Minecraft Wiki

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement

Többféle érc egy barlangban

Az érc egy blokktípus a Minecraft-ban. Az érceket általában barkácsolás céljából gyűjtik, mint például eszközök, páncélok, és így tovább. Minden érc más-más tulajdonságokkal rendelkezik. A lazuritérc, a smaragdérc, és az alvilági kvarc textúrája különbözik a többi érc textúrájától.

Minden érc anyagából blokkot lehet készíteni (vasblokk, lazuritblokk, aranyblokk, vöröskőblokk, gyémántblokk, smaragdblokk, kvarcblokk). Ezek a blokkok tömörek, nagyjából egyszínűek, és nehéz őket elkészíteni, mivel minden blokkhoz 9 darab anyag kell (kivéve a kvarcblokkot, amelyhez 4 darab kvarc kell). Ezeket a blokkokat természetesen vissza lehet alakítani anyagokra veszteség nélkül (kivéve az alvilági kvarcot!). Tömörítésre kiválóak, mivel kevesebb helyet foglalnak el, mint maga a nyersanyag, ha sok van belőle (például 9 x 64 vasrúd 9 helyet foglal el, de ugyanennyi vasrúdból készült vasblokk már csak 1 helyet foglal el a leltárban / ládában).

Az ércek erezeteket alkotnak, ez a természetes megjelenési formájuk. Egy erezetben több ércet lehet találni, ez a mennyiség függ az érc fajtájától. Az erezetek nem nyúlnak át egy másik darabkába.

Bányászat[]

Mindegyik ércet csákánnyal lehet kibányászni:

  • Szénércet és alvilági kvarc ércet bármilyen csákánnyal.
  • Vasércet és lazuritércet kőcsákánnyal, vagy jobb minőségűvel.
  • Aranyércet, vöröskőércet, gyémántércet, és smaragdércet vascsákánnyal, vagy jobb minőségűvel.

Amikor egy ércet kibányászol, három következmény lehetséges:

  • Ha az eszköz nem felel meg a követelményeknek, az érc eltűnik, és semmit nem ad.
  • Ha az eszköz megfelel a követelményeknek:
    • Ha vasércet, vagy aranyércet bányászol, megkapod az ércet, amit aztán ki kell olvasztanod, hogy rudat kapj (ezt lehet felhasználni barkácsolásra).
    • Ha másféle ércet bányászol, nem az ércet, hanem az anyagát kapod meg.

Figyelem! Gyengéd érintéssel bűvölt csákánnyal való bányászatkor minden esetben érc kapható.

Megjelenés[]

Az ércek elhelyezkedése diagramon

Az ércek megjelenése függ a magasságtól. Minden érc az alapkőzet és egy bizonyos réteg között jelenik meg, ez a réteg az ércre jellemző. A jobb oldali diagramon látható az ércek százalékos megjelenése, a lenti táblázatban pedig ugyanez rétegekkel.

Érctípus Legtöbb találat Gyakrabban található ezen a rétegen Ritka ezen a rétegen E réteg felett nem található
Szénérc 5-52-es réteg 128-as réteg 129-131-es réteg 132-es réteg
Vasérc 5-54-es réteg 64-es réteg 65-67-es réteg 68-as réteg
Lazuritérc 14-16-os réteg 23-as réteg 31-33-as réteg 34-es réteg
Aranyérc 5-29-es réteg 29-es réteg 31-33-as réteg 34-es réteg
Vöröskőérc 5-12-es réteg 12-es réteg 13-15-ös réteg 16-os réteg
Gyémántérc 5-12-es réteg 11-es réteg 13-15-ös réteg 16-os réteg
Smaragdérc** 5-29-es réteg 29-es réteg 30-32-es réteg 33-as réteg
Alvilági kvarc érc 15-120-as réteg 120-as réteg 124-125-ös réteg 126-os réteg

**Csak a hegyek biomban található.

A Béta 1.6-os verzió előtt egy játékhiba miatt az ércek sűrűségét égtáji hovatartozásuk is befolyásolta. A dél-nyugati negyedben 50%-kal több ércet lehetett találni, mint az észak-keletiben. Az észak-nyugati és dél-keleti negyedekben ugyanannyi eséllyel fordultak elő ércek (a negyedek a (0,0) koordinátához vannak viszonyítva). Ezt a hibát természetesen kijavították, és a javítás után már nem lehetett különbséget látni a negyedek között, azonban a már létrehozott darabkákon ez a javítás már nem változtatott.

Érc fajták[]

Kész nyersanyagok[]

Barkácsolható blokkok[]

Történet[]

A Klasszikus Minecraft-ban csak hatalmas mennyiségben volt található szénérc, aranyérc, és vasérc. Durván 10-30 érc volt egy érben. Lazuritércet, gyémántércet, és vöröskőércet nem lehetett találni, mivel csak későbbi frissítésekben kerültek be. Ebben a verzióban csak mókából lehetett őket bányászni, mivel nem lehetett belőlük használható anyagot termelni.

Az 1.0.0 verzió után a szénércből, gyémántércből, vöröskőércből, és lazuritércből már magát az ércet is ki lehetett termelni gyengéd érintéssel bűvölt csákánnyal.

Az 12w21a verzióban a smaragdérc bekerült a játékba. A belőle kitermelhető smaragdot falusiakkal való kereskedésre lehet használni.

A szénblokkot úgy lehet barkácsolni, hogy a barkácsasztal minden mezőjébe raksz szenet. 10 szén sütési erejével bír.

Advertisement