FANDOM


YI B-Luokka


Hylätty kaivos

Hylätty kaivos

Hylätyt kaivokset eli Abandoned Mine Shaft:it ovat luonnollisesti generoituvia kartan rakennelmia, jotka lisättiin peliin Beta 1.8 -päivityksessä. Ne ovat asumattomien kaivosten kaltaisia vihollisia ja palkintoja sisältäviä alueita.

AbandonedMineshaftDirtRoom

Hylätyn kaivoksen multahuone.

TORCH BUG

"Pimeä soihtu".

Rakenne

Hylätyt kaivokset ovat käytännössä sarja toisiaan leikkaavia kolme kuutiota korkeita ja leveitä tunneleita ja niitä reunustavia portaikkoja ja huoneita. Aidat ja lankut tukevat näitä tunneleita. Tunnelien lattioilla on satunnaisia keskenjääneitä kiskojärjestelmiä, ja joskus seinillä on myös soihtuja. Myös seitit ovat yleisiä. Joissakin tunneleissa voi olla luolahämähäkkejä spawnaava hirviönluoja, jota reunustaa suuri määrä liikettä hidastavia seittejä (hylätyt kaivokset ovat ainoita paikkoja, joista luolahämähäkkejä voi löytää).

Kaivoksissa on satunnaisia arkullisia kaivosvaunuja, jotka sisältävät usein rauta- ja kultaharkkoja, leipää tai siemeniä. On myös harvinaisempia tavaroita, jotka eivät spawnaa kaivosvaunuihin usein, mm. timantti. Kaivosten seinillä on paljon erilaisia malmeja, pääasiassa hiiltä, rautaa ja kultaa. Joskus myös tyrmät yhdistyvät kaivoskäytäviin.

Joskus hylättyihin kaivoksiin voi generoitua ns. "pimeitä soihtuja", jotka ovat generoituneet lähes samaan muotoon kuin valikossa. Nämä soihdut valaisevat vain kaksi valoastetta. Jos pelaaja lyö pimeää soihtua ja ottaa sen, se menee normaaleiden soihtujen joukkoon ja pistettäessä seinälle se valaisee saman verran kuin tavallisesti, eli 13 valoastetta.

Kummakaivos

Todella pimeä hylätty kaivos peruskallion tasolla.

Tutkiminen

Hylätyt kaivokset ovat suurempia kuin muut vastaavat rakenteet. Ne voivat olla erittäin laajoja ja labyrinttimäisiä. Mikäli haluaa tutkia hylätyn kaivoksen kokonaan, eksyminen on helppoa ja useat alueet saattavat unohtua kokonaan. Myrkylliset luolahämähäkit tekevät tutkimisesta vaarallista, mikäli siihen ei ole varautunut kunnolla. Osa tunneleista on peittynyt soraan näyttäen umpikujilta, mutta tunneli voi jatkua muutaman palan päässä soran takana. Hylätyissä kaivoksissa voi olla tunneleita, jotka loppuvat maanalaisiin rotkoihin. Näihin rotkoihin voi generoitua lautoja myös ilmaan. Koska kaivoksissa on paljon resursseja ja niiden seinistä voi ottaa lautoja, pelaaja pystyy esimerkiksi valmistamaan kaivoksissa omia soihtuja. Tämä tekee tutkimisesta huomattavasti helpompaa. Pelaaja voi jopa tehdä kaivokseen turvahuoneen ja asettaa sinne sängyn spawnauspisteeksi. On suositeltavaa viedä löytämänsä tavarat turvaan säännöllisin väliajoin.

2013-04-27 19.40.09

Hiekkainen kaivos NPC-kylän ja aavikkotemppelin alapuolella.

Poikkileikkuas

Poikkileikkaus hylätystä kaivoksesta, jossa on muitakin luolia.

Arkulliset kaivosvaunut

Ei välttämättä pidä paikkaansa Minecraft 1.5-versiossa tai uudemmassa.

Hylättyjen kaivosten arkullisissa kaivosvaunuissa on pääasiassa kaivosteemaisia esineitä. Niistä voi löytää seuraavaa:

Bugit

Tyrmä, tukikohta ja hylätty kaivos

Hylätty kaivos, joka on generoitunut yhteen tyrmän ja tukikohdan kanssa

Hylätty kaivos peruskallio

Hylätty kaivos, joka on generoitunut peruskallion tasolle

 • Jos hylätty kaivos lävistää tyrmän, se saattaa tuhota tyrmän arkut, pudottaen arkkujen esineet maahan.
 • Kun kaivokset generoituvat, on mahdollista, että kaksi kaivosta voi generoitua niin lähekkäin, että ne liittyvät toisiinsa.
 • Joskus hylätyn kaivoksen soihdut eivät valaise, mutta silti niistä tulee joskus liekkien partikkeleita.
 • Soihdut voivat joskus generoitua ilmaan.
 • Multahuoneessa voi kasvaa kukkia, ruohoa ja korkeaa ruohoa, vaikka se ei olisi lähelläkään maanpintaa.
 • Hylätty kaivos voi generoitua maan pinnalle.
  • Sisältää valobugin, jolloin kaivos on päivälläkin yhtä pimeä kuin maan alla. Tämä aiheuttaa hirviöiden spawnaamisen.
 • Hylätyn kaivoksen raiteita leijuu ilmassa.

Triviaa

 • Hylättyjä kaivoksia reunustaa usein niiden sisäosiin yhdistyviä huoneita ja pieniä rappukäytäviä. Näillä ei ole varsinaista tarkoitusta.
 • Hylättyjä kaivoksia on suhteellisen helppo löytää kanjoneista, sillä ne leikkaavat suuren osan maata.
 • Laava saattaa polttaa suuren alueen hylättyä kaivosta edeten sen puurakenteissa.
 • Hylätyissä kaivoksissa on vain tammisia puulankkuja.
 • Ennen Minecraft 1.2.1 -päivitystä hylätyille kaivoksille oli yleistä generoitua ilmaan bugin takia. Tässä päivityksessä lisättiin laudoista tehdyt sillat, jotka generoituvat kuoppien päälle.
 • Minecraft taskuversiossa pöytävuorissa hylätyt kaivokset generoituvat maanpäälle vuoriin.
  • Tämä ominaisuus lisätään Minecraftin tietokoneversioon 1.10-päivityksessä.

Katso myös


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.