FANDOM


YI B-Luokka


Supertasainen 1

Supertasainen kartta.

Supertasainen 2

Supertasainen kartta generoituu vielä reunoista.

Supertasainen ("Tasainen") eli Superflat on yksi neljästä Minecraftin valittavista karttatyypeistä. Muut ovat oletus ja suuret kasvillisuusvyöhykkeet Tai Buffetti.Supertasaiset kartat muodostuvat kerroksista, joiden määriä voi muuttaa. Supertasaisen kartan alin kerros ei välttämättä ole peruskalliota.

Supertasainen kartta on tarkoitettu käytettäväksi rakentamiseen ja testien
2013-06-24 14.32.54

Kaksi hylättyä kaivosta supertasaisella kartalla.

tekemiseen luovassa pelimuodossa, mutta sitä on mahdollista pelata myös selviytymispelimuodossa. Yleinen rakentamisongelma supertasaisilla kartoilla on se, että vain 4 valmiin maakerrostuman takia maanalaisten rakennelmien luominen on hankalaa. Tätä ongelmaa ei esiinny, jos olet valinnut esiasetetun maailmatyypin jossa on enemmän kerroksia, esim. tyypin "tunneler's dream", jolloin maailma on hyvin syvä ja siihen voi jopa generoitua maanalaisia rakennelmia ja sitä on mahdollista muokatakkin.

Supertasaiset kartat spawnaavat joukkoja normaaliin tapaan. Limat eivät ole yleisempiä, vaikka siltä vaikuttaisikin. Limat spawnaavat peruskallion läheisyyteen, joten niitä näkyy useammin vähäkerroksisissa asetuksissa. Myös suoelinympäristöille spawnaa limoja. Jos supertasaisen kartan luo "Luo rakennelmia" -toiminto päällä, kartalle syntyy ainakin NPC-kyliä, mutta mahdollisesti myös muita rakenteita kuten hylättyjä kaivoksia ja tukikohtia. NPC-kylät ovat supertasaisessa maailmassa huomattavasti yleisempiä, kuin normaalissa maailmassa. Supertasaisien karttojen muokkaamismahdollisuus tuli 12w37a -julkaisussa.

Kartan muokkaaminen

Lapio-Kulta Tämä artikkelin osa on kesken
Jos sinulla on lisättävää materiaalia,
voit auttaa Minecraft Wikiä lisäämällä sen.

Supertasaista karttaa pystyy muokkaamaan maailmanluontivalikosta painamalla ensin maailman lisäasetukset-painiketta, jonka jälkeen vaihdat maailman tyypin tasaiseksi ja painat mukauta. Näin olet päässyt "Tasaisen maailman mukautus"-valikkoon, josta voit muokata karttaa.

Omien maailmojen teko

Voit valita kerrokset omaan maailmaasi muokkaamalla esiasetettujen maailmojen valikosta löytyvää koodia. Koodi voi olla esim minecraft:bedrock,29*minecraft:stone,minecraft:grass_block;minecraft:jungle (tämä on toimiva koodaus esimerkki) joka tekee peruskalliota 1 kpl ja 29 kiveä ja vielä ruohoa.biomina on viidakko. Kuitenkin maailman koodaaminen voi olla hankalaa.

Koodinpätkä Mitä tekee? Kuinka voin muuttaa?
biome Vaikuttaa maailman elinympäristöön biomi kohtaan laita joku muu kuin oletuksena oleva plains

Esim viidakko tulee kun laitat minecraft:jungle

Siinä pitää olla ainakin minecraft: (biomin nimi englanniksi)

;village Lisää kylien generoitumisen. Toimii myös mm. hylättyihin kaivoksiin (;mineshaft) ja tyrmiin. (;dungeon)

Triviaa

  • Supertasaisten maailmojen pelaamista selviytymis -pelimuodossa vaikeutti huomattavasti puiden puuttuminen ennen 1.4.2 -versiota. Sen jälkeen ongelmaa ei enää ole, sillä 1.4.2 -version mukana tuli toiminto, missä puita generoituu automaattisesti maailmaan.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.