Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Obsidian pillar"

Από Minecraft Wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
μ (Remove upcoming)
(Καμία διαφορά)

Αναθεώρηση της 19:18, 19 Δεκεμβρίου 2016

Obsidian Pillar
Biome

The End

Consists of
Can generate
post-generation

Yes, while the Ender Dragon is respawning

First appearances

See History

Obsidian pillars, also known as obsidian spikes or obsidian towers, are generated structures in the End that are made of obsidian.

Generation

Obsidian pillars generate naturally in the End.

Structure

Obsidian pillars are composed of obsidian, with a single bedrock block and an ender crystal on top of each pillar. They have circular forms.

The pillars generate in the end with heights at y=76, 79, 82, 85, 88, 91, 94, 97, 100, and 103. 10 Pillars are arranged in a circle in a random order. Second- and third-shortest pillars have iron bars around their ender crystals.

In the Console Edition, the ender crystals on the two tallest obsidian pillars are surrounded by iron bars.

Video

History

Official release
1.0.0Beta 1.9-pre4Added obsidian pillars along with the End.
Beta 1.9-pre6Introduced ender crystals and placed them on top of the pillars.
1.915w31aThe tallest obsidian pillars now have iron bars around their ender crystal.
There are now exactly 10 pillars, with tops at y=76, 79, 82, 85, 88, 81, 94, 97, 100, and 103. The pillars also generate in a circle, and only the tallest 4 have iron bars.
16w07aThe pillars no longer generate with iron bars.
1.9-pre1Some of the shorter pillars now generate with iron bars again.
Pocket Edition
1.0build 1Added obsidian pillars.
Console Edition
TU9CU11.0Patch 1Added obsidian pillars.

Issues

Issues relating to “Obsidian pillar” are maintained on the issue tracker. Report issues there.

Gallery

See also