FANDOM


Capture

Lumouspöytä versiosta 1.8 lähtien.

Lumoukset eli enchantmentit ovat esineiden erikoisuuksia, joita voi saada lumoamalla esineitä lumouspöydän avulla. Esineiden lumoaminen maksaa kokemuspisteitä. Versiosta 1.8 lähtien luoamiseen tarvitsee myös Lasuriittia, ja se toimii vain hakkuihin, lapioihin, kirveisiin, miekkoihin, jousiin, onkivapoihin ja suojavarusteisiin. Kalliimmat lumoukset antavat voimakkaampia vaikutuksia. Pelkkä lumouspöytä voi antaa vain 1-8 kokemustason hintaisia lumouksia, mutta lumousten maksimihinta on 30 tasoa. Mitä enemmän kirjahyllyjä pöydän ympärillä on, sitä korkeammaksi maksimihinta nousee. Lumotut esineet alkavat säihkyä violetilla sävyllä, ja jos hiiren osoittimen vie niiden päälle, näkee mitä lumouksia ne ovat saaneet työkalun nimen lisäksi.

(Voit myös lumota alasimella eli anvililla.)

Kirjahyllyt

Hyllyjä 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Maks. taso 8 9 11 12 13 14 16 18 20 21 23 24 26 27 29 30
Ench

Lumoushuone ylhäältäpäin katsottuna.

Mitä enemmän kirjahyllyjä pöydän ympärillä on, sitä korkeammaksi lumousten korkein mahdollinen taso nousee. Hyllyt on asetettava 2 palan päähän lumouspöydästä niin, että hyllyjen ja pöydän välissä on yksi tyhjä pala. Kirjahyllyt pitää asettaa joko samalle tasolle pöydän kanssa tai 1 palan sitä korkeammalle. Kirjahyllyt, jotka eivät noudata tätä järjestystä, eivät vaikuta lumouspöytään. Aktiivisista kirjahyllyistä leijuu kohti lumouspöytää pieniä, harmaita kirjaimia kuvastaen sitä, että pöytä "imee" niistä tietoa.

Lumousten voimakkuus

Kaikkien lumousten saaminen on mahdollista, vaikka lumouksen hinta olisi 1 kokemustaso. Lumousten voimakkuus kuitenkin kasvaa tasosta riippuen. Lumouksen voimakkuustaso, jonka näkee viemällä hiiren lumotun esineen päälle, on merkitty roomalaisin numeroin asteikolla I-V. Tietyillä lumouksilla voi olla vain yksi mahdollinen taso, joillakin taas kahdesta viiteen mahdollista tasoa.

On täysin mahdollista saada useampia lumouksia kerralla. 30 kokemuspistettä maksavilla lumouksilla mahdollisuus on suurempi kuin vain yhden kokemuspisteen maksavilla lumouksilla. Tietyt lumoukset, kuten Silkkinen kosketus, ovat harvinaisia pienemmillä hinnoilla, vaikkakin silti mahdollisia.

Luettelo lumouksista

Ongille Maksimitaso Vaikutus

Viehe

III Kala tulee useammin
Hajoamaton III antaa esineelle mahdollisuuden olla ottamatta vahinkoa kun käytät esinettä
Meren onni III Vähentää roskaa

Suojavarusteille Kypärä-RautaRP-RautaJP-RautaKengät-Rauta

Nimi Vaikutus Maksimitaso Erityishuomiot
Suojaus Muuttaa tulen, räjähdysten ja aseiden tekemän vahingon HP-vahingon sijasta suojavarustevahingoksi. IV Suojavaruste, jolla on tämä lumous, ei voi saada muita Suojaus -tyyppisiä lumouksia.
Tulisuojaus Suojaa pelaajaa tulen aiheuttamalta vahingolta. IV Suojavaruste, jolla on tämä lumous, ei voi saada muita Suojaus -tyyppisiä lumouksia.
Höyhenkevyt Jokainen lumouksen taso vähentää pelaajan putoamisvahinkoa ½ HP:lla. IV Vain kengät voivat saada tämän lumouksen.
Räjähdyssuojaus Suojaa pelaajaa räjähdysten aiheuttamalta vahingolta. IV Suojavaruste, jolla on tämä lumous, ei voi saada muita Suojaus -tyyppisiä lumouksia.
Ammussuojaus Suojaa pelaajaa nuolien ja miekkojen aiheuttamaa vahinkoa. IV Suojavaruste, jolla on tämä lumous, ei voi saada muita Suojaus -tyyppisiä lumouksia.
Hengitys Jokainen lumouksen taso pidentää pelaajan vedenalaista hengitysaikaa 15 sekunnilla ja vähentää hukkuessa aiheutuvaa vahinkoa joka sekunti 1 HP:lla. III Vain kypärä voi saada tämän lumouksen.
Vesimieltymys Nopeuttaa pelaajan palojen tuhoamisvauhtia veden alla. I Vain kypärä voi saada tämän lumouksen
Piikikäs Vahingoittaa pelaajaa vahingoittavaa joukkoa sitä mukaa, kun pelaaja menettää HP:ta. Suojavarusteet tosin kuluvat nopeammin tämän lumouksen alaisena. III Kaikki suojavarusteet voivat saada tämän lumouksen.
Pakkaskävelijä Vesi pelaajan alla muuttuu jääksi, joka sulaa nopeasti II Vain kengät voivat saada tämän lumouksen. Kengät, joilla on tämä lumous ei voi saada​ Syvyysharppaaja -​lumousta.
Syvyysharppaaja Pelaaja voi kävellä normaalisti vedessä III

Vain kengät voivat saada tämän lumouksen. Kengät, joilla on tämä lumous ei voi saada Frost Walker ​-lumousta.

hajoamaton Antaa esineelle mahdollisuuden olla ottamatta vahinkoa kun käytät esinettä. III I=20% I=27% III=30%
Sielunopeus Nopeuttaa sieluhiekalla sekä sielumullalla liikkumista. III Saa vain kenkiin, piglinit voivat vaihtaa tämän lumouksen kullasta.

Miekoille Miekka-Rauta

Nimi Vaikutus Maksimitaso Erityishuomiot
Terävyys Jokainen lumouksen taso kasvattaa pelaajan miekalla tekemää vahinkoa 0,5 HP:lla. V Miekka, jolla on tämä lumous, ei voi saada muunlaisia vahinkoa kasvattavia parannuksia.
Sivallus jokaiken lumouksen taso kasvattaa tehoa epäkuolleisiin mobeihin (myös witheriin) V Miekka, jolla on tämä lumous, ei voi saada muunlaisia vahinkoa kasvattavia parannuksia.
Niveljalkaisten kirous Jokainen lumouksen taso kasvattaa pelaajan miekalla hämähäkkeihin, luolahämähäkkeihin ja sokeritoukkiin tekemää vahinkoa 1-1,5 HP:lla. V Miekka, jolla on tämä lumous, ei voi saada muunlaisia vahinkoa kasvattavia lumouksia.
Raskas Tönäisee niitä pelaajia ja joukkoja, joita miekalla lyödään, taaksepäin. II -
Tulinen lyönti Sytyttää ne pelaajat ja joukot, joita miekalla lyödään, tuleen. II -
Ryöstely Jokainen lumouksen taso kasvattaa mahdollista niiden joukkojen, joita miekalla lyödään, maksimipudotusmäärää yhdellä. III Ei vaikuta hämähäkinsilmienpaistetun kananraa'an kanan ja villan pudotukseen.

Jousille Jousi

Nimi Vaikutus Maksimitaso Erityishuomiot
Voima Saa jousella ammutut nuolet tuottamaan enemmän vahinkoa V Jousi, jolla on Voima V, tappaa kohteensa täysin ladattuna yhdestä iskusta, paitsi jos kohde on pelaaja, jolla on suojavarusteita.
Isku Tönäisee niitä pelaajia ja joukkoja, joita jousella ammutaan, taaksepäin. II -
Loputtomuus Jousella voi ampua loputtomia kertoja, kunhan tavaraluettelossa on vähintään 1 nuoli. I -
Liekki Sytyttää ne pelaajat ja joukot, joita jousella ammutaan, tuleen. I -
Lävistys lävistää joukot ja aiheuttaa lisävahinkoa IV Vain varsijousi

Työkaluille Hakku-RautaLapio-RautaKirves-Rauta

Nimi Vaikutus Maksimitaso Erityishuomiot
Tehokkuus Jokainen lumouksen taso kasvattaa työkalun palojen tuhoamisnopeutta 50%. V Tason IV ja V lumouksilla useimmat palat tuhoutuvat heti.
Silkkinen kosketus Työkalulla tuhotut palat pudottavat itsensä eivätkä korvikkeita (esim. kivi pudottaa normaalia kiveä eikä mukulakiveä, sama timanttimalmilla). I

Palojen saamiskyky ei riipu työkalun laadusta, mutta esim. kiveä ei silti saa vaikkapa lapiolla, koska sitä ei normaalistikkaan käytettä kiven tuhoamiseen.

Tuhoutumaton Aina, kun työkalulla tuhoaa palan, on mahdollisuus että se ei kulu. III -
Onni Aina, kun työkalulla tuhoaa palan (joka tiputtaa esineitä), on mahdollisuus että esinepudotusten määrä on normaalia suurempi. III Toimii vain esineitä pudottaviin paloihin (esim. hiilimalmiin joka pudottaa hiiltä, ei esim. multaan joka pudottaa multaa).

Triviaa

  • Jo lumotuille esineille voi antaa muita lumouksia, ellei kyseessä ole erityistapaus (esim. Räjähdyssuojaus -lumouksen omaavat  suojavarusteet eivät voi saada Tulisuojaus -lumousta).
  • Silkkinen kosketus on mahdollisesti harvinaisin lumous. Se on äärimmäisen harvinainen alle tason 16 lumouksilla, mutta se on mahdollista saada myös 1 kokemustasoa maksavilla lumouksilla.
  • Vaikka peli olisi pysäytetty, lumotut esineet kiiltävät silti.
  • Esineeseen voi saada jopa 5 lumousta lumouspöydällä mutta vain yhdellä kerralla.
  • Pelaaja voi asettaa pelin kaikki lumoukset lumotulla kirjalla yhteen mihin tahansa esineeseen. (Mutta vain muutama lumous todella tehoaa, esim: Hengitys- lumous on turha multakuutiossa.)
  • Jos missä tahansa esineessä on tulinen kosketus, esim. kivikuutiossa, sitä voi käyttää pelaajien ja joukkojen sytyttämiseen tuleen lyömällä sillä.
  • Jos lumoaa alasimella niin mitä enemmän lumouksia siinä esineessä on niin sitä enemmän se vie kokemusta.
  • Kirjan voi lumota lumouspöydällä kuten tavalliseen työkalun/aseen.

Katso myös


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.