FANDOM


YI A-Luokka

Seikkailupäivitys 3

Maan pinnalla oleva tukikohdan osa.

Tukikohdat eli Stronghold:it ("linnakkeet") ovat luonnollisesti generoituvia kartan rakennelmia, jotka lisättiin peliin Beta 1.8 -päivityksessä. Ne ovat usein maanalaisia huoneista ja käytävistä koostuvia rakennelmia, jotka sisältävät aarteita ja hirviöitä. Ne koostuvat pääasiassa kivitiilestä, murtuneista kivitiilestä,sokeritoukkakivitiilestä ja sammaleisista kivitiilestä.

Tukikohdista voi myös löytää enderportaalin, jonka avulla pelaaja voi matkustaa endiin käyttämällä n. 0-12 ender-silmää ender-portaaliin, jolloin portaali endiin avautuu.

Generoituminen ja löytäminen

Kaikki tukikohdat generoituvat toistaiseksi satunnaisiin paikkoihin renkaanmuotoiselle alueelle 640-1152 kuution päähän kartan keskipisteestä. Kuitenkin osia niistä voi olla tämän alueen ulkopuolellakin.

Tukikohtien sijainnin voi löytää eender-silmien avulla. Usein niitä tarvitaan suhteellisen paljon.

tukikohtia generoituu seitsämän kappaletta per maailma

Mikäli ender silmää klikkaa hiiren oikealla näppäimellä, se lentää jonkin matkaa ilmassa tukikohdan suuntaan. Tämän jälkeen se joko hajoaa tai putoaa maahan poimittavaksi. Mikäli tukikohta on hyvin lähellä, silmä voi lentää myös maata kohti.

Tukikohta pohjapiirros

Tyypillisen tukikohdan pohjapiirros.

Rakenne

Tukikohta

Rotkon takia puolittunut tukikohta.

Tukikohtien koko vaihtelee, ja ne voivat olla erittäin suuria. Ne ovat labyrinttimaisia ja sisältävät ovia sekä pääasiassa kivitiilestä ja sen versioista koostuvia huoneita.

Usein tukikohdat generoituvat maan alle, ja ovat nähtävissä maanpinnalla vain harvoin. Niitä voi löytää myös luolista, joskus jopa vedenalaisina. Tukikohdat voivat generoitua muiden toimintojen, kuten rotkojen ja hylättyjen kaivosten päälle, mikä tekee niiden tutkimisesta vaikeaa ja vaarallista. Tukikohtiin spawnaa tavallisia joukkoja, mutta vain, jos valaistus on tarpeeksi heikkoa. Niissä on myös yksi joukko, jonka hirviönluoja ei generoidu minnekään muualle: sokeritoukat.

Tukikohtien käytävät ovat melko satunnaisia. Ne koostuvat tukipilareista, kierreportaikoista sekä levyistä koostuvista tavallisista portaikoista. Ovet ovat sekä puisia että rautaisia. Rautaovet ovat joko avattavissa kytkimillä tai ovat vain auki tai kiinni. Useat käytävät päättyvät tavalliseen kiveen, joiden taakse tukikohdat eivät jatku. Jotkut huoneet sisältävät myös arkkuja, joiden sisältö vaihtelee.

Huoneet

Kirjasto

Tukikohdassa oleva kirjasto.

Tukikohdista voi löytää myös erityisiä huoneita, kuten vankisellejä, varastoja ja kirjastoja. On myös neljän käytävän valaistuna kohtauspaikkana toimivia huoneita. Joissakin huoneissa saattaa olla minnekkään johtamattomia portaikkoja tai seinään loppuvia käytäviä. Vaikka tukikohdat generoituvatkin yleisesti satunnaisesti, nämä erityishuoneet ovat lähes aina samanlaisia.

Vankisellit syntyvät lähes aina kahden sellin ryhmiin käytävien seinille. Ne koostuvat rautatangoista ja kytkimettömistä rautaovista, ja ovat tyhjiä.

Tukikohdissa on kahdenlaisia kirjastoja: pieniä ja suuria. Pienissä kirjastoissa on kirjahyllyjä, lautoja ja arkku. Suuressa kirjastossa näitä toimintoja on enemmän, mutta mukana on myös aitoja ja yläparveke, joskus myös kattokruunua muistuttavia aidoista ja soihduista koostuvia kattokoristeita. Hyllyjen väleissä on satunnaisia seittejä. On myös mahdollista että sokeritoukat syövät kirjahyllyjä pois.varmistettu?

Suurien kirjastojen yläosissa ja neljän käytävän kohtaushuoneissa on usein arkkuja, joiden sisältö vaihtelee. Arkkujen sisältöä luetellaan tarkemmin alla.

ender-portaalit

EndPortaalihuone

end-portaalihuoneen tyypillinen rakenne.

Portaali endiin

portaalihuone

Tukikohtiin generoituu lähes aina huone, joka sisältää ender-portaalin. ender-portaalin voi aktivoida asettamalla sen kehyksen paloihin ender-silmiä. Näitä huoneita on luultavasti aina vain 1 joka tukikohdassa. Huoneessa on varsinaisen portaalin sisäksi laavakuoppia sekä sokeritoukkia spawnaava hirviönluoja.

Arkut

Tukikohtien arkuissa on hyvin sekalaisia esineitä. Arkuista voi löytää ainakin seuraavaa:

Bugit

Leijuva ovi

Leijuva ovi

  • Yleensä, jos tukikohdassa on rotko, rotkon päälle generoituneet ovet leijuvat kehyksineen ilmassa, vaikkei oven alla olisikaan kuutiota. Yleensä, kun ovea yrittää aukaista, se tuhoutuu pudottaen oven.
Tyrmä, tukikohta ja hylätty kaivos

Tukikohta, joka on generoitunut yhteen tyrmän ja hylätyn kaivoksen kanssa.

Triviaa

Katso myös


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.