2> <xt yt zt> [replace|masked] [force|move|normal] [<block>] [<data>] wordt /clone <x1 y1 z1> <x2 y2 z2> <xt yt zt> [replace|masked] [force|move|normal].
/defaultgamemode en /gamemode
 • /defaultgamemode [<spelmodus>] en /gamemode [<spelmodus>] accepteren nu alleen de volgende waarden:
  • survival
  • creative
  • adventure
  • spectator
/difficulty
 • /difficulty [<moeilijkheidsgraad>] accepteert alleen de volgende waarden:
  • peaceful
  • easy
  • normal
  • hard
 • Enkel /difficulty toont de huidige moeilijkheidsgraad.
/effect
 • Syntaxis opgesplitst om dubbelzinnigheid te voorkomen.
  • /effect <entiteit> <effect> is nu /effect give <entiteit> <effect>
  • /effect <entiteit> clear is nu /effect clear <entiteit> [<effect>]
 • Het geven van een effect mislukt als het helemaal niets doet.
  • Sommige wezens, zoals de Enderdraak, zijn immuun.
  • Sterkere effecten overschrijven de zwakkere, maar zwakkere niet de sterkere.
/execute
 • Syntaxis opgesplitst.
  • Aanpassende subopdracht's kunnen wijzigen hoe een opdracht uitgevoerd gaat worden.
   • /execute as <entiteit> <gekoppeld opdracht> voert een opdracht uit door <entiteit> te gebruiken, maar verandert het entiteit niet van positie.
   • /execute at <entiteit> <gekoppeld opdracht> voert een opdracht uit op de positie van <entiteit>, maar verandert niet het entiteit zelf.
   • /execute offset <x y z> <gekoppeld opdracht> voert een opdracht uit en maakt gebruik van de positie <x y z>.
   • /execute align <axis> <gekoppeld opdracht> voert een opdracht uit nadat de huidige positie uitgelijnd is op het blokgrid, naar beneden afgerond. <axis> is elke combinatie van x, y en z, bijvoorbeeld x, xz, zyx of yz.
    • x=-1.6; y=8; z=4.7 in combinatie met x wordt x=-2; y=8; z=4.7.
    • x=3.4; y=-9.1; z=8.7 in combinatie met zxy wordt x=3; y=-10; z=9.
  • Voorwaardelijke subopdracht's kunnen voorkomen dat opdracht's kunnen worden uitgevoerd.
   • /execute (if|unless) block <x y z> <blok> <gekoppeld opdracht> voert een opdracht uit als (of tenzij) <x y z> overeenkomt met <blok>.
   • /execute (if|unless) blocks <begin> <einde> <bestemming> (all|masked) <gekoppeld opdracht> voert een opdracht uit als (of tenzij) het gebied tussen <begin> en <einde> overeenkomt met <bestemming>.
   • /execute (if|unless) entity <entiteit> <gekoppeld opdracht> voert een opdracht uit als (of tenzij) <entiteit> bestaat. Geeft als resultaat één of meerdere entiteiten.
   • /execute (if|unless) score <doel> <doelTaak> (<|<=|=|>=|>) <bron> <bronTaak> <gekoppeld opdracht> voert een opdracht uit als (of tenzij) de score van <doel> overeenkomt met de score van <bron> als het gestelde criterium wordt toegepast.
  • Het subopdracht stats slaat het resultaat van een opdracht ergens op. Het dient als vervanging voor /stats.
   • /execute store (result|success) <naam> <taak> <gekoppeld opdracht>
   • result is het resultaat van het opdracht en vervangt de volgende oude statistieken: AffectedBlocks, AffectedEntities, AffectedItems en QueryResult.
   • success is het aantal keren dat een opdracht succesvol werd uitgevoerd. Dit is meestal 0 of 1, maar als het opdracht opgesplitst wordt (bijvoorbeeld as @a), kan het meer dan 1 zijn. Het verangt SuccessCount.
   • De waarde wordt opgeslagen in het scorebord onder <naam> en <taak>
   • Het doel moet bestaan, maar, in tegenstelling tot bij /stats, hoeft er geen startwaarde te worden ingesteld bij <naam>.
   • De waarde wordt pas opgeslagen als het volledige opdracht uitgevoerd is.
   • Als het opdracht niet succesvol wordt afgerond (oftewel success is 0), wordt result op 0 gezet.
   • Het wordt duidelijk gemaakt wat het verwachte resultaat van elk opdracht is.
  • Alle subopdracht's kunnen aan elkaar gekoppeld worden.
   • Na elk subopdracht moet nog een subopdracht geschreven worden.
   • Wanneer de speler klaar is met het koppelen van opdracht's, wordt run gebruikt om het eigenlijke opdracht uit te voeren.
    • / is niet langer toegestaan.
   • Bijvoorbeeld /execute as iemand at iemand run say Hallo!
  • Oude en nieuwe opdracht's
   • /execute @e ~ ~ ~ detect ~ ~ ~ stone 0 say Steen! wordt /execute as @e at @s if block ~ ~ ~ stone run say Steen!.
   • /execute @e ~ ~ ~ detect ~ ~ ~ grass 0 summon pig wordt /execute at @e if block ~ ~ ~ grass run summon pig.
   • /execute @e ~ ~ ~ say Hallo! wordt /execute as @e run say Hallo!
/experience en /xp
 • /xp is nu een synoniem voor /experience.
 • Opgesplitst in drie subopdracht's, namelijk
  • /experience add <spelers> <hoeveelheid> [points|levels]
   • Voegt een hoeveelheid ervaringspunten of -niveaus aan het totaal van spelers. Is standaard een hoeveelheid punten.
    • Het toevoegen van punten kan ervoor zorgen dat een speler een niveau omhoog gaat.
   • Negatieve nummers zijn toegestaan en worden gebruikt om punten in te nemen.
    • Het verlagen van het puntenaantal kan ervoor zorgen dat een speler een niveau omlaag gaat.
  • /experience set <spelers> <hoeveelheid> [points|levels]
   • Zet het aantal ervaringspunten of -niveaus op een bepaald aantal voor bepaalde spelers. Is standaard een hoeveelheid punten.
   • Het puntenaantal kan niet meer zijn dan het huidige niveau toestaat.
   • Wanneer het ervaringsniveau verandert, blijft het aantal ervaringspunten op hetzelfde percentage staan.
  • /experience query <spelers> [points|levels]
   • Geeft als uitvoer de hoeveelheid punten of niveaus dat een speler heeft aan ervaringspunten.
/fill
 • Syntaxis gewijzigd.
  • /fill <x y z> <xt yt zt> <blok> <data> replace [<vervangBlok>] [<vervangData>] is nu /fill <x y z> <xt yt zt> <blok> replace [<filter>].
  • /fill <x y z> <xt yt zt> <blok> [<data>] [destroy|hollow|keep|outline|replace] [<nbt>] is nu /fill <x y z> <xt yt zt> <blok> [destroy|hollow|keep|outline|replace].
/function
 • /function accepteert niet langer de argumenten [if|unless] <entiteit>.
  • Gebruik hiervoor /execute.
  • /function foo if @e is nu /execute if entity @e run function foo.
/gamerule
 • Accepteert niet langer onbekende spelregels (aangepaste spelregels).
  • Functies of scoreborden kunnen gebruikt worden. Er is geen verlies van functionaliteit wanneer deze gebruikt worden.
  • Bestaande aangepaste spelregels zijn niet meer toegankelijk. Enkel ingebouwde spelregels zijn beschikbaar.
 • Waarden van spelregels worden gecontroleerd. Als bijvoorbeeld een regel gegeven wordt waar een geheel getal wordt verwacht, geeft dit een foutmelding.
/give
 • Syntaxis gewijzigd.
  • /give <spelers> <voorwerp> [<aantal>] [<data>] [<nbt>] wordt /give <spelers> <voorwerp> [<aantal>].
  • Zie het voorwerp-argument voor het gebruik van [<voorwerp>].
  • [<data>] werd verwijderd ter voorbereiding op de zogenaamde versimpeling. Vanwege dit, wordt voorwerpdata verwijderd en voorwerpwaarden wordt NBT-data.
/kill
 • Het is verplicht om het doel op te geven.
/locate
 • Het Y-coördinaat is 64 in plaats van ?.
 • Het resultaat van het opdracht, result in /execute store, is de absolute afstand van de uitvoerder tot het doel.
/particle
 • Het <parameter>-argument verwijderd. Specificeer, in plaats daarvan, voor partikels als blockcrack, parameters gelijk na het <naam>-argument door de nieuwe blokargumenten te gebruiken.
  • Bijvoorbeeld /particle blockcrack stone [variant=smooth_granite] ~ ~ ~ 0 0 0 0 1.
/replaceitem
 • Syntaxis gewijzigd.
  • /replaceitem block <positie> <inventarisvakje> <voorwerp> [<aantal>] [<data>] [<nbt>] wordt /replaceitem block <positie> <inventarisvakje> <voorwerp> [<aantal>].
  • /replaceitem entity <doel> <inventarisvakje> <voorwerp> [<aantal>] [<nbt>] wordt /replaceitem entity <doel> <inventarisvakje> <voorwerp> [<aantal>].
  • Zie het voorwerp-argument voor het gebruik van [<voorwerp>].
  • [<data>] werd verwijderd ter voorbereiding op de zogenaamde versimpeling. Vanwege dit, wordt voorwerpdata verwijderd en voorwerpwaarden wordt NBT-data.
 • Het <inventarisvakje>-argument vereist niet langer dat het inventarisvakje naar keuze wordt voorafgegaan door slot..
  • slot.hotbar.1 wordt bijvoorbeeld hotbar.1.
/scoreboard
Zie ook: Verwijderd § Scorebord
 • [<dataTag>] vervangen door het nbt-argument in entiteitselecteerders.
/setblock
 • Syntaxis verwijderd.
  • /setblock <positie> <block> [<data>] [<modus>] [<nbt>] wordt /setblock <positie> <blok> [<modus>].
  • Zie het blokken-argument voor meer informatie.
/stopsound
 • * kan gebruikt worden om alle geluiden te stoppen met een bepaalde naam van alle bronnen in plaats van source.
/tp en /teleport
 • /tp is een synoniem voor /teleport.
 • Coördinaten zijn releatief tot de uitvoerder, zoals bij alle opdracht's het geval is.
 • De syntaxis van /tp wordt behouden, maar heeft het gedrag van /teleport.
/trigger
 • /trigger <taak> is een nieuwe syntaxis en dient als afkorting voor /trigger <taak> add 1.
/weather
 • Wanneer geen tijd wordt gespecificeerd, wordt het ingestelde weertype voor vijf minuten behouden. Hiervoor was het voor een willekeurige tijd.
Argumenttypen
Doelselecteerders
 • Het omgaan met fouten verbeterd.
  • Dingen als level=0, level=-10 of gamemode=purple zijn niet toegestaan.
 • Er zijn niet langer aparte min en max-waarden. Bereiken worden in plaats daarvan ondersteund.
  • level=10 is niveau 10.
  • level=10..12 zijn de niveaus 10, 11 en 12.
  • level=5.. is niveau 5 en hoger.
  • level=..15 zijn alle niveaus lager dan of gelijk aan 15.
 • Afkorten zijn hernoemd.
  • m is nu gamemode.
  • l of lm is level.
  • r of rm is distance.
  • rx of rxm is x_rotation.
  • ry of rym is y_rotation.
  • c is limit.
 • x, y, z, x_rotation en y_rotation zijn decimale waarden en accepteren waarden als 12.34.
  • x en z worden niet langer uitgelijnd op het midden van een blok.
   • Dit betekent dat x=0 niet meer gelijk is aan x=0.5.
 • gamemode (hiervoor m) accepteert niet langer numerieke of korte ID's.
 • limit (hiervoor c) accepteert niet langer negatieve waarden.
  • Gebruik sort=furthest in plaats daarvan.
 • name ondersteunt spaties, zolang de toegewezen waarden tussen quotes staat.
 • Meerdere doelselecteerders zijn mogelijk.
  • tag=foo,tag=bar,tag=!baz komt overeen met dingen die foo en bar heten, maar niet baz.
  • target=!cow,target=!chicken selecteert alles dat niet een koe of kip is.
  • target=cow,target=chicken kan niet, omdat niet twee voorwerpen tegelijk een koe en kip kunnen zijn.
 • Sorteervolgorde kan aangepast worden.
  • sort=nearest is de oude standaard en sorteert op basis van afstand (standaard voor @p).
  • sort=furthest is het omgekeerde van sort=nearest. Hiervoor zou c=-5 ervoor gebruikt worden.
  • sort=random is voor het willekeurig sorteren. Standaard voor @r.
  • sort=arbitrary wordt gebruik om helemaal niet te sorteren. Standaard voor @e en @a.
 • Het specificeren van scores lijkt op scores={foo=1,bar=1..5}.
 • Er kan op vooruitgangen gecontroleerd worden door middel van advancements={foo=true,bar=false,aangepast:iets={criterion=true}}.
  • Is true wanneer de vooruitgang is voltooid, false wanneer dit niet zo is.
  • Er kan ook een heel blok aan criteria worden verstuurd om daarop te controleren. Dit is opnieuw true en false.
Blokken
 • [<data>] en[<nbt>] verwijderd. Het is nu een enkel blok, en lijkt op de volgende voorbeelden.
  • stone
  • minecraft:redstone_wire[power=15,north=up,south=side]
  • minecraft:jukebox{RecordItem:{...}}
  • minecraft:furnace[facing=north]{BurnTime:200}
 • Een ID is vereist. Als de naamruimte niet bepaald is, wordt standaard minecraft: gebruikt.
 • Blokstatussen staan tussen [], gescheiden door komma's en moeten waarden of eigenschappen zijn die door het blok ondersteund worden. Ze zijn optioneel.
  • minecraft:stone[doesntexist=purpleberry] is een syntaxisfout, omdat doesntexist niet ondersteund wordt door steen.
  • minecraft:redstone_wire[power=tuesday] is ook een syntaxisfout, omdat de kracht van Redstone tussen de 0 en 15 is.
 • De NBT-tag staat binnen {} en werkt zoals verwacht. Is optioneel.
 • Enkel de statussen die gegeven worden, worden getest.
  • redstone_wire[power=15] controleert bijvoorbeeld alleen of het stuk Redstone een kracht heeft van 15 en controleert verder geen enkele andere status, zoals in welke richting het stuk ligt.
 • Elke status die wordt bepaald door de speler, wordt op het blok uitgevoerd. Andere statussen worden de standaard, afhankelijk van welk blok het is.
  • redstone_wire[power=15] zet de eigenschap power op 15, maar voor elke andere status wordt de standaardwaarde gebruikt.
 • Blokdata is er niet langer. Het is óf een ander blok of een andere status.
Voorwerpen
 • Waar bij <voorwerp> eerst de optionele [<data>] en [<nbt>] vereist was, is het nu versimpeld tot <voorwerp>. Waarden zijn bijvoorbeeld
  • stone
  • minecraft:stick{display:{Name:"Stok der onwaarheden"}}
 • Een ID is vereist. Waar geen naamruimte wordt gebruikt, is dit standaard minecraft:.
 • NBT-tags bevinden zich tussen {} en werken zoals verwacht. Optioneel.
  • Elke andere informatie is óf een apart voorwerp óf eigenschap in NBT.

Verwijderd

Algemeen

Opdrachten
/enchant
 • Vervangen door /modifyitem.
/scoreboard
 • /scoreboard players tag en /scoreboard teams verwijderd.
  • Vervangen door respectievelijk /tag en /team.
 • /scoreboard players test verwijderd.
  • Vervangen door /execute (if|unless) score, entiteitsselecteerders en /scoreboard players get <doel> <taak>.
/stats
 • Verwijderd. Is nu onderdeel van /execute.
  • Het /execute-gedeelte is niet een volledige substitutie van /stats, omdat het gedrag gewijzigd is.
   • /execute werkt per opdracht en niet per entiteit of blok.
   • Enkel result en success zijn beschikbaar, maar werken met alle oude statustypen.
/testfor, /testforblock en /testforblocks
 • Alledrie zijn verwijderd en zijn onderdeel geworden van /execute.
/toggledownfall
 • Verwijderd. Gebruik, in plaats van dit opdracht, /weather.

Opgeloste bugs

28 bugs opgelost
Van de releases voor 1.13
 • MC-32972/summon accepteert argumenten die negeert zullen worden.
 • MC-80893c=1 werkt niet zoals verwacht.
 • MC-80928 – Speler zit te ver naar voren op een paard/ezel/muilezel.
 • MC-101113/playsound controleert argumenten incorrect.
 • MC-101135 – Verwarrend foutbericht voor relatieve coördinaten met te hoge nummers.
 • MC-102682 – Paardenhoeven en -benen zijn gescheiden van elkaar.
 • MC-115957 – Vooruitgangen-, buittabellen-, bronpakketten- en wereldnamenmappen vereisen niet dat de naam in kleine letters wordt geschreven.
 • MC-116045 – Volgens /banlist zijn alle argumenten die geen IP-adres zijn, spelers.
 • MC-118308 – Verteller wordt in- of uitgeschakeld wanneer in sommige tekstbestanden getypt wordt.
 • MC-118565 – Vier mintekens in een selecteerder, die enkel één entiteit kan selecteren, zorgen ervoor dat het opdracht de selecteerder wilt parseren als UUID en mislukt daarin.
 • MC-119142 – Meerdere selecteerders kunnen niet in een opdracht gebruikt worden.
Van de ontwikkelingsversies van 1.13
 • MC-121281 – Scrollbalk in het Creative- en servermenu werkt niet met de muis.
 • MC-121283 – Overlay van water en lava ontbreekt.
 • MC-121284 – Bronpakket- en wereldmapknoppen werken niet.
 • MC-121288 – Filmische camera werkt niet goed.
 • MC-121302 – 'Direct verbinden'-knop wordt in- of uitgeschakeld op verkeerde momenten.
 • MC-121314 – 'FS Resolution'-tekst (Resolutie volledig scherm) past niet in het daarvoor bedoelde tekstvakje.
 • MC-121328 – Gebruikersinterface wordt incorrect geschaald.
 • MC-121329 – Het drukken op de chatknop selecteert niet langer de zoekmodus in de Creative-inventaris of in het receptenboek.
 • MC-1213341 tot 9 in de zoekmodus van de Creative-inventaris zorgt ervoor dat deze toetsaanslagen ook in de zoekbalk verschijnen.
 • MC-121396W A S D-toetsen staan in een vreemde volgorde.
 • MC-121418 – Crash wanneer geprobeerd wordt een niet-regel te kopiëren naar het klembord.
 • MC-121419 – Tekstvakken staan op de verkeerde plaats.
 • MC-121421 – Het drukken op ↵ Enter in het tekstvak voor de naam van een wereld of seedvak voor de seed van een wereld, creëert niet langer de wereld.
 • MC-121456 – Chunks verdwijnen na het overschakelen op de volledig scherm-modus in Windows.
 • MC-121468 – Statistieken kunnen niet meer gesorteerd worden door te klikken op icoontjes.
Van de vorige ontwikkelingsversie
 • MC-121517 – De volledig scherm-knop werkt niet zoals verwacht.
 • MC-121587/reload feedback zegt dat alle buittabellen, vooruitgangen en functies zijn herladen in plaats van dat alle datapakketten zijn herladen.

17w45b

17w45b[7] is de vierde gepubliceerde snapshot voor Minecraft 1.13.

Toegevoegd

/data
 • Een opdracht om NBT-data van entiteiten en blokken te verkrijgen, samenvoegen en te verwijderen.
 • /data get block <positie> [<pad>] [<schaal>]
  • Toont NBT-data van het blok op positie <positie> als resultaat (wanneer een pad gespecificeerd is). Een pad kan gespecificeerd worden om enkel deze NBT-data te tonen, maar mag enkel bestaan uit numerieke eigenschappen. De optionele schaal-tag kan gebruikt worden om het verkregen nummer te schalen.
 • /data get entity <doel> [<pad>] [<schaal>]
  • Toont NBT-data van het entiteit <doel> als resultaat (wanneer een pad gespecificeerd is). Een pad kan gespecificeerd worden om enkel deze NBT-data te tonen, maar mag enkel bestaan uit numerieke eigenschappen. De optionele schaal-tag kan gebruikt worden om het verkregen nummer te schalen.
 • /data merge block <positie> <nbt>
  • Voegt de NBT-data van <nbt> samen met de data van het blok op positie <positie>.
 • /data merge entity <doel> <nbt>
  • Voegt de NBT-data van <nbt> samen met de data van het entiteit <doel>.
  • Het samenvoegen van NBT-data met die van spelers, is niet toegestaan.
 • /data remove block <positie> <pad>
  • Verwijdert alle NBT-data van een blok op positie <positie> zoals beschreven staat in <pad>.
 • /data remove entity <doel> <pad>
  • Verwijdert alle NBT-data van entiteit <doel> zoals beschreven staat in <pad>.
  • Het verwijderen van spelers-NBT is niet toegestaan.
 • Datapaden lijken op het volgende: foo.bar[0]."A [crazy name]".baz
  • foo.bar betekent dat bar een subklasse is van foo.
  • bar[0] betekent element 0 van bar.
  • "Gequote regels" staan het gebruik van bijvoorbeeld spaties toe.
 • Voorbeelden
  • /data get entity @e[type=pig,limit=1] Saddle 2
  • /data remove blocks 17 45 34 Items

Wijzigingen

/execute store
 • Volledig herwerkt.
 • /execute store (result|success) score <naam> <taak> <gekoppeld opdracht>
  • De waarde wordt opgeslagen op het scorebord onder <naam> en <taak>.
  • De taak moet bestaan, maar, in tegenstelling tot /stats, hoeft er geen startwaarde ingesteld te worden voor <naam>.
 • /execute store (result|success) block <positie> <pad> (byte|double|float|int|long|short)
  • De waarde wordt opgeslagen als NBT-data op <pad> van het blok op positie <positie> als een byte, kommagetal, zwevend getal, geheel getal, long of short.
 • /execute store (result|success) entity <doel> <pad> (byte|double|float|int|long|short)
  • De waarde wordt opgeslagen als NBT-data op <pad> van het entiteit <doel> als een byte, kommagetal, zwevend getal, geheel getal, long of short.
 • Datapaden lijken op het volgende: foo.bar[0]."A [crazy name]".baz
  • foo.bar betekent dat bar een subklasse is van foo.
  • bar[0] betekent element 0 van bar.
  • "Gequote regels" staan het gebruik van bijvoorbeeld spaties toe.
 • Voorbeelden
  • /execute store success store @a foo run say Hallo!
  • /execute as @e[type=pig] at @s store success entity @s Saddle byte 1 if entity @p[distance=..5]
 • /execute if <..>
  • Geeft als feedback succes- en resultaatwaarden wanneer het op zichzelf gebruikt wordt, zonder subopdracht's.

Verwijderd

/entitydata en /blockdata
 • Samengevoegd tot één opdracht, /data.
  • /entitydata <doel> {} wordt /data get entity <doel>.
  • /blockdata <positie> <nbt> wordt /data merge block <positie> <nbt>.

Opgeloste bugs

21 bugs opgelost
Van de vorige ontwikkelingsversie
 • MC-121623 – Kan geen naamruimte gebruiken voor type=-selecteerders.
 • MC-121627@s kan niet gebruikt worden voor opdracht's.
 • MC-121635 – Incorrect foutbericht van /fill.
 • MC-121637 – Incorrect resultaatbericht wanneer één entiteit wordt geteleporteerd.
 • MC-121642 – 'Optionele' opdracht's lukken of mislukken op een vreemde manier in een gekoppelde voorwaardelijke uitvoeringsopdracht.
 • MC-121647 – Fatale fout in de JRE wanneer de speler op een multiplayerserver inlogt.
 • MC-121650 – Automatisch voltooien van opdracht's met behulp van Tab ↹ is hoofdlettergevoelig.
 • MC-121655 – Incorrect bericht wanneer een enkel entiteit geteleporteerd wordt.
 • MC-121656 – Sommige opdracht's voor Creative zijn uitvoerbaar door een Survivalspeler zonder dat valsspelen ingeschakeld is.
 • MC-121660 – Afstandsargument kan spelers niet vinden door middel van @a, @p of @e[type=player].
 • MC-121663 – Spelregels worden overgenomen uit andere werelden.
 • MC-121674/execute werkt niet in functies.
 • MC-121683-= is geen geldige operator in /scoreboard players operations.
 • MC-121686/execute unless mislukt altijd op entiteiten.
 • MC-121691/teleport met rotatie werkt niet.
 • MC-121695/tellraw ondersteunt slechts één doel.
 • MC-121711@a of @s includeert dode spelers niet.
 • MC-121726 – Enkel spelers kunnen teleporteren met behulp van relatieve coördinaten.
 • MC-121728 – De volgorde, waarop /execute een opdracht uitvoerd voor elk entiteit, is omgedraaid.
 • MC-121749/entitydata voegt geen aangepaste NBT-data toe.
 • MC-121765 – Punten worden toegevoegd aan het scorebord wanneer geprobeerd wordt juist punten te verwijderen.

17w46a

17w46a[8] is de vijfde gepubliceerde snapshot voor Minecraft 1.13.

Toegevoegd

/datapack
 • Een opdracht om gelade datapakketten te beheren.
 • Heeft de volgende subopdrachten:
  • enable <naam> schakelt het bij <naam> ingevulde datapakket in.
  • disable <naam> schakelt het bij <naam> ingevulde datapakket uit.
  • list [available|enabled] geeft een lijst van alle datapakketten of alleen de beschikbare of ingeschakelde. Het bewegen van de muis over de naam van het datapakket geeft informatie weer zoals beschreven in pack.mcmeta.
 • Datapakketten zijn standaard ingeschakeld, maar wanneer deze uitgeschakeld zijn, kunnen deze worden ingeschakeld door de volgende opdrachten:
  • enable <naam> schakelt het gespecificeerde datapakket in en zet het op zijn standaardplaats.
  • enable <naam> first schakelt het gespecificeerde datapakket in en zet voor alle andere datapakketten, oftewel de laagste prioriteit.
  • enable <naam> last schakelt het gespecificeerde datapakket in en zet achter alle andere datapakketten, oftewel de hoogste prioriteit.
  • enable <naam> before <bestaand_datapakket> schakelt het gespecificeerde datapakket in en zet het voor het opgegeven bestaande datapakket, oftewel een lagere prioriteit dan het bestaande.
  • enable <naam> after <bestaand_datapakket> schakelt het gespecificeerde datapakket in en zet het achter het opgegeven bestaande datapakket, oftewel een hogere prioriteit dan het bestaande.

Wijzigingen

Paard 17w46a.png
Paard
 • Het paardenmodel is een klein beetje aangepast.
  • De snoet bevindt zich één pixel hoger, de achterste benen zijn anderhalve pixel naar achteren verplaatst.
Commandogebruikersinterface
 • Gebruikersinterface volledig vernieuwd.
 • Is te gebruiken in multiplayer.

Opgeloste bugs

13 bugs opgelost
Van de ontwikkelingsversies van 1.13
 • MC-121658 – Een LAN-server starten met valsspelen ingeschakeld, schakelt valsspelen niet in voor de eerste speler.
 • MC-121684 – Nieuw opdrachtmenu blokkeert het gehele scherm.
 • MC-121690 – Het niet geven van blokstatussen zorgt ervoor dat het spel test voor de standaardwaarden, in plaats van het negeren van de statussen.
 • MC-121691/teleport met rotatiewaarden werkt niet.
 • MC-121694 – Opgeroepen wezens via /summon hebben geen wapens.
 • MC-121754/ban zet de gespecificeerde speler niet uit de server.
 • MC-121756 – Het proberen toe te voegen van een doel op het scorebord met een al gebruikte naam toont de verkeerde foutmelding.
 • MC-121791 – Uitzonderingen in gameLoopFunction crashen de server.
 • MC-121810 – Commandofouten in de chat zijn niet roodgekleurd.
Van de vorige ontwikkelingsversie
 • MC-121838Tab ↹ voert niets in als er meerdere opties zijn.
 • MC-121841 – Commandosuggestielijst wordt niet geüpdatet voor gedeeltelijke woorden.
 • MC-121848 – Achtergrond van de opdrachtsuggesties is niet transparant.
 • MC-121948 – Problemen met de opdrachtlijstweergave.

17w47a

17w47a[9] is de zesde gepubliceerde snapshot voor Minecraft 1.13.

Toegevoegd

Blokken

 • Alle houttypen hebben nu hun eigen knop-, valluik- en drukplaatvarianten.
 • Pompoen zonder gezicht toegevoegd. De pompoen mét gezicht is hernoemd naar 'Ingesneden pompoen'.
  • Druk op de gebruiksknop met een schaar terwijl het vizier op de pompoen is gericht om de ingesneden pompoen te krijgen.

Voorwerpen

 • Voorwerpvorm voor alle houtsoorten met enkel de bast erop.
 • Voorwerpvorm voor de versteende houten plaat; de oude houten plaat die lijkt op een stenen plaat.
 • Voorwerpvorm voor gladde dubbele kwartsplaten, (rode) zandstenen platen en steenplaten.
 • Voorwerpvorm voor rode en bruine paddenstoelenblokken en de stam ervan.
 • Debugstok om tussen verschillende blokstatussen te wisselen. Wordt gebruikt door op de gebruiksknop te drukken.
  • Druk op de vernietigingsknop om tussen statussen te wisselen, op de gebruiksknop om tussen de waarden te wisselen. Door op de sluipknop te drukken wordt door de statussen of waarden gecycleerd in omgekeerde volgorde.
 • Het uitwiseffect voor vuurwerksterren kan toegevoegd worden door middel van kleurstoffen.

Instellingen

 • Instelling toegevoegd om tijdens het bewerken van een wereld een back-up te maken en om de back-upmap te openen.
 • Een instelling aan de chatinstellingen toegevoegd om automatisch opdrachtsuggesties te doen. Staat standaard aan. Anders kan op Tab ↹ gedrukt worden om de suggesties te tonen.

Wijzigingen

Algemeen

Versimpeling
 • Veel blokken, blokstatussen en voorwerpen zijn opgesplitst , gecreëerd, verwijderd en hernoemd.
  • Blokken en voorwerpen die eerst het schadeveld gebruikten, hebben nu hun eigen technische naam gekregen. wool:0 is bijvoorbeeld white_wool.
  • Levensduur is verplaatst naar de tag tag en wordt alleen gebruikt door gereedschap, harnassen en kaarten.
  • Bestanden en opdrachten gebruiken niet langer data en set_data.
Statistieken
 • Statistieken worden geüpdatet.
Creative-inventaris
 • Vanwege de versimpeling zijn bepaalde blokken en voorwerpen verplaatst in hun groepen. Het purpurblok staat bijvoorbeeld na obsidiaan.
 • Paddenstoelenblokken, akkerland en graspaden zijn toegevoegd aan de inventaris, onder de groep Decoratieve blokken. Verder zijn lege vuurwerksterren toegevoegd aan de categorie Diversen.

Blokken

 • Het bovenste limiet van de blokidentiteiten is verwijderd.
 • Blokken die normaal geen onderkanttextuur hadden (bijvoorbeeld Redstone-repeaters, -comparatoren en fakkels) hebben er nu wel een.
 • Het aan- of uitzetten van een hendel toont Redstonepartikels.
 • Bedden hebben een blok onder beide blokkanten nodig als ondersteuning. Hiervoor was het zo dat een bed op een blok kon worden geplaatst en later verwijderd kon worden zonder dat het bed zichzelf vernietigde.
 • Kisten en kisten met valstrik kunnen naast de dubbele variant geplaatst worden in plaats van dat één blok ruimte tussen dezelfde varianten vereist was.
  • Door op ⇧ Shift + gebruiksknop te drukken naast een kist of kist met valstrik zorgt ervoor dat de twee kisten niet samen worden gevoegd tot één dubbele kist.
 • Pompoenen en hekken hebben geen ondersteuningsblok nodig.
 • Met zilvervissen bezette blokken breken in één keer, onafhankelijk van het type gereedschap dat gebruikt wordt.

Opdrachten

/particle
 • Partikelnamen gewijzigd.
/playsound
 • Geluidseffecten die niet standaard in het spel zitten, kunnen automatisch voltooid worden door middel van Tab ↹.

Verwijderd

Algemeen

Versimpeling
 • Numerieke blokmetadata volledig verwijderd. Gebruik, in plaats daarvan, blokstatussen.
Partikels
 • De partikels take, footstep en depthsuspended zijn verwijderd.

Opdrachten

 • /blockdata verwijderd. Gebruik, in plaats daarvan, /data.

Opgeloste bugs

72 bugs opgelost
Van de releases voor 1.13
 • MC-1947 – Pompoenen en jack-o'-lanterns kunnen alleen geplaatst worden op solide blokken.
 • MC-2208 – Blokken met speciale plaatsvereisten kunnen geplaatst worden in spelers en entiteiten.
 • MC-2666 – Hoekstuk van keistenen muur heeft incorrect contactveld.
 • MC-4504 – Contactveld van brouwstandaard includeert de Blazestaf niet.
 • MC-12000 – Contactveld van hoekstukken van het hek zijn niet hetzelfde als die van het contactgebied.
 • MC-26739 – Deuren updaten niet.
 • MC-31100/setblock update blokken die geüpdatet moeten worden en ondersteuning moeten hebben of een krachtstatus, niet.
 • MC-34365 – Driedubbele kist.
 • MC-39948 – Blokken en voorwerpen die enkel verschillen door datawaarden worden niet getoond in de statistieken.
 • MC-53439 – Het bovenste blok van een plant die twee blokken hoog is, wordt tijdelijk een pioenroos of zonnebloem wanneer een blok in het onderste gedeelte wordt geplaatst.
 • MC-59610 – Cactus heeft een volledig contactveld.
 • MC-61821 – Het opscheppen van een sneeuwlaag geeft één sneeuwbal te veel.
 • MC-64455 – Vertaling ontbreekt voor sommige blokken.
 • MC-70188 – Sommige blokken kunnen niet kijkend naar een muur geplaatst worden met behulp van /setblock of /fill in combinatie met datawaarden.
 • MC-74231 – Blokdata van bloempotten update niet visueel.
 • MC-75430 – Een door een Enderman vastgehouden blok gebruikt nog het oude blokidentiteitssysteem.
 • MC-75940log2 en leaves2 in combinatie met bepaalde datawaarden laten het spel crashen.
 • MC-79255 – Voor het eerst gebruik maken van /trigger op een speler geeft een score van 0, maar die wordt niet getoond op het scorebord.
 • MC-81746 – Vallende blokentiteiten controleren niet voor datawaarden, waardoor zand rood zand kan worden.
 • MC-84173 – Valluiken worden geüpdatet wanneer ze langs een Redstonebron getrokken worden, maar niet wanneer ze ervan weggeduwd worden.
 • MC-88330 – Texturen en effecten zijn niet juist uitgelijnd wanneer deze ver van het midden van de wereld getoond worden.
 • MC-92901 – Enderkristallen en aangestoken TNT geplaatst op grote coördinaten, zijn incorrect uitgelijnd.
 • MC-93129 – Vallend zand gedraagt zich incorrect in luie chunks.
 • MC-94027 – De tag carried van Endermannen wordt gelezen als regel en short.
 • MC-94186BlockDragonEgg breidt BlockFalling niet uit.
 • MC-101332FallingSand kan gebruikt worden om door (mossige) keistenen muren te gaan.
 • MC-102545 – Er zijn 352 verschillende bloempotten in de debugwereld.
 • MC-103035 – Drakenei creëert geen fallingdust-partikels.
 • MC-105820 – Het gebruik van relatieve decimale coördinaten voor aan blokken gerelateerde opdrachten is inconsistent.
 • MC-106024 – Het poortje update de blokstatus in_wall niet wanneer het door een opdracht geplaatst wordt.
 • MC-106127 – Sommige blokken kunnen geen bepaalde blokstatussen krijgen.
 • MC-108756 – Kerkers genereren driedubbele kisten.
 • MC-109591 – Het detecteren van blokstatussen die niet opgeslagen zijn als metadata, werkt niet.
 • MC-109659 – De observeerder detecteert alleen de bovenkant van de deur wanneer de deur geactiveerd wordt door middel van Redstonesignalen.
 • MC-111472 – Spel slaat nergens op dat een kist een dubbele kist is.
 • MC-112394 – Numerieke ID's kunnen nog steeds gebruikt worden in sommige opdrachten.
 • MC-112891 – Vallendblokentiteit laat blok met metadata van het voorwerp dat het geeft, vallen, wanneer het blok gehakt zou worden, waardoor misvormde voorwerpen ontstaan.
 • MC-114965 – Geplaatste struikeldraadhaak update blokken rondom het struikeldraadhaak dat er tegenover geplaatst is.
 • MC-115799 – Gekleurde bedden worden heel kort even rood wanneer ze geplaatst of vernietigd worden.
 • MC-116580 – IJzeren valluiken blijven geopend nadat de krachtbron gebroken wordt tot het valluik wordt geüpdatet.
 • MC-117032 – De gereedknop in het statistiekenscherm is verkeerd uitgelijnd.
 • MC-117166 – Hoektrappen met bijvoorbeeld een fakkel, hendel of knop erop, voeren geen blokupdate uit wanneer de aanliggende trap wordt vernietigd.
 • MC-117837 – De door spelers geplaatste bladeren updaten wanneer hout gebroken wordt.
 • MC-117932 – Bedpartikels zorgen voor dieptegevecht.
 • MC-118153 – Lava kan cement omvormen tot beton wanneer het valt in een lavabronblok.
 • MC-118202 – Tralies, glazen ruiten, etc. hebben incorrecte contactvelden in de hoeken.
 • MC-118221 – Lianen kunnen niet onder niet-solide blokken geplaatst worden.
 • MC-120790 – Redstonelampen en Redstone zelf updaten of ze aan of uit zijn als ze zijn geplaatst met /setblock, maar geen enkel ander blok doet dat.
 • MC-121742 – Blokstatussen kunnen niet gebruikt worden in /give, /clear en /replaceitem, maar wel in /setblock, /fill, /execute detect en /testforblock.
Van de ontwikkelingsversies van 1.13
 • MC-121379 – Functies, vooruitgangen en buittabellen kunnen andere bestandsextensies hebben dan .mcfunction en .json.
 • MC-121693 – Crash wanneer lege selectors [x_rotation=] en [y_rotation=] worden gebruikt.
 • MC-121699 – 'Onbekende score-eigenaar'-fout bij gebruik van de plaatsvervanger * in sommige opdrachten.
 • MC-121700 – Ongeldige syntaxis wanneer decimale waarden worden gebruikt op de plaats van blokpositieargumenten.
 • MC-121739 – Normale spelers kunnen spelerselecteerders gebruiken in /msg.
 • MC-121752 – Desynchronisatie van het scorebord met de waarden 'Geen score' of score van 0.
 • MC-121783/gamerule werkt niet.
 • MC-121786/tellraw werkt niet.
 • MC-121787 – Het teleporteren van dingen naar de oneindigheid of NaN is mogelijk.
 • MC-121790 – Het afronden van een opdracht met behulp van Tab ↹ verandert de tekst niet naar de juiste hoofdletters of kleine letters.
 • MC-121795 – Het is niet mogelijk om decimalen te gebruiken voor de snelheidsparameter van het /particle-opdracht.
 • MC-121827 – Selecteerders en scoreborden werken niet voor borden, /tellraw en /title, maar werken wel voor boeken.
 • MC-121858/scoreboard players get werkt niet voor alleen-lezen-doelen.
Van de vorige ontwikkelingsversie
 • MC-121970/blockdata-opdracht is nog steeds aanwezig.
 • MC-121975 – Datapakketvolgorde wordt niet behouden nadat de wereld gesloten wordt.
 • MC-121976/datapack disable ververst vooruitgangen van spelers niet.
 • MC-121982 – Inconsistent spatiegebruik als gevolg van het automatisch voltooien van opdrachten met behulp van Tab ↹.
 • MC-121985 – Het gebruiken van het scrollwiel om argumenten te selecteren van verschillende opdrachten zoals /experience en /gamemode, zorgt voor een crash.
 • MC-121996 – Afstandsfilter lijkt niet te werken in gameLoopFunction.
 • MC-122004 – Een spatie gebruiken om een opdracht te voltooien, voegt twee spaties toe.
 • MC-122020 – Kan 0 niet toevoegen aan de spelersscore.
 • MC-122074 – Het automatisch voltooien van voorwerpen in opdrachten door middel van Tab ↹ werkt niet.
 • MC-122108 – Vormloze verwerkingsrecepten kunnen niet gemaakt worden als voorwerpen een naam hebben of betoverd zijn.

17w47b

17w47b[9] is de zevende gepubliceerde snapshot voor Minecraft 1.13.

Wijzigingen

 • Bast kan gemaakt worden. Vier stuks hout maken drie stuks bast.
 • De houtvarianten van het valluik kunnen gemaakt worden.

Opgeloste bugs

30 bugs opgelost
Van de releases voor 1.13
 • MC-73495 – Verkeerde voorwerpnamen.
 • MC-99342 – RAM-gebruik stijgt snel wanneer het spel geiminimaliseerd wordt.
 • MC-116254 – Spelers in de avontuurmodus kunnen sommige voorwerpen gebruiken terwijl er geen CanPlaceOn-tag gezet is.
Van de ontwikkelingsversies van 1.13
 • MC-121630⇧ Shift+klikken op de voorwerpvernietigingsknop in de inventaris maakt de inventaris niet leeg.
 • MC-121701 – Speler gaat niet uit bed wanneer er op Esc gedrukt wordt.
Van de vorige ontwikkelingsversie
 • MC-122140 – Serverlijst werkt niet.
 • MC-122142 – De blokstatus powered is powerered voor alle valluiken.
 • MC-122145 – Ongebeitste terracotta heet nog steeds minecraft:hardened_clay.
 • MC-122158 – De basis van de uitgeschoven kleefzuiger is incorrect.
 • MC-122163 – Dubbele planten laten zichzelf twee keer vallen wanneer het onderste blok vernietigd wordt.
 • MC-122165 – Kleefzuigers vernietigen hun hoofd wanneer ze inschuiven (partikels worden getoond en geluid wordt afgespeeld).
 • MC-122175 – Partikels van blokken die niet volledig zijn, creëren veel lag.
 • MC-122178 – In nieuwe werelden spawnen bloemen van twee blokken hoog in plaats van gras dat twee blokken hoog is.
 • MC-122180 – Pompoenen creëren jack-o'-lanterns.
 • MC-122186 – Het gooien van voorwerpstapels zorgt ervoor dat slechts één voorwerp verschijnt.
 • MC-122191 – Van nature gegenereerd zand en grind update niet.
 • MC-122192 – Nootblok wordt altijd geplaatst met als blokstatus powered=true totdat het een blokupdate krijgt.
 • MC-122193 – Valluiken, deuren en poortjes maken geen geluid terwijl ze openen wanneer de combinatie ⇧ Shift+gebruiksknop wordt gebruikt om een blok te plaatsen dat eigenlijk niet geplaatst kan worden.
 • MC-122203 – Elke opgeslagen werkbalk en spawneieren worden niet beïnvloed door de blokpaden, waardoor opgeslagen voorwerpen verwijderd worden.
 • MC-122207 – Sommige vooruitgangen tonen het verkeerde blok of voorwerp.
 • MC-122217 – Ongelocaliseerde regels op de tweede pagina van het creëren van een aangepaste wereld.
 • MC-122228 – Open- en sluitgeluiden worden twee keer afgespeeld als kisten dubbel zijn.
 • MC-122233 – Sparrenhouten, berkenhouten, oerwoudhouten, acaciahouten en donkereeikenhouten valluiken kunnen niet gemaakt worden.
 • MC-122235 – Netherportaalblokken genereren incorrect.
 • MC-122242 – Shulkerdozen tonen het blok achter de doos niet.
 • MC-122255 – Gewijzigd zuigergedrag voor harnashouders met Marker=true.
 • MC-122264 – Vliegende zuigerbovenkanten kunnen gemaakt worden.
 • MC-122268 – Pompoenen verschijnen gedraaid in de hand.
 • MC-122286 – Akkerland wordt niet altijd aarde.
 • MC-122287 – Porezijkant van de rode paddenstoel wordt niet getoond.

17w48a

17w48a[10] is de achtste gepubliceerde snapshot voor Minecraft 1.13.

Toegevoegd

Overlijdensberichten
 • Overlijdensbericht toegevoegd voor als de speler wordt opgeblazen door een bed in de Nether of de End.
  • Het leest '<speler> werd gedood door [opzettelijk spelontwerp]'
   • Het klikken op [opzettelijk spelontwerp] linkt naar MCPE-28723.

Wijzigingen

Vervaardiging
 • Zelfgemaakte vervaardigingsrecepten worden geladen uit datapakketten.
  • Het pad is data/<naamruimte>/recipes/<naam>.json
 • Het uitzetten van het datapakket vanilla verwijdert alle recepten.
Opdrachten
 • Commandosuggestiegebruikersinterface gewijzigd.
 • Tab ↹-voltooien toegevoegd voor coördinaten.
Bronpakketten
 • Formaatnummer geüpdatet.

Opgeloste bugs

58 bugs opgelost
Van de releases voor 1.13
 • MC-1685 – Het is onmogelijk om te schrijven in een leeg boek en veer nadat het voorwerp hernoemd is in een aambeeld.
 • MC-1875 – Sneeuwlagen laten zichzelf niet vallen wanneer ze vernietigd worden door gereedschap met daarop de betovering Zijden streling.
 • MC-4438 – Voorwerpen die op onbrandbare blokken liggen, worden doorzichtig als geprobeerd wordt het blok, waarop de voorwerpen liggen, in brand te steken.
 • MC-4581 – Dobbers kunnen door een Nether- of Endportaal gaan, maar verdwijnen daardoor.
 • MC-4923 – Vuursteen en staal kan vuur plaatsen op ongeldige posities.
 • MC-5024 – Vizier is niet gecentreerd.
 • MC-5037 – Het berijden van een paard of varken met een cape zorgt voor niet-verwacht gedrag van de cape.
 • MC-5305 – Brandende pijlen op de grond worden niet geblust door de regen.
 • MC-11138 – De grens van de gebruikersinterface van het Creativemenu wordt beschouwd als externe inventaris.
 • MC-31346 – Wanneer een keistenen muur in brand wordt gestoken, wordt de muur voor een kort moment een hoekstuk.
 • MC-75279 – Capefysica tijdens het sprinten.
 • MC-77570and wordt niet vertaald in de lijst met entiteiten.
 • MC-86980 – Het plaatsen van sommige blokken op vervangbare blokken of op de zijkant ervan, is niet mogelijk.
 • MC-88230 – Wanneer een getemd paard of lama een gouden appel of wortel gevoerd wordt, gaat de aanwijzer naar rechts.
 • MC-115123 – Papegaaien blijven hun poten bewegen, zelfs als ze op de schouders van de speler zitten.
 • MC-118408 – (Redstone)fakkels kunnen niet bovenop jack-o'-lanterns geplaatst worden, maar wel bovenop pompoenen.
Van de ontwikkelingsversies van 1.13
 • MC-121379 – Functies, vooruitgangen en buittabellen kunnen een andere bestandsextensie hebben dan .mcfunction voor functies en .json voor vooruitgangen en buittabellen.
 • MC-121638 – Het hernoemen van een voorwerp in een aambeeld werkt alleen aan de kant van de client.
 • MC-121664 – Coördinaten kunnen niet voltooid worden met behulp van Tab ↹.
 • MC-121713 – Groepen verwerkingsrecepten worden niet getoond.
 • MC-121781/execute if block werkt niet wanneer het op zichzelf gebruikt wordt.
 • MC-122147 – Acaciahouten hekken, pootjes en drukplaten worden getoond na de donkereeikenhouten varianten.
 • MC-122182 – Inconsistent gedrag van automatisch voltooien.
 • MC-122195 – Contactveld van de ketel en het Endportaalframe met een Enderoog erop is verkeerd.
 • MC-122211 – Boot stottert bij het draaien.
 • MC-122274 – Gezadelde varkens kunnen niet bereden worden.
 • MC-122305 – Een cullface toevoegen aan glazen ruiten crasht het spel.
 • MC-122350 – Het proberen te maken van een lichtgroene of magenta banier, maakt wol.
 • MC-122414 – Pompoentaart kan gemaakt worden met ingesneden pompoenen.
Van de vorige ontwikkelingsversie
 • MC-122313 – Het afstemmen van een nootblok dat onder een blok staat, toont een partikel en speelt geluid af.
 • MC-122315/setblock forceert de speler om een blokstatus te geven voor bepaalde blokken.
 • MC-122319 – Banieren kunnen niet gestapeld worden.
 • MC-122322 – Een kleefzuiger die zijn arm uitsteekt door een korte puls, laat een extra arm achter.
 • MC-122324 – Partikels zorgen ervoor dat het aantal frames per seconden significant daalt.
 • MC-122325 – Het is moeilijk om een blok bovenop trechters en ketels te plaatsen.
 • MC-122336 – Het schild is incorrect uitgelijnd voor de speler.
 • MC-122340 – De spawnbestemming van een door een spawnei gespawnd wezen, is een blok te hoog.
 • MC-122347 – In een LAN-wereld kunnen kisten en Shulkerdozen niet geopend worden.
 • MC-122363 – Houten drukplaten en knoppen zijn niet gegroepeerd in het receptenboek.
 • MC-122365 – Recepten voor glad en gebeiteld zandsteen zijn omgekeerd.
 • MC-122367 – Waterlelies kunnen niet geplaatst worden wanneer een blok geselecteerd wordt weergegeven.
 • MC-122373 – Als een skelet een Creeper doodt, crasht het spel.
 • MC-122379 – Gekleurde schapen laten hun originele wolkleur vallen.
 • MC-122382 – Suikerriet vervangt blokken als het groeit.
 • MC-122430 – Op de vernietingsknop drukken terwijl geslopen wordt, toont de eigenschap van een blok niet als het blok slechts één eigenschap heeft.
 • MC-122440 – Nootblokken die op bottenblokken staan, maken het incorrecte geluid.
 • MC-122441 – Crash wanneer foutieve blokstatussen gebruikt worden voor een supervlakke wereld.
 • MC-122450 – Commandovoltooiingssuggesties worden niet getoond als een naamruimte anders dan minecraft: gebruikt wordt.
 • MC-122453 – Meloen- en pompoenstammen die vastzitten aan een meloen of pompoen, breken niet als het akkerland onder de stammen vertrapt wordt.
 • MC-122456 – De speler valt door een Endportaalframe heen als een Enderoog erop geplaatst wordt.
 • MC-122472 – Poortjes verliezen pixels wanneer ze vastzitten aan een hek.
 • MC-122487 – Willekeurige blokstatussen worden niet toegepast op het volledige model.
 • MC-122495 – Het verlaten van het back-upscherm door middel van Esc brengt de speler terug naar het menuscherm.
 • MC-122496 – Annulerenknop ontbreekt op het back-upscherm.
 • MC-122497 – Het drukken op Esc terwijl een wereld geopend wordt, toont het menuscherm voor een korte tijd.
 • MC-122501 – Redstone en suikerriet gebruikt de blokvertaling in plaats van de voorwerpvertalen.
 • MC-122570 – Nieuwe valluikrecepten worden niet getoond.
 • MC-122577 – Wezen zitten vast in de ketel.

Trivia

 • In tegenstelling tot de meeste eerste snapshots van de week, werd deze snapshot gepubliceerd op een maandag in plaats van op een woensdag.

17w49a

17w49a[11] is de negende gepubliceerde snapshot voor Minecraft 1.13.

Toegevoegd

Gedeelde identiteit
 • Voorwerpen en blokken kunnen een gedeelde identiteit hebben.
  • Gedeelde identiteiten voor blokken kunnen gebruikt worden voor het testen van blokken in een wereld.
  • Gedeelde identiteiten voor voorwerpen kunnen gebruikt worden voor het testen op voorwerpen in de inventaris.
 • Identiteiten worden gemaakt met behulp van datapakketten in de map data/<naamruimte>/tags/blocks of data/<naamruimte>/tags/items.
  • Bijvoorbeeld data/<naamruimte>/tags/blocks/foo.json.
   • Het maakt een blokidentiteit genaamd <naamruimte>:foo.
   • In het JSON-bestand bevindt zich dan een lijst met blokken die dezelfde identiteit moeten hebben.
 • Twee standaardidentiteiten bevinden zich in het spel, namelijk minecraft:wool voor alle wol en minecraft:planks voor alle houten planken.

Wijzigingen

Recepten
 • Recepten kunnen een identiteit gebruiken in plaats van een specifiek voorwerp.

Opgeloste bugs

40 bugs opgelost
Van de releases voor 1.13
 • MC-36191stat.mineBlock ontbreekt voor verschillende blokken.
 • MC-98823 – Getipte pijlen hebben geen stat.craftItem-statistiek.
 • MC-99321 – Trechters kunnen geen voorwerpen uit een dubbele kist halen als de tweede kist geblokkeerd is.
Van de ontwikkelingsversies van 1.13
 • MC-121282 – Servericoon wordt gewist bij het laden van het multiplayermenu.
 • MC-121631 – Het uit de Creative-inventaris halen van voorwerpen via de zoektab, reset de zoekbalk niet.
 • MC-121632 – Het drukken op de chatknop selecteert de zoektab in de Creative-inventaris of receptenboek en typt ook de letter.
 • MC-121648 – Het woord 'Moeilijkheidsgraad' is onvertaald en bevat geen hoofdletters.
 • MC-121665 – De toets 'Geen' toont de regel key.keyboard.-1.
 • MC-121705 – De aanwijzer staat op de verkeerde plaats als gebruikersinterfaces worden geopend terwijl de muis bewogen wordt.
 • MC-121709 – De klikbare gedeelten om het statistiekenmenu te sorteren, staan op de verkeerde plaats.
 • MC-121714 – Screenshots kunnen niet opgeslagen worden als PNG-afbeelding.
 • MC-121718 – Het toeschouwermenu kan niet geopend worden.
 • MC-121808 – Commandoargumentvalidatie voor één entiteit noemt de speler in sommige foutmeldingen.
 • MC-121873 – Donkere achtergrond ontbreekt van de gebruikersinterface van het baken.
 • MC-122148 – Onder andere blok-, voorwerp-, wezen- en gebruikersinterfacetexturen en geluiden worden geladen.
 • MC-122173 – Het maken van doelen voor het scorebord is onmogelijk door de dubbele punt.
 • MC-122270 – Blokken met verbindingen worden niet geüpdatet als ze geduwd worden.
 • MC-122295 – Back-upmap wordt buiten de servermap gemaakt wanneer een gespecialiseerde server gebruikt wordt.
 • MC-122309/gamerule gameLoopFunction voltooid functienamen met behulp van Tab ↹ niet.
 • MC-122314 – Alle gemaakte kaarten in vorige versies zijn allemaal hetzelfde.
 • MC-122355 – Crash bij het breken van banieren: java.lang.ClassCastException: arw cannot be cast to aru.
 • MC-122383 – Al bestaande kisten zijn doorzichtig of overlappen.
 • MC-122395 – Aangepaste spelerhoofden hebben als naam block.minecraft.player_headnamed.
 • MC-122410⇧ Shift + Tab ↹ gaat niet terug in de tab-voltooiingslijst.
 • MC-122521 – Beschadigde aambeelden draaien altijd naar het noorden.
 • MC-122536 – De functie set_nbt voegt NBT-data niet samen met het voorwerp.
 • MC-122558 – Gezondheidscriteriumdoel van het scorebord toont de gezondheid niet langer in hartjes.
 • MC-122573 – Crash door kleefzuiger en tapijt.
 • MC-122584 – Incorrecte regelvolgorde in de statistieken.
Van de vorige ontwikkelingsversie
 • MC-122618 – Recepten kunnen niet voltooid worden door middel van Tab ↹.
 • MC-122624 – Het drukken op Tab ↹ cycleert niet langer door mogelijke commandowaarden.
 • MC-122625 – Volgorde van de inhoud van kisten die naar het noorden of oosten staan, wijzigt.
 • MC-122639 – Waterlelies kunnen niet geplaatst worden op ijs.
 • MC-122643 – Zijden van blokken worden onzichtbaar doordat snweeuw, tapijt en daglichtsensors ernaast geplaatst worden.
 • MC-122644 – Datapakketten kunnen niet recepten van het basisspel vervangen.
 • MC-122646 – Het doorzichtig maken van de boven- en onderkant van glazen ruiten werkt niet.
 • MC-122650 – Spelerhoofden worden niet beïnvloed door geüpdate paden en worden daarom hernoemd naar block.minecraft.player_headnamed en de textuur van het hoofd wordt alleen getoond wanneer het geplaatst is.
 • MC-122718 – De rand van aarde van het menu voor grafische instelling is te ver naar onder en naar boven gepositioneerd.
 • MC-122907 – Grafische duplicatiebug in aangepaste recepten.
 • MC-122944 – Scoreborddoel kan de getoonde naam niet updaten.

17w49b

17w49b[11] is de tiende gepubliceerde snapshot voor Minecraft 1.13.

Toegevoegd

Gedeelde identiteit
 • Gedeelde identiteiten toegevoegd voor functies.
  • Functies die minecraft:tick gebruiken, worden uitgevoerd aan het begin van iedere tick.
 • Gedeelde identiteiten buttons, carpets, doors, logs, saplings en stone_bricks toegevoegd aan het datapakket voor Vanilla.
 • Gedeeld blokidentiteit genaamd flower_pots toegevoegd aan het Vanilladatapakket.

Wijzigingen

Gedeelde identiteit
 • Wanneer een gedeelde identiteit wordt overgeschreven, worden de nieuwe waarden toegevoegd in plaats van vervangen.
 • Vooruitgangen ondersteunen gedeelde voorwerpidentiteiten.

Verwijderd

/gamerule
 • De spelregel gameLoopFunction verwijderd.
  • Gebruik minecraft:tick in plaats van de spelregel.

Opgeloste bugs

17 bugs opgelost
Van de releases voor 1.13
 • MC-3794 – Richtingsglitch bij het plaatsen van een kist.
 • MC-32539 – Het serveradres en de servernaam kan tegelijkertijd ingevoerd worden.
 • MC-109799 – Observeerders activeren niet wanneer ze tegelijkertijd geüpdate en geduwd worden.
Van de ontwikkelingsversies van 1.13
 • MC-122711 – Duwmachines laten hun hoofd achter.
 • MC-122725 – Banieren kunnen niet gedupliceerd worden in de werkbank.
 • MC-122889 – De naam van het gebeiteldezandsteenrecept is cut_sandstone, niet chiseled_sandstone.
 • MC-122931 – Vorstloper bevriest al het water, zelfs als er wezens zich erin bevinden.
Van de vorige ontwikkelingsversie
 • MC-122910 – Nieuwe gedeelde identiteiten voor blokken en voorwerpen werken niet in commando's.
 • MC-122914 – De textuur van water en lava is onzichtbaar wanneer een blok erboven staat.
 • MC-122916 – Het teamkleurcommando werkt niet.
 • MC-122918 – Het recept om planken te maken via hout, geeft één plank.
 • MC-122924 – Verkeerde vervaardigingsuitvoer voor graniet en andesiet.
 • MC-122925 – Het openen van het toeschouwermenu crasht de client.
 • MC-122935 – Het spel blijft hangen op 'wachten voor chunks' en/of fatale achtergronduitzonderingen wanneer geteleporteerd wordt naar nieuwe chunks tijdens een spelcyclus.
 • MC-122964 – Spel crasht wanneer zuigers cement duwen naast water.
 • MC-123044 – Het recept voor keistenen trappen heet stone_stairs.json in plaats van cobblestone_stairs.json.
Privéproblemen

17w50a

17w50a[12] is de elfde gepubliceerde snapshot voor Minecraft 1.13 en ook de laatste snapshot gepubliceerd in 2017.

Toegevoegd

Opdrachten
 • Een nieuw locatiecoördinaattype toegevoegd (^).
  • Wanneer coördinaten in een commando getypt worden, kan ^ gebruikt worden om lokale coördinaten te gebruiken in plaats die van een wereld.
  • De gebruikte assen voor lokale coördinaten zijn relatief tot het entiteit die het commando uitvoerd.
  • Net als wereldcoördinaten worden deze coördinaten berekend vanaf de basis van het entiteit.
  • De syntaxis is ^links ^omhoog ^vooruit.
   • Hierin zijn links, omhoog en vooruit de hoeveelheid blokken in de gespecificeerde richting.
   • /setblock ^ ^ ^3 stone plaatst een blok steen drie blokken vóór het zicht van de speler.
 • Als een commando automatisch voltooid moet worden met behulp van ^ terwijl niet gekeken wordt naar een blok, wordt de suggestie gedaan om ~ ~ ~ te gebruiken.
Gedeelde identiteit
 • Standaardidentiteiten wooden_buttons en wooden_doors toegevoegd voor de voorwerpen en blokken.
 • De identiteiten buttons en doors bevatten respectievelijk stone_button en iron_door als voorwerp en blok.

Wijzigingen

Gedeelde identiteit
 • Identiteiten kunnen andere identiteiten bevatten van hetzelfde type.
  • #foo:bar kan gebruikt worden in een waardelijst om de identiteit foo:bar te includeren.
  • Het includeren van een lijst in dezelfde lijst is niet mogelijk.
 • Wanneer een identiteit wordt overgeschreven, kan worden gekozen om aan een identiteit toe te voegen of de lijst volledig over te schrijven.
  • Standaard voegen andere identiteiten toe aan een lijst als een datapakket een identiteit creëerde.
  • Door "replace": true toe te voegen aan de lijst, schrijft de lijst andere bestaande lijsten over.
Voorwerplijsten
 • Kunnen nu op de boven- en onderkanten van blokken geplaatst worden.

Opgelost bugs

48 bugs opgelost
Van de releases voor 1.13
 • MC-1168 – Waterlelies vernietigen soms water.
 • MC-5694 – Gereedschap dat snel blokken vernietigt, laat soms spookblokken achter.
 • MC-11242 – Als de speler springt en een hek plaatst, kan de speler in het hek komen.
 • MC-35119 – Knoppen voor videoinstellingen maken geen geluid.
 • MC-48522ctrl+blok selecteren op een bloempot geeft de bloem en NBT-data in plaats van de bloempot zelf.
 • MC-53448 – Schuifbalken kunnen niet nauwkeurig aangepast worden.
 • MC-62093 – Dubbele planten worden gegenereerd zonder onderstuk.
 • MC-72634 – Plaatsgeluid van waterlelies is inconsistent.
 • MC-90174 – Tapijtspookblokken.
 • MC-93468 – Stroomsnelheid van water en lava wordt beïnvloedt door willekeurige ticks.
 • MC-97355 – Waterlelies die geplaatst zijn op ijs, maken het verkeerde geluid.
 • MC-99057 – Klimplanten kunnen niet in hoeken geplaatst worden.
 • MC-105832 – Fakkels werken niet in een ruimte van 1×1×1.
 • MC-108749 – Paddenstoelen en gewassen zorgen ervoor dat dubbele planten zichzelf laten vallen, maar laten hun bovenste gedeelte achter.
 • MC-112929 – Kleurproblemen van het baken.
 • MC-113420 – Boten kunnen buiten de wereldgrens geplaats worden.
 • MC-114722 – Projectielen botsen met het contactveld van een blok in plaats van met het botsveld.
 • MC-118194 – Ladders kunnen op elk blok geplaatst worden wanneer ze worden gebruikt in combinatie met trappen.
 • MC-118850 – Klimplanten gebruiken tegenovergestelde waarden wanneer ze naar hoeken proberen te verspreiden.
 • MC-120709 – Lava- en waterupdates gaan niet helemaal weg wanneer de willekeurige tick uitgeschakeld is.
 • MC-123365 – Cactussen van twee blokken hoog of meer, breken niet wanneer water erlangs stroomt.
Van de ontwikkelingsversies van 1.13
 • MC-121650 – Het automatisch voltooien door middel van Tab ↹ is hoofdlettergevoelig.
 • MC-121745 – Incorrecte commandofeedback wanneer meerdere entiteiten tegelijk worden geteleporteerd.
 • MC-121863x_rotation lijkt zich te gedragen als y_rotation.
 • MC-122154 – Soms nemen bedden vreemde vormen aan wanneer ze worden geplaatst.
 • MC-122159 – Inventariswijzigingen updaten dichtbijstaande comparatoren niet.
 • MC-122317 – Spel crasht wanneer een dubbele punt na een slash wordt geplaatst of na een andere dubbele punt.
 • MC-122403 – Wanneer een Redstonetick van duur 2 wordt gegeven door een repeater, genereerd een observeerder twee pulsen.
 • MC-122580 – Recepten- en vooruitgangbestanden zijn nog niet helemaal of incorrect aangepast aan de versimpeling.
 • MC-122591 – De lokale instellingen worden gebruikt voor het automatisch voltooien van coördinaten.
 • MC-122593 – Coördinaten worden voltooid naar het verste theoretische bereikbare blok in de richting waarnaar de speler kijkt zonder ~ te gebruiken als de speler niet naar een blok kijkt.
 • MC-122791 – Dubbele blokken breken als dubbelhoog gras of een grote varen vervangen worden.
 • MC-122819 – Trechters kunnen geen voorwerpen meer oppakken door de wijzigingen aan het contactveld.
 • MC-122899 – De boven- en onderkanttextuur van vallende blokken veranderen van rotatie.
 • MC-122927 – Opstaande randen aan de boven- en onderkant van glazen ruiten worden niet geactiveerd door andere glazen ruiten die erboven of eronder worden geplaatst.
 • MC-122953 – Crash door het typen van ongeldige karakters in een scorebordcriterium.
Van de vorige ontwikkelingsversie
 • MC-122987 – Duwmachines verliezen hun hoofd wanneer ze het blok duwen dat hen activeert.
 • MC-123001 – Zelfgemaakte identiteiten kunnen overeenkomen met lucht als ze een ongeldige bloknaam bevatten.
 • MC-123004 – Willekeurige rotatie voor blokken als zand, cement, gras een zelfgemaakte blokken werkt niet juist.
 • MC-123014 – Ongeldige functies zorgen ervoor dat een wereld niet laadt.
 • MC-123018 – Textuurfout van stromend water en lava.
 • MC-123032 – Identiteiten schrijven andere identiteiten over en voegen niet toe aan identiteiten.
 • MC-123050 – Een in water geplaatst bed breekt meteen en laat zichzelf niet vallen.
 • MC-123051 – Cactussen kunnen in water geplaatst worden.
 • MC-123054 – Tapijten laten zichzelf niet vallen wanneer ze op lucht geduwd worden.
 • MC-123089stone_button en iron_door zijn niet opgenomen in respectievelijk de lijsten buttons en doors.
 • MC-123111 – Stapeloverloop door /data get entity.
 • MC-123112 – De bovenkant van muren is doorzichtig als er een hoofd op staat.

18w01a

18w01a[13] is de twaalfde snapshot gepubliceerd voor Minecraft 1.13 en de eerste snapshot van 2018.

Toegevoegd

Opdrachten
 • Subcommando facing toegevoegd aan /teleport.
  • Gebruik is /teleport [<doelen>] (locatie|<bestemming>) facing (<kijk_naar_entiteit>|<kijk_naar_locatie>).
  • Draait het geteleporteerde object op zo'n manier dat gekeken wordt naar een entiteit of locatie.
 • noon en midnight toegevoegd aan /time set.
Datapakketten
 • Functie set_name toegevoegd aan buittabellen.
 • minecraft:load in functies worden eenmaal uitgevoerd na het (her)laden.

Wijzigingen

 • Crashrapporten tonen welke datapakketten ingeschakeld waren op het moment van de crash.
 • Alle aangepaste namen (bijvoorbeeld blokken, voorwerpen, entiteiten en blokentiteiten) kunnen vertaald worden.
 • Datageneratoren vrijgegeven. Hiermee kan alle data verkregen worden van bijvoorbeeld blokken, voorwerpen en entiteiten zonder het spel te hoeven openen.

Opgeloste bugs

61 bugs opgelost
Van de releases voor 1.13
 • MC-2340 – Redstonefakkels plannen updates in wanneer ze dit niet moeten doen. Hierdoor ontstaan onbetrouwbare timings.
 • MC-9194 – Een comparator kan een repeater sluiten, maar dit wordt niet visueel getoond.
 • MC-64836 – Wezens kunnen mijnkarren 'besturen' als ze erin zitten.
 • MC-71401 – De spelerslijst negeert de eerste naam van spelers.
 • MC-112693 – Teamkleuren van het scorebord gebruiken de ruwe §-opmaak in plaats van tekstcomponenten.
 • MC-112742 – De naam van een dorpeling zonder naam wordt gerenderd door middel van TeamColor in plaats van een voor- en achtervoegsel van het scorebordteam.
 • MC-112743 – De gloeiende uitlijning en de toeschouwersgebruikersinterface gebruiken de voorvoegselkleur in plaats van TeamColor.
 • MC-115059 – Verteller leest de teamkleuren in de spelersnamen.
 • MC-121719 – Het boek op de betoveringstafel opent en sluit met ongeveer 20 frames per seconde, zelfs als de eigenlijk framerate hoger is.
 • MC-121889 – Het interpoleren van geanimeerde texturen zorgt voor crashes.
 • MC-121891 – Geanimeerde texturen die frames negeren, werken niet-iteratief.
 • MC-122053 – De scrollsterkte van een muis of touchpad wordt genegeerd.
 • MC-123708clearCustomName() en hasDisplayName() zijn inconsistent.
Van de ontwikkelingsversies van 1.13
 • MC-121331 – De client crasht wanneer het spel geminimaliseerd wordt terwijl het serverdisconnectiescherm getoond wordt.
 • MC-121379 – Functies, vooruitgangen en buittabellen mogen andere bestandsextensies hebben dan .mcfunction en .json.
 • MC-121759 – Het partikelcommando voor voorwerpen werkt niet met blokken en voorwerpen waarvan de modellen afkomstig zijn van entiteitstexturen.
 • MC-121827 – Selecteerders en scoreborden werken niet voor borden, maar wel voor boeken, /tellraw en /title.
 • MC-121897 – Gaten in frames die door een animatie gebruikt worden, geven een ArrayIndexOutOfBoundsException.
 • MC-121913 – Grote logbestanden van 5GB omdat Brigadier constant fouten logt.
 • MC-121934/execute-subcommando's werken alleen (voor elk entiteit) als het volgende subcommando ten minste één commando uitvoerd voor elk entiteit.
 • MC-122057x_rotation en y_rotation voor /teleport zijn omgedraaid.
 • MC-122118/tp @s ~ ~ ~ is een absolute teleportatie, waardoor alle voorwaartse kracht weggaat.
 • MC-122188 – Vanillastructuurbestanden zijn niet geüpdatet, waardoor er missende of verkeerde blokken zijn.
 • MC-122270 – Blokken met verbindingen worden niet geüpdatet wanneer ze geduwd of weggetrokken worden.
 • MC-122409 – Kisten die onder bladeren, gloeisteen, zeelantaarns, ijs en gerijpt ijs staan, kunnen niet geopend worden.
 • MC-122431/scoreboard players get toont meldingen met %s wanneer geen score gezet is.
 • MC-122487 – Willekeurige blokstatussen worden niet voor gehele blokken toegepast.
 • MC-122493 – Boten vallen door blokken heen als ze slechts een klein beetje in water staan.
 • MC-122503 – Het /title- en /tellraw-scorecomponent met neppe spelers geeft als melding 'Geen entiteit gevonden'.
 • MC-122602 – Spel bevriest wanneer uit de volledigschermmodus getabd wordt.
 • MC-122609/scoreboard players reset * objective werkt niet.
 • MC-122724 – Blokstatussen werken onjuist wanneer uit twee modellen gekozen kan worden.
 • MC-12282832768 is gespecificeerd als maximaal op te vullen gebied voor /fill, maar mag niet gebruikt worden.
 • MC-122897 – Structuren met borden die worden overgeschreven, geven een InvalidArgumentException.
 • MC-122915 – De gedeelde identiteiten die standaard in het spel zitten, worden niet getoond in de lijst voor automatisch voltooien met Tab ↹.
 • MC-123039 – Het indrukken van een toets in de zoektab van de Creativeinventaris, reset de scrollbalk.
 • MC-123067 – Hoofden en banieren op muren worden beschouwd als volledige blokken.
 • MC-123110 – Kommen kunnen niet gebruikt worden als brandstof.
Van de vorige ontwikkelingsversie
 • MC-123117 – Vreemde belichting bij platen, trappen, graspaden en akkerland.
 • MC-123131 – Het oppakgebied van trechters en mijnkarren met trechter voor voorwerpen is te klein.
 • MC-123135 – Het staan op een half blok, trap, graspad en akkerland geeft een groteffect aan de lucht.
 • MC-123138 – Het plaatsen van dubbelhoog gras in de onderste heft van dubbelhoog gras, verwijdert de bovenste helft ervan.
 • MC-123159 – Door zwaartekracht beïnvloede blokken als zand, vallen niet wanneer het ondersteunende blok eronder wordt weggetrokken door een kleefzuiger.
 • MC-123162 – Het plaatsen van een graspad onder een ander blok, zorgt ervoor dat dat blok verdwijnt.
 • MC-123168 – Geavanceerde tooltips verbergen het kaartnummer.
 • MC-123183 – Plantbare voorwerpen kunnen niet gegeten worden wanneer naar een blok anders dan lucht gekeken wordt.
 • MC-123184 – De knop blok selecteren werkt niet op een lege bloempot.
 • MC-123221 – Voorwerplijsten geplaatst op de grond houden een dieptebuffergevecht wanneer een lijst in een drukplaat wordt geplaatst.
 • MC-123222 – Voorwerplijsten kunnen onder Y=0 geplaatst worden.
 • MC-123227 – Te lange scoreborddoelen en teamnamen worden niet gedetecteerd wanneer commando's uitgevoerd worden.
 • MC-123304 – Crash als 64 duwmachines of kleefzuigers zich in een chunk bevinden.
 • MC-123305 – JSON-tekst geeft een syntaxisfout als de tekst meer dan 1024 karakters lang is.
 • MC-123312 – Drukplaten in dorpjes zijn nog steeds van eikenhout in plaats van de houtsoort waarvan het dorpje gemaakt is.
 • MC-123322 – Structuren geplaatst door structuurblokken updaten verbindende blokken niet.
 • MC-123331/execute (if|unless) score zet de score op 0 wanneer er nog geen score is.
 • MC-123360/teleport probeert ook de hoogte te verbeteren.
 • MC-123388/execute score op data met dubbele precisie gebruikt zwevendekommadata in plaats van dubbele precisie tijdens berekeningen.
 • MC-123401 – Er wordt een poging gedaan tot lezen van blokstatussen aan het einde van de vorige blokstatus in commando's.
 • MC-123459 – Foutmelding wanneer pack.mcmeta van een bron- of datapakket wordt gelezen, wordt getoond als standaardregelrepresentatie.
 • MC-123562 – Het vervangen van alle Vanilladata (behalve gedeelde identiteiten) werkt niet op Appleapparaten.
Privéproblemen
 • MC-121804/publish kan in opdrachtblokken uitgevoerd worden.

18w02a

18w02a[14] is de dertiende snapshot gepubliceerd voor Minecraft 1.13.

Toegevoegd

Eigenschappen
 • Blokeigenschap minecraft:enderman_holdable toegevoegd.

Wijzigingen

Algemeen

 • Taalbestanden hebben een andere bestandsextensie. In plaats van .lang (sleutel=waarde) is het nu .json ("sleutel": "waarde").
  • Nieuwe regels worden ondersteund.

Opdrachten

Algemeen
 • Foutmeldingen worden beter weergegeven.
  • Een tooltip bevat meer informatie.
 • Servercommando's (functies, console, rcon) worden uitgevoerd vanaf het wereldspawnpunt in de Bovenwereld in plaats vanaf positie 0,0,0.
/teleport
 • /teleport is versimpeld, om verwarring te voorkomen.
  • /teleport <entiteit> kan niet gebruikt worden om de speler te draaien of naar het entiteit te kijken. Het teleporteert de speler naar het entiteit.
  • /teleport <x> <y> <z> kan niet gebruikt worden om de speler te draaien of naar iets te kijken. Het teleporteert de speler naar de positie.
  • /teleport <doelwit> <entiteit> kan niet gebruikt worden om de speler te draaien of naar het entiteit te kijken. Het teleporteert het doelwit naar het entiteit.
  • /teleport <doelwit> <x> <y> <z> [yRot] [xRot] teleporteert het doelwit naar de positie met een optionele rotatie.
  • /teleport <doelwit> <x> <y> <z> facing [xZicht] [yZicht] [zZicht] teleporteert het doelwit naar de positie. Verder kan hiermee het doelwit kijken naar een bepaalde positie.
  • /teleport <doelwit> <x> <y> <z> facing entity <kijkNaarEntiteit> [feet|eyes] teleporteert het doelwit naar het entiteit. Verder kijkt het doelwit naar óf de voeten óf de ogen van het entiteit. Standaard is dit naar de voeten.
  • Een doelwit kan naar een andere dimensie geteleporteerd worden.
/execute
 • Er zijn tien subcommando's toegevoegd of gewijzigd. Deze zijn:
  • facing <x> <y> <z>
   • Dit subcommando laat commando's uitvoeren alsof de uitvoerder kijkt naar <x> <y> <z>.
  • facing entity <entiteit> (eyes|feet)
   • Dit subcommando laat commando's uitvoeren alsof de uitvoerder kijkt naar de voeten of ogen van het entiteit.
  • offset <x> <y> <z>
   • Hernoemd naar positioned x y z.
  • positioned as <entiteit>
   • Dit subcommando wijzigd de commandopositie (x, y, z), maar doet verder niets.
  • rotated as <entiteit> (of rotated <x> <y>)
   • Dit subcommando laat commando's uitvoeren alsof de uitvoerder in die richting staat.
  • in (overworld|the_end|the_nether)
   • Dit subcommando laat commando's uitvoeren alsof de uitvoerder zich in die dimensie bevindt.
  • at <entiteit>
   • Dit subcommando laat commando's uitvoeren in de dimensie en op de positie en met de rotatie van het entiteit.
  • (if|unless) score <naam> <doel> matches <bereik>
   • Dit subcommando test voor een score in een bereik (bijvoorbeeld 1 of 1..5).
  • anchored (feet|eyes)
   • Dit subcommando zorgt ervoor dat de rest van het commando de positie van de voeten of ogen gebruikt voor ^ ^ ^-coördinaten of het subcommando facing.

Entiteiten

Schilderijen
 • Schilderijen gebruiken een naamruimte-identiteit voor het tonen van de afbeelding.

Opgeloste bugs

21 bugs opgelost
Van de releases voor 1.13
 • MC-68446 – Sommige vertalingsregels ontbreken in de vertalingsbestanden.
 • MC-73207 – De serverlijst toont 'Kan geen verbinding met server maken' bij het opstarten.
Van de ontwikkelingsversies van 1.13
 • MC-121662 – Onbehandelde uitzonderingen worden in de chat geplaatst, zonder de foutmelding.
 • MC-122579 – Alle <kleur>_wall_banners hebben geen vertaling.
 • MC-122608 – Het spel crasht als een aan een blok gerelateerd commando wordt ingetypt wanneer er naar een entiteit gekeken wordt.
 • MC-122610 – Het geven van 0 van elk type voorwerp resulteert in dat het chatbericht zegt dat de speler 0 lucht heeft gekregen.
 • MC-122893/execute as//execute at wijzigt de dimensie voor het uitvoeren van het commando niet.
 • MC-122908 – Crash bij het laden van een wereld: java.lang.NullPointerException: Exception in server tick loop.
 • MC-122956 – Functiepaden met ongeldige karakters resulteren in een vastgelopen spel.
 • MC-123104/scoreboard players reset verwijdert de naam van de zijbalk van een ander doel.
Van de vorige ontwikkelingsversie
 • MC-123764 – Spelversie op het singleplayerwereldmenu wordt incorrect getoond.
 • MC-123771 – Server crasht wanneer een voorwerplijst met een kaart erin wordt geladen en geen speler deze kaart in de inventaris heeft.
 • MC-123774 – Er kan niet meer getest op namen worden met name=.
 • MC-123782 – Spel crasht als een voorwerp een naam heeft met daarin ongeldige JSON-code.
 • MC-123832 – Crashrapporten tonen een TextComponent-object voor entiteitnamen in plaats van tekst.
 • MC-123833 – Berichten voor als er verbonden wordt of de verbinding verbroken wordt, tonen een TextComponent-object voor spelernamen in plaats van tekst.
 • MC-123891java.lang.NullPointerException bij een leeg TextComponent.
 • MC-123932 – Versleutelde gebruikersinterfacen kunnen niet meer geopend worden als de NBT-eigenschap Lock gebruikt wordt.
 • MC-123943 – Het klikken op een spelernaam in de chat toond een TextComponent.
 • MC-123974DataProvider van de commandolijst is incorrect gelabeld als Item List.
 • MC-124051 – Varianten van /teleport creëren onduidelijkheden bij het automatisch voltooien door middel van Tab ↹.

18w03a

18w03a[15] is de veertiende snapshot gepubliceerd voor Minecraft 1.13.

Toegevoegd

Opdrachten
 • /particle <naam> <positie>
  • Hierin zijn de opties delta, snelheid en aantal standaard 0.

Wijzigingen

Taalbestanden
 • De taalbestanden zijn geüpdatet.
Opdrachten
 • Prestaties voor het parseren van opdrachten en het laden van datapakketten verbeterd.
 • Prestaties voor het uitvoeren van opdrachten verbeterd.
 • Opdrachten toegevoegd aan de profileerder (/debug).
 • /data get met een pad werkt op waarden die geen nummer zijn.
  • Het vragen om een regel geeft als resultaat de lengte van die regel.
  • Het vragen om een lijst geeft als resultaat het aantal dingen op die lijst.
  • Het vragen om een samenstelling geeft als resultaat het aantal eigenschappen die zich in die samenstelling bevinden.
Entiteiten
 • Het paardenmodel opnieuw geüpdatet.

Opgeloste bugs

15 bugs opgelost
Van de ontwikkelingsversies van 1.13
 • MC-122196 – Taalopties zijn leeg.
 • MC-123285 – Crash bij het opstarten met een log4j-debugprofiel.
 • MC-124072 – Prestatieproblemen bij /execute.
Van de vorige ontwikkelingsversie
 • MC-124113 – Gezondheidsbalk van de Enderdraak toont een ongelokaliseerde naam.
 • MC-124115/summon doet de suggestie om minecraft:player en minecraft:fishing_bobber op te roepen.
 • MC-124116/execute positioned as <entiteit> run <opdracht> geeft als resultaat een onverwachte fout.
 • MC-124120/execute rotated as geeft als resultaat een onverwachte fout.
 • MC-124122 – Gezipte datapakketten kunnen niet geladen worden.
 • MC-124124/teleport <entiteit> facing (eyes|feet) werkt incorrect.
 • MC-124138 – Lokale coördinaten (^ ^ ^5) vereisen een entiteit, zelfs na het uitvoeren van /execute facing.
 • MC-124150 – Entiteit-gerelateerde serverwaarschuwingsberichten tonen hun bericht als TextComponent of TranslateableComponent in plaats van een entiteitsnaam.
 • MC-124179 – Vertalingen worden getoond als UTF-8 encoded.
 • MC-124222 – Wanneer /execute store of /execute (if|unless) score gebruikt wordt, worden /execute-subopdrachten alleen uitgevoerd (voor elk entiteit) als de store- of score-entiteitsselecteerder minstens één entiteit voor elk /execute-opdracht kan vinden.
 • MC-124256 – Het wijzigen van /gamerule reduceDebugInfo vereist opnieuw inloggen.
 • MC-124286 – Crash door een show_entity-gebeurtenis als de bijbehorende waarde NBT is.

18w03b

18w03b[15] is de vijftiende snapshot gepubliceerd voor Minecraft 1.13.

Opgeloste bugs

9 bugs opgelost
Van de releases voor 1.13
 • MC-50795CanDestroy en CanPlaceOn kunnen gebruikt worden met identiteiten in plaats van technische namen.
 • MC-115270/publish kan gebruikt worden om meerdere LAN-werelden te hosten.
 • MC-116758 – Bij het verlaten of binnengaan van de Nether rapporteert de server dat <speler> te snel ging.
 • MC-121233 – Speler wordt uit de wereld gezet als met Tab ↹ een functie wordt voltooid wanneer er veel functies beschikbaar zijn.
Van de ontwikkelingsversies van 1.13
 • MC-121640 – Volledigschermgroottewijzigingsfunctie werkt niet goed.
 • MC-122883 – Spelcrash wanneer spelers zichzelf doden of andere spelers doden: java.lang.NullPointerException: Ticking entity.
 • MC-123898 – Functies in gezipte datapakketten worden niet herkent in functie-eigenschappen.
Van de vorige ontwikkelingsversie
 • MC-124348/data get gebruiken om een gedeelte van een regel te krijgen, geeft als resultaat dat de eigenschap niet bestaat.
 • MC-124349 – Syntaxisfout wanneer <, <=, =, >= en > gebruikt worden in /execute (if|unless) score.

18w05a

18w05a[16] is de zestiende snapshot gepubliceerd voor Minecraft 1.13.

Toegevoegd

Algemeen

Commandointerface
 • Entiteitsselecteerdersuggesties worden gedaan, op een basaal niveau.

Opdrachten

/bossbar
 • Het kan een zogenaamde baasbalk maken door middel van /bossbar create <id> <naam>.
  • id wordt gebruikt om te doelen op de baasbalk, in de vorm van naamruimte:naam, bijvoorbeeld foo:bar. Als geen naamruimte gespecificeerd wordt, is de naamruimte standaard minecraft.
  • name is de getoonde naam van de baasbalk in JSON-formaat. Andere tekstvormen worden niet geaccepteerd.
  • Voorbeelden:
   • /bossbar create voorbeeld:test "Hallo, wereld!"
   • /bossbar create hallo:wereld {"text":"Foo Bar", "color":"red", "bold":true}
 • /bossbar set <id> name <naam> wijzigt de naam van de baasbalk.
 • /bossbar set <id> color <kleur> wijzigt de kleur van de tekst (als de kleur niet gespecificeerd werd door middel van een tekstcomponent) en de baasbalk zelf. Dit is standaard white.
 • /bossbar set <id> style <stijl> wijzigt de stijl van de baasbalk. Dit is standaard progress.
  • Mogelijke instellingen zijn notched_6, notched_10, notched_12, notched_20 en progress.
  • notched_x is het aantal segmenten van de balk.
  • progress is één segment.
 • /bossbar set <id> value <waarde> wijzigt de huidige waarde van de baasbalk, standaard 0.
 • /bossbar set <id> max <maximum> wijzigt het maximumaantal punten in de baasbalk, standaard 100.
 • /bossbar set <id> visible (true|false) wijzigt de zichtbaarheid van de baasbalk, standaard true.
 • /bossbar set <id> players <spelers> wijzigt welke spelers de baasbalk kunnen zien, standaard none.
 • /bossbar remove <id> verwijdert de baasbalk.
 • /bossbar list toont een lijst met alle gemaakte baasbalken.
 • /bossbar get <id> (max|players|value|visible) toont de instellingen van de baasbalk.
 • Maximaal vier baasbalken worden per keer getoond.
/execute
 • /execute store (result|success) bossbar <id> (value|max) <gekoppeld opdracht>.
  • Slaat result of success op in de instelling value of max van de baasbalk.

Wijzigingen

Taalbestanden
 • Geüpdatet.
Opdrachten
 • Een waarschuwing wordt getoond voor overbodige opdrachten.

Opgeloste bugs

12 bugs opgelost
Van de releases voor 1.13
 • MC-4923 – Vuursteen en staal kan vuur plaatsen op ongeldige plaatsen.
 • MC-5037 – Cape werkt niet als verwacht tijdens het berijden van een varken of paard.
 • MC-105591 – Vuursteen en staal verliest de levensduur en een vuurbal wordt gebruikt als vuur niet geplaatst kan worden.
 • MC-120296F3+T herlaadt data in pack.mcmeta niet.
Van de ontwikkelingsversies van 1.13
 • MC-123460 – JSON-parserfouten worden incorrect behandeld tijdens het lezen van pack.mcmeta van data- en bronpakketten.
 • MC-124048 – Het met Tab ↹ voltooien van vooruitgangen (elke?) hebben een extra spatie.
 • MC-124056 – Het argument members/target/targets van de opdrachten /scoreboard en /team, voltooien spelernamen niet met Tab ↹.
Van de vorige ontwikkelingsversie
 • MC-124360 – De taal van het besturingssysteem wordt gebruikt voor de schalingsfactor van de feedbacktekst van /data get.
 • MC-124379 – Datapakketten laden functies onbetrouwbaar.
 • MC-124384 – Activatiedoelen zijn altijd ingeschakeld.
 • MC-124499 – Ontbrekende opdrachtfeedback voor het succesvol activeren van een trigger.
 • MC-124616 – Feedback van /setidletimeout geeft aan dat de ingestelde waarde in seconden is, terwijl het eigenlijk in minuten moet zijn.

18w06a

18w06a[17] is de zeventiende snapshot gepubliceerd voor Minecraft 1.13.

Toegevoegd

Opdrachten
 • /enchant weer toegevoegd.
 • Commandosuggesties voor entiteitsselecteerders toegevoegd.
Recepten
 • Receptenboek voor de oven toegevoegd.
 • Ovenrecepten zijn in JSON-formaat.
  • Voor een ovenrecept moet "type": "smelting" worden toegevoegd.
  • cookingtime bepaalt hoelang het smelten moet duren.
  • experience bepaalt hoeveel ervaringspunten verkregen kunnen worden.
  • De te gebruiken brandstof is nog steeds in de code bepaald.
 • De popups die verschijnen als een recept wordt vrijgespeeld, geven in de linkerbovenhoek aan wat voor type recept het is.
Eigenschappen
 • Nieuwe vanillablokeigenschappen toegevoegd. Deze zijn minecraft:banners, minecraft:wooden_pressure_plates, minecraft:wooden_slabs en minecraft:wooden_stairs.
 • Nieuwe vanillavoorwerpeigenschappen toegevoegd. Deze zijn minecraft:banners, minecraft:boats, minecraft:wooden_pressure_plates, minecraft:wooden_slabs en minecraft:wooden_stairs.
Klimaten
 • Drie klimaten voor in de End toegevoegd.
  • minecraft:sky_island_low (The End - Floating Islands)
  • minecraft:sky_island_medium (The End - Medium Island)
  • minecraft:sky_island_high (The End - High Island)
  • minecraft:sky_island_barren (The End - Barren Island)
Blokken
 • minecraft:cave_air en minecraft:void_air toegevoegd.
  • Beide blokken hebben dezelfde eigenschappen als gewone lucht.
  • minecraft:cave_air genereert in grotten.
  • minecraft:void_air wort intern gebruikt voor alles boven (>=256) en onder (<0) de wereld, ook in ongeladen chunks.

Wijzigingen

Commando's
 • Witruimten kunnen worden gebruikt in entiteitsselecteerders en blokstatusargumenten.
 • Temple van /locate opgesplitst.
  • Desert_Pyramid - piramides of woestijntempels
  • Igloo - iglo's
  • Jungle_Pyramid - oerwoudtempels
  • Swamp_Hut - heksenhutten
Wereldgenerator
 • Volledig herschreven.
  • Is nu op JSON gebaseerd in plaats van spelcode.

Opgeloste bugs

23 bugs opgelost
Van de releases voor 1.13
 • MC-29490 – Lichtbug/donkere plekken
 • MC-77488 – Spelerslijst sorteert de namen van spelers op basis van ASCII-waarden in plaats van alfabetisch.
 • MC-96929 – Voorwerp dat betoverd is en de speler die betoverd heeft door middel van /enchant worden niet aangegeven.
 • MC-113809 – Chorusplant groeit meteen als het blok, waarop het staat, vervangen wordt door Endsteen.
 • MC-124695 – Vuursteen en staal in een Dispenser verliest levensduur wanneer niks aangestoken wordt.
Van de ontwikkelingsversies van 1.13
 • MC-121633 – Het receptenboek wordt incorrect gerenderd als in en uit het spel wordt gegaan door middel van alt+Tab ↹ terwijl het spel in volledig scherm staat.
 • MC-121641 – Onmogelijke selecteerdercombinaties worden geparseerd.
 • MC-121644 – Tabgeluid van het receptenboek wordt twee keer afgespeeld.
 • MC-121811 – NBT-padparseerder is waarschijnlijk te mild ingesteld.
 • MC-121901 – Spel crasht wanneer er een sluitend vierkant haakje aanwezig is zonder een openend vierkant haakje.
 • MC-122673y= is altijd de hoogte in de feedback van /locate.
 • MC-123150 – Water genereert geen obsidiaan tijdens het genereren van een wereld.
 • MC-123482 – Receptenbestand paintings.json gebruikt de eigenschap minecraft:wool niet.
 • MC-123628 – Onverwacht gedrag wanneer /execute store success store in combinatie met een functie gebruikt wordt.
 • MC-123805 – Commandosuggesties negeren karakters na een incomplete naamruimte.
 • MC-123888/clear gebruiken bij een speler met een lege inventaris geeft als uitvoer een ruw TextComponent.
 • MC-124128 – Dobber heeft geen vertaling.
 • MC-124372 – Verkeerde/Vreemde sorteervolgorde bij het automatisch voltooien met behulp van Tab ↹.
 • MC-124424 – Eigenschap minecraft:load wordt niet uitgevoerd bij het laden van een wereld.
 • MC-124649 – Netherportalen kunnen niet meer vanaf de zijkant worden geactiveerd.
Van de vorige ontwikkelingsversie
 • MC-124683 – Suggestieblok met daarin een sluitend vierkant haakje om te voltooien met behulp van Tab ↹ is verkeerd uitgelijnd in bepaalde situaties.
 • MC-124721 – Commandosyntaxishulp kan leeg zijn voor selecteerders in sommige gevallen.
 • MC-124727Tab ↹-voltooiing werkt incorrect voor eigenschappen.

18w07a

18w07a[18] is de achttiende snapshot gepubliceerd voor Minecraft 1.13.

Toegevoegd

Algemeen

Zwemmen
 • Sprintmogelijkheid toegevoegd.
Bellenkolom
 • Kunnen worden gemaakt door middel van magmablokken of zielenzand in water van minstens twee blokken diep.
 • Magmabellenkolommen zorgen ervoor dat entiteiten en voorwerpen niet meer op het water kunnen drijven.
 • Zielenzandbellenkolommen zorgen ervoor dat entiteiten naar boven drijven
Partikels
 • minecraft:bubble_column_up, minecraft:bubble_pop, minecraft:current_down en minecraft:squid_ink.
NBT-eigenschappen
 • HomePosX, HomePosY, HomePosZ, TravelPosX, TravelPosY, TravelPosZ en HasEgg.
  • Alle eigenschappen zijn voor schildpadden.
 • AX, AY, AZ en Size.
  • Alle eigenschappen zijn voor fantomen.
Statistieken
 • time_since_sleep.
  • Wordt gebruikt door fantomen.
  • Wordt gereset wanneer de speler een bed verlaat.
Gedeelde blok- en voorwerpeigenschappen
 • minecraft:water_hacked.
  • Lege gaten van blokken in deze eigenschap worden, als ze in water geplaatst zijn, gevuld door water.
 • minecraft:acacia_logs, minecraft:birch_logs, minecraft:dark_oak_logs, minecraft:jungle_logs, minecraft:oak_logs en minecraft:spruce_logs zijn toegevoegd als blok- en voorwerpeigenschap.

Blokken

Gestript hout
 • Worden gemaakt door op de gebruiksknop te drukken met een bijl.
 • Kunnen worden vervaardigd tot vier houten planken.
Prismarientrap en -plaat
 • Respectievelijke trap- en plaatvarianten van prismarien.
Gedroogd kelpblok
 • Kan twintig voorwerpen smelten in een oven.

Planten

Kelp en zeegras
 • Genereren onder water in oceanen.
 • Kunnen alleen worden geplaatst onder water met minstens één blok water erboven.
  • Met behulp van /setblock kunnen ze op droog land geplaatst worden.
 • Kunnen meerdere blokken hoog worden.
 • Hebben een geanimeerde textuur.
 • Zeegras heeft een kleine en grote variant.
 • Zeegras kan gespawnd worden door middel van beendermeel.
 • Kelp kan in een oven worden gedroogd tot droge kelp.
Gedroogde kelp
 • Gedroogde variant van kelp.
 • Kan worden gemaakt in een oven.
 • Kan worden gegeten. Het hersteld Half Hunger.svg.

Blokentiteit

Schildpadeieren
 • Toegevoegd als eivariant van de schildpad.
 • Erop staan zorgt ervoor dat het ei breekt.

Entiteiten

Fantoom
 • Spawnt in de Bovenwereld en de End.
 • Valt spelers aan die een lange tijd niet hebben geslapen.
 • Laat één tot vier leer vallen.
  • Dit kan later veranderen.[18]
Schildpad
 • Spawnt op warme stranden.
  • Dit is tijdelijk.[18]
 • Leggen hun eieren op hun geboorte- of spawnstrand.
 • Laten geen tot twee stuks zeegras vallen wanneer ze dood gaan.
Drietand
 • Wordt gecreëerd door het gooien van een drietandvoorwerp.

Voorwerpen

Drietand
 • Kan worden gegooid of worden gebruikt als meleewapen. Het dient dan 9 (Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHalf Heart.svg) hartjes schade toe.
 • Kan (onder andere) worden betoverd met Loyaliteit, Spiesen, Supergeleiding en Stortvloed.
 • Op dit moment niet verkrijgbaar in de overlevingsmodus.
Schildpadschildstuk
 • Kunnen worden gebruikt om een draagbaar schildpadschild te maken.
Schildpadschild
 • Wanneer gedragen geeft het de speler wateradem.
 • Kan worden gebruikt om Drank der schildpaddenmeester te maken.
Drank der schildpaddenmeester
 • Geeft de effecten traagheid IV en weerstand IV voor één minuut.
 • Kan worden verlengd tot drie minuten met behulp van Redstone.
 • Kan worden versterkt tot traagheid VI en weerstand VI met behulp van gloeisteenstof.
 • Kan tot spattende of aanhoudende drank worden omgevormd in combinatie met buskruit of drakenadem.
Pijl der schildpaddenmeester
 • Pijl gemaakt van een normale pijl en de drank der schildpaddenmeester.

Betoveringen

Loyaliteit
 • Maximumniveau is III.
 • Zorgt ervoor dat drietanden teruggaan naar de gooier wanneer de drietand gegooid wordt.
Spiesen
 • Maximumniveau is V.
 • Als een drietand hiermee betoverd is, dient het meer schade toe aan zeewezens.
Supergeleiding
 • Maximumniveau is I.
 • Tijdens storm kan een drietand een bliksem laten inslaan als een wezen geraakt wordt door de drietand.
  • Vereist is dat het wezen zich in de open lucht bevindt.
Stortvloed
 • Maximumniveau is III.
 • Zorgt ervoor dat drietanden de gooier lanceren wanneer de drietand wordt gegooid in de regen of in het water.

Wijzigingen

Entiteiten

Inktvis
 • Spuiten inkt om zichzelf te verdedigen.
Voorwerpen
 • Kunnen drijven op het water.
Zombies, zombievarkens, ocelotten en wolven
 • Vallen babyschildpadden aan. Zombies en zombievarkens gaan expres op schildpadeieren staan.

Wereldgeneratie

De Nether
 • Verticale ruimten (vanaf bodemsteenniveau tot Y=35, met lava tot Y=10) genereren in ketens op de bodem van de Nether, waardoor er ravijnen vormen.

Opgeloste bugs

12 bugs opgelost
Van de releases voor 1.13
 • MC-11208 – De generator voor grote bomen gaat incorrect om met hoogtevariabelen.
 • MC-102440 – Grote eikenbomen spawnen niet of abnormaal in bossen.
Van de vorige ontwikkelingsversie
 • MC-124890 – Houtskool kan niet als brandstof gebruikt worden.
 • MC-124897 – Balloneikvariant genereert ondersteboven, waardoor er slechts boomstronken aan het oppervlak te vinden zijn.
 • MC-124902 – Ovenrecepten werken in de werkbank, waardoor deze problemen veroorzaken met werkbankrecepten.
 • MC-124903 – Willekeurige crash in sneeuwklimaat: java.lang.NullPointerException: Exception ticking world.
 • MC-124913 – Paarden, konijnen, papegaaien, lama's en schapen spawnen alleen in hun standaardkleur of -variant.
 • MC-124916 – Chorusplantgeneratie werkt niet.
 • MC-124930 – Spel crasht als op 'Toon maakbare' wordt geklikt in het ovenreceptenboek.
 • MC-124952 – Grote eikenbomen worden niet gegenereerd door de nieuwe wereldgenerator.
 • MC-125016 – Debugwereld genereert niet.
 • MC-125047 – Wereldgenerator wordt niet volledig gewist alvorens het maken van een nieuwe wereld.

18w07b

18w07b[18] is de negentiende snapshot gepubliceerd voor Minecraft 1.13.

Toegevoegd

 • Blokeigenschap minecraft:waterlogged toegevoegd.
 • Blok- en voorwerpeigenschappen minecraft:rails en minecraft:sand toegevoegd.

Wijzigingen

Algemeen
 • Zuurstofniveaus worden niet langer in één keer hersteld.
 • Opwaartse snelheid waarmee voorwerpen in de bellenkolom gaan, verminderd.
Voorwerpen
 • Schildpadschildstukken hernoemd naar schubben.
Blokken
 • Gedroogd kelpblok
  • Zijn nu brandbaar.
  • Kan gemaakt worden van negen stuks gedroogde kelp.
Planten
 • Kelp en zeegras bewegen meer als water.
Entiteiten
 • Om schildpadden te fokken is zeegras nodig in plaats van rauwe vis.[19]

Opgeloste bugs

15 bugs opgelost
Van de ontwikkelingsversies van 1.13
 • MC-124958 – Brandstofvoorwerpdisplay stopt nooit met alle brandstofvoorwerpen te tonen tot de gebruikersinterface gesloten is na het klikken op onmaakbare smeltrecepten.
 • MC-125014 – Rood zand kan niet meer gesmolten worden tot glas.
 • MC-125213 – Bepaalde verwerkingsrecepten werken niet in het 2×2-verwerkingsgrid.
 • MC-125271 – Spel crasht wanneer het ovenreceptenboek wordt gebruikt onder bepaalde omstandigheden.
Van de vorige ontwikkelingsversie
 • MC-125187 – Wezens spawnen in planten onder water.
 • MC-125190 – Kelp en zeegras kan in de bovenste laag water genereren, waar het niet kan overleven.
 • MC-125202 – In zeegras kan geademd worden.
 • MC-125225 – Textuur van de dobber is verkeerd.
 • MC-125249 – Entiteiten vallen in waterplanten.
 • MC-125303 – Schildpadeieren verbinden zich met hekken, muren, tralies en glazen ruiten.
 • MC-125368 – Zeegras kan groeien door middel van beendermeel op plaatsen waar het niet kan overleven als hoog zeegras.
 • MC-125401 – Schildpadden leggen hun eieren onder water.
 • MC-125413 – Gedroogd kelpblok verbrandt niet wanneer het in brand wordt gezet.
 • MC-125416 – Aanhoudende drank der schildpaddenmeester heet 'Drank der schildpaddenmeester'.
 • MC-125431 – Kelp genereert in water van slechts één blok hoog.

18w07c

18w07c[18] is de twintigste snapshot gepubliceerd voor Minecraft 1.13.

Wijzigingen

Crowdin
 • Vertalingen geüpdatet.

Opgeloste bugs

6 bugs opgelost
Van de releases voor 1.13
 • MC-106387 – Lava vermindert het lichtniveau niet.
Van de ontwikkelingsversies van 1.13
 • MC-125068/execute (if|unless) entity loopt achter op het commando /kill in dezelfde functie.
 • MC-125370 – Cacaobonen kunnen niet geplaatst worden op gestript oerwoudhout.
 • MC-125396 – Dubbelhoog zeegras overschrijft delen van de muren van het oceaanmonument.
 • MC-125400 – Bellenkolommen verschijnen inconsistent.
Van de vorige ontwikkelingsversie
 • MC-125474 – Het openen van de Creative-inventaris terwijl het receptenboek ingeschakeld is, crasht het spel.

Trivia

 • Dit is de eerste keer sinds 16w39c dat er drie snapshots in één week zijn.

18w08a

18w08a[20] is de eenentwintigste snapshot gepubliceerd voor Minecraft 1.13.

Toegevoegd

Wereldgeneratie
 • Grotten en ravijnen genereren onder water.
Klimaten
 • minecraft:warm_ocean (warme oceaan), minecraft:lukewarm_ocean (lauwe oceaan), minecraft:cold_ocean (koude oceaan) en minecraft:frozen_ocean (bevroren oceaan) toegevoegd, samen met hun diepe varianten.
Opdrachten
 • Een klikbare link toegevoegd aan het commando /locate.

Wijzigingen

Geluid
 • Geluid toegevoegd voor wanneer inktvissen inkt spuiten.

Opgeloste bugs

4 bugs opgelost
Van de releases voor 1.13
 • MC-122000 – Voorwerpen worden verwijderd als de inventaris overspoeld wordt door het terugnemen van voorwerpen uit de werkbank door middel van het receptenboek.
Van de ontwikkelingsversies van 1.13
 • MC-124299 – Voorwerpen die lang op de grond hebben gelegen en gegeven zijn door het /give-commando, kunnen niet opgepakt worden.
 • MC-124948/enchant kan door spelers gebruikt worden die geen operator zijn.
 • MC-125124 – Crash bij het genereren van een boslandhuis.

18w08b

18w08b[20] is de tweeëntwintigste snapshot gepubliceerd voor Minecraft 1.13.

Toegevoegd

Entiteiten

Vis
 • Toegevoegd als wezen.
  • Kabeljauw
   • Spawnen in koude, lauwe en warme oceanen.
   • Zwemmen in scholen tot negen vissen.
  • Zalm
   • Spawnen in bevroren en koude oceanen en rivieren.
   • Zwemmen in scholen tot zes vissen.
  • Kogelvis
   • Spawnen in lauwe en warme oceanen.
   • Blazen zichzelf op als een speler dichtbij komt.
   • Dienen zeven seconden vergif toe aan spelers die te dichtbij komen.
  • Laten zichzelf vallen wanneer ze gedood worden.
  • Hebben water nodig om te overleven. Op het droge spartelen ze voordat ze stikken.
  • Kunnen gevangen worden in een emmer.

Voorwerpen

Emmer vis
 • Emmer kabeljauw
 • Emmer zalm
 • Emmer kogelvis
 • Wanneer op de gebruiksknop gedrukt wordt, wordt een waterbronblok geplaatst met de vis erin.
Spawnei
 • Spawn kabeljauw
 • Spawn zalm
 • Spawn kogelvis

Verwerking

Gedroogde kelp

Wijzigingen

Algemeen

Water
 • Zichtbaarheid onder water gewijzigd.
  • Hoe langer de speler onder water blijft, hoe beter de speler kan zien.
  • Dranken des wateradems en de betovering Ademhaling geven niet langer zicht onder water.
Wereldgeneratie
 • Lauwe en warme oceanen hebben een zandvloer.
 • Diepe warme oceanen genereren niet langer.

Opgeloste bugs

7 bugs opgelost
Van de releases voor 1.13
 • MC-112974 – Vijandige wezens teleporteren incorrect wanneer de Bovenwereld of de Nether al geladen is.
Van de ontwikkelingsversies van 1.13
 • MC-124896 – Testen voor een score x of een minimum van x werkt niet in /execute (if|unless) score.
 • MC-124909 – Een voorwerp uit de uitvoer van een oven halen, geeft de speler het recept voor het voorwerp in de invoer.
 • MC-124963 – Klikken op de eerste zeven inventarisvakjes verbergt het voorbeeld voor smeltrecepten.
 • MC-125352 – Gedroogd kelpblok kan niet gemaakt worden.
 • MC-125961 – Ervaringspunten verdiend in een oven hangen af van het voorwerp in de invoer, niet in de uitvoer.
Van de vorige ontwikkelingsversie

Trivia

 • De textuur voor een emmer anemoonvis is aanwezig in het standaardbronpakket, maar wordt in deze snapshot niet gebruikt.

18w09a

18w09a[21] is de drieëntwintigste snapshot gepubliceerd voor Minecraft 1.13.

Toegevoegd

Structuren
 • Verdronken ruïnes
  • Komen in verschillende maten en vormen.
  • Koude ruïnes (hoofdzakelijk blokstenen) kunnen gevonden worden in koude en bevroren oceanen, onafhankelijk van diepte.
  • Warme ruïnes (hoofdzakelijk zandsteen) kunnen gevonden worden in warme, lauwe en lauwe diepe oceanen.
  • Ruïnes kunnen op zichzelf genereren of in een dorp.
  • Ruïnes kunnen ook gedeeltelijk bovengronds genereren.
Blokken
 • Koraal
  • Bestaat uit vijf kleuren: blauw, roze, paars, rood en geel.
   • Wordt dood koraal wanneer het uit het water geplaatst wordt of water het blok niet meer raakt.
    • Dood koraal kan niet tot leven worden gewekt.
  • Enkel verkrijgbaar in de Creativeinventaris.

Wijzigingen

Wezens
 • Fantomen
  • Spawnen niet meer in de End.
  • Despawnen wanneer het dag is.
Partikels
 • Renderen van partikels een klein beetje geoptimaliseerd.
Eigenschappen
 • Gedeelde blok- en voorwerpeigenschap minecraft:coral toegevoegd.
 • De gedeelde eigenschap minecraft:water_hacked bevat kisten.

Opgeloste bugs

5 bugs opgelost
Van de releases voor 1.13
 • MC-118324 – Een van de magentakleurstofrecepten wordt vrijgespeeld door het hebben van een inktzak.
 • MC-118416 – Recept voor een kom wordt niet vrijgespeeld tot een kom of een paddenstoel verkregen wordt.
Van de ontwikkelingsversies van 1.13
 • MC-125451 – Crash bij het inloggen in multiplayer zonder eerst in singleplayer te hebben gespeeld.
Van de vorige ontwikkelingsversie
 • MC-126111 – Ovens geven geen recepten of ervaringspunten aan de speler als de speler niet eerst de uitvoer van de oven leegmaakt alvorens opnieuw in te loggen.
 • MC-126150 – Ovens houden geen rekening met meerdere recepten die dezelfde uitvoer produceren tijdens het geven van ervaringspunten en recepten.

18w10a

Jeb twitter.jpg Minder raar.
~ Jeb over de fantoom[22]

18w10a[22] is de vierentwintigste snapshot gepubliceerd voor Minecraft 1.13.

Toegevoegd

Algemeen
 • Punten kunnen op kaarten worden gezet.
  • Druk op de gebruiksknop met een kaart in de hand op een banier om een punt toe te voegen.
  • Druk wederom op de gebruiksknop met dezelfde kaart in de hand op dezelfde banier om het punt te verwijderen.
  • De kaart toont op de plek van de banier de basiskleur van de banier.
  • Banieren tonen hun naam op de kaart als ze een naam hebben.
  • Wanneer de banier verwijderd wordt, wordt ook het punt verwijderd wanneer een speler met de kaart waarop de banier staat, dichtbij komt.
  • Maakt gebruik van de nieuwe NBT-eigenschap banners voor kaarten.
Wereldgeneratie
 • Verborgen schat.
  • Heeft zijn eigen buittabel, genaamd buried_treasure.
  • Kaarten gevonden in verdronken ruïnes kunnen de speler naar een schat leiden.
Entiteiten
 • Tropische vissen.
  • Er zijn 3072 verschillende combinaties in kleur, vorm en patroon.
  • Kunnen gevangen worden in emmers. De visvariant wordt opgeslagen.
  • Kunnen gevonden worden in lauwe en warme oceanen.
  • Laten een clownvis vallen.
Blokken
 • Koraalplant
  • Zijn beschikbaar in de volgende kleuren:
   • Blauw
   • Roze
   • Paars
   • Rood
   • Geel
  • Kunnen alleen onder water geplaatst worden.
Voorwerpen
 • Emmer tropsiche vis.
 • Spawn tropsiche vis
 • Verborgenschatontdekkingskaart.
  • Kunnen in kisten van verdronken ruïnes gevonden worden.
  • Leidt de speler naar een verborgen schat.
Geluiden
 • Onderwateromgeving.
  • Het water ingaan heeft een ander geluid gekregen.
  • Het water uitgaan heeft een ander geluid gekregen.
  • Een loopgeluid toegevoegd bij het onder water zijn.
   • Er zijn twee extra geluiden voor dit geluid.
    • Eén ervan is zeldzaam en bevat het nauwelijks hoorbare geluid van een walvis, het sluiten van een bek en het kraken van de aarde.

Wijzigingen

Algemeen
 • Zicht onderwater hangt af van het klimaat.
Voorwerpen
 • Drietand
  • Drietanden hebben een ander model voor de inventaris.
Entiteiten
 • Fantoom
  • Model en textuur gewijzigd.
Blokken
 • Kelp
  • Textuur een klein beetje gewijzigd.
 • Koraal
  • Textuur gewijzigd, behalve dood koraal.
   • Elke kleur heeft een andere textuur.
Eigenschappen
 • Gedeelde blok- en voorwerpeneigenschap minecraft:coral_plants toegevoegd.
 • Blokeigenschap waterlogged bevat koraalplanten.

Opgeloste bugs

5 bugs opgelost
Van de ontwikkelingsversies van 1.13
 • MC-125002/locate heeft Y=0 bij sommige structuren.
 • MC-125206 – Drietand in de inventaris is buiten zijn vakje.
 • MC-125315 – De prestaties op monsters gejaagd, een gebalanceerd dieet, twee bij twee en tijd voor avontuur zijn niet geüpdatet.
 • MC-126091 – Vissen hebben 20 (Heart.svg × 10) gezondheidspunten.
 • MC-126113 – Waterzicht kan buiten het water worden gebruikt als de speler in water staat.

18w10b

18w10b[22] is de vijfentwintigste snapshot gepubliceerd voor Minecraft 1.13.

Toegevoegd

Blokken
 • Dode koraalvariant toegevoegd voor elke koraalkleur.
 • Ongekleurde Shulkerdoos toegevoegd.
  • De paarse Shulkerdoos heeft de nieuwe paarse kleur gekregen.
Geluiden
 • Meer omgevingsgeluiden voor onder water toegevoegd.
 • Geluiden voor tropische vissen toegevoegd.

Opgeloste bugs

2 bugs opgelost
Van de ontwikkelingsversies van 1.13
 • MC-126501 – Verkeerd hoofdlettergebruik voor koraal (en_us).
 • MC-126564 – Dood koraal heeft één variant, waardoor het patroon inconsistent is met de levende koralen.

18w10c

Dinnerbone-twitter.png Oeps! We hebben wat gemorst.
~ Dinnerbone over de nieuwe waterfysica

18w10c[22] is de zesentwintigste snapshot gepubliceerd voor Minecraft 1.13.

Wijzigingen

Waterfysica
 • In trappen, platen, hekken, muren, tralies en glazen ruiten kan water geplaatst worden.
  • Hebben als blokstatus waterlogged wanneer water zich in het blok bevindt.
  • Water kan uit de blokken stromen aan alle kanten, maar er niet in.
  • Wanneer ze zijn gevuld met water, tellen ze als volledig waterblok voor het gehele spel. Zo kan er dus bijvoorbeeld in gezwommen worden.
   • Al het bovenstaande is onderworpen aan wijzigingen.
Blokken
 • Blokken als de bellenkolom en kelp tellen altijd als waterbronblok.
Fantoom
 • Zijn nu ondood.

Verwijderd

Vloeistoffysica
 • minecraft:flowing_water en minecraft:flowing_lava verwijderd.
 • minecraft:water_hacked en minecraft:waterlogged verwijderd.
  • minecraft:water_hacked en minecraft:waterlogged zijn vervangen door de blokstatus waterlogged.

Opgeloste bugs

15 bugs opgelost
Van de ontwikkelingsversies van 1.13
 • MC-122171 – Sponzen onderdrukken updates, waardoor een crash kan ontstaan.
 • MC-125216 – Sommige waterzijden worden niet gerenderd in de buurt van en op gehackt water.
 • MC-125417 – Echt water boven gehackt water wordt niet gerenderd als geen ander water gerenderd is in dezelfde chunk.
 • MC-125467 – Waterlelies kunnen niet geplaatst worden op gehackt water.
 • MC-125479 – In blokken met gehackt water en een contactveld kan geademd worden.
 • MC-125596 – Vishengel kan geen vis vangen wanneer de dobber zich in gehackt water bevindt.
 • MC-125662 – Echt water verbindt zich niet met gehackt water.
 • MC-125845 – Gehackt water hydrateert akkerland niet.
 • MC-125846 – Suikerriet kan niet naast gehackt water worden geplaatst.
 • MC-125870 – Gehackt water blust brandende wezens niet.
 • MC-125890 – Emmers en flessen kunnen niet gevuld worden in gehackt water.
 • MC-126137 – Blokken met als status waterlogged helpen niet met het maken van nieuwe waterbronblokken en reageren niet met water.
 • MC-126567 – Fantomen despawnen overdag, hoewel PersistenceRequired ingesteld is.
 • MC-126571 – Grote verdronkenruïnegroepen gebruiken meerdere malen dezelfde LootTableSeed-eigenschap, waardoor bijna alle buit hetzelfde is.
Van de vorige ontwikkelingsversie
 • MC-126868 – Dode koraalvarianten hebben een incorrecte naam.

18w10d

18w10d[22] is de zevenentwintigste snapshot gepubliceerd voor Minecraft 1.13.

Wijzigingen

Algemeen
Entiteiten
 • Fantomen verbranden in het daglicht.
  • Ze despawnen niet in het daglicht.
Blokken
 • Koraal genereert in koraalriffen.
  • Het koraal is in het midden van het koraalrifklimaat het meest aanwezig, aan de buitenranden het minst.
 • De kleur van Shulkerdozen kan verwijderd worden in een ketel.
  • Druk op de gebruiksknop met een Shulkerdoos in de hand.
  • Het waterniveau in de ketel daalt met één.

Opgeloste bugs

8 bugs opgelost
Van de releases voor 1.13
 • MC-7882 – Hoekpunten van wolken zijn niet verbonden.
Van de ontwikkelingsversies van 1.13
 • MC-125869 – Een niet-waterbronblok boven een niet-waterbronblok verandert in een waterbronblok wanneer dat blok zich horizontaal naast twee andere waterbronblokken bevindt.
Van de vorige ontwikkelingsversie
 • MC-126912 – Stromend water kan waterbronblokken creëren.
 • MC-126914 – Sponzen verwijderen blokken met als blokstatus waterlogged.
 • MC-126920 – Vloeistoffen stroomt incorrect naar beneden.
 • MC-126927 – Water in blokken met als status waterlogged gaat door de solide zijkanten heen.
 • MC-126936 – Dobber zinkt als het net uitgeworpen is.
 • MC-126944 – Boten zinken in water.

Trivia

 • Dit is de eerste keer sinds 15w36d dat er vier snapshots in één week zijn.

18w11a

18w11a[23] is de achtentwintigste snapshot gepubliceerd voor Minecraft 1.13.

Toegevoegd

Algemeen
 • F3+C kopieert de huidige locatie naar het klembord.
Blokken
 • Hoornkoraal toegevoegd.
  • Genereren nog niet van nature.
  • Kunnen op de zijkant van blokken worden geplaatst, bijvoorbeeld op de zijkant van koraal.
Entiteiten
 • Drenkelingen toegevoegd.
  • Spawnen in alle rivieren en oceanen.
  • Zombies worden drenkelingen als ze verdronken zijn.
  • Drenkelingen kunnen spawnen met drietanden, waardoor drietanden dus verkrijgbaar zijn in de overlevingsmodus.
  • Ze kunnen zwemmen, maar lopen liever.
  • Alle drenkelingen hebben een meleeaanval. Drenkelingen met een drietand kunnen ook op afstand aanvallen.
  • Net als zombies, vallen drenkelingen schildpadden aan en maken ze schildpadeieren kapot.
Wereldgeneratie
 • Scheepswrakken toegevoegd.
  • Kunnen in oceanen en op stranden gevonden worden.
  • Hebben drie typen buit, afhankelijk van het schip.

Wijzigingen

 • [Engels]: '<kleur> Dead Coral' hernoemd naar 'Dead <kleur> Coral'.

Opgeloste bugs

2 bugs opgelost
Van de ontwikkelingsversies van 1.13
 • MC-125378 – Bellenkolommen blijven wanneer wanneer het magmablok verwijderd wordt.
 • MC-126767 – Spawneieren randomiseren de te spawnen wezens niet.

18w14a

18w14a[24] is de negenentwintigste snapshot gepubliceerd voor Minecraft 1.13.

Toegevoegd

Algemeen

Vooruitgangen
 • Vier toegevoegd, namelijk:
  • Vóór het net vissen: vang een vis.
  • Tactisch vissen: vang een vis... zonder een hengel!
  • Een afdankertje...?: gooi een drietand ergens tegenaan.
  • Heel erg beangstigend: Raak een dorpeling met een bliksemschicht.
Statuseffecten
 • Statuseffect Velvertraging toegevoegd.
  • Zorgt ervoor dat de speler langzaam valt en geen schade oploopt als de speler de grond raakt.
  • De speler kan hierdoor verder springen dan normaal.
   • Een gat van ter grootte van vijfeneenhalf blok kan overbrugt worden bij het springen tijdens sprinten, in plaats van de vier bij normaal sprinten en springen.
  • Gewassen worden niet vernietigd als de speler de grond raakt en dit statuseffect heeft.

Voorwerpen

Fantoommembraan
 • Fantomen laten het vallen.
 • Wordt gebruikt om een dekschild te repareren.
 • Kan worden gebruikt om de dranken der valvertraging te maken.
Drank der valvertraging
 • Wordt gemaakt door middel van het fantoommembraan.
 • Geeft de speler het statuseffect Valvertraging voor één minuut en dertig seconden.
 • Kan verlengd worden door middel van Redstone.

Wijzigingen

Algemeen

Wolken
 • Het renderen geoptimaliseerd.
Stortvloedbetovering
 • De betovering kan niet samen met Loyaliteit en Supergeleiding op één drietand staan.
 • Als de betovering niet werkt (omdat de speler op land is, bijvoorbeeld), kan de drietand niet gebruikt worden.
 • De betovering gooit de drietand niet, maar schiet de speler naar voren terwijl de drietand nog in de hand zit.
Wereldgeneratie
 • Generatieregels voor kelp en zeegras gewijzigd.

Blokken

Kelp
 • Textuur gewijzigd.

Voorwerpen

Dekschild
 • Om het dekschild te repareren, is nu het fantoommembraan nodig.

Wezens

Fantoom
 • Fantomen laten een fantoommembraan vallen in plaats van leer.

Opgeloste bugs

9 bugs opgelost
Van de ontwikkelingsversies van 1.13
 • MC-124114 – Papegaaien zijn niet zichtbaar op de schouders.
 • MC-125222 – Kelp genereert soms met twee bovenkanten.
 • MC-125311 – Kelp (niet de bovenkant), hoog zeegras en bellenkolommen hebben geen vertaling.
 • MC-125371 – De kelpbovenkant heeft geen X-vorm.
 • MC-125617 – Kelp kan op transparante en niet-volledige blokken geplaatst worden.
 • MC-125657 – Kelpbovenkant staat altijd naar rechts.
 • MC-126557 – Zeegras, kelp en koraal kan genereren op onlogische plaatsen.
 • MC-126633 – Vallend blok op kelp en zeegras valt als voorwerp.
Van de vorige ontwikkelingsversie
 • MC-127338F3+C om coördinaten te gebruiken, gebruikt @p in plaats van @s.

18w14b

18w14b[24] is de dertigste snapshot gepubliceerd voor Minecraft 1.13.

Toegevoegd

Blokken
 • Zeeaugurken toegevoegd.
  • Genereren in warme oceanen, vooral rondom koraalriffen.
  • Tot een maximum van vier kunnen in één blok geplaatst worden.
  • Eén zeeaugurk geeft lichtsterkte zes. Elke keer als er één extra bijgeplaatst wordt, komen er drie lichtsterkteniveaus bij.
  • Kan worden gesmolten tot lichtgroene kleurstof.

Wijzigingen

Koraalblok en koraal
 • Namen gewijzigd.
  • Blauw koraal is nu buiskoraal.
  • Roze koraal is nu hersenkoraal.
  • Paars koraal is nu blaaskoraal.
  • Rood koraal is nu brandkoraal.
  • Geel koraal is nu hoornkoraal.
 • Hoornkoraal is gewijzigd naar <koraalsoort>gorgoon.

Opgeloste bugs

10 bugs opgelost
Van de ontwikkelingsversies van 1.13
 • MC-121715 – Scherm voor het creëren van een nieuwe wereld toont /xp, terwijl dit /experience moet zijn.
 • MC-124923 – Cactusgroen kan niet gemaakt worden door het smelten van cactus.
 • MC-125212 – Blokken die gebroken worden met de eigenschap waterlogged=true, worden lucht in plaats van water.
 • MC-126957 – Bepaalde blokken verwijderen water wanneer ze erin geplaatst worden, zelfs als ze de eigenschap waterlogged kunnen hebben.
 • MC-127242 – Drenkelingen veroorzaken een crash.
Van de vorige ontwikkelingsversie
 • MC-127911F3-scherm werkt niet.
 • MC-127915 – Het effect zweving is vervangen door valvertraging.
 • MC-127916 – Drietand met de betovering stortvloed verdwijnt wanneer het wordt gegooid in survival.
 • MC-127960 – [Engels] De beschrijving van de vooruitgang Een afdankertje...? bevat een hoofdletterfout.
 • MC-127973 – De vooruitgangen Een wilde cocktail en Bestaan er grenzen? zijn niet geüpdatet.

18w15a

Dinnerbone-twitter.png
?????
 •  ????
 • Ik heb geen idee.
 • Wat is dit?
 • Waar zijn we?
~ Dinnerbone over de kracht van de zee[25]

18w15a[25] is de eenendertigste snapshot gepubliceerd voor Minecraft 1.13.

Toegevoegd

Algemeen

Instellingen
 • Instelling 'klimaatovergang' toegevoegd.
Structuren
 • IJsbergen toegevoegd.
 • Genereren in en op bevroren oceanen.

Blokken

Blauw ijs
 • Genereert in ijsbergen.
 • Is gladder dan normaal ijs en pakijs.
Kracht van de zee
 • Verwerkingsrecept: één hart van de zee en acht nautilusschelpen.
 • Kan worden geactiveerd door middel van prismarien, prismarienblokstenen of zeelantaarnen er rondom te plaatsen.
  • Wanneer het blok actief is, worden spelers binnen het bereik ervan en die in het water zijn, beïnvloedt door het statuseffect zeekracht.
   • Dit statuseffect zorgt ervoor dat de zuurstofbalk niet leegloopt, de speler beter kan zien in water en sneller blokken kan breken onder water.
 • Een volledige structuur zorgt ervoor dat de kracht van de zee op volledige kracht kan functioneren.
  • Het bereik wordt dan vergroot en vijandige wezens die zich dichtbij de structuur bevinden, lopen schade op.
 • Het blok geeft lichtsterkte vijftien af.

Voorwerpen

Hart der zeeën
 • Wordt gebruikt in het maken van kracht van de zee.
 • Op dit moment niet verkrijgbaar in Survival.
Nautilusschelp
 • Wordt gebruikt om een kracht van de zee te maken.
 • Kan verkregen worden door te vissen.
 • Drenkelingen houden de schelp soms vast als ze spawnen.

Wezens

Dolfijnen
 • Spawnen in elke niet-bevroren oceaan.
 • Ze zijn neutrale wezens. Net als wolven en zombievarkens vallen ze in een groep aan als één dolfijn wordt aangevallen.
 • Kunnen rauwe kabeljauw gevoerd worden, maar kunnen nog niet gefokt worden.
 • Ze spelen met voorwerpen die zich in de buurt bevinden, door ze op te pakken en ze weer te laten vallen na een korte periode.
 • Volgen boten en springen boven het wateroppervlak.
 • Ze stikken als ze te lang op het droge liggen.

Wijzigingen

Algemeen

Zwemmen
 • De speler kan door gaten van één bij één blok zwemmen.
 • De transitie tussen het zwemmen en hoe de speler normaal loopt is verbeterd.
 • Rennen op het wateroppervlak zorgt er niet langer voor dat de speler zwemt. De speler blijft constant op dezelfde hoogte.

Blokken

Water
 • Nieuwe textuur.
 • Blokkeert één lichtsterktewaarde per blok in plaats van drie.
  • Dit beïnvloedt alleen pas geplaatste waterbronblokken.
  • Onderwaterzicht van de vorige snapshots is verwijdert. Het water is nu donkerder naarmate de speler dieper komt.
 • Oceaanvarianten hebben hun eigen waterkleur. Verder is het water van het moeras van kleur gewijzigd.

Opgeloste bugs

25 bugs opgelost
Van de releases voor 1.13
 • MC-25866 – Spattende drank der saturatie heeft geen effect.
 • MC-63714 – Zombievarkens worden boos wanneer ze door een speler in de Creativemodus worden geraakt.
Van de ontwikkelingsversies van 1.13
 • MC-121479 – Het klikken op de knoppen voor een wereld, voor het opslaan en teruggaan naar menuscherm en het verlaten van een wereld, bevriezen de wereld voor een poosje.
 • MC-122354 – Het vliegen met een dekschild crasht het spel of zet de speler uit de wereld.
 • MC-123055 – Dorpelingen creëren geen baby's terwijl ze een dorp toch herkennen.
 • MC-123585 – Het sluiten van een wereld terwijl de debugschijf ingeschakeld is, crasht het spel.
 • MC-123853 – Wezens verbranden niet als ze staan in dubbele planten of spinnenwebben.
 • MC-124906 – Lava- en watermeren die zich ondergronds bevinden, genereren met normale lucht in plaats van met minecraft:cave_air.
 • MC-124915/locate en het Enderoog vinden een burcht op ongeldige plaatsen.
 • MC-124918 – Klimaat-specifieke structuren genereren in de verkeerde klimaten wanneer de wereld supervlak is.
 • MC-124953 – Lianen genereren beneden Y=64 in oerwouden.
 • MC-125083 – De nieuwe wereldgenerator genereert geen sneeuw op bomen in een sneeuwklimaat.
 • MC-125106 – Vloeistoffen in gegenereerde structuren worden niet geüpdatet.
 • MC-125188 – Het loslaten van de sprintknop (Ctrl) stopt het sprinten niet totdat de grond geraakt wordt.
 • MC-125195 – De toeschouwermodus gebruikt de zwemanimatie.
 • MC-125219 – Stammen behouden hun oriëntatie niet als ze gestript worden.
 • MC-125240 – De speler kan niet door gaten zwemmen die één blok hoog zijn en een blok erboven, eronder en ernaast hebben.
 • MC-125530 – Zwemmen terwijl grond geraakt wordt, schudt het beeld als loopanimaties ingeschakeld zijn.
 • MC-125578 – [Engels] Splash ontbreekt voorafgaand aan de spattendedrankvariant van de drank der schildpadmeester.
 • MC-125579 – [Engels] Inconsistent hoofdlettergebruik van The bij de getipte pijlen der schildpadmeester.
 • MC-126087 – In de creativemodus worden emmers met vis erin gebruikt, wat inconsistent is met het gedrag van andere blokken in deze modus.
 • MC-126097 – Rauwe kabeljauw en zalm laten niet de gebakken variant vallen als ze in brand staan op het moment van doodgaan.
 • MC-126185 – Het ongelimiteerd spawnen van vissen zorgt ervoor dat een wereld overmijdelijk crasht.
 • MC-126557 – Zeegras, kelp en koraal kan genereren op magmablokken.
 • MC-127276 – Zombies worden een drenkeling in water dat zich lager dan de buik bevindt.

18w16a

18w16a[26] is de tweeëndertigste snapshot gepubliceerd voor Minecraft 1.13.

Toegevoegd

Algemeen

Wereldtype
 • Wereldtype buffet toegevoegd.
  • Genereert werelden in één klimaat.
  • De speler kan kiezen tussen de modus Bovenwereld en End.

Wijzigingen

Algemeen

Spawnen
 • Code geoptimaliseerd voor het vinden van een spawnplaats.
 • Blokeigenschap valid_spawn toegevoegd voor blokken waarop een speler kan spawnen.
Ticks
 • Er is onderscheid tussen berekende vloeistof- en blokticks.
Koraal
 • Nieuwe blok- en voorwerpeigenschappen voor koraal.
Klimaat
 • Wijzigingen doorgevoerd in hoe de temperatuur van oceaanklimaten wordt berekend. Dit moet een betere transitie geven tussen oceanen.
 • Klimaatnamen zijn vertaalbaar.
 • Klimaatnamen geüpdate:

Spel

Water
 • Waar eerst water zich verspreidt en later verandert in een bronblok, wordt nu een bronblok geplaatst.
Zeekracht
 • Deeltjes zijn nu blauw in plaats van oranje.
Schildpadschild
 • Wateradem verkregen door het schild toont niet langer statuseffectdeeltjes.

Blokken

Koraalgorgonen
Koraalblokken
 • Vereisen de betovering zijden streling om succesvol verkregen te worden. Anders laten dood koraal vallen.
 • Worden niet langer meteen dood koraal op land.
Blauw ijs
 • Minder glad.

Wezens

Drenkelingen
 • Kunnen spawnen in verdronken ruïnen.

Opgeloste bugs

30 bugs opgelost
Van de releases voor 1.13
 • MC-18903 – De textuur van de rechterarm van dorpeingen en heksen is niet gedraaid.
 • MC-83064 – Opgetelde valschade wordt niet gereset wanneer de speler begint te zweven.
 • MC-90591 – Beeld verandert meteen van positie wanneer het dekschild wordt ingeschakeld.
Van de ontwikkelingsversies van 1.13
 • MC-125251 – Sterk drankje der schildpadmeester maakt de speler onbeschadigbaar.
 • MC-125280 – Het lijkt alsof de bellenkolom geduwd kan worden door zuigers.
 • MC-125297 – Water verspreidt niet uit blokken met als eigenschap waterlogged.
 • MC-125329 – Vliegend sprinten onder water in creative zorgt ervoor dat de speler begint te zwemmen.
 • MC-125356 – Schildpadschilddeeltjes blokkeren het zicht teveel.
 • MC-125460 – Het bovenste gedeelte van kelp kan enkel worden geselecteerd en hoog zeegras kan niet geselecteerd worden.
 • MC-125647 – Luchttijd is niet vastgezet op 300 ticks, waardoor een elfde bel kan verschijnen.
 • MC-125671 – Zwemanimatie kan worden gestart op een paard.
 • MC-125770 – Bellenkolommen worden niet gemaakt wanneer water op magmablokken wordt geplaatst.
 • MC-125895 – Speler tegen een plafond verdrinkt, ondanks dat de speler in de buurt is van een bellenkolom.
 • MC-126086 – Contactveld van tropische vissen en zalm op land is verkeerd gepositioneerd.
 • MC-126104 – Dispenser plaatst of gebruikt de emmers kabeljauw, zalm, kogelvis en tropische vis niet.
 • MC-126167 – De spawneieren van kogelvissen, zalm, kabeljauw en tropische vis staan op de verkeerde plaats in de creative-inventaris.
 • MC-126304 – Emmer water kan een vis vangen terwijl het al dood is.
 • MC-126485 – Magmablokken en zielenzand genereren geen bellen en stromingen als er één blok water zich boven het blok bevindt.
 • MC-126923 – Blokken worden verwijderd als water met blokken erin, ijs wordt.
 • MC-126930 – Sponzen zuigen stromend water niet op.
 • MC-126978 – Sponzen zuigen lava op.
 • MC-127045 – Vissen kunnen gedupliceerd worden in blokken met de eigenschap waterlogged.
 • MC-127079 – Lava op water verandert het water niet in steen.
 • MC-127366 – Waterademeffect van het schildpadschild begint met aftellen als de voeten het water raken.
 • MC-128058 – Gorgonen genereren niet in koraalriffen.
 • MC-128205 – Drenkelingen laten een drietand vallen via een buittabel en van de hand.
Van de vorige ontwikkelingsversie
 • MC-128233 – Lava heeft de verkeerde kleur.
 • MC-128248 – Onderkant van water heeft geen tint.
 • MC-128338 – Spel kan de snelheid verkregen via blauw ijs niet bijhouden.
 • MC-128372 – Voorwerpen zijn niet sneller op blauw ijs en in water dan in normaal ijs en in water.

18w19a

18w19a[27] is de drieëndertigste snapshot gepubliceerd voor Minecraft 1.13.

Toegevoegd

Algemeen
 • Generatortype grotten aan de buffetgenerator toegevoegd.
Spel
 • Statuseffect gunst der dolfijnen toegevoegd.
  • Zorgt ervoor dat de speler sneller zwemt.
  • Wordt verkregen door bij dolfijnen te zwemmen.

Wijzigingen

Algemeen
 • Door wijzigingen doorgevoerd in deze snapshot aan de wereldgenerator, werken werelden van vorige snapshots niet.
 • Upgradepad van oude versies verbeterd.
 • Creditslijst geüpdate.
 • Kracht van de zee en het baken hebben nieuwe geluiden.
 • Namen gewijzigd van verschillende klimaten.
 • Voorwerptextuur van het schildpadei gewijzigd.
 • Hart van de zee genereert in verborgen kisten in stapels van één.
 • Spawnei van de fantoom lijkt meer op de geüpdate textuur.
 • Anemoonvis hernoemd tot tropische vis.
 • De vooruitgang Bestaan er grenzen? vereist het effect zeekracht.
Opdrachten
 • De output van /seed kan gekopieerd worden.
Wezens
 • Alle ondode wezens (behalve het zombiepaard) zinken.
 • Skeletpaarden kunnen onder water bereden worden.
 • Fantomen flappen met hun vleugels beter en sneller.
 • Fantomen en dolfijnen laten ervaringspunten vallen.
 • Papegaaien kunnen fantomen en drenkelingen imiteren.
Wereldgeneratie
 • Zeegras genereert in grotten onder water.

Opgeloste bugs

100 bugs opgelost
Van de releases voor 1.13
 • MC-7908 – Onder water spawnen (of in het midden van een lava-oceaan)
 • MC-86016 – Een aantal Mojangmedewerkers ontbreken in credits.txt.
Van de ontwikkelingsversies van 1.13
 • MC-121285 – Crash bij het starten als de schermresolutie in het profiel gewijzigd wordt.
 • MC-121636 – Serveropdrachten kunnen in singleplayer gebruikt worden, met als resultaat slechte of vreemde gevolgen.
 • MC-121661 – Het intypen van /help+niet-bestaande opdracht geeft een onverwachte fout.
 • MC-121799 – Bliksemschicht kan niet opgeroepen worden.
 • MC-121999 – Incorrect gedrag van /help voor niet-beheerders.
 • MC-122557 – De grootteparameter voor deeltjes op 0 of er dichtbij zetten, crasht het spel.
 • MC-122596 – Opdracht automatisch voltooien overschrijft de opdrachtgeschiedenisnavigatie.
 • MC-122628/help heeft geen pagina's.
 • MC-122630/help zet geen / voor het opdracht.
 • MC-123053 – Spel crasht wanneer een voorwerp met een eigenschap in de eigenschap CanDestroy of CanPlaceOn gebruikt wordt.
 • MC-123606 – Servercrash: java.lang.ClassCastException: ass cannot be cast to aui.
 • MC-123778 – Teamkleuren werken niet in de spelerlijst en de zijbalk totdat opnieuw verbonden wordt.
 • MC-123813 – Teamkleuren worden niet getoond in JSON-resultaten.
 • MC-123835 – Gekleurde zijbalkvakjes zijn niet zichtbaar.
 • MC-123852 – Gloei-effect verandert niet op basis van teamkleur.
 • MC-123856 – Het klikken op [intentioneel spelontwerp] op het overlijdensscherm opent niet de link naar MCPE-28723.
 • MC-124091 – Teamkleur beïnvloedt de naam boven het hoofd niet.
 • MC-124092 – Sommige teaminstellingen werken niet.
 • MC-124098 – jeb_-schaap verandert niet van kleur.
 • MC-124102 – Boeksignering toont de auteurnaam als regelrepresentatie van het tekstonderdeel.
 • MC-124147 – Zombiepaarden zijn onzichtbaar en worden vervangen door normale zombies bij het herladen.
 • MC-124237 – Opdrachtsyntaxishulp is niet vastgezet aan de rechterkant van de chat.
 • MC-124560 – Server zegt 'type help of ?', maar ? bestaat niet meer.
 • MC-124633 – Feedbacktekst van /team option seeFriendlyInvisibles false is verkeerd als seeFriendlyInvisibles al uitgezet is.
 • MC-124720 – Server kan niet gestart worden door middel van de gebruikersinterface.
 • MC-124750/particle werkt vreemd in verschillende dimensies.
 • MC-124889 – Voorwerpen worden niet in een oven geplaatst wanneer ⇧ Shift+klikken wordt gebruikt.
 • MC-124895 – Bomen genereren naast elkaar.
 • MC-124898 – Mineraaltab in het receptenboek van de oven toont een appel.
 • MC-124949 – Bomen genereren in huizen van dorpelingen en als onderdeel van akkerland.
 • MC-124956 – Ovenreceptenboek toont verkeerde regel voor het tonen van alle smeltbare voorwerpen.
 • MC-125060 – Ovenreceptenboek heeft werkbankicoon als knop om alle smeltbare voorwerpen te tonen.
 • MC-125107 – Mijnschachten generen geen ondersteuningsblokken wanneer een blok zich boven het pad bevindt.
 • MC-125115 – Opdrachtsuggesties hebben geen nummervolgorde.
 • MC-125130 – Beschrijving van selecteerders is verkeerd.
 • MC-125174 – Ertsaders genereren niet in supervlakke werelden.
 • MC-125232 – Fantomen vallen de speler aan in de vredige modus.
 • MC-125258 – De tekst Spawngebied voorbereiden: 0% wordt in de chat gespamd.
 • MC-125283 – Oerwoudklimaten zijn te vol.
 • MC-125381 – Effecten van de drank der schildpadmeester tonen hun versterkingsfactor niet.
 • MC-125442 – Veel lag in oerwoudklimaten.
 • MC-125466 – Visvangst gaat niet naar de speler toe.
 • MC-125550 – Ervaringsbollen zweven in water niet.
 • MC-125607 – In een bellenkolom wordt het bellenkolomgeluid afgespeelt als de speler zich in de toeschouwermodus bevindt.
 • MC-125675 – Zeegras van twee blokken hoog kan delen van het oceaanmonument vervangen.
 • MC-125803NoGravity werkt niet op voorwerpen.
 • MC-125872 – Sjabloon 'de leegte' genereert geen startplatform meer.
 • MC-125915 – Zombies kunnen schildpadeieren vernietigen, ondanks dat er anderhalf blok boven zit.
 • MC-125946 – Fantomen kunnen in blokken spawnen.
 • MC-125997 – De bevroren diepe oceaan is niet bevroren.
 • MC-126085 – Kogelvissen vallen onzichtbare spelers aan, alsook spelers in de creative- en toeschouwermodus.
 • MC-126086 – Contactveld van zalm en tropische vissen op land, is verkeerd.
 • MC-126139 – De vinnen van doodgaande kabeljauw en sommige tropische vissen vertonen dieptefouten.
 • MC-126144 – Kabeljauw stikt als een volledige blok de vis van boven raakt.
 • MC-126178 – Emmer met water of vis kan gebruikt worden om kelp, zeegras, koraal en gorgonen te vernietigen.
 • MC-126190 – Zalm komt te vaak vast te zitten.
 • MC-126198 – Alleen spelers worden vergiftigd door de kogelvis.
 • MC-126218 – Schildpadeieren zijn te laag in de eerste persoon.
 • MC-126261 – Vreemde plaatsing van schildpadeieren.
 • MC-126362 – Brandstof met behulp van ⇧ Shift+klikken in een oven verplaatsen, gebeurt alleen aan de kant van de client.
 • MC-126380 – Het verkrijgen van een pompoen geeft het recept voor een jack-o'-lantern.
 • MC-126656 – Bellenkolommen van zielenzand verschijnen om het blok.
 • MC-126762 – Rood scherm verschijnt wanneer de speler een ongeldige variant van tropische vissen aanvalt.
 • MC-126800 – Het voorwerp voor de tropische vis heet anemoonvis.
 • MC-126815 – Banieren en schatmarkeerders op kaarten tonen incorrecte icoontjes in multiplayer.
 • MC-126859 – IJsberen en konijnen spawnen niet op de ijsvelden.
 • MC-126883 – Shulkers (en Shulkerdozen) worden donkerpaars wanneer geüpgrade wordt van 1.12.2.
 • MC-126950 – Er kan in zwevende boten onder water gezeten worden.
 • MC-127069 – Crash door grote fantoom.
 • MC-127166 – Papegaaien imiteren dolfijnen, fantomen en drenkelingen niet.
 • MC-127253 – Hulpmenu van F3+Q staat niet meer in alfabetische volgorde.
 • MC-127291 – Verdrinkende zombies laten altijd harnassen vallen.
 • MC-127295 – Zombies krijgen drietanden of vishengels als ze verdrinken.
 • MC-127337F3+C kopieert de dimensie niet.
 • MC-127388 – Kogelvissen hebben hun meest opgeblazen model bij het laden van een wereld.
 • MC-127516 – Duplicatie en verwijdering van ingrediënten, desynchronisatie van de inventaris en bevriezend spel door incorrecte omgang met vuurwerksterrecepten.
 • MC-127593 – Er spawnen geen bellenkolommen naast blokken met de status waterlogged.
 • MC-127924 – Valvertraging wordt beschouwd als negatief effect.
 • MC-127969 – Zeegras wordt incorrect gegenereerd boven trappen.
 • MC-127998 – Zeeaugurken kunnen niet geplaatst worden bovenop onvaste blokken.
 • MC-127999 – Zeeaugurken worden incorrect gerenderd als de vierde in het blok wordt geplaatst terwijl de speler erop staat.
 • MC-128039 – Nieuwe fantoomtextuur komt niet overeen met de spawneikleuren.
 • MC-128242 – Uit het water gaan terwijl de speler zwemt, zorgt ervoor dat de arm van de speler niet wordt gerenderd.
 • MC-128243 – Dolfijnen proberen niet om in het water te komen.
 • MC-128264 – Wezens kunnen op normaal ijs spawnen.
 • MC-128285 – Dolfijnen met de eigenschap NoAI lopen schade op en gaan dood.
 • MC-128336 – Kelp genereert op valluiken, trappen, platen en kisten in een scheepswrak.
 • MC-128463 – De vooruitgang Bestaan er grenzen? vereist het effect zeekracht niet.
 • MC-128557 – Verdrinkende dolfijnen proberen niet naar het oppervlak te zwemmen.
Van de vorige ontwikkelingsversie
 • MC-128666 – Stromend water boven magmablokken wordt een bellenkolom.
 • MC-128674 – Endeilanden gegenereerd door middel van het buffet plaatst de speler in de leegte.
 • MC-128681 – Dolfijnen laten geen ervaringspunten vallen.
 • MC-128712 – Fantomen laten geen ervaringspunten vallen wanneer ze gedood zijn door de speler.
 • MC-128733 – In de gedeelde blokeigenschap voor ijs ontbreekt frosted_ice.
 • MC-128766 – Blauw ijs wordt niet sneller gehakt door een houweel.
 • MC-128779 – De debugmodus is vóór buffet geplaatst in het wereldaanpassingsscherm.
 • MC-128857 – Zeeaugurken wijzigen hun contactveld als er meer geplaatst worden. Schildpadeieren niet.
 • MC-129143F3 toont vertaalde klimaatnamen in plaats van hun identiteit.

18w19b

18w19b[27] is de vierendertigste snapshot gepubliceerd voor Minecraft 1.13.

Wijzigingen

Algemeen
 • Werelden van vóór 18w19a kunnen weer worden geopend zonder volledig gereset te worden.

Opgeloste bugs

8 bugs opgelost
Van de ontwikkelingsversies van 1.13
 • MC-122308 – Zombies kunnen deuren niet breken.
 • MC-123351 – Blok boven hoog gras wordt vernietigd als het wordt gegroeid met beendermeel.
 • MC-124694/bossbar create is inconsistent met andere subopdrachten.
 • MC-127249 – Drenkelingen tonen hun harnas niet.
 • MC-128243 – Dolfijnen proberen niet naar het water te zwemmen.
 • MC-128681 – Dolfijnen laten geen ervaringspunten vallen.
Van de vorige ontwikkelingsversie
 • MC-129233 – Voorwerpen met extra NBT worden niet getoond of bewegen niet in de hand en beschadigd gereedschap werkt gedeeltelijk niet meer.
 • MC-129246 – Fantomen worden niet geïmiteerd door papegaaien.

18w20a

18w20a[28] is de vijfendertigste snapshot gepubliceerd voor Minecraft 1.13.

Toegevoegd

Opdrachten
 • Teams kunnen een voor- en achtervoegsel hebben.
  • /team option <team> prefix <voorvoegsel>
  • /team option <team> suffix <achtervoegsel>

Wijzigingen

Algemeen

 • Spelers in creative kunnen slapen terwijl er vijandige wezens dichtbij zijn.
 • Werelden gemaakt in oudere snapshots kunnen weer geopend worden.
 • Veel interne technische namen en datawaarden zijn gewijzigd, bijvoorbeeld in textuur- en constructiebestanden.

Blokken

 • Technische namen van blokken gewijzigd:
Oude technische naam Nieuwe technische naam
kelp_top kelp
kelp kelp_plant
prismarine_bricks_slab prismarine_brick_slab
prismarine_bricks_stairs prismarine_brick_stairs

Voorwerpen

Oude technische naam Nieuwe technische naam
kelp_top kelp
kelp kelp_plant
cod_mob_spawn_egg cod_spawn_egg
salmon_mob_spawn_egg salmon_spawn_egg

Opgeloste bugs

49 bugs opgelost
Van de releases voor 1.13
 • MC-9620 – Als F1 ingeschakeld is en er wordt op de chatknop gedrukt, verschijnt de werkbalk ook.
 • MC-116928 – De dataproblemenoplosser van het opdrachtblok en de mijnkar met monsterkooi werken incorrect.
Van de ontwikkelingsversies van 1.13
 • MC-121743 – De feedback van sommige opdrachten gebruiken de huidige taal van het besturingssysteem om decimale nummers te formateren.
 • MC-122331 – Incorrecte kleuren op schild met banierpatroon.
 • MC-122428 – Vuur verspreidt zich te snel.
 • MC-123136 – Incorrecte upgrade beïnvloedt lianen die tegen het plafond en de muur geplaatst zijn.
 • MC-123224 – Hendels geplaatst op de grond en aan het plafond worden gedraaid tijdens het upgraden.
 • MC-123466 – Ingecalculeerde blokupdates gaan verloren als er wordt geüpgrade van 1.12.2.
 • MC-123589 – Inconsistente textuurhernoeming.
 • MC-123790"italic":false rendert tekst nog steeds schuingedrukt.
 • MC-124065 – Spawnei verliest data bij het upgraden van 1.7.10 naar 1.13.
 • MC-124112 – Hernoemde droppers verliezen hun naam bij het upgraden van 1.12.2.
 • MC-124203 – Er wordt geen babyskeletpaard of -muilezel gespawnd als er met het respectievelijke spawnei op de volwassen variant geklikt wordt.
 • MC-124343 – Opdrachtblokdatadoorloper werkt niet omdat er twee verschillende datatypen vergeleken worden.
 • MC-124496 – Debugstok is niet vertaalt naar andere talen.
 • MC-124998 – Mijnkar met opdrachtblok verdwijnt bij het herladen van een wereld.
 • MC-125091 – Beendermeel genereert geen bloemen in een veldenklimaat.
 • MC-125092 – Beendermeel stopt met het plaatsen van planten als eerst een bloem geplaatst wordt.
 • MC-125182 – Blokentiteiten worden incorrect geüpgrade bij een upgrade van 1.12.2.
 • MC-125307 – Drietand valt niet naar beneden als een wezen geraakt wordt.
 • MC-125310 – Drietand kan bij een gesloten Shulker, Wither, Enderdraak en onbeschadigbare wezens schade toedienen.
 • MC-125342 – Drietand kan een harnashouder niet vernietigen.
 • MC-125362 – De attribuutaanpasser van de tooltip gebruikt huidige taal van het besturingssysteem.
 • MC-125408 – Drietanden met de betovering loyaliteit gaan naar toeschouwers (maar worden niet opgepakt).
 • MC-125625 – Glazen ruiten, hekken, tralies en keistenen muren worden soms incorrect geüpgrade.
 • MC-125799 – Kisten geplaatst in eerdere versies maken geen geluid tijdens het openen.
 • MC-125919 – Drietanden betoverd met supergeleiding werken in de End tijdens een onweersbui onder bepaalde omstandigheden.
 • MC-126034 – De technische naam van prismarienblokstenen platen en trappen is inconsistent met andere platen en trappen.
 • MC-126241 – Crash bij het laden van een wereld (Skyblock 2.1 Vanilla in dit geval).
 • MC-126300 – Drietand kan blokken breken in creative, in tegenstelling tot het zwaard.
 • MC-126796 – Tropische vissen verdwijnen.
 • MC-126883 – Shulkers worden donkerpaars bij het upgraden van 1.12.2.
 • MC-127027 – Inktwolk van inktvissen wordt verkeerd gerenderd.
 • MC-127250 – Drenkelingkipberijder is onbeschadigbaar en valt de speler niet aan.
 • MC-127252 – Het doden van een drenkeling is niet nodig voor het behalen van de vooruitgang Monsterjager en Op monsters gejaagd.
 • MC-127301 – Scheepswrakken zijn altijd naar het noorden gericht.
 • MC-127478 – Textuurmetadataparsering mislukt als het geanimeerde blok niet aanwezig is.
 • MC-127730 – Vissen hebben een vreemde schaduw.
 • MC-127993 – Akkerland verandert in sommige gevallen niet direct naar aarde als een solide blok erop geplaatst wordt.
 • MC-128013 – Speler kan op water lopen met het effect valvertraging.
 • MC-128125 – Waterverkleuring verschijnt niet wanneer in trappen en platen gezwommen wordt.
 • MC-128472 – Tijdens het zwemmen kan een speler rechtop staan terwijl er een blok zich direct boven de speler bevindt.
 • MC-128495 – Het correct genereren van iglo's mislukt vaak.
 • MC-128615 – De buittabellen van kabeljauw en zalm bevatten de overbodige functie set_count.
 • MC-128851 – De vooruitgang Een wilde cocktail vereist het effect weerstand niet.
 • MC-129236 – Zwemmen werkt soms niet.
 • MC-129244 – Lava gebruikt de textuur van water.
 • MC-129281 – De positie van de speler, de spelmodus, inventaris en effecten worden gereset tot een eerder punt wanneer een opgeslagen wereld herladen wordt.
Van de vorige ontwikkelingsversie
 • MC-129371 – Buffetwereld geladen in 18w19b wordt omgezet tot een standaardwereld.

18w20b

18w20b[28] is de zesendertigste snapshot gepubliceerd voor Minecraft 1.13.

Toegevoegd

Algemeen
 • Vertalingen toegevoegd voor opgepotte planten.
 • Splash All rumors are true! toegevoegd.

Wijzigingen

Blokken
 • Het oog van de kracht van de zee toont of het jaagt op vijandige wezens: als het oog geopend is, jaagt het op vijandige wezens, als het oog gesloten is, niet.
 • Technische namen van verschillende blokken gewijzigd.
Oude technische naam Nieuwe technische naam
melon_block melon
melon melon_slice
speckled_melon glistering_melon_slice

Opgeloste bugs

19 bugs opgelost
Van de releases voor 1.13
 • MC-77856 – Vertaling van demo.day.6 gebruikt F2 in plaats van een aanpasbare waarde.
 • MC-119807 – Inventarissen breken naast muren kan ervoor zorgen dat voorwerpen wegglitchen.
Van de ontwikkelingsversies van 1.13
 • MC-121287 – Minecraft Realms-knop doet niets.
 • MC-124024 – Klik- en zweefgebeurtenissen van voorwerp- en entiteitsnamen worden niet verwijderd voordat ze getoond worden in de chat, waardoor een speler om de tuin geleid kan worden.
 • MC-124123 – Crash bij het laden van een wereld: Non [a-z0-9/._-] character in path of location: minecraft:Zombie.
 • MC-126022 – Vertaling voor opgepotte planten in en_us.json ontbreekt.
 • MC-126085 – Kogelvissen vallen onzichtbare spelers en spelers in creative en in de toeschouwermodus aan.
 • MC-128033 – Spelfout in het debugmenu (FC+C moet F3+C zijn).
 • MC-128236 – Kracht van de zee hebben waterlogged gezet als ze op het droge worden geplaatst.
 • MC-128237 – Kracht van de zee, koraal (en gorgonen) en (hoog) zeegras hebben een volledig contactveld.
 • MC-128253 – Water in een ketel heeft geen klimaat-specifieke kleur.
 • MC-128311 – Op een kracht van de zee kunnen gorgonen, zeeaugurken, fakkels, ladders, knoppen, hendels, struikeldraadhaken, lianen, sneeuw en bloempotten geplaatst worden.
 • MC-128321Zeekracht is een negatief statuseffect.
 • MC-128354 – Kracht van de zee heeft een ongebruikte kerntextuur.
 • MC-128971 – De selecteerders dx, dy en dz hebben de verkeerde beschrijving.
 • MC-129036 – Burchten genereren niet in survival.
 • MC-129593 – Lichtbronnen crashen het spel.
Van de vorige ontwikkelingsversie
 • MC-129615 – Alle opdrachtblokken verliezen al hun NBT-data bij het updaten naar 18w20a.
 • MC-129616 – Textuur voor het in brand staan in de eerste persoon ontbreekt.

18w20c

Adrian Östergård.png Drie snapshots in één week. Ongelooflijk dat de natuur dat kan.
~ Adrian Östergård over 18w20c[28]

18w20c[28] is de zevenendertigste snapshot gepubliceerd voor Minecraft 1.13.

Opgeloste bugs

22 bugs opgelost
Van de ontwikkelingsversies van 1.13
 • MC-121377 – De knop Gereed is nog steeds uitgeschakeld na het typen van het eerste karakter.
 • MC-121673 – Rotatieselectie-argumenten staan niet toe dat het maximum kleiner is dan het minimum.
 • MC-122817 – Spel crasht bij het klikken op een recept in het receptenboek: java.lang.ArithmeticException: / by zero.
 • MC-123041 – Getemd paard kan niet bereden worden als de speler gereedschap, wapens of voorwerpen vasthoudt die geen voedsel zijn.
 • MC-123672 – Barrières beïnvloeden zonlicht.
 • MC-125237 – Gegooide drietand of drietand in de grond verlicht entiteiten die er dichtbij staan.
 • MC-125254 – Drietand met de betovering loyaliteit blijft rond de speler zweven als de speler doodgaat voordat de drietand terug is gekomen bij de speler.
 • MC-125365 – Een sterke drank der traagheid geeft als effect traagheid V.
 • MC-125625 – Glazen ruiten, hekken, tralies en keistenen muren worden soms incorrect geüpgrade.
 • MC-126559 – Grote kisten worden opgesplitst in kleine kisten.
 • MC-126993 – Sommige blokken in oceanen genereren zonder dat waterlogged gezet is.
 • MC-128234 – Kracht van de zee heeft incorrecte breekdeeltjes.
 • MC-128243 – Dolfijnen en vissen proberen niet naar het water te spartelen.
 • MC-128346 – Dubbele kist wordt geopend als enkele kist.
 • MC-128393 – Kracht van de zee verbindt zich met hekken, muren, tralies en glazen ruiten.
 • MC-129517 – Spel crasht bij het laden chunks met spelerhoofden erin.
 • MC-129657 – Endsteden genereren niet in positieve coördinaten.
Van de vorige ontwikkelingsversie
 • MC-129709 – Kisten, borden, bedden, Shulkerdozen, et cetera hebben een missende textuur als overlay tijdens het vernietigen.
 • MC-129732 – Kracht van de zee kan niet geactiveerd worden met donkerprismarien.
 • MC-129733 – Kracht van de zee draait alleen als hij op maximale kracht is gebracht.
 • MC-129738 – Bomen genereren in de grond of helemaal niet.
 • MC-129747 – Dorpen genereren gedeeltelijk in de grond.

18w21a

Adrian Östergård.png Lerp
~ Adrian Östergård over 18w21a[29]

18w21a[29] is de achtendertigste snapshot gepubliceerd voor Minecraft 1.13.

Wijzigingen

Algemeen
 • Gekleurde tooltips toegevoegd voor bepaalde voorwerpen.
Voorwerp Kleur
Baken Lichtblauw
Gekoppeld opdrachtblok Roze
Opdrachtblok Roze
Kracht van de zee Lichtblauw
Creeperhoofd Geel
Drakenei Roze
Drakenhoofd Geel
Drakenadem Geel
Dekschild Geel
Betoverde gouden appel Roze
Betoverde boeken Geel
Betoverde voorwerpen (exclusief boeken) Lichtblauw
Endkristal Lichtblauw
Magiërsextract Geel
Gouden appel Lichtblauw
Hart van de zee Geel
Muziekplaten Lichtblauw
Netherster Geel
Spelerhoofd Geel
Herhalend opdrachtblok Roze
Skelettenschedel Geel
Constructieblok Roze
Totem der onsterfelijkheid Geel
Witherskelettenschedel Geel
Zombiehoofd Geel
Aanvalssnelheid (gereedschapsinformatie) Groen
Aanvalsschade (gereedschapsinformatie) Groen
Wezens
 • Dolfijnen leiden de spelers naar schatten.[Verifiëren]
 • Horizontale hoofdbewegingen van wezens is beter.

Opgeloste bugs

27 bugs opgelost
Van de releases voor 1.13
 • MC-52974 – Skin van de host is niet zichtbaar voor andere spelers in een LAN-wereld.
 • MC-72866 – Er wordt geen rekening gehouden met voorwerpschaduw in voorwerplijsten waarin het voorwerp gedraaid is.
 • MC-97196/spreadplayers toont verkeerde foutmelding/veel foutmeldingen wanneer geen entiteiten verspreid werden.
 • MC-105139 – Horizontale hoofdrotatie van wezens wordt niet geïnterpoleerd.
 • MC-116877 – Contactcontrole bij het plaatsen van blokken wordt alleen uitgevoerd voor de standaardstatus.
Van de ontwikkelingsversies van 1.13
 • MC-122428 – Vuur verspreidt zich te snel.
 • MC-123199 – Licht wordt verkeerd gerenderd op voorwerplijsten die verticaal georiënteerd zijn.
 • MC-123454 – Dispenser spawnt wezens afkomstig uit spawneieren te hoog.
 • MC-123455 – Spawneieren spawnen wezens te hoog boven water en lava.
 • MC-123598 – De onderkant van hekken ontbreekt als deze boven een poort staan, alsook als het hek onder het poortje staat.
 • MC-123773 – Vreemd scrollgedrag beginnende vanaf 18w01a.
 • MC-124954 – Redstonedraad in oerwoudtempels is niet verbonden.
 • MC-125377 – Structuren uit oude werelden worden niet opnieuw gegenereerd wanneer ze geopend worden met een standalone client of server van 1.13.
 • MC-126086 – Contactveld van zalm en tropische vissen is verkeerd gepositioneerd op land.
 • MC-126863 – In de toeschouwermodus wordt geluid afgespeeld als de speler in water gaat.
 • MC-127116 – Als een keistenen muur geplaatst wordt door middel van /setblock zonder een blokstatus te specificeren, is dit blok onzichtbaar, omdat de status up false is.
 • MC-127305 – Crash bij het maken van een debugwereld.
 • MC-127333 – Tapijten en ruiten tonen de onjuiste kleuren op kaarten.
 • MC-127586 – Wezens stikken niet in dubbele platen.
 • MC-127996 – Beendermeel kan op stromend water gebruikt worden.
 • MC-128139 – Zeegras creëert een bronblok als het in stromend water geplaatst wordt.
 • MC-128251 – Gras en zwamvlokken kunnen naar aarde verspreiden die zich onder water bevinden.
 • MC-128493 – Dolfijnen kunnen harnas dragen.
 • MC-129058 – Dolfijnen kunnen niet despawnen als ze met een voorwerp hebben gespeeld.
 • MC-129708 – Harnasvakincoontjes zijn omgedraaid.
Van de vorige ontwikkelingsversie
 • MC-129808demo.day.6 includeert de toets incorrect.
 • MC-129849 – Wereld upgraden van 1.6.4 vernietigt de wereld en spamt foutmeldingen.

18w21b

18w21b[29] is de negenendertigste snapshot gepubliceerd voor Minecraft 1.13.

Toegevoegd

Algemeen
 • Geluid toegevoegd voor mummies die geconverteerd worden naar een zombie.

Opgeloste bugs

7 bugs opgelost
Van de releases voor 1.13
 • MC-46656 – Camera staat in de verkeerde richting bij het toeschouwen van dorpelingen, Creepers, skeletten en harnashouders.
 • MC-125615 – Sommige Endsteden genereren incompleet.
Van de ontwikkelingsversies van 1.13
 • MC-122754 – Drankidentiteit bevattende hoofdletters, crashen het spel.
 • MC-125362 – Attribuutmodificatietooltips gebruiken de besturingssysteemtaal.
 • MC-129677 – Geluid ontbreekt voor minecraft:entity.husk.converted_to_zombie.
Van de vorige ontwikkelingsversie
 • MC-130118 – Betoveringen worden niet gecombineerd of worden niet hoger in een aambeeld.
 • MC-130169 – Betoverde voorwerpen met een hoofdletter in de betoveringsidentiteit veroorzaken een crash.
 • Crash opgelost tijdens het genereren van een wereld.

18w22a

18w22a[30] is de veertigste snapshot gepubliceerd voor Minecraft 1.13.

Opgeloste bugs

26 bugs opgelost
Van de releases voor 1.13
 • MC-1809 – Sommige bomen genereren met bladeren te ver van de stam.
 • MC-91245 – Hoofdnaamruimten van één karakter lang worden behandeld als minecraft:.
 • MC-129863 – 'Kruipen' in ruimten van één blok hoog met daarboven een transparant blok zorgt voor bugs.
Van de ontwikkelingsversies van 1.13
 • MC-121823 – Het gebruiken van de destroy-subopdracht op inventarissen, laat voorwerpen die in de inventarissen zitten niet vallen.
 • MC-121900 – Spelerdata-uitvoer toont SelectedItem niet en heeft een ongeldig datapad.
 • MC-122153/gamemode toont geen melding als de opdracht succesvol uitgevoerd werd.
 • MC-122455 – Verdwijnende tapijten.
 • MC-122787 – Spoor geplaatst ten oosten of zuiden van een spoor in een bocht breekt bestaande verbindingen.
 • MC-123064 – Geen foutmelding wanneer een constructie wordt opgeslagen onder een naam bevattende hoofdletters of ongeldige karakters.
 • MC-124281 – Witte pixel op de staart van het crêmekleurig paard.
 • MC-124357 – Groene pixels op het ijzeren paardenharnas.
 • MC-125745 – De vooruitgang sluipschuttersduel kan verkregen worden door middel van de drietand.
 • MC-125986 – Spoor naast chunkgrenzen worden geüpdate als de wereld geladen wordt in een snapshot.
 • MC-126118 – Vertaalde tekst ontbreekt bij het oproepen van vissen.
 • MC-127156 – Ocelotten en papegaaien spawnen niet van nature.
 • MC-127386 – Op de gebruiksknop drukken op een dorpeling met een dorpelingenspawnei opent het handelmenu.
 • MC-128276 – Water heeft geen klimaatspecifieke kleur als het zich naast glas bevindt.
 • MC-128393 – Kracht van de zee verbindt zich met tralies en glazen ruiten.
 • MC-128472 – De speler kan tijdens het zwemmen staan op punten waar slechts één blok aan hoogte is.
 • MC-128509 – Portalen op de x-as breken wanneer geüpgrade wordt van 1.12.2 en er bepaalde blokken zich er dichtbij of boven bevinden.
 • MC-128512 – Bepaalde blokken op chunkgrenzen zorgen ervoor dat veel blokken in dezelfde chunk worden geüpdate bij een upgrade van 1.12.2.
 • MC-129645 – Deeltjes van naar beneden stromende bellenkolommen zijn niet gecentreerd.
 • MC-129712 – Teamvoor- en achtervoegsel worden gereset na het herstarten van een wereld.
 • MC-130015 – Emmer tropische vis bevat een inconsistente donkere pixel.
 • MC-130197 – Meer dan duizend dolfijnen spawnen in een bereik van honderd blokken op een bepaalde hoogte.
Van de vorige ontwikkelingsversie
 • MC-130242 – Een identiteitseigenschap in de tag-eigenschap van een spawnei overschrijft de identiteit van het te spawnen entiteit.

18w22b

18w22b[30] is de eenenveertigste snapshot gepubliceerd voor Minecraft 1.13.

Wijzigingen

 • Prestaties verbeterd met geanimeerde texturen.
 • Bast kan worden gedraaid.
 • Gebruikersnamen kunnen met Tab ↹ weer voltooid worden in de normale chat.
 • Alle opdrachtfeedback is vertaalbaar.

Opgeloste bugs

8 bugs opgelost
Van de ontwikkelingsversies van 1.13
 • MC-122626 – Niet mogelijk om spelernamen met Tab ↹ te voltooien buitenom opdrachten.
 • MC-124312 – Sneeuwlagen op gras maakt het gras niet sneeuwig tenzij de lagen handmatig geplaatst worden.
 • MC-125862 – Opdrachtfoutenfeedback is niet vertaalbaar.
 • MC-127142 – Fout: Failed to create block entity DUMMY (locatiepad: minecraft:DUMMY).
 • MC-128276 – Water heeft geen tint naast glas.
 • MC-129358 – Stromend water doet alsof het lucht is.
 • MC-130140 – Blokken worden incorrect omgezet bij het upgraden van 1.12.2 naar de huidige snapshot.
Van de vorige ontwikkelingsversie
 • MC-130424Stack overflow bij het openen van een wereld uit 18w21b in 18w22a.

18w22c

18w22c[30] is de tweeënveertigste en laatste snapshot gepubliceerd voor Minecraft 1.13.

Wijzigingen

Algemeen
 • Het debugscherm toont naar welke vloeistof en welk blok de speler kijkt apart.
 • Coördinaten worden apart voltooid als op Tab ↹ gedrukt wordt.

Opgeloste bugs

8 bugs opgelost
Van de releases voor 1.13
 • MC-126084 – Cape wordt verkeerd onder water gerenderd.
Van de ontwikkelingsversies van 1.13
 • MC-122592 – Coördinaten worden niet apart door middel van Tab ↹ voltooid voor de drie assen.
 • MC-124686/teleport-rotatieargumenten gebruiken de rotatie van de opdrachtverstuurder in plaats van die van het doel.
 • MC-128860 – Waterbronblok wordt vernietigd wanneer water erbovenop stroomt.
 • MC-129254 – Spel crasht wanneer over een voorwerp met de muis gegaan wordt die onbekende blokeigenschappen heeft in de NBT-eigenschappen CanDestroy en CanPlaceOn.
 • MC-129625 – Zeegras wordt lucht bij het upgraden van een wereld van 18w16a naar 18w20a of hoger.
Van de vorige ontwikkelingsversie
 • MC-130481 – Ontbrekende vertaling voor command.context.failed.
 • MC-130483 – Emmers kunnen moeilijk gevuld worden.

1.13-pre1

1.13-pre1[31] is de eerste pre-release gepubliceerd voor Minecraft 1.13.

Toegevoegd

Algemeen
 • Muziek toegevoegd voor wanneer de speler zich onder water bevindt.
  • Dit zijn Shuniji, Dragon Fish en Axolotl.
  • Hun technische naam voor in opdrachten is music.under_water.

Wijzigingen

Het gewijzigde hoofdmenu voor Update Aquatic.

Algemeen
 • Achtergrondafbeelding van het titelscherm gewijzigd.
 • Opdrachten kunnen weer met Tab ↹ in opdrachtblokken voltooid worden.
Blokken
 • De boven- en onderkant van bastblokken heeft een andere textuur.
Wezens
 • Nieuwe flapgeluiden voor fantomen.

Opgeloste bugs

17 bugs opgelost
Van de releases voor 1.13
 • MC-92061 – Incorrecte deeltjes bij het varen in een boot op volle snelheid.
Van de ontwikkelingsversies van 1.13
 • MC-122134 – Opdrachten voltooien met Tab ↹ werkt niet in opdrachtblokken.
 • MC-122940 – Klikken op recepten in het receptenboek werkt niet na het uitvoeren van /reload.
 • MC-122966 – Crash bij een bewegende vloer aangestuurd door een Redstonevergelijkerklok.
 • MC-124123 – Crash bij het laden van een wereld: Non [a-z0-9/._-] character in path of location: minecraft:Zombie.
 • MC-124972 – Spel crasht bij het laden van een supervlakke wereld met als eigenschap oceanmonument.
 • MC-125742 – Bastblokken worden gestripte stammen in plaats van de gestriptestamtextuur op alle zijden.
 • MC-125918 – Naamruimtefuncties werken niet meer vanaf 18w07c.
 • MC-127142Failed to create block entity DUMMY (locatiepad: minecraft:DUMMY).
 • MC-129542 – Titelscherm is niet geüpdate met nieuwe dingen van Update Aquatic.
 • MC-129625 – Zeegras verandert in lucht bij het upgraden van 18w16a naar 18w20a en hoger.
 • MC-129856 – De gereedknop is altijd uitgeschakeld in opdrachtblokken.
 • MC-129975 – Genereerbug bij het genereren van dorpen en piramiden.
 • MC-130463 – Sponzen absorberen bellenkolommen niet.
 • MC-130489 – Alle betoverde boeken veranderen naar bescherming bij het opvissen, herladen en bij het upgraden van een oudere versie.
 • MC-130521 – Met de hand geplaatste bladeren verdwijnen als ze geen stam of bast raken bij het herladen van een wereld.
 • MC-130677 – Minecraft blijft hangen bij het sluiten van de wereld, waarbij Couldn't load chunk wordt gespamd in het logboek.

1.13-pre10

1.13-pre10[31] is de tiende pre-release gepubliceerd voor Minecraft 1.13.

Wijzigingen

 • Optie om de wereld te optimaliseren toegevoegd.
  • Het upgradet de oude wereld naar het recentste spelformaat in één keer.

Opgeloste bugs

15 bugs opgelost
Van de releases voor 1.13
 • MC-59729/replaceitem werkt niet met mijnkarren met kisten en trechter.
 • MC-124815 – Wezens met harnas afkomstig uit Dispensers kunnen despawnen.
Van de ontwikkelingsversies van 1.13
 • MC-122216/execute if blocks geeft als feedback 1 of 0 als resultaat.
 • MC-124598 – Hoofdletter ontbreekt bij teaminstelling friendlyfire.
 • MC-125007 – Er worden geen decoraties geplaatst op bepaalde kwarten van chunks.
 • MC-125038 – De nieuwe wereldgenerator plaats niets aan de rande van de oude wereld.
 • MC-127100 – Water en lava beïnvloeden de stroomrichting van elkaar als ze elkaar raken.
 • MC-128668 – IJsbergen worden door oceaanmonumenten afgesneden.
 • MC-131348 – Cacaobonen kunnen niet op gestript oerwoudhout geplaatst worden.
 • MC-131367 – [Engels] Incorrect hoofdlettergebruik van Fullscreen resolution in het grafischeinstellingenmenu.
 • MC-133408 – Gorgonen en dode gorgonen laten zichzelf niet als voorwerp vallen.
 • MC-133421 – Het laagste waterniveau verplaatst wezens niet.
 • MC-133467 – Wezens lopen vast op stromend water.
 • MC-133473 – Dode blaasgorgonen lijken op dode hersengorgonen.
Van de vorige ontwikkelingsversie
 • MC-133653 – Spel crasht bij het genereren van een supervlakke wereld (de leegte), het binnengaan van de End en bij het maken van een buffetwereld bestaande uit vliegende eilanden.

1.13-pre2

1.13-pre2[31] is de tweede pre-release gepubliceerd voor Minecraft 1.13.

Toegevoegd

 • Gestripte bast met zes zijden toegevoegd.
 • Pakijs kan gemaakt worden van negen blokken ijs.

Wijzigingen

Algemeen
 • Titelscherm geüpdate.
 • Bastblokwijzigingen van 1.13-pre1 teruggedraaid.
 • Verschillende prestatie-optimaliseringen.
Inventaris
 • Voorwerpen die zeldzaam zijn, hebben kleur bij het selecteren in de werkbalk.[32]
Zombiepaarden
 • Zinken in water.
 • Model geüpdate om diepteproblemen te verhelpen.

Opgeloste bugs

40 bugs opgelost
Van de releases voor 1.13
 • MC-35856 – Meerdere achtergrondmuzieknummers worden tegelijk afgespeeld/muziek overlapt (niet muziek afkomstig van de jukebox).
 • MC-102403 – Blijvende/onveranderbare geluiden na het (her)openen van een wereld.
Van de ontwikkelingsversies van 1.13
 • MC-121628 – Diepteproblemen bij het paardenharnas.
 • MC-121714 – Niet mogelijk om schermafbeeldingen en wereldicoontjes op te slaan als het pad karakters bevat die niet in ASCII-bestanden staan.
 • MC-121832 – Diepteproblemen bij de skeletpaardentextuur.
 • MC-122864 – Getemde lama's, ezels en muilezels kunnen geen naam krijgen door middel van het naamkaartje.
 • MC-123007 – Diepteproblemen bij de zombiepaardentextuur.
 • MC-123349/effect give met effecten die onmiddellijk een effect hebben, worden aan de speler gegeven voor anderhalve seconde als geen tijd wordt gespecificeerd.
 • MC-123366Gebruiksknopacties met voorwerpen in de avontuurmodus terwijl de speler naar een blok kijkt, werken niet.
 • MC-123811 – Gebruikersinterface van paarden (en lama's, etc.) hebben als standaardnaam HorseChest.
 • MC-124364 – Paardentextuur en -harnastextuur worden incorrect op het paardenmodel gezet.
 • MC-125363 – Voorwerpen blijven niet aan het oppervlak drijven.
 • MC-125744 – Entiteitpredicaatcontroles voor vooruitgangen mislukken als type: niet gespecificeerd is.
 • MC-127033 – Voorwerpen blijven niet drijven.
 • MC-127099 – Kelp wordt niet volledig verwijderd wanneer sponzen water opzuigen.
 • MC-127320 – Drenkelingen herkennen drietanden niet als oppakbaar wapen.
 • MC-127921 – Paardengezondheidsbalk overlapt de luchtbalk.
 • MC-128241 – Dolfijnen kunnen in boten zitten.
 • MC-129262 – Zombiepaarden zinken niet in water zoals andere ondode wezens.
 • MC-129374 – Crash bij 32-bit-virtuele Javamachines: Unable to bootstrap datafixers door een stack overflow.
 • MC-129500 – Kaart toont water dat één blok diep is als droog land.
 • MC-129620 – Spawnalgoritme van wezens is traag.
 • MC-129712 – Teamachtervoegsel wordt gereset na het herstarten van de wereld.
 • MC-129895 – Vallend cement verliest NBT-data wanneer geüpgrade wordt van 1.12.2 naar de snapshots.
 • MC-130014 – Na het updaten handelen dorpelingen in bewerkte pompoenen in plaats van normale.
 • MC-130059 – Bellenkolomdeeltjes (door het vallen) hebben een missende textuur.
 • MC-130145 – Tekst boven de werkbalk toont niet de voorwerpzeldzaamheid.
 • MC-130200 – Voorwerpen in opgeslagen werkbalken worden incorrect geüpgrade van 1.12.2 naar 1.13-pre1.
 • MC-130524 – Bedden worden onzichtbaar bij het upgraden van 1.11.2 en lager.
 • MC-130577 – Harnas is niet altijd goed uitgelijnd met het drenkelingenmodel.
 • MC-130722 – Slijmblokken verminderen licht.
Van de vorige ontwikkelingsversie
 • MC-130779 – Hoog gebruik van de grafische kaart in het titelscherm.
 • MC-130800 – Normaal terracotta verdwijnt uit kisten bij het upgraden van 1.12 naar 1.13-pre1.
 • MC-130858 – Zuigers zijn niet transparant.
 • MC-130936 – Tapijten op lama's worden verwijderd wanneer een wereld uit 1.12 geladen wordt.
 • MC-130942 – Fouten, waarschuwing en tien seconden aan lag op het wereldladenscherm in singleplayerwerelden.
 • MC-130945 – Opdrachten voltooien met Tab ↹ werkt niet in opdrachtblokken als opdrachtsuggesties uit staan.
 • MC-131125InhabitedTime wordt op 0 gezet na het updaten van 1.12.2 (lokale moeilijkheidsgraad).
 • MC-131155 – Constructie opslaan die niet eerder is opgeslagen, geeft Couldn't load structure als foutmelding.
 • MC-131243 – Kommafouten in verschillende berichten in en_us.json.

1.13-pre3

1.13-pre3[31] is de derde pre-release gepubliceerd voor Minecraft 1.13.

Wijzigingen

 • Geheugenoptimalisaties.
 • Bronpakketmap textures/blocks hernoemd naar textures/block.
 • Bronpakketmap textures/items hernoemd naar textures/item.

Opgeloste bugs

35 bugs opgelost
Van de releases voor 1.13
 • MC-258 – De meeste tekstvakken/chat/scrollbalken worden teruggedraaid naar hun origineel wanneer het scherm van grootte wijzigt, volledig scherm ingeschakeld wordt of naar het volledig scherm getabd wordt.
 • MC-35856 – Meerdere achtergrondgeluiden/menuschermgeluiden worden tegelijk afgespeeld/muziek wordt automatisch overlapt (niet bij jukeboxen).
Van de ontwikkelingsversies van 1.13
 • MC-122498 – Sommige vooruitgangen en verwerkingsrecepten worden niet geüpgrade wanneer een wereld van vóór 17w47 wordt geopend.
 • MC-123011 – Scores van scoreborddoelen die gemaakt werden met oude doelen, zorgen ervoor dat scoreborden hun wijzigingen niet opslaan in scoreboard.dat.
 • MC-123362SuccessCount van opdrachtblokken gebruiken de waarde van result van de opdracht in plaats van success.
 • MC-124025 – Terracotta-, spawneieren- en entiteitstatistieken gaan verloren bij het upgraden van een wereld.
 • MC-124174 – Spel crasht als de speler zichzelf een voorwerp zonder naam geeft.
 • MC-124325 – Geneste /execute-opdrachten kunnen hun succes of resultaat maar één keer opslaan.
 • MC-124876 – Dorpelingen die om gereedschap vragen waarvan het Damage-veld niet gespecificeerd is, willen gereedschap met als status Damage:0.
 • MC-125644 – Dispensers gevuld met beendermeel kunnen zeegras niet plaatsen.
 • MC-126038 – Observeerders worden verplaatst in de 'aanstatus', in plaats van de 'uitstatus'.
 • MC-126138 – Geen regengeluiden in de oceaan.
 • MC-126809 – De buittabel voor minecraft:exploration_map werkt alleen voor blokken met een inventaris.
 • MC-127044 – Blokken met status waterlogged bewegen entiteiten niet als het water in het blok stroomt.
 • MC-127109 – Nethergrotten onder lava-oceanen worden niet goed met lava gevuld.
 • MC-127326 – Spetterdeeltjes verschijnen niet op het oppervlak van water.
 • MC-127720 – Veulens hebben een lange nek.
 • MC-128071 – Woestijnkonijnen hebben de verkeerde kleur en nu ontbreken ze.
 • MC-128237 – Kracht van de zee, kelp, koraal, gorgonen en hoog gras hebben een volledig contactveld.
 • MC-128558 – Moerasheuvels (minecraft:mutated_swampland) hebben de verkeerde kleur water (lichtgeel).
 • MC-129526 – Gras en varens staan niet op de kaart.
 • MC-130169 – Betoverde voorwerpen met hoofdletters in de technische naam van de betovering, zorgen voor een crash (locatiepad: minecraft:Cookie).
 • MC-130374 – vSync wordt uitgeschakeld in de volledigschermmodus.
 • MC-130475 – Boten zinken als ze op water geplaatst worden.
 • MC-130486 – De zijkanten van water lava en water worden niet gerenderd naast blokken die niet een volledige hoogte hebben.
 • MC-130554 – Blokken met als status waterlogged hebben een volledig contactveld.
 • MC-130667 – Stromend water bevriest in koude klimaten.
 • MC-130690EntityTag werkt niet bij spawneieren.
 • MC-130778 – Endterugkeerportalen teleporteren de speler niet naar het midden van het Endeiland.
Van de vorige ontwikkelingsversie
 • MC-131343 – Crash bij het klikken op een recept in het receptenboek zonder dat de speler de correcte hoeveelheid ingrediënten heeft.
 • MC-131416 – Het omzetten van een wereld uit 2013 crasht in 1.13.
 • MC-131419 – Inktvissen, vissen en dolfijnen stikken niet op land.
 • MC-131458 – Spinnenwebben verschijnen niet op kaarten.
 • MC-131633 – Wezens kunnen niet bewegen op tapijten.
 • MC-131706 – Water vernietigt tapijten niet.

1.13-pre4

1.13-pre4[31] is de vierde pre-release gepubliceerd voor Minecraft 1.13.

Wijzigingen

 • LWJGL geüpdatet van 3.1.2 naar 3.1.6.
 • Klimaatnamen zijn alfabetisch gesorteerd in het buffetmenu.
 • Observeerdergedrag gewijzigd: als ze zijn geplaatst met de hand, geven ze geen Redstonesignaal.

Opgeloste bugs

24 bugs opgelost
Van de releases voor 1.13
 • MC-36030 – Muziek bijft spelen ondanks dat de muziek-/jukeboxschuifregelaar uitstaat.
 • MC-126479/tellraw past alleen de teamkleur toe als de selecteerder op meer dan één entiteit doelt.
Van de ontwikkelingsversies van 1.13
 • MC-121739 – Normale spelers kunnen spelerselecteerders gebruiken in /msg.
 • MC-121798 – Er kan alleen in de supervlaksjablonenlijst gescrolld worden wanneer deze in focus is.
 • MC-121877/execute if en /execute unless hebben geen eigen feedback.
 • MC-126162 – Blokken met als status waterlogged en bellenkolommen absorberen explosieschade niet.
 • MC-126276/tellraw en de selecteerder vindt een entiteit, is het hovereffect weg.
 • MC-126595 – Het blauwe Witherhoofd kan door blokken heen en zijn onbeschadigbaar in de eerste tick(s).
 • MC-127871 – Blokeigenschappen accepteren #minecraft:<eigenschap>-argumenten niet.
 • MC-128299 – Blokkerige en volledig verlichte gebieden verschijnen onder water.
 • MC-128301 – Zeelantaarnlicht blijft achter.
 • MC-128690 – Water stroomt niet naar de zijkanten wanneer er geen blok onder is.
 • MC-128844 – Water stroomt niet wanneer het boven lege blokken staat die als status waterlogged kunnen hebben.
 • MC-128926 – Verkeerde observeerdertijden.
 • MC-129245 – Crash bij het openen van een wereld vanwege een ongeldig karakter.
 • MC-130530 – Waterbronblokken worden vernietigd door water dat naar beneden stroomt.
 • MC-130765 – Vissen springen te langzaam in een supervlakke wereld.
 • MC-131094 – Projectielen negeren contact voor ongeveer één blok nadat ze gespawnd zijn.
 • MC-131462 – Coördinaatberekenprobleem zorgt ervoor dat structuren niet genereren (en mogelijk andere problemen veroorzaken).
Van de vorige ontwikkelingsversie
 • MC-131768 – Modelpredicaten zijn omgekeerd.
 • MC-131773 – Opdrachtblokken voeren geen correct vergelijkersignaal uit.
 • MC-131805 – Observeerder pulseert meteen nadat het verplaatst en geactiveerd is.
 • MC-131825 – Betoverde boeken verliezen betoveringen bij het updaten.
Privébugs

1.13-pre5

1.13-pre5[31] is de vijfde pre-release gepubliceerd voor Minecraft 1.13.

Wijzigingen

 • Een aantal interne technische namen gewijzigd om consistenter te zijn met het spel.

Opgeloste bugs

18 bugs opgelost
Van de releases voor 1.13
 • MC-103516 – Spin- en kipberijders spawnen enkel het extra wezen.
 • MC-118372 – netty-4.1.9.Final zorgt ervoor dat spelers uit de server worden gezet.
Van de ontwikkelingsversies van 1.13
 • MC-124545 – Misvormde JSON omdat de name-waarde voor hoverEvent show_entity een crash veroorzaakt.
 • MC-124546/datapack disable <datapakket> werkt alleen in de Bovenwereld.
 • MC-125729 – Gerijpt ijs verplaatsen zorgt ervoor dat het langer duurt voordat het smelt.
 • MC-126136/tab-suggesties voor argumentwaarden in entiteitselecteerders worden omgekeerd gesuggereerd, zelfs als het getypte voorvoegsel geen uitroepteken bevat.
 • MC-126144 – Kabeljauw stikt wanneer het een solide blok van onderen raakt.
 • MC-126373 – Dichtheid van de ertsaders in de Nether en Bovenwereld zijn lager in de snapshots.
 • MC-126906 – Emmers kunnen niet geleegd worden bij het klikken op blokken die waterlogged als status hebben.
 • MC-126915 – Dispensers met lege emmers verwijderen blokken met status waterlogged in plaats van ze op te drogen.
 • MC-129527 – Drenkelingen worden donkerblauw wanneer ze betoverd harnas dragen.
 • MC-130270 – IJzergolems spawnen in blokken.
 • MC-130480 – Ingevoerd bereik en limieten zijn omgedraaid in foutberichten.
 • MC-130547 – Doel minecraft.used wordt enkel opgeteld wanneer een blok van een stapel van twee of meer wordt geplaatst.
 • MC-131094 – Projectielen negeren contact voor ongeveer één blok nadat ze zijn gespawnd.
 • MC-131599 – Openen van de spelersinventaris met een geopend receptenboek na het gebruiken van het baken veroorzaakt een crash.
 • MC-132002 – Enderdraak respawnt wanneer geüpgrade wordt van 1.12.2 naar 1.13-pre3.
Van de vorige ontwikkelingsversie
 • MC-132064 – Zwemmen wordt niet beëindigd wanneer geteleporteerd wordt uit of uit het water gesprongen wordt.

1.13-pre6

Adrian Östergård.png Anti-bugspray gebruikt!
~ Adrian Östergård over 1.13-pre6[31]

1.13-pre6[31] is de zesde pre-release gepubliceerd voor Minecraft 1.13.

Toegevoegd

Debugscherm
 • F3+I kan worden gebruikt om blok- of entiteitsdata te kopiëren.
 • Informatie toegevoegd over hoelang een tick duurt op de geïntegreerde server, het aantal pakketten verstuurd door de client (tx) en het aantal pakketten ontvangen door de server (rx).
Geluiden
 • block.coral_block.break, block.coral_block.fall, block.coral_block.hit, block.coral_block.place en block.coral_block.step toegevoegd.
 • block.wet_grass.break, block.wet_grass.fall, block.wet_grass.hit, block.wet_grass.place en block.wet_grass.step toegevoegd.
  • Worden gebruikt voor zeegras, kelp en gorgonen.

Wijzigingen

Het gewijzigde lettertype.

Algemeen
 • Lettertype verbeterd.
 • Optie om unicode te forceren verwijderd.
Blokken
 • Zeegras
  • Worden verwijderd door kelp en de kracht van de zee als die erin geplaatst worden.
Entiteiten

Opgeloste bugs

68 bugs opgelost
Van de releases voor 1.13
 • MC-234 – Recht naar beneden graven zorgt voor diepteconflict, waardoor de breekanimatie glitcht.
 • MC-14502 – Speciale tekens in splashtekst op het titelscherm worden verkeerd gerenderd.
 • MC-20974 – Standaardlettertype mist bepaalde karakters.
 • MC-41410 – Willekeurige tekst werkt niet in Unicode.
 • MC-64537 – Gebruikersinterface wordt uitgezoomd bij sommige talen (Unicode).
 • MC-72943 – Spel loopt vast na het sluiten van een singleplayer-LAN-wereld.
 • MC-81876 – Aantal karakters voordat de lijn wordt afgebroken, is niet hetzelfde wanneer de Unicodemodus is in- of uitgeschakeld.
 • MC-91727 – Buittabellen die grote stapels verspreiden, overschrijven bestaande voorwerpen.
 • MC-92255 – Singleplayer loopt vast in plaats van de speler uit de server zetten.
 • MC-94325 – Schaduw van onleesbaar gemaakte tekst komt niet overeen met het getoonde karakter.
 • MC-96524 – Taal-specifieke letters zien er niet uit zoals ze horen.
 • MC-122110BufferBuilder wordt niet uitgebreid onder specifieke omstandigheden.
 • MC-123133 – Unicodekarakters zijn incorrect uitgelijnd bij verschillende schermresoluties.
 • MC-124469 – Gebruikersinterfaceschaal 3 wordt als schaal 2 getoond als Unicode geforceerd wordt.
 • MC-127822 – Unicodebug bij andere talen en Latijnse tekens.
 • MC-129863 – 'Kruipen' in ruimten van één blok hoog met daarboven een transparant blok zorgt voor bugs.
 • MC-132579 – Inconsistent lettertype.
Van de ontwikkelingsversies van 1.13
 • MC-121798 – Er kan alleen in de supervlaksjablonen gescrolld worden wanneer de lijst in focus is.
 • MC-121861 – Opdrachtargumentvalidatie werkt niet voor technische namen van entiteiten in /summon.
 • MC-122478 – Het is mogelijk een server toe te voegen zonder naam en/of IP-adres.
 • MC-122495 – Uit het back-upmenu gaan door middel van esc opent het hoofdmenu.
 • MC-122597 – Regel Preparing spawn area %s%% kan niet vertaald worden.
 • MC-123078 – Scorebordbereik werkt niet goed met extreme waarden.
 • MC-123236 – Incorrect foutbericht wanneer een ongeldig voorwerp wordt gebruikt in /replaceitem.
 • MC-123325 – Beschadigde voorwerpen kunnen niet meer in vooruitgangsafbeeldingen gebruikt worden met een andere textuur.
 • MC-123352 – Interactiefout met blokken en gebruikersinterface bij het ⇧ Shift+klikken op blokken met een voorwerp dat geen blok is in handen.
 • MC-123363 – Spel crasht soms bij het wijzigen van de blokstatus van blokken met een speciale status.
 • MC-123432 – Snapshots lekken tegelentiteitsdata via de wereldopslagdata.
 • MC-123779 – Veel lag bij de client tijdens het genereren van nieuwe chunks.
 • MC-124966 – Fakkels in verlaten mijnschachten en burchten zitten niet altijd vast aan een blok.
 • MC-126160 – Suikerriet onder water.
 • MC-126507 – Magmablokken genereren niet met bellenkolommen in verdronken ruïnen.
 • MC-126685 – Bellenkolommen worden niet geüpdatet wanneer magmablokken of zielenzand erboven geplaatst wordt.
 • MC-126708 – Vooruitgangsactivator bred_animal wordt niet geactiveerd bij het fokken van schildpadden.
 • MC-126769 – Observeerders detecteren updates van Redstone dat erboven is geplaatst.
 • MC-128387 – Dolfijnen proberen voorwerpen op land op te pakken.
 • MC-128687 – Het oppakken van lava met een lege emmer speelt het geluid af van het vullen van een emmer met water.
 • MC-128736 – De zijvinnen van dolfijnen worden omgedraaid in plaats van gespiegeld.
 • MC-129318 – De vooruitgang Bestaan er grenzen? vereist het effect gunst der dolfijnen niet.
 • MC-129768 – Kracht van de zee kan in stromend water geplaatst worden, waardoor een waterbronblok ontstaat.
 • MC-130021 – Constructie laden die gedraaid is, update de status van de (mossige) keistenen muren niet.
 • MC-130127 – Dolfijnen spawnen in grote hoeveelheden in verdronken ruïnen.
 • MC-130414 – Zeegras kan niet vervangen worden door kelp of de kracht van de zee.
 • MC-130464 – Naar beneden stromend water creëert bellenkolommen.
 • MC-131019 – Het zetten en wijzigen van data van borden maakt onnodige extra eigenschappen aan, waardoor het spel langzamer wordt.
 • MC-131159 – Dolfijnen spawnen in (diepe) bevroren oceanen.
 • MC-131288 – Shulkerdozen kunnen niet worden geopend en verdwijnen wanneer ze vernietigd worden.
 • MC-131783 – Crash bij het breken van een banier die aanwezig was bij het upgraden van 1.12.2 naar 1.13-pre5.
 • MC-131903 – Banieren vallen niet als voorwerp wanneer ze gebroken worden na het ontladen.
 • MC-132050 – Werelden van 1.8.9 of lager spammen foutmeldingen bij het converteren.
 • MC-132113 – 1.13-pre4 en hoger crasht bij het detecteren van een foutieve gamepad-/controllerconfiguratie door LWJGL 3.1.6 build 14b.
 • MC-132242 – Endermannenspawnei upgraden zorgt ervoor dat chunks opnieuw gegenereerd worden.
Van de vorige ontwikkelingsversie
 • MC-132252 – Speler kan onder water niet uit de zwemanimatie komen.
 • MC-132254/effect gebruiken om spelers een effect te geven, zet ze uit de server.
 • MC-132259 – Slechte TPS in 1.13-pre5.
 • MC-132278 – Endkristalstraal heeft geen textuur.
 • MC-132281 – Crash bij het maken van een supervlakke wereld met behulp van hoofdletters.
 • MC-132282 – Sommige opdrachten geven als feedback een overwachte fout, maar worden toch uitgevoerd.
 • MC-132292 – Sommige geluidseffecten spelen niet het verwachte geluid.
 • MC-132311 – Dolfijnen slaan niet op hoelang ze uit het water zijn geweest.
 • MC-132312 – Zeegras wordt op alles geplaatst waar beendermeel op wordt gebruikt.
 • MC-132316 – Donkere vierkanten boven water naast zeegras.
 • MC-132320 – Entiteiten met nieuwe technische namen verdwijnen bij het upgraden.
 • MC-132335 – Shulkers schieten geen projectielen.
 • MC-132375 – Spel crasht bij het upgraden naar 1.13-pre5 van 1.12.2.
 • MC-132443 – Sommige vooruitgangen worden niet geüpgrade van 1.12.2 naar 1.13-pre5(+).
 • MC-132448 – Illager- en golemstatistieken worden incorrect geüpgrade.
 • MC-132455 – Oproeperspawnei verdwijnt bij het upgraden van 1.12.2.

1.13-pre7

1.13-pre7[31] is de zevende pre-release gepubliceerd voor Minecraft 1.13.

Wijzigingen

Algemeen

Vooruitgangen
 • Beschrijvingen hebben kleuren:
  • Normale vooruitgangen en doelen hebben een groene beschrijving.
  • Uitdagingen hebben een groene beschrijving.
Debugscherm
 • Linkerzijde:
  • Regel Looking at liquid toegevoegd. Het toont de coördinaten van het vloeibare doelblok.
  • Looking at is hernoemd naar Looking at block en gaat door vloeistoffen heen.
 • Rechterzijde:
  • Targeted Block-informatie komt van doelen door het water heen en komt van blokken tot zestien blokken van de speler.
Overige
 • Problemen met het lettertype opgelost.

Blokken

Blokken met status waterlogged
 • Alle blokken met deze status tonen de druppelanimatie.

Voorwerpen

Kaarten
 • Licht gewijzigd.[33]

Vloeistoffen

Water
 • De speler begint niet met zwemmen als de springknop gebruikt wordt in water met hoogte 1 tot 3.

Opgeloste bugs

64 bugs opgelost
Van de releases voor 1.13
 • MC-1390 – Druppelanimatie bij platen in de bovenste helft van een blok wordt verkeerd getoond.
 • MC-9186 – Water druppelt niet door bladeren en trappen, maar wel door trappen die ondersteboven zijn.
 • MC-37557 – Soms wordt een mijnkargeluid afgespeeld of mijnkarondertiteling getoond bij het openen van een wereld.
 • MC-76920 – Niet-solide blokken worden niet op de kaart getoond als er onder dat blok zich geen solide blok bevindt.
 • MC-111755 – Minecraft kan crashen wanneer er niet met een server verbonden kan worden.
 • MC-132833 – Openen van een wereld uit 1.5.2 in 1.12.2 werkt, maar bedden zijn onzichtbaar.
Van de ontwikkelingsversies van 1.13
 • MC-122596 – Automatisch voltooien van opdrachten overschrijft opdrachtgeschiedenis.
 • MC-122734 – Geen deeltjes bij bedexplosie in de Nether.
 • MC-123087 – Hekken, glazen ruiten, tralies, trappen en meloen-/pompoenstammen in constructies genereren met de verkeerde blokstatus.
 • MC-123369 – Een wereld hercreëren in een oudere versie toont geen waarschuwing en kan Minecraft crashen.
 • MC-123769 – Sommige voorwerptooltips die eerder kleur hadden, hebben geen kleur.
 • MC-123836 – Dubbele blokken worden in constructies niet geladen.
 • MC-123850 – De vorm van Redstone wordt niet geüpdatet door aanliggende Redstone als deze een transparant blok omhoog gaat.
 • MC-124015 – Grote rode paddenstoelen genereren met vijf blokken die de verkeerde blokstatus hebben.
 • MC-124126 – De speler kijkt niet naar het blok waar het in zit.
 • MC-124915/locate en het Enderoog vinden burchten op verkeerde plekken.
 • MC-125090 – De bosontdekkingskaart wordt niet vrijgespeeld bij de kartograaf.
 • MC-125462 – Blokken met de status waterlogged verminderen het lichtniveau niet.
 • MC-125872 – Supervlaksjabloon De leegte genereert zonder startplatform.
 • MC-125992 – Grotuitlijning genereert in oceaanravijnen.
 • MC-126704 – Röntgenzicht.
 • MC-126998 – Blokken met status waterlogged stoppen water niet wat ze doorlieten.
 • MC-127025 – Blokken met status waterlogged tonen de druppelanimatie niet.
 • MC-127093 – Water dat stroomt op blokken met status waterlogged verspreidt zicht naar buiten, in plaats van dat het stopt met verspreiden.
 • MC-127114 – Water in glazen ruiten en ladders wordt niet getoond op kaarten.
 • MC-127115 – Blokken met status waterlogged die voor het zicht volledig onder water zijn, worden niet als water op de kaart getoond.
 • MC-127224 – Blokken met status waterlogged die geen volledig blok zijn, activeren automatisch springen, zelfs als dit uitgeschakeld is.
 • MC-127303 – Er zijn geen waterbronblokken bij het zuidelijk deel van ondergelopen grotten en greppels.
 • MC-128257 – Zwemanimatie toont problemen als het hoofd niet volledig onder water is.
 • MC-128478 – Statistieken voor zwemmen gebruikt het oude zwemmen in plaats van het nieuwe.
 • MC-129388 – Speler stikt wanneer het een solide blok raakt tijdens het zwemmen.
 • MC-129772 – Pad van water probeert door blokken te gaan die de status waterlogged kunnen hebben.
 • MC-129892 – Selecteerderjoker werkt niet in scoreborden.
 • MC-130072 – Kogelvissen spelen het geluid entity.puffer_fish.sting niet af wanneer ze wezens beschadigen.
 • MC-130602 – Waterblokken kunnen gezien worden in het Targeted Block-gedeelte van het debugscherm.
 • MC-131352 – Voorwerpzeldzaamheidskleur overschrijft de eerste tekstkleurcomponent van de tooltip boven de werkbalk.
 • MC-131382 – Scoreborddoelnaam kan niet worden geüpdatet.
 • MC-131945 – Het kijken naar blokken door water, toont de coördinaten van het waterblok in het zichtveld.
 • MC-132135 – Prestaties van een 1.12.2-wereld zijn slecht in 1.13.
 • MC-132248 – Server crasht bij gebruik van Java 9 of nieuwer.
 • MC-132269 – Blokken zijn onzichtbaar op de kaart.
 • MC-132342 – Kelpstam onder een solide blok zorgt ervoor dat de kaart de watertextuur toont in plaats van het blok zelf.
 • MC-132362 – Eigenschap decoration werkt niet in een supervlakke wereld.
 • MC-132375 – Wereld van 1.12.2 upgraden naar 1.13 zorgt voor een crash.
 • MC-132483 – Kruipen in kleine openingen kan ervoor zorgen dat de speler stikt.
Van de vorige ontwikkelingsversie
 • MC-132631 – Kan niet typen in het tekstvak van de supervlaksjablooninstellingen.
 • MC-132632 – De speler kan niet één blok omhoog gaan als het water vijf blokken of meer van de bron verwijderd is.
 • MC-132644 – Kleine/dunne karakters worden inconsistent schuingedrukt.
 • MC-132651 – De letters ů, ť, ď en Ů staan te ver naar boven, donkere pixels en de í is te dun.
 • MC-132654 – Er ontbreekt veel data bij gebruik van F3+I.
 • MC-132665 – Crash als de taal van de client Chinees, Japans of Koreaans is.
 • MC-132706 – Kleefzuigers trekken blokken die eraf zouden gaan.
 • MC-132707 – HD SGA-lettertypen werken niet.
 • MC-132708ascii.png in een bronpakket zorgt ervoor dat alle tekst in het spel onleesbaar wordt.
 • MC-132751 – Twee kisten zijn in elkaar gespawnd.
 • MC-132817 – Probleem bij het laden van een 1.13-pre5-wereld in 1.13-pre6.
 • MC-132842 – Constructies van één blok breed wordt niet op de kaart getoond.
 • MC-132974 – Wereld converteren van 1.12 naar 1.13 spampt Chunk file at x,y is missing level data, skipping.
 • MC-132977 – Het drukken op esc in het keuzemenu voor het omzetten van een oudere wereld zet de wereld om naar een nieuwere versie.
 • MC-133063 – Proberen te verbinden met een niet-bereikbare Minecraftserver crasht Minecraft in plaats van het tonen van een foutbericht.
 • MC-133093 – Stroommechanisme van water ziet blokken met status waterlogged niet als dichtstbijzijnde stroommogelijkheid.
 • MC-133136 – Crash bij het starten van het spel met debuggeheugentoewijzing van LWJGL.
 • MC-133139 – Een klein beetje geheugen wordt gelekt bij het nemen van een schermafbeeldingen.
 • MC-133140 – Waarschuwingen voor klein geheugenlek omdat geheugen van de GL-debugberichtcallbacks niet geleegd wordt.

1.13-pre8

1.13-pre8[31] is de achtste pre-release gepubliceerd voor Minecraft 1.13.

Toegevoegd

Blokken
 • Dode gorgonen.
  • Komen in dezelfde varianten van hun levende tegenhangers.

Wijzigingen

Algemeen
 • Gewijzigd welke blokken de druppelanimatie tonen.
 • Teamnamen en doelen zijn tekstcomponenten in plaats van ruwe tekst.
 • Gedeelde blokeigenschap wall_corals toegevoegd.
Blokken
 • Gorgonen kunnen op blokken worden geplaatst.
 • <soort>_coral_fan hernoemd naar <soort>_coral_wall_fan.
 • <soort>_coral_fan toegevoegd als gorgonen die zich op blokken bevinden.

Opgeloste bugs

21 bugs opgelost
Van de releases voor 1.13
 • MC-60995 – Kaartkleuren zijn inconsistent bij het herstarten van het spel.
 • MC-68565 – Vijandige wezens spawnen op Y=256 en verbranden niet in daglicht.
Van de ontwikkelingsversies van 1.13
 • MC-123265 – Toeschouwermodus toont tooltips niet.
 • MC-123447 – Skin is niet zichtbaar in toeschouwermodus (sinds de ontwikkeling van 1.13).
 • MC-124955 – Onderkant van grote varens en hoog gras worden in taiga's gegenereerd in plaats van normale varens en gras.
 • MC-128858 – Afstand gegeven door /locate is onnauwkeurig.
 • MC-131327 – Solide blokken aan de bovenkant van subchunks verhogen de wereldhoogte niet naar de volgende subchunk.
 • MC-132123 – Lichtniveau wordt niet geüpdatet na het breken van een blok.
 • MC-132174 – Bakens op niveau vier geven het regeneratie-effect niet.
 • MC-132466 – Foutmelding No enum constant bfz bij het laden en opslaan van chunks uit 1.12.2.
 • MC-132603 – Houtrecepten zijn niet geüpdatet.
 • MC-132635 – Het plaatsen van een blok met de tweede hand is niet mogelijk als de hoofdhand niet gebruikt wordt.
 • MC-132639 – Nieuw Minecraftlettertype heeft vreemde karakters.
 • MC-132695 – Sommige dikgedrukte karakters hebben óf te veel óf te weinig pixels.
 • MC-132835 – De rechterstaart van de hoofdletter ß (ẞ) lijkt een paar pixels te lang te zijn.
 • MC-133214 – Kleefzuigers trekken geglazuurd terracotta.
Van de vorige ontwikkelingsversie
 • MC-133157 – Sprinten in ondiep water met behulp van ctrl verandert constant het zichtveld.
 • MC-133216 – Water druppelt van transparante blokken.
 • MC-133233 – Kleefzuigers updaten blokken niet die ze niet kunnen trekken.
 • MC-133277 – Tekst wordt soms verkeerd getoond als de taal op Chinees ingesteld is.
 • MC-133325 – Dubbele kisten worden soms onzichtbaar of worden gescheiden door Redstone.

1.13-pre9

1.13-pre9[31] is de negende pre-release gepubliceerd voor Minecraft 1.13.

Wijzigingen

 • Ontbrekende ondertiteling toegevoegd.
 • Prestatieverbeteringen.

Opgeloste bugs

6 bugs opgelost
Van de ontwikkelingsversies van 1.13
 • MC-131821 – Cory Scheviak wordt niet in de credits benoemd.
 • MC-131822 – Onnuttige/verwarrende foutmelding bij het proberen aan te melden met 1.13-pre3 of hoger op servers die 1.13-pre2 of lager draaien.
 • MC-132652 – Incorrecte uitlijning van het Tab ↹-menu voor spelernamen.
 • MC-132657 – Incorrecte uitlijning van het Tab ↹-menu voor spelernamen in de normale chat.
 • MC-133337 – Crash door org.lwjgl.opengl.GL11.glDrawArrays wanneer taalinstellingen worden geopend (veroorzaakt door Couldn't find glyph for character Ʞ (\ua7b0)).
Van de vorige ontwikkelingsversie
 • MC-133503 – Besturingsinstellingen kunnen volledig verloren gaan bij het upgraden naar 1.13 van 1.12.2.

Referenties

 1. a b https://minecraft.net/nl-nl/article/minecraft-snapshot-17w43a
 2. https://twitter.com/Dinnerbone/status/874918719188807680
 3. https://twitter.com/Dinnerbone/status/877117792562053122
 4. https://twitter.com/Dinnerbone/status/877118047324172289
 5. a b https://www.reddit.com/user/Dinnerbone/comments/6l6e3d/a_completely_incomplete_super_early_preview_of/
 6. https://www.reddit.com/user/Dinnerbone/comments/6l6e3d/a_completely_incomplete_super_early_preview_of/djrpsuf/
 7. a b https://minecraft.net/nl-nl/article/minecraft-snapshot-17w45a
 8. https://minecraft.net/nl-nl/article/minecraft-snapshot-17w46a
 9. a b https://minecraft.net/nl-nl/article/minecraft-snapshot-17w47a
 10. https://minecraft.net/nl-nl/article/minecraft-snapshot-17w48a
 11. a b https://minecraft.net/nl-nl/article/minecraft-snapshot-17w49a
 12. https://minecraft.net/nl-nl/article/minecraft-snapshot-17w50a
 13. https://minecraft.net/nl-nl/article/minecraft-snapshot-18w01a
 14. https://minecraft.net/nl-nl/article/minecraft-snapshot-18w02a
 15. a b https://minecraft.net/nl-nl/article/minecraft-snapshot-18w03a
 16. https://minecraft.net/nl-nl/article/minecraft-snapshot-18w05a
 17. https://minecraft.net/nl-nl/article/minecraft-snapshot-18w06a
 18. a b c d e https://minecraft.net/nl-nl/article/minecraft-snapshot-18w07a
 19. MC-125498
 20. a b https://minecraft.net/nl-nl/article/minecraft-snapshot-18w08a
 21. https://minecraft.net/nl-nl/article/minecraft-snapshot-18w09a
 22. a b c d e https://minecraft.net/nl-nl/article/minecraft-snapshot-18w10a
 23. https://minecraft.net/nl-nl/article/minecraft-snapshot-18w11a
 24. a b https://minecraft.net/nl-nl/article/minecraft-snapshot-18w14a
 25. a b https://minecraft.net/nl-nl/article/minecraft-snapshot-18w15a
 26. https://minecraft.net/nl-nl/article/minecraft-snapshot-18w16a
 27. a b https://minecraft.net/nl-nl/article/minecraft-snapshot-18w19a
 28. a b c d https://minecraft.net/nl-nl/article/minecraft-snapshot-18w20b
 29. a b c https://minecraft.net/nl-nl/article/minecraft-snapshot-18w21a
 30. a b c https://minecraft.net/nl-nl/article/minecraft-snapshot-18w22a
 31. a b c d e f g h i j k https://minecraft.net/nl-nl/article/minecraft-113-pre-release
 32. MC-130145
 33. https://www.reddit.com/r/Minecraft/comments/8xo1ex/minecraft_113_map_rendering_changes/
Advertisement