Minecraft Wiki

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement

A <player>.dat fájlokat a szerverek és az egyjátékos szerverek használják, hogy a játékosok adatait tárolják. Ezt a formátumot a level.dat fájlok is használják, amelyek felülírják a <player>.dat fájlokat, ha azonos a nevük. Ezek a fájlok NBT formátumúak.

NBT Szerkezet[]

 • A fájl gyökere. A level.dat fájlban a címke neve "Player".
  • Minden entitás címkéje, kivéve az "id" címke.
  • Minden mob címkéje.
  •  Dimension: A játékos dimenziója. -1 az Alvilág, 0 a normál világ, 1 a Vég értéke. Bármilyen más dimenzió értéke 0.
  •  playerGameType: A játékos játékmódja. 0 a túlélő mód, 1 a kreatív mód, 2 a kaland mód értéke.
  •  Score: A halál után kiírt pontszám.
  •  SelectedItemSlot: A kiválasztott gyorsikon.
  •  SpawnX: Lásd lent.
  •  SpawnY: Nem feltétlenül létezik. A játékos ágyának koordinátái. Ezek a címkék csak akkor távolítódnak el, ha a játékos megpróbál újraéledni ezen a koordinátán, úgy, hogy nincs ágy a koordinátán.
  •  SpawnZ: Lásd fent.
  •  SpawnForced: 1 vagy 0 (igaz/hamis) - Igaz, ha a játékos akkor is a fenti koordinátán éled újra, ha nincs ott ágy.
  •  Sleeping: 1 vagy 0 (igaz/hamis) - Igaz, ha a játékos ágyban volt, amikor ez a címke mentésre került; erre a címkére nem hat, ha a játékos az ágyban van, amikor belép.
  •  SleepTimer: Az eltelt tikkek száma, mióta a játékos legutóbb az ágyban volt. Nincs hatása.
  •  foodLevel: Az ételsáv értéke; 20 a maximum. Lásd az éhség oldalt.
  •  foodExhaustionLevel: Lásd az éhség oldalt.
  •  foodSaturationLevel: Lásd az éhség oldalt.
  •  foodTickTimer: Lásd az éhség oldalt.
  •  XpLevel: A tapasztalatsávon lévő szint.
  •  XpP: A tapasztalatsávon lévő százalék (a következő szinthez).
  •  XpTotal: A játékos tapasztalatának teljes mennyisége, amelyet a pont számításához használnak.
  •  Inventory: Minden címke ebben a listában egy tárgy a játékos eszköztárában.
  •  EnderItems: Ha nincs tárgy a játékos végzetládájában, ez egy lista bájtcímkékről, 0 mérettel. Ha van tárgy benne, ez egy lista az összetételi címkékről.
   • Egy tárgy a ládában, tartalmazva a cella címkéjét. A cellák 0-tól 26-ig vannak számozva.
  •  abilities: A játékos képességei.
   •  walkSpeed: A sétálás sebessége, értéke mindig 0.1.
   •  flySpeed: A repülés sebessége, értéke mindig 0.05.
   •  mayfly: 1 vagy 0 (igaz/hamis) - Igaz, ha a játékos tud repülni.
   •  flying: 1 vagy 0 (igaz/hamis) - Igaz, ha a játékos éppen repül.
   •  invulnerable: 1 vagy 0 (igaz/hamis) - Igaz, ha a játékos immunis minden sérülésre, és sértő hatásokra, kivéve a Semmi által elszenvedett sérülésre (ide tartozik a /kill parancs által elszenvedett sérülés is).
   •  mayBuild: 1 vagy 0 (igaz/hamis) - Igaz, ha a játékos el tud helyezni, és el tud pusztítani blokkokat.
   •  instabuild: 1 vagy 0 (igaz/hamis) - Igaz, ha a játékos azonnal el tudja pusztítani a blokkokat.

Tárgyszerkezet[]

A tárgyakat a játékos eszköztárában, a Vég eszköztárban, a láda blokkentitásban, eldobott tárgy entitásokban, kemence blokkentitásban, bájitalfőző állvány blokkentitásban, és kereskedési ablakban használják. Néha egy cellacímke részletezi a cellát, ha a tárgy egy ládában volt. Ha eldobott tárgy volt, nincs cellacímke.

 • A tárgy gyökércímkéje. Néha ennek a címkének neve is van.
  •  Slot: Nem feltétlenül létezik. A tárgy eszköztári cellája.
  •  id: A tárgy, vagy blokk azonosítója.
  •  Damage: A tárgy azonosítója. Azért kapta a "Damage" nevet, mert régen csak eszközök használták ezt az értéket, most már más tárgyak is használják.
  •  Count: Az egy eszköztári cellába halmozott tárgyak száma. Bármely tárgyat lehet halmozni, beleértve az eszközöket, páncélokat, és a járműveket is. Az érték -128 és 127 között lehet. A 2 alatti értékek nem láthatóak a játékban.
  •  tag: Kiegészítő információk a tárgyról. Ez a címke a legtöbb tárgynál szükségtelen.

Bűvölések[]

Két módon kerülhetnek kapcsolatba a bűvöletek a tárgyakkal: az első mód az, hogy a tárgy bűvölve van, és a bűvöletek kihatnak a tárgy viselkedésére, a másik mód pedig az, hogy a tárgy egy varázskönyv, amely egyszerűen csak tárolja a bűvöléseket, hatások nélkül. Ezen kívül van egy "RepairCost" címke is a fájlban, amely a tárgyak javítását figyeli, így egyre drágábbak lesznek minden javítás után.

 •  tag: A "tag" címke.
  •  ench: Azokat a bűvöléseket tartalmazza, amelyek hatással vannak a tárgy viselkedésére.
   • : Egy bűvölés.
    •  id: A bűvölés azonosítója.
    •  lvl: A bűvölés szintje.
  •  StoredEnchantments: A varázskönyv bűvöléseit tartalmazza.
   • : A tárolt bűvölés, az ench listában minden bűvöléssel azonos szerkezetű.
  •  RepairCost: A bűvölések szintjeinek száma, amely hozzáadódik a javítási, kombinálási, vagy átnevezési árhoz.

Attribútum módosítók[]

Minden tárgynak adható egy módosító, amely hatással van a játékosra/mobra, amely használja a tárgyat. Ha egy tárgynak alap "AttributeModifiers" listát adnak, az érték felülírja a címkéket, ha léteznek (például, ha egy gyémántkardnak üres "AttributeModifiers" listát adnak, nem lesz erősebb a támadása). Ezen kívül az alap "AttributeModifiers" lista nem használja ezt a címkét, így nem fog megjelenni a tárgyon.

 •  tag: A "tag" címke.
  •  AttributeModifiers: Ez tartalmazza a tárgyon lévő attribútum módosítókat, amelyek a tárgyat hordó, vagy kezében tartó játékos/mob attribútumait módosítják (ha a tárgy nincs a kézben, vagy a páncél celláiban, a módosítóknak nincs hatása).
   • : Egy attribútum módosító.
    •  AttributeName: Az attribútum neve, melyre a módosító hatással van.
    • Minden mező a módosítók listájáról (Name, Amount, Operation, UUIDLeast és UUIDMost).

Megírt könyvek[]

A toll és könyv, és a megírt könyv is a "tag" címkét használják, hogy információt tároljanak a könyvről. Csak a megírt könyvek tárolják a title (cím) és a author (szerző) címkéket, a pages (lapok) címke pedig mindkét tárgynál tárolódik.

 •  tag: A "tag" címke.
  •  title: A megírt könyv címe.
  •  author: A megírt könyv szerzője.
  •  pages: A könyvben lévő lapok listája.
   • Egy oldal a könyvben.

Kijelzési tulajdonságok[]

A bőrpáncélt lehet színezni, és minden tárgynak lehet egyéni megjelenésű neve és "tana".

 •  tag: A "tag" címke.
  •  display: Kijelzési tulajdonságok.
   •  color: A bőrpáncél színe. A színkódok a piros, zöld, és kék színekből adódnak, a következő formula alapján:
    Piros<<16 + Zöld<<8 + Kék
    (Ez a számolási mód a Java bájtsorrendje miatt van, a számolási mód fordítottja majdnem az összes többi népszerű nyelvnek, amelyek ezt a formulát használják: P+256*Z+65536*K)
   •  Name: A tárgy kijelezendő neve.
   •  Lore: A tanok listája.[1]
    • Egy sornyi tan.

Bájital hatás[]

A bájitalok és robbanó bájitalok többszörös, egyéni hatásokat birtokolhatnak, a "tag" címke módosításával. Az adatértékek csak a bájital kinézetének változtatására használhatóak.

 •  tag: A "tag" címke.
  •  CustomPotionEffects: Az egyéni bájital hatások.
   • Minden hatásnak egy csoport.
    •  Id: A hatás azonosítója.
    •  Amplifier: A hatás felerősítése, 0-val kezdődik.
    •  Duration: A hatás tikkekben mért időtartama.
    •  Ambient: 1 vagy 0 (igaz/hamis) - Igaz, ha a hatást egy jelzőfény váltja ki. Ez a címke nem kötelező, jelenleg nincs hatása.

Játékos fejek[]

A mob fejek arra is használhatóak, hogy csatlakozásnál a játékos skin-jére legyenek maszkolva. Ennek jelenleg nincs látható hatása a kézben tartott tárgyak esetében.

 •  tag: A "tag" címke.
  •  SkullOwner: A játékos felhasználóneve, akié a mob fej. A SkullOwner eszköztári tárgyakra, míg az ExtraType a földön elhelyezett fejekre vonatkozik.[2]

Tűzijátékok[]

A tűzijátékok egy "tag" címkéjét használják, hogy információt tároljanak a hatásukról.

 •  tag: A "tag" címkéje.
  •  Explosion: Ezek egyike jelenhet meg a tűzijáték csillagon.
   •  Flicker: 1 vagy 0 (igaz/hamis) - Igaz, ha a robbanásnak csillogó hatása van (izzókő-por). Ez a változó hiányozhat.
   •  Trail: 1 vagy 0 (igaz/hamis) - Igaz, ha a robbanásnak csík hatása van (gyémánt). Ez a változó hiányozhat.
   •  Type: A tűzijáték robbanásának formája. 0 = Kis gömb, 1 = Nagy gömb, 2 = Csillag alakú, 3 = Creeper alakú, 4 = Kitörés. Más értékek "Unknown Shape" (ismeretlen formaként) lesznek elnevezve, és kis gömb formájúak lesznek.
   •  Colors: A tűzijáték fő színeinek változós tömbje. Egyéni színek esetében a játék "Custom" (egyéni) szöveget ír ki, de a szín meg fog jelenni a robbanásnál. Az egyéni színek változók, melyek azonos formátumúak, mint a kijelzési tulajdonságok color címkéi.
   •  FadeColors: A tűzijáték robbanásában lévő elmosódási színek változós tömbje. A fentebb írtakkal azonosan kezelendő. Ez a változó hiányozhat.
  •  Fireworks: Ezek egyike jelenhet meg a tűzijáték csillagon.
   •  Flight: A tűzijáték repülési távolságának értéke, amely egytől háromig terjedő szám (egyenlő a barkácsolásnál használt puskapor mennyiségével). Ez az érték kisebb is lehet, hogy a tűzijáték azonnal robbanjon, de a -2 alatti értékek soha nem robbannak fel.
   •  Explosions: Az összetevők listája, minden robbanásé, amelyet a tűzijáték okoz.
    • Ugyanolyan formátumú, mint az 'Explosion' összetevő a tűzijáték csillagnál.

Egyéb[]

 •  tag: A "tag" címke.
  •  map_is_scaling: 1 vagy 0 (igaz/hamis) - Ismeretlen, talán egy hiba kijavítására használják.

Eszköztári cellaszámok[]

Ez az eszköztári cellák azonosítószámát mutatja.

Hivatkozások[]

Advertisement