FANDOM


YI A-Luokka


Luola

Valaisematon luola.

Isoluola

Luolien yhdistelmä, jossa on valuvaa vettä.

Luolat eli Cave:t ovat kartan kivikerrostumista löytyviä, erikokoisia tiloja. Useissa luolissa on eri suuntiin meneviä tunneleita, joista jotkut voivat olla myös yhteydessä maanpintaan. Maanpinnalta voikin löytää luolien suita. Luolat voivat olla erittäin suuria, maksimikoossaan pinnalta peruskallioon asti. Joskus ne voivat olla myös yhteydessä tyrmiin.

Luolissa on yleensä ainakin yhtä malmityyppiä, ja niihin spawnaa yleensä aggressiivisia joukkoja: noin 34% zombeja, 30% luurankoja, 27% creepereitä 8% hämähäkkejä ja 1% ääreläisiä. Niitä tutkiessa kannattaa siis kantaa asetta.

Luolat ovat hyviä pohjia maanalaisten rakennelmien luomiseen. Ne voivat myös säästää aikaa malmien etsimiseltä, koska tunneleita ei tarvitse tehdä itse. Kuitenkin ne voivat olla hyvin syviä ja kuoppaisia, joten esimerkiksi vahingossa tuhoamalla yhden kuution saattaa pudota syvälle ja kuolla. Laava on kaikilla vaikeustasoilla luolien suurin riski.

Kuilut

Kuilut ovat maassa olevia, hyvinkin syviä reikiä. Niitä löytyy yleisesti luolasta, ja esimerkiksi alaspäin kaivamalla voi pudota yhteen niistä. Kuopat ovat nopea tapa päästä syvälle maan alle, mutta ne ovat vaarallisia koska ne voivat johtaa laavaan, tyrmään tai pudotus voi tappaa pelaajan. Suositeltavin tapa on laittaa kuiluun vettä, tai rakentaa tikkaat tai portaat.

Rotkot

2013-05-18 11.35.50

Maan pinnalle ulottuva rotko.

Rotkot ovat satunnaisesti generoituvia tyhjiä, pitkänmallisia tiloja. Ne generoituvat usein niin, että niiden pääliosan voi nähdä pinnalle. Rotkojen reunoihin osuu yleensä paljon malmeja ja rotko pohjalla on myös usein laavaa.

Löytäminen

Luolia voi löytää monilla keinoilla.

  • Maanpinnalta: Mikäli maanpintaa tutkii tarpeeksi kauan, on hyvät mahdollisuudet löytää luolan suuaukko. Nämä suuaukot ovat yleensä kiinni vuorissa tai muissa kivisissä rakenteissa.
  • Maan alta: Satunnaisen paikan valinta ja sieltä maan alle kaivautuminen tunnelia pitkin aiheuttaa usein ennen pitkää luolan löytämisen. Mitä syvemmällä maan alla on, sitä suurempia luolia voi pääasiassa löytää.
  • Kuunteleminen: Luolia voi löytää aikaa vievällä, mutta taloudellisella tavalla kuuntelemalla luolaston ääniä, joukkojen ääniä sekä virtaavaa vettä tai laavaa, tai vaihtoehtoisesti laittamalla tekstitykset päälle asetuksista.
  • Horna: Jos matkustaa Hornaportaalin avulla Hornaan, kaivautuu siellä 20-30 kuution verran maan alle, tekee sinne portaalin ja menee sinne, tuloksena voi olla luolaan päätyminen. Tämä tapa on hyvin riskialtis johtuen Hornan joukoista, laavan suuresta määrästä ja eksymisestä kun normaaliin maailmaan on palannut ja on päätynyt luolaan.
  • F3: (vanhentunut) Kun F3 näppäintä painaa (toimi ennen Beta 1.8 -versiota), kaikkien joukkojen pään päälle ilmestyy numero. Maan alla voi nähdä numeroita seinien takaa, eli luolissa olevia joukkoja.

Luolatyypit

Luolapylväs

Luolassa oleva "pylväs".

Luolat voidaan luokitella koon mukaan kolmeen eri tyyppiin:

Pieni luola

Pienissä luolissa on yleensä malmeja. Niitä löytää pääasiassa läheltä maanpintaa eivätkä yleensä ole toisten luolien lähellä tai yhdisty niihin. Näillä luolilla on yleensä useita sisäänkäyntejä. Näistä luolista lötyy yleisimmin hiilimalmia ja rautamalmia.

Keskikokoinen luola

Keskikokoisissa luolissa on yleisesti vielä enemmän malmeja, harvinaisempiakin. Niissä voi olla myös järviä, tyrmiä tai laavavirtoja. Nämä luolat ovat yleensä lähellä toisia luolia, vaikka niiden löytäminen voikin vaatia jonkin verran kaivamista.

Suuri luola

Suurissa luolissa on yleensä kaikkia tai lähes kaikkia malmeja, useampia suuria järviä ja ainakin yksi laavajoki. Luolat sijaitsevat yleensä syvällä maan alla, vaikka jotkut niiden monista haaroista voivatkin ulottua lähelle maanpintaa. Näiden luolien vieressä on lähes aina toisia luolia.
Luola laavajärvi

Tyypillinen kuva luolasta, jossa on suuri laavajärvi.

Järvet

Peruskalliojärvi

Järvi peruskallion tasolla.

Monissa luolissa on järviä, sitä todennäköisemmin, mitä suurempi luola on. Järviä on kahdenlaisia: vesi- ja laavajärviä. Vaikka vesijärvet ovatkin pinnalla paljon yleisempiä, maan alla laava on yleisempää. Järviä voi löytää miltä tasolta vain, jopa peruskallion luota.

Laavajärvet ovat vaarallisia, mutta niiden lähellä on suurempi todennäköisyys löytää malmeja, pääasiassa punakiveä mutta myös esim. kultaa, lasuriittia tai jopa timanttia.

Rotkoista voi löytää "laava- ja vesilammikoita"

Katso myös