FANDOM


YI Suositeltu


Lapio-Timantti Tämä artikkeli on kesken
Jos sinulla on lisättävää materiaalia,
voit auttaa Minecraft Wikiä muokkaamalla sivua.


Tämä artikkeli käsittelee pelimaailmaa. Sanan muita merkityksiä löytyy täsmennyssivulta.
Kartanraja

Minecraft-kartan raja

Kartta eli Map on kaikkien Minecraftin luonnollisesti generoituvien asioiden muodostama ympäristö. Jokainen ulottuvuus, joita pelissä on kolme (normaali pelimaailma, nether ja end) muodostavat uniikkeja karttoja. Tämä artikkeli käsittelee normaaliin ylämaailmaan generoituvia rakenteita.

Hylätyt kaivokset

Katso Hylätyt kaivokset.
Hylätty kaivos

Hylätty kaivos

Hylätyt kaivokset ovat satunnaisesti generoituvia rakenteita. Ne ovat maanalaisia hylättyjä kaivostunneleita, jotka sisältävät arkkuja ja hirviönluojia (kuten tyrmät), raiteita, ja malmeja sekä muita rakenteita. Ne ovat ainoita paikkoja, jonne luolahämähäkit voivat spawnata.


Joet

Seikkailupäivitys 8

Joki

Joet ovat elinympäristöjen rajoilla olevia, ei-virtaavia vesimassoja. Ne eivät ole kovin syviä, ja kiertelevät hyvin vaihtelevasti.


Järvet

Järvi

Järvi

Järvet ovat yleensä merenpinnan yläpuolella olevia pieniä vesimassoja. Yleensä ne sisältävät vettä, mutta myös harvinaisempia laavajärviä on olemassa, mutta ne ovat huomattavasti yleisempiä maanpinnan alapuolella. Järvet voivat generoitua myös luoliin jopa peruskallion tasolle. Kylmissä elinympäristöissä järvet ovat jään peitossa.


Leijuvat saaret

Leijuva saari

Leijuva saari

"Leijuvat saaret" ovat rakenteita, jotka generoituvat ilmaan eivätkä yhdisty millään tavalla maahan. Usein ne ovat vain satunnaisia multa- tai kivipaloja jotka syntyvät vuorien lähelle, mutta joskus ne voivat olla suurempia ja niillä voi olla jopa lähteitä tai puita. Leijuvilta saarilta ei voi löytää tyrmiä


Luolat

Katso Luolat.
Luola

Pimeä luola

Luolat ovat kivikerrostumista löytyviä eri kokoisia tiloja. Useissa luolissa on eri suuntiin meneviä tunneleita, joista jotkut voivat olla yhteydessä maanpintaan. Maanpinnalta voikin löytää luolien suita. Luolat voivat olla erittäin suuria, maksimikoossaan pinnalta peruskallioon asti. Joskus ne voivat olla myös yhteydessä tyrmiin. Luolissa on yleensä paljon vihollisia, joten luoliin kannattaa mennä aina aseen kanssa.

Lähteet

Lähde

Vettä pulppuava lähde

Lähteet ovat satunnaisia yksittäisiä vesi- tai laavapaloja jotka toimivat kyseisen nesteen lähteinä. Ne voivat muodostaa pieniä jokia. Mikäli virtaavaa vettä tulee laavan päälle, syntyy todennäköisesti mukulakiveä tai obsidiaania.


Meret

Meri

Meri

Meret ovat huomattavasti järviä suurempia vesimassoja, jotka eivät esiinny laavaversioina muualla kuin Hornassa. Merenpinta on lähes aina korkeustasolla 64.


Mineraalisuonet

Rautamalmit

Rautamalmisuonia

Mineraalisuonet ovat luonnollisia malmitaskuja. Pelaaja voi löytää niitä kaivoksista, luonnollisista luolista tai jopa vuoren seinämistä. Nämä suonet on tehty hiili- rauta- punakivi- kulta- lasuriitti- smaragdi- tai timanttimalmista.


Mäet

Mäki

Mäkistä maastoa

Mäet ovat satunnaisesti generoituvia korkeudenvaihteluita. Useimmat mäet ovat erittäin loivia, mutta on olemassa myös korkeampia, "selvempiä" mäkiä jotka eivät kuitenkaan ylitä vuoren rajaa. Mäen tunnistaa siitä, että niiden huipulle on aina reitti pala kerrallaan. Niiden korkeudenvaihtelut eivät koskaan ole kahden palan kokoisia. Mäet koostuvat mullasta ja ruohosta.


NPC-kylät

Katso NPC-kylät.
Seikkailupäivitys 2

Varhainen NPC-kylä

NPC-kylät ovat satunnaisesti generoituvia kyliä, joihin lisättiin asukkaat 1.0.0-päivityksessä. Niiden rakennukset koostuvat pääasiassa puusta, laudoista ja mukulakivestä. Niitä halkovat soratiet ja ne sisältävät kaivoja, farmeja, rakennuksia ja torneja. NPC-kylät ovat suhteellisen harvinaisia. NPC-kylät ovat vapaaehtoisia, ja ne voi säätää pois tallennuksesta. NPC-kylistä on olemassa myös aavikkoversiot.


Puut

Katso Puut.
Puut

Erilaisia puutyyppejä

Puut ovat puu- ja lehtipaloista koostuvia rakenteita. Niitä syntyy sekä uutta karttaa luodessa että kasvamalla taimista. Niiden määrä riippuu elinympäristöstä vaihdellen täysin puuttomista aavikoista tiheisiin sademetsiin.


Rannat

Ranta

Hiekkaranta

Rannat syntyvät lähes aina merien ja järvien läheisyyteen. Useimmat rannat koostuvat hiekasta, mutta myös sorarantoja on olemassa. Hiekkarantojen pohjalla on hiekkakiveä, mutta sorarantojen pohjalla ei ole mitään. Sorarannan ja muun maan rajakohdassa on usein kahden palan korkeusero, hiekkarannoilla taas yhden tai nollan.


Rotkot

Laavajoki

Rotko, jossa on laavajoki.

Rotkot ovat äkillisiä maan vajoamia. Ne ovat usein 5-20 palaa leveitä, mutta erittäin pitkiä ja syviä rotkosta vaihdellen, usein kymmeniä paloja. Usein ne generoituvat maan alle, mutta niitä voi löytää myös "kanjoneina" maan päältä. Maanalaisista rotkoista on helppo löytää malmeja. Rotkoissa voi myös olla ns. laavajokia.


Suuret sienet

Katso Suuret sienet.
Seikkailupäivitys 7

Suuri sieni etualalla

Suuret sienet ovat sienirihmastolle luonnollisesti generoituvia, sienisaarien tavallisen maailman vastaavia puita. Ne pudottavat normaaleja sieniä sienen tyypistä riippuen. Suuria sieniä on kahdenlaisia: punaisia ja ruskeita. Ne myös koostuvat uniikeista paloista.Suuria sieniä voi istuttaa lannoittamalla luujauholla sienen.


Tukikohdat

Katso Tukikohdat.
Seikkailupäivitys 3

Tukikohta

Tukikohdat ovat erilaisia joukkoja ja niiden monsterinspawnaajia sisältäviä suuria rakennelmia. Niissä on erilaisia huoneita, sokkeloisia käytäviä ja arkkuja (kuten tyrmissä). Ne koostuvat pääasiassa kivitiilistä ja niiden erilaisista versioista. Tukikohtia voi syntyä vain 1 konsoliversioon 3 bedrock versioon ja 128 java-versioon.

Tyrmät

Katso Tyrmät.
Tyrmä

Tyypillinen tyrmä

Tyrmät ovat pieniä huoneita, jotka rakentuvat mukulakivestä ja sammalkivestä ja joiden sisällä on usein monsterinspawnaaja, arkkuja ja soihtuja. Ne ovat myös ainut paikka, josta sammalkiveä voi löytää luonnollisesti, viidakkotemppeleiden lisäksi. Joskus tyrmät yhdistyvät luoliin. Arkkujen sisältä löytyy pieniä esinepalkintoja tyrmän löytämisestä, mutta monsterinspawnaajasta spawnaavat joukot vahtivat tyrmiä.


Vuoret

Jyrkänne

Vuori

Vuoret ovat mäkiä korkeampia generoituvia korkeudenvaihtopaikkoja. Niihin kuuluu usein luolia ja jyrkänteitä. Vuorten seinissä voi olla myös malmeja. Vuorten korkeuserot ovat huomattavasti mäkien korkeuseroja jyrkempiä, eikä niitä voi usein kiivetä suoraan. Jotkut vuoret yltävät jopa pilvien tasolle, joskus ylikin.

Aavikkotemppelit

Katso Aavikkotemppeli.
Aavikkotemppelin kuva

Aavikkotemppeli

Aavikkotemppelit ovat luonnollisesti generoituvia kartan rakennelmia, jotka koostuvat suurimmaksi osaksi hiekkakivestä. Keskellä temppeliä olevan sinisen villan alla on salainen "aarrehuone", joka sisältää arkkuja ja tnt-ansan.

Viidakkotemppelit

Katso Viidakkotemppeli.
Viidakkotemppeli

Viidakkotemppeli

Viidakkotemppelit ovat viidakoihin luonnollisesti generoituvia rakennelmia jotka koostuvat pääosin mukulakivestä ja sammalkivestä. Niiden sisällä on ansoja, jotka suojelevat arkkuja.

etuvartiot

etuvartiot ovat paikka missä pillagerit asuvat.täällä ei ole vindikaattoreita tai evokereja.

Iglut

Katso Iglu.
Igloo outside

Iglu

Iglut ovat tundrille satunnaisesti generoituvia rakennelmia jotka koostuvat lumesta ja jäästä.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.