Minecraft Wiki

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
Jungle River

Egy folyó kettészeli a dzsungelt.

Az éghajlati övezetek, vagy más néven biomok reprezentálják a különbözős típusú vidékeket a Minecraftban. Ezek eltérő földrajzi tulajdonságokkal, növényzettel, magasságokkal és természeti képződményekkel rendelkeznek. A Halloween Frissítéssel történt meg az egyes éghajlati övek szeparálása; azelőtt csak egyfajta - vagy füves, vagy havas - környezet volt.

Az Anvil fájlformátumban közvetlenül a világ adataiban voltak tárolva a biomok, ellentétben a Region fájlformátummal, ahol a biomok dinamikusan voltak kiszámítva az egyes kezdőértékekhez.

Éghajlati öv típusok[]

Jelenleg 12 eltérő éghajlati övet különböztetünk meg, melyek részben vagy egészben más-más tulajdonságokkal rendelkeznek. Másféle blokkokból állhatnak, más lehet domborzatuk, növény- illetve állatviláguk, valamint eltérő szörnyek teremtődhetnek. Ezek az életközösségek véletlenszerűen generálódnak a kezdőértéktől függően.

Éghajlati övezet Leírás Jellemzők ID Kép

Óceán[]

Egy nagy, nyitott környezet, melyeket az 1.7-es verziótol szigetek öveznek. A tengerfenék dombos, néhol barlangbejáratok vagy kanyonok találhatók. Elszórtan kisebb-nagyobb szigetek helyezkednek el, melyeken ritkán található számottevő növényzet illetve állatvilág. Méretük általában 25 ezer blokknyi hosszú, de ritka esetekben elérhetik a 100 ezer blokkot is. Az extrém méretű óceánokban található egy generált épület, a víz alatti templom. Ezt a helyet őrszemek őrzik. Víz, föld, homok, agyag és tintahal 0 Óceán

Síkság[]

Egy viszonylag sima környezet helyenként dombokkal. Javarészt füves, virágos, néhol találhatók fák. Elvétve víznyerőhelyek illetve ritkán falvak találhatók. Ezen az övön is megtalálhatók a lovak. Magas fű, , virágok, falvak és lovak 1 300px-1.8 Biomes Grassland

Sivatag[]

Hasonlóan a síksághoz ez is viszonylag sima környezet, bár néhol találhatók nagyobb hegységek. A biom homokból és az alatta található homokkőből áll. Csak kaktusz illetve elhalt cserje jellemzi a növényvilágát, valamint ha a biom közvetlenül egy óceán vagy folyó mellett helyezkedik el, akkor a cukornád is fellelhető. Itt is képződnek falvak, viszont sivatagi templomok és sivatagi kutak csakis ebben az éghajlati övben találhatók. A falu kialakulhat két Biom összefolyásánál, mnt sivatagi falu, de a házak és a falusiak semmiben nem külömböznek az NJK faluban éőktől és haázaktó. Homok, homokkő, kaktusz, cukornád, elhalt cserje, sivatagi kút, sivatagi templom és falvak 2 Sivatag

Extrém hegység[]

A magas hegységek talaja fakó, zöld színű, néhol magas fű illetve fák találhatók. Szirtek, hegycsúcsok, völgyek, vízesések, túlnyúló képződmények és lebegő szigetek jellemzik ezt az éghajlati övet. A többi biomhoz képest itt jóval több barlang található valamint gyakrabban fordul elő ebben a környezetben a smaragdérc és a termesz. Tölgyfa, virágok, smaragdérc és termesz 3 Hegy

Erdő[]

Javarészt fából (tölgy és nyír) álló életközösség. Virágok, magas fű, gombák, a tavak és folyók közelében cukornádak találhatók. Az egyik legjobb helyszín egy új játék kezdésénél, mivel rengeteg fa áll rendelkezésre, bár emiatt az éjszakák veszélyesebbek, mivel nehezebben észrevehetőbbek a szörnyek. Erdő, mint technikai biom képződhet síkságon is. Ez tulajdonságaiban teljesen hasonló, csak jóval kisebb. Tölgy és nyírfa, virágok, gombák és farkasok 4 Erdő

Tajga[]

Teljesen hófödte környezet, melyet sűrűn nőtt fenyőfák borítanak. A talaja fakó szürkéskék árnyalatú, a vizes területeket jég borítja. Esőzés helyett havazik. A farkasok előfordulása itt gyakoribb mint más biomokon. , hóesés,], fenyőfa, virágok és farkasok 5 Tajga

Mocsár[]

A területe javarészt sík, tengerszint feletti melyet sekély víz vesz körül, melyen elvétve tavirózsa található. A vizes területek földet, homokot és a többi biomhoz képest jóval több agyagot tartalmaznak. A víz, a fű, a lomb és az indák színe sötétebb mint bármely más éghajlati övben. A fákról - melyek néha a vízből nőnek ki - indák lógnak le. A gombák és cukornád előfordulása itt gyakoribb. Ezen kívül csak itt található boszorkánykunyhó illetve felszínen megjelenő nyálka, melynek előfordulása teliholdkor a leggyakoribb. Tölgyfa, boszorkánykunyhó, indák, tavirózsa, agyag, gombák és nyálka 6 Mocsár

Tundra, Havas rész[]

Nagy kiterjedésű, lapos, havas életközösség. A síkság és a tajga biomok ötvözete. A folyók és tavak befagyottak, ritkán cukornád is előfordulhat. Itt taláhtó a havas falu is. Itt van még a Minecraft legritkább építménye a hóiglu. Elvétve találhatók tölgyfák, emiatt elég nehéz a túlélés egy új játék kezdésénél. Itt jelennek meg az éjszaka folyamán fagyott csonvázak is. Ezek közül is a legveszélyesebbek az Enchantolt íjjal rendelkezőek. , hóesés, jég, cukornád és tölgyfa 12 Tundra

Gombasziget[]

Ez a ritka éghajlati öv lapos síkságból és meredek hegységekből áll, mely talaját micélium borítja fű helyett. Általában óceánokban található meg, elkülönítve más biomoktól. Ez az egyetlen hely, ahol a gombák napfényben is megélnek és szaporodnak. Fák termeszthetők ebben a környezetben is, csak előbb a micélium borította földet el kell távolítani majd sima föld blokkot lehelyezni és arra ültetni a facsemetét, valamint ügyelni kell rá, hogy közvetlenül ne érintkezzen micéliummal, mert akkor az továbbnő az adott blokkra és a facsemete eltűnik. Hasonlóan kell eljárni földművelésnél is. Kizárólag csak a gombatehén fellelhető ebben az életközösségben, ami a földalatti bányákra is vonatkozik, így itt meglehetősen biztonságos a bányászás. A sötéttölgy erdőn kívül itt is találhatók óriásgombák. Micélium, gombák, óriásgombák és gombatehén 14 Gombasziget

Dzsungel[]

, trópusi biom mely jellegzetes és egyedülálló növénye a dzsungelfa, mely akár 31 blokk magasra is megnőhet. Ezen növény speciális termése a kakaóbab, mely szintén csak itt található meg. Az aljnövényzet sűrű bokros (falombokból áll). Vannak még indák és páfrányok, utóbbiak szintén csak itt fordulnak elő. A talaj dombos, sok helyen találhatók tavak, folyók. Állatok közül az ocelot az amely kizárólag itt fellelhető, ezen kívül a többi haszonállat is megtalálható. A világ sajátos természeti képződménye a dzsungel templom, mely értékes tárgyakat rejt.

[[F

Alvilág[]

Ezen életközösség csak portál segítségével érhető el, egy párhuzamos dimenzióban. Felszínét javarészt alvilágkő alkotja, melyben többféle típusú blokk (sóder, lélekhomok, izzókő, alvilági kvarc érc) található kisebb-nagyobb mennyiségben. A világ tetejét szintén alvilágkő borítja melynek legfelsőbb szintjén - a legalsóhoz hasonlóan - admínium réteg található. A 31. réteg magasságában lávatenger terül el. Néhol az alvilágkőzetben is találhatók lávaforrások, amik így gyakran a mennyezetről folynak a mélybe. Ebben a környezetben a láva folyása gyorsabb mint a valós világban.

Több, kizárólag ebben a világban fellelhető élőlény található meg itt: szellem, őrláng, magmakocka, sorvasztó csontváz, természetesen előforduló zombi malacember, valamint ezen kívül néha sima csontváz is. A világ természeti képződménye az alvilági erőd melyben található az egyetlen előfordulási helye a bibircsóknak.

Alvilágkő, sóder, lélekhomok, izzókő, alvilági kvarc érc, láva, alvilágtégla, bibircsók, kísértet, őrláng, zombi malacember, sorvasztó csontváz, magmakocka és alvilági erőd 8 2011-05-19 16.36.14

Vég[]

Hasonlóan az alvilághoz ide is csak portál segítségével juthatunk el. A világ egy nagyobb lebegő sziget, ami a csak itt megtalálható végzetkőből épül fel. Nincs alapkőzet, ami azt jelenti, hogy a semmibe esünk le a szigetről. A tájon elszórtan obszidiántornyok vannak, melyek tetején található a végzetkristály. 3 élőlény lakja be ezt a biomot. Az egyik a bevégző, amely ritkán de a valós világban is előfordul, a másik pedig a sötét (vagy végzet) sárkány. Ebből csak egy van a világban. Megölésével jelenik meg a sárkánytojás és körülötte egy portál amivel visszajuthatunk a valós világba. Itt lakik a vég városokban még a shulker is Végzetkő, obszidián, végzetkristály, bevégző, végzetsárkány, sárkánytojás és obszidián oszlopok 9 A Veg

Agyag hegységek[]

A környezet kiégetett agyagból és különböző színű festett agyagokból áll. Növényzetét csupán elhalt cserje alkotja. Kiégetett agyag és elhalt cserje 37 Agyag hegység

Vörösfenyő erdő[1][]

A biommal megjelent a podzol talajtípus, amely nem füvesedik be. A növényzete sűrű fenyőfaerdőből fog állni, melyek némelyike a dzsungelfáéhoz hasonlóan 2x2-es méretű lesz. Ezen kívül magas fű, páfrány és gombák is fellelhető. Emellett mohás kőből készült képződmények is előfordulnak. Fenyőfa, podzol, páfrány, gombák és mohás kő 32 Vörösfenyő erdő

Szirt[2][]

Egy új technikai képződmény mely egy meredek, függőleges sziklafal. és föld 25 Szirt

Technikai képződmények[]

Ezek a képződmények nem számítanak valódi, külön életközösségnek, de a játék kódjában külön azonosítóval rendelkeznek így megkülönböztetésre kerülnek a többitől.

Jelenleg 7 ilyen képződményt különböztetünk meg (azonosítóikat tekintve 11-et).

Éghajlati övezet Leírás Jellemzők ID Kép

Folyó[]

Természetes víztömeg a szárazföldek belsejében. Csupán ránézésre hasonlít a valós folyókra, mivel igazából nincs folyása. Nem csak átszelhet, de el is választhat két vagy több biomot. Alacsony mélysége miatt gyakran fordul elő benne agyag, valamint halászásra is alkalmas. Általában óceánokat köt össze, de van, hogy hurkot képez önmagával, vagy ugyanabba az óceánba torkollik. Víz, agyag és tintahal 7 Folyó

Befagyott folyó[]

Ez hasonló a sima folyóhoz, annyi különbséggel, hogy a tundra éghajlati övben van jelen és felszínét jég borítja. Víz és jég 11 Befagyott folyó

Befagyott óceán[]

A havas biomok közelében található. Hasonló az óceánhoz, csak a vízfelszínt jégréteg borítja. Víz és jég 10 Befagyott óceán

Part[]

Az óceánok és a szárazföld találkozásánál található. Javarészt homokból áll. A tajga biomok partjai általában nagyobbak. Homok 16 Minecraft Beaches


Gombasziget part[]

Hasonló az előzőhöz, csak ezek gombaszigetek szélén találhatók. Gombafonal 15 Gombasziget part

Extrém hegység széle[]

Egyfajta átmenet az extrém hegység és egyéb biomok között. Föld 20 Extrém hegység széle

Hegységek[]

Hegységek elszórtan keletkeznek a különböző éghajlati övezetekben (erdő, tajga, sivatag, dzsungel, tundra). Ha egy ilyen hegységen megnyomjuk az F3-at, akkor külön biomként lesznek feltüntetve (pl. "ForestHills", "TaigaHills", stb.). Az adott környezet jellemzői. 13 (tundra)
17 (sivatag)
18 (erdő)
19 (tajga)
22 (dzsungel)
Erdős hegység

Hivatkozások[]

Lásd még[]


Advertisement