Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "1.12"

Από Minecraft Wiki
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
 
{{version nav
 
{{version nav
|planned=
 
 
|edition=computer
 
|edition=computer
|image=
+
|image=World of Color Update.png
  +
|name=[[World of Color Update]]<ref name=WorldOfColor>{{Reddit|sub=Minecraft|5z5c7f/submit_your_colourful_builds_and_get_featured_in||Submit your colorful builds and get featured in the next Minecraft trailer!|Bopogamel|March 13, 2017}}</ref>
|name=<!-- Don't write what you want the update to be named-->
 
 
|type=
 
|type=
 
|date=June 7, 2017
 
|date=June 7, 2017
 
|prevparent=1.11
 
|prevparent=1.11
  +
|prev=1.11.2
|prev=1.11.x<!-- Do not change this to an actual number until the release of 1.12. Update it in the version nav template instead. -->
 
|next=
+
|next=1.12.1
|nextparent=
+
|nextparent=1.13
  +
|download=1
 
}}<onlyinclude>
 
}}<onlyinclude>
   
  +
'''1.12''', the first release of the '''[[World of Color Update]]'''<ref name=WorldOfColor/>, is a major update to ''Minecraft''. This update introduced a more vibrant color palette, a new crafting system, hints for beginners, glazed terracotta, concrete, colored beds, illusioners, and parrots. It also replaced achievements with a customizable and more powerful system of 'advancements', and introduced a new system for working with collections of commands, called 'functions'.
'''1.12''' is a upcoming major update with no set release date.
 
   
  +
== Additions ==
Initially mentioned by Jeb at Minecon 2016 during the "Casual Chat with Jens" panel, saying that they already have ideas for a theme.<ref>https://www.youtube.com/watch?v=Ci1_TyIwl1o&t=35m28s</ref> On December 29, 2016, Jeb confirmed that he had started working on 1.12 features, and that they now have a theme.<ref>{{tweet|jeb|814385502296084480|The office is really quiet this week between Christmas and New Year's :) Started working on 1.12 features!|December 29, 2016}}</ref><ref>{{tweet|jeb|814392349161881600|@MCRSPRO Too soon to be revealed, but yes we have a theme|December 29, 2016}}</ref>
 
   
  +
=== General ===
<!-- Do NOT add anything unless it is confirmed to be in 1.12, or has been showcased during development. Speculation will be removed immediately. -->
 
   
  +
; [[Advancements]]
== Planned changes ==
 
  +
* Replaces [[achievements]]
  +
* Can be customized via JSON files
  +
* Tab-based UI
  +
** 5 tabs (more supported):
  +
*** Minecraft: The heart and story of the game.
  +
*** Adventure: Adventure, exploration, and combat.
  +
*** Nether: Bring summer clothes.
  +
*** The End: Or the beginning?
  +
*** Husbandry: The world is full of friends and food.
  +
** Data-driven UI, including positioning and layout
  +
* Supports rewards in the form of recipes, [[Loot table|loot]], [[experience]] and [[function]]s
  +
** The only default advancements with a reward are the default "challenge" advancements, which grant experience
  +
* Pop-up "toast" notification for when players advance
  +
** New sliding effect
  +
** Comes in two different colors - yellow for normal advancements, and pink for "challenge" advancements
  +
* A number display tracks progress while completing advancements with multiple requirements
  +
  +
; [[Controls]]
  +
* Added keybinding options for [[Creative]] toolbar saving
  +
* Added new keybinding for opening advancements (default "L")
   
=== General ===
 
 
; [[Creative]]
 
; [[Creative]]
  +
* Added "Saved Toolbars" tab
* Save/restore hotbar items in creative mode.<ref>{{tweet|jeb|816295313413701632|1.12 work in progress, save/restore hotbar items in creative mode:|January 3, 2017}}</ref>
 
  +
** Save toolbars in Creative Mode with {{key|C}}+{{key|1-9}} and load them with {{key|X}}+{{key|1-9}}
  +
** Can save up to 9 toolbars
  +
** If you save an empty toolbar, it will clear the bookmarked toolbar and put back the 'informational paper' in the respective slot
   
  +
; [[Function]]
=== [[Blocks]] and [[Items]] ===
 
  +
* Added new function system, which are text files with the file extension <code>.mcfunction</code> in <code>namespace:path/to/function/file</code>
  +
** For example, running <code>/function custom:example/test</code> will refer to the function located at <code> WORLDNAME/data/functions/custom/example/test.mcfunction</code>.
  +
* Functions are a list of commands, one line per command (without a forward slash), with <code>#</code> comment support
  +
  +
; JSON format
  +
* Added 'group' to recipe json format, to clump similar recipes together
  +
* Added new 'keybind' text component, to refer to the player's keybindings
  +
  +
; [[Menu screen]]
  +
* Added the ability to see credits by clicking the copyright text
  +
  +
; [[Narrator]]
  +
* {{key|CTRL}}+{{key|B}} toggles a text-to-speech engine that automatically reads player chat messages, including the name
  +
** Option to toggle narrator between: "off", "chat & system", "chat only", and "system messages only"
  +
* Shows a notification for toggling
  +
* The Narrator will not read commands or command outputs, nor will it read messages produced with {{cmd|me}}
  +
* It displays a message whenever the Narrator isn't available
  +
** Uses the "toast" notification system
  +
  +
; [[NBT tag]]s
  +
* {{nbt|long|<code>LastExecution</code>}}
  +
** Stores the tick a chain command block was last executed in
  +
* {{nbt|long|<code>LoveCauseLeast</code>}} and {{nbt|long|<code>LoveCauseMost</code>}} for breedable entities
  +
** Together these record the [http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/util/UUID.html UUID] of the entity that caused a given animal to breed
  +
* {{nbt|compound|<code>recipeBook</code>}}
  +
** A compound tag containing a list of recipes, formatted as JSON, that the player has seen, as well as recipe book information
  +
** {{nbt|byte|<code>isFilteringCraftable</code>}}
  +
*** Becomes 1 if the player has enabled the "Show Craftable" feature in the recipe book
  +
** {{nbt|byte|<code>isGuiOpen</code>}}
  +
*** Checks if the player has left the GUI open
  +
*** {{nbt|byte|<code>unlocked</code>}}
  +
** {{nbt|list|<code>recipes</code>}}
  +
*** Contains information about all recipes the player has seen
  +
*** {{nbt|byte|<code>displayed</code>}}
  +
**** Checks if the player has tried out the recipe in the recipe book before (by clicking it/viewing it)
  +
** {{nbt|list|<code>toBeDisplayed</code>}}
  +
*** Within are recipe names that the player has unlocked but not viewed in the crafting helper yet
  +
*** Used for remembering to play the animation for new recipes
  +
* {{nbt|list|<code>Recipes</code>}}
  +
** A list of crafting recipes to unlock for the player that right-clicks while holding a Knowledge Book
  +
** If this is not specified, the Knowledge Book will not be consumed
  +
* {{nbt|compound|<code>enteredNetherPosition</code>}}
  +
** A compound tag containing the X, Y, and Z coordinates of the overworld position the player entered the nether
  +
** {{nbt|double|<code>x</code>}}
  +
*** The x coordinate.
  +
** {{nbt|double|<code>y</code>}}
  +
*** The y coordinate.
  +
** {{nbt|double|<code>z</code>}}
  +
*** The z coordinate.
  +
* {{nbt|byte|<code>seenCredits</code>}}
  +
** Changes to 1 if the player leaves the End through the portal
  +
* {{nbt|compound|<code>ShoulderEntityLeft</code>}} and {{nbt|compound|<code>ShoulderEntityRight</code>}}
  +
** Contains entity data about an entity on the left and right shoulders of the player
  +
* {{nbt|byte|<code>UpdateLastExecution</code>}}
  +
** Defaults to <code>1b</code>. If set to <code>0b</code>, loops can be created, where the same command block can run multiple times in one tick
  +
  +
; [[Recipe book]]
  +
* Catalogs recipes that are unlocked when the criteria are met
  +
* When a recipe is clicked, it will appear in the crafting grid, and can be crafted if materials are available
  +
** A shift-click ability puts all available materials in the crafting grid
  +
* A new white-and-gray colored "toast" notification pops up when the player unlocks new recipes
  +
** The pop-up notification that displays upon unlocking new recipes has an icon showing the items that can be crafted with the new recipes
  +
* If you search "'''excitedze'''" in the Recipe book, your language switches to Pirate Speak
  +
* <code>recipes</code> folder added with all item recipes as <code>.json</code> files.
  +
  +
; [[Sound]]s
  +
* New [[note block]] sounds
  +
** {{BlockLink|Bone block}} = xylophone
  +
** {{BlockLink|Block of gold}} = bell
  +
** {{BlockLink|Clay}} = flute
  +
** {{BlockLink|Packed ice}} = chime
  +
** {{BlockLink|Wool}} = guitar
  +
* New sound effects
  +
** [[Parrot]]s
  +
** [[Illusioner]]s
  +
** Casting a [[fishing rod]]
  +
** Reeling in a fishing rod
  +
** Throwing an [[eye of ender]]
  +
** An eye of ender exploding or popping back into item form
  +
** Putting ender eye in [[end portal frame]]s (dinging sound)
  +
** Completing the [[end portal]] and having the portal spawn (evil sound)
  +
** [[Boat]] paddles
  +
** Player drowning
  +
** Player burning
  +
** Completing a challenge [[advancement]]
  +
  +
; [[Splashes]]
  +
* "Don't feed chocolate to parrots!"
  +
* "The true meaning of covfefe"
  +
** Reference to a [[wikipedia:Covfefe|cryptic tweet]] from [[wikipedia:Donald Trump|Donald John Trump]].
  +
* "An illusion! What are you hiding?"
  +
* "Something's not quite right..."
  +
** The top two are references to <span class="plainlinks">[https://wow.gamepedia.com/Suramar_City Suramar City]</span> guards in [[wikipedia:World of Warcraft|World of Warcraft]], who say these lines when a player, having an illusion on themself, goes nearby.
  +
** The splash about the illusion could also be a reference to the [[illusioner]].
  +
  +
; [[Tutorial hints]]
  +
* Displayed in the top right
  +
* Only displayed once per device
  +
** Saved per player, stored in [[options.txt]]
  +
*** Name: <code>tutorialStep</code>
  +
*** List of criteria: <code>movement</code>, <code>find_tree</code>, <code>punch_tree</code>, <code>open_inventory</code>, <code>craft_planks</code>, and <code>none</code>
  +
  +
=== Commands ===
  +
  +
* <code>@s</code>
  +
** Targets the executing entity, e.g: {{cmd|execute @e[type{{=}}villager] ~ ~ ~ say @s}}
  +
* {{cmd|advancement <grant{{!}}revoke{{!}}test> <''player''> <''advancement''> [''criterion'']}}
  +
** Can grant, test or revoke advancements, and particular advancement criteria, for a given player
  +
** There are five modifiers to the command: "everything", "from", "until", "through", "only"
  +
*** "everything" - all advancements, no specification required (same as "*")
  +
*** "from" - this advancement, its children, and their children, etc
  +
*** "until" - this advancement, its parent, and its parent, etc
  +
*** "through" - both of the above
  +
*** "only" - this advancement, and nothing else
  +
** Examples:
  +
*** {{cmd|advancement grant dinnerbone until story/elytra}}
  +
*** {{cmd|advancement revoke dinnerbone everything}}
  +
* {{cmd|function namespace:file}}
  +
** Runs a function once through the entity or command block which ran the function command
  +
*** Added new arguments:
  +
**** <code>if <nowiki><selector></nowiki></code> - runs the function only if the specified selector is found
  +
**** <code>unless <nowiki><selector></nowiki></code> - runs the function except when the specified selector is found
  +
* {{cmd|recipe <give{{!}}take> [''player''] <''name''{{!}}*>}}
  +
** Can unlock, or lock, the given recipes for the given player
  +
** If <code>*</code> is specified, it will lock or unlock all recipes for the player
  +
* {{cmd|reload}}
  +
** Command to reload advancements and loot tables from disk
  +
** This command is available to all [[op]]ped players in single player and to all level 4 operators on a multiplayer server.
  +
** Cannot be run from a [[command block]].
  +
  +
=== Gameplay ===
  +
  +
; Gamerules
  +
* <code>announceAdvancements</code>
  +
** Defaults to true
  +
** Toggles announcing of advancements, replacing the old <code>announce-player-achievements</code> [[server.properties]] entry
  +
*** If <code>announce-player-achievements</code> is set, the gamerule is automatically updated and <code>announce-player-achievements</code> is removed
  +
* <code>doLimitedCrafting</code>
  +
** Off by default
  +
** Enabling will only allow players to craft recipes they have unlocked
  +
* <code>gameLoopFunction</code>
  +
** A function to be executed once per tick
  +
* <code>maxCommandChainLength</code>
  +
** The default is 65536.
  +
** Determines the number at which the chain command block acts as a "chain".
  +
  +
=== Blocks ===
  +
  +
; [[Concrete]]
  +
* Comes in the 16 traditional [[dye]] colors
  +
* Created when Concrete Powder comes into contact with still or flowing water
  +
  +
; [[Concrete Powder]]
  +
* Comes in the 16 traditional dye colors
  +
* Gravity affected (like [[Sand]] and [[Gravel]]).
  +
* When it touches water, it turns into a Concrete block.
  +
* Craftable. Crafting: 4 [[Sand]], 4 [[Gravel]] and one of any [[dye]] to get 8 Concrete Powder blocks. The recipe is shapeless.
  +
  +
; [[Glazed Terracotta]]
  +
* Comes in the 16 traditional dye colors
  +
* Smelt any colored terracotta in a furnace to obtain the Glazed Terracotta of that color (not for regular [[terracotta]]).
  +
* Can be placed in 4 directions: North, South, West and East.
  +
** When placed down while facing the right directions, a repeating pattern can be created. For example, the white terracotta will create the pattern of a sun when 4 are placed down correctly.
  +
* Will not "stick" to [[slime block]]s if attached to the side, top or bottom, but will if attached to the front or back.
  +
  +
=== Items ===
  +
  +
; [[Knowledge Book]]
  +
* A green-colored [[book]]
  +
* Currently obtainable only with the {{cmd|give @p knowledge_book}} command.
  +
* A Knowledge Book with a <code>Recipes</code> NBT tag, which contains a list of item IDs, will be consumed and unlock the specified items' recipes for any player that {{control|use|text=uses}} it
  +
** Especially useful when {{cmd|gamerule doLimitedCrafting}} is set to true
  +
  +
; [[Spawn egg]]s
  +
* [[Parrot]] (new mob): Green with red dots.
  +
  +
=== Mobs ===
  +
  +
; [[Illusioner]]
  +
* New [[illager]].
  +
* Affects players with {{EffectLink|Blindness}} for 20 seconds then shoots with a [[bow]].
  +
** Its blindness spell will only be cast if the [[regional difficulty]] is greater than 2.
  +
* Summons duplicates of itself.
  +
** All duplicates will show shooting animation, but only the real one can be hit and shoots the arrow.
  +
** The original turns invisible.
  +
* Does not currently have a [[spawn egg]], so can only be summoned with {{cmd|summon illusion_illager}}.
  +
* Targets both the player and villagers.
  +
  +
; [[Parrot]]s
  +
* Tamable with [[seeds]]
  +
* Fly around, but sit when "tired"
  +
* If fed [[cookies]], the parrot dies.
  +
** [[Status effects#Poison|Poison]] particle effects are emitted, but they are not actually killed by poison.
  +
** If a player has tamed a parrot and then fed it cookies, it will display the message "''Parrot was slain by <player>''".
  +
* Follow and crowd around nearby mobs.
  +
* Imitates sounds of other mobs.
  +
* Parrots dance if playing music on a nearby [[jukebox]].
  +
* Right-click action available:
  +
** Right-click on a tamed parrot tells it to sit down.
  +
* Walking over/through/near a tamed parrot while crouching will cause it to sit on the player's shoulders.
  +
** Will let go if the player jumps.
  +
** Can fly with players during [[elytra]] flight.
  +
* Have {{hp|6}} health.
  +
* Come in red, blue, green, cyan and gray.
  +
  +
== Changes ==
  +
  +
=== General ===
  +
  +
; [[Achievements]]
  +
* Removed and replaced by advancements
  +
  +
; Controls
  +
* Pressing {{key|F1}} will now hide all toast messages
  +
  +
; [[Crafting]]
  +
* Closing the crafting interface with items inside will no longer drop the items in front of you, but will send them instead to the inventory.
  +
  +
; Creative
  +
* Materials tab merged with miscellaneous tab in creative mode.
  +
  +
; Java version
  +
* This is the first version to use, and thus require, Java 8.<ref name="java 8">{{tweet|Dinnerbone|847408242233704448|Heads up modders: This snapshot is the first Minecraft version to require (and therefore use) Java 8. You can now finally use 7/8 features!|March 31, 2017}}</ref>
  +
  +
;[[Language]]
  +
* Many pieces of text are now translatable, where previously they were hardcoded English
  +
** The full list of changes can be found [[/new translatable strings|here]].
  +
  +
; Movement
  +
* The player's body now entirely faces to the front, when moving backwards.<ref>{{bug|114900}}, resolved as "Works as Intended" – Maria Lemón, April 22, 2017</ref><ref>{{reddit|66s2px/in_17w16b_players_can_now_run_backwards_without|dglwcfv|It actually is a bug, it tries to rotate the body to the direction you are walking, but it can only do it so far, that is also why it basically picks a 'random direction'. Now it can actually understand when it is walking backwards and it stopped doing that weird behavior.|_Grum|April 22, 2017}}</ref>
  +
** Prior to this update, moving backwards would cause the player model to rotate one side, making it look like the player was strafing backwards somewhat.
  +
  +
; NBT format
  +
* Improved NBT parsing in commands
  +
** Keys can now (optionally) be quoted, e.g: <code>"Motion":[0.0,0.0,0.0]</code>
  +
** Unquoted string values are now stricter; they can no longer contain spaces or special symbols, e.g: <code>CustomName:Test Test</code>
  +
** Indices, which were previously optional in lists, are no longer allowed, e.g: <code>Motion:[0:7.3,1:1.0,2:3.1]</code>
  +
** Empty keys and values are no longer allowed
  +
* Improved error messaging; now points to where exactly the error occurred
  +
  +
; Optimizations
  +
* Huge optimizations to [[creative]] [[inventory]] searching
  +
* Optimized chunk loading.
  +
  +
; [[Splash]]es
  +
* "Now Java 6!" changed to "Now Java 8!"
  +
  +
=== Commands ===
  +
  +
* {{cmd|give}} and {{cmd|replaceitem}}
  +
** Now reinforces item-specific stacking restrictions.<ref name=":0">[[mcbug:117005|MC-117005]] resolved as "Works as Intended"</ref>
  +
*** This is a reverse of 16w32a ({{bug|105965}} resolved as "Works as Intended")
  +
  +
=== Blocks ===
  +
  +
[[File:BannersBeforeAndAfter.png|thumb|right|250px|A comparison of banner colors before and after 17w06a. Image by [[Jeb]].<ref>{{tweet|jeb_|823817090511601664|Here's another example of the palette, this time with exactly the same texture in both pictures|January 24, 2017}}</ref>]]
  +
  +
; [[Banner]]
  +
* New palette texture.
  +
* "Chief fess" and "base fess" banners are now just "chief" and "base" banners.
  +
  +
; [[Bed]]s
  +
* Now you can sleep when a neutral [[zombie pigman]] is near.
  +
* Now you can bounce on the bed, albeit much less than with [[slime block]]s
  +
* Now reduce (but not negate) fall damage when landed on
  +
** The player can survive a 41 block fall onto a bed
  +
** Any higher, and the second bounce will deal the remaining amount of damage to kill them
  +
*** The player can create a platform around 7 blocks high beside the bed to land on to prevent death, in which case a player can survive a 45 block fall
  +
* Added colored beds which can be crafted with colored wool or by dying a white bed
  +
* Now a [[block entity]], and each half can be colored individually using the NBT tag <code>color</code>
  +
* Beds now display as blocks, unlike [[Pocket Edition]] beds. Now use a 3D item model instead of a 2D item because of the new colors
  +
  +
; [[Command block]]
  +
* Now executes all of the commands in a chain before scheduling them for the next tick
  +
** It is now possible to stop/modify the operation of a chain via commands and get results instantly (as opposed to getting them in a 1 tick delay)
  +
* Optimized error conditions in command blocks
  +
* Tab-completing command names in command blocks will no longer add a <code>/</code> prefix.
  +
  +
; [[Fence]]s, [[cobblestone wall]]s, [[glass pane]]s, and [[iron bars]]
  +
* Now connect to the back and underside of [[stairs]]
  +
  +
; Hardened clay
  +
* Renamed to [[terracotta]]
  +
  +
; [[Magma block]]s
  +
* Are now able to burn infinitely, like [[netherrack]]
  +
  +
; [[Shulker box]]
  +
* Colors changed in accordance with the changes to other block colors
  +
** Purple shulker boxes unchanged
  +
  +
; [[Stairs]]
  +
* The rear face and underside of stairs are now considered "solid"
  +
** Allows for [[torch]]es, [[fence]]s, [[iron bars]], [[glass pane]]s, [[cobblestone wall]]s, and [[Snow (layer)|snow layer]]s to connect to them properly
  +
  +
; [[Wool]]
  +
* New palette texture.
  +
  +
=== Items ===
  +
  +
; [[Map]]
  +
* Dyed blocks such as [[banners]] and [[terracotta]] now have unique colors
  +
  +
=== Mobs ===
  +
  +
[[File:NewShulkerColors.png|thumb|right|250px|Comparison of old and new shulker and shulker box colors (The purple shulker and shulker box was later changed back to normal)]]
  +
  +
; [[Sheep]]
  +
* New color palette for wool on body
  +
  +
; [[Shulker]]
  +
* Colors changed in accordance with the changes to other block colors
  +
** Purple shulkers are left the same
  +
  +
; [[Wither]]
  +
* Can no longer break end gateway blocks and piston extensions
  +
  +
; [[Zombie]]s
  +
* New <code>ConversionPlayerLeast</code> and <code>ConversionPlayerMost</code> tags
  +
** Contains the UUID of the player that is converting the zombie
  +
** Used with the "minecraft:cured_zombie_villager" trigger for advancements
  +
  +
=== Non-mob entities ===
  +
  +
;[[Minecarts with TNT]]
  +
* No longer instantly explode when hit with [[fire charge]]s; instead, they explode as if primed by an activator rail.
   
 
; [[Painting]]s
 
; [[Painting]]s
  +
* Will now try to place the largest possible in the available space it has
* Made it easier to get the "correct" painting when placing them. <ref>{{tweet|jeb|814386352892612608|@theminingd @ramear12 @Mineitup1234 One tiny change we've made is to make it easier to get the "correct" painting when placing paintings|December 29, 2016}}</ref>
 
   
== Unconfirmed features ==
+
== Release changes ==
   
  +
Here are the list of changes between [[1.12-pre7]] and the full release of 1.12.<ref>{{tweet|Dinnerbone|872423796908621824|The changelog between 1.12-pre7 and 1.12 is "lit pumpkins connect to blocks like pumpkins, added toast sounds, & the version number changed"|June 7, 2017}}</ref>
{{dablink|These features are not confirmed for 1.12, but they were mentioned or showcased by developers during 1.12 development. Main article: [[Mentioned features]]}}
 
<!-- Do not add more details here. Details belong on [[Mentioned features]]. -->
 
* More note sound effects for the [[note block]].<ref>{{reddit|sub=minecraftsuggestions|5dccck/placing_a_note_block_on_top_of_a_bone_block_makes|db80lar|Our sound guy Samuel is working on adding more sound effects for the note blocks.|jeb_|December 15, 2016}}</ref>
 
* If a [[piston]] gets powered and is unable to push, it will emit a smoke particle effect and play a small "clunk" sound.<ref>{{reddit|sub=minecraftsuggestions|5h4qdw/if_a_piston_gets_powered_and_is_unable_to_push_a|db80nln|Added to our minor polishing list.|jeb_|December 15, 2016}}</ref>
 
* Non-aggressive [[zombie pigmen]] no longer preventing the player from sleeping.<ref>{{reddit|sub=minecraftsuggestions|5f0azp/nonaggressive_zombie_pigmen_should_not_prevent|db80nng|Added to our minor polishing list.|jeb_|December 15, 2016}}</ref>
 
* If the [[bow]] used to craft a [[dispenser]] is [[enchanted]], it makes the arrows fired from the dispenser act accordingly.<ref>{{reddit|sub=minecraftsuggestions|5ev1uj/if_the_bow_used_to_craft_a_dispenser_is_enchanted|db80pxh|Added to our minor polishing list.|jeb_|December 15, 2016}}</ref>
 
* Making [[magma block]]s burn indefinitely, like [[netherrack]].<ref>{{reddit|sub=minecraftsuggestions|5ggnhm/magma_blocks_should_burn_infinitely_like_nether|db80qhg|Added to our minor polishing list.|jeb_|December 15, 2016}}</ref>
 
* Color changes to dyed [[wool]] and [[banner]]s.<ref>{{tweet|jeb|823564611169484802|Palette test @NinniLandin @JohanAronson (the texture itself may need work obv)|January 23, 2017}}</ref><ref>{{tweet|jeb|823817090511601664|Here's another example of the palette, this time with exactly the same texture in both pictures <nowiki>[1/2]</nowiki>|January 24, 2017}}</ref>
 
</onlyinclude>
 
   
== References ==
+
=== Additions ===
   
  +
; [[Sound]]s
{{reflist}}
 
  +
* Added two new cave sounds: cave17.ogg and cave18.ogg.
   
  +
=== Changes ===
   
  +
==== General ====
{{computer versions|1.0}}
 
   
  +
; Toast notifications
[[en:1.12]]
 
  +
* Now have sounds.
  +
  +
==== Blocks ====
  +
  +
; [[Jack o'Lantern]]s
  +
* [[Button]]s, [[lever]]s, [[redstone torch]]es, [[torch]]es and [[tripwire hook]]s can now be placed on Jack o 'Lanterns. [[Redstone torch]]es and [[torch]]es can still not be placed on top of jack o'lanterns however.
  +
  +
=== Fixes ===
  +
  +
{{fixes|fixedin=1.12
  +
|;From released versions before 1.12
  +
|92527|Villager trade items render over inventory tooltips
  +
}}
  +
  +
== Fixes ==
  +
  +
{{fixes|fixedin=1.12, 1.12 Pre-Release 7, 1.12 Pre-Release 6, 1.12 Pre-Release 5, 1.12 Pre-Release 4, 1.12 Pre-Release 3, 1.12 Pre-Release 2, 1.12 Pre-Release 1, 17w18b, 17w18a, 17w17b, 17w17a, 17w16b, 17w16a, 17w15a, 17w14a, 17w13b, 17w13a, 17w06a
  +
  +
|;old
  +
|5228|Cow's/Mooshroom's udder texture is wrong
  +
|110474|Activator Rail ejects 2 block tall Mobs to the wrong spot inside of 2 block tall room
  +
|113125|Loaded world shows clouds and void for few seconds
  +
|2813|Snow doesn't form / cannot be placed on upside down slabs / stairs
  +
|8345|Placing torch on backside of stairs impossible
  +
|9176|Glass panes not correctly rendering with the back of stairs
  +
|10613|Fence doesn't connect with stairs
  +
|11963|bed hind legs not rendered
  +
|109663|Tamed dogs attack tamed cats
  +
|9565|Fences and Cobblestone Walls connect to Fence Gates, which are facing the other direction
  +
|95560|Wrong command message: Last character of NBT parsing error message is missing
  +
|97662|NBT parser regex checks for pipebars as tag declaration
  +
|114219|NBT integer array regex matches non integer arrays
  +
|114220|NBT integer arrays have trailing comma in string representation
  +
|111753|Hopper/Dropper will not input water bottles into brewing stand after potions have been removed by a hopper from brewing stand
  +
|116623|Stained hardened clay / terracotta blocks do not have correct color on map
  +
|108175|Villagers sent through an end gateway portal in a minecart lose their AI.
  +
|11240|Ignited TNT can be set on fire by a Flame Bow.
  +
|50166|Game states that "The block couldn't be placed" when using /setblock to place air in a space occupied by a tile entity, despite working
  +
|95367|Tamed dog, cat or parrot in a minecart teleports to a player (not visually)
  +
|100468|Dogs, cats and parrots teleport to player despite being in a boat (yet not visually)
  +
|111699|Can't rename stacked items
  +
|111744|Anvil outputs only 1 item when renaming
  +
|96555|Wolves, ocelots and parrots can teleport in all non-full cube blocks near owner including path, lava, fire
  +
|103067|The unit for "Minutes Played" statistic is not always minutes
  +
|108304|"Level Requirement" message is not translatable
  +
|108343|''Minecraft'' crashes with "java.lang.NullPointerException: Ticking screen" while pinging server on multiplayer server list (previously due to network issues, now more frequent)
  +
|110243|Sneaking + hit -> moved wrongly / no knockback
  +
|111054|Invalid lang in options.txt leads to connection error
  +
|112017|The anvil rename field accepts 31 characters but the server rejects it if it is over 30
  +
|112425|Hitting rabbits with fire aspect sword: "Couldn't smelt 0xtile.air@0 because there is no smelting recipe"
  +
|112765|<code>hoverEvent</code> JSON with specified color does not share among new lines
  +
|113255|Server does not test if some files exist before trying to interact with them
  +
|113429|Wither can break piston extension and end gateway
  +
|114110|Constructor for playerlist header and footer packet <code>SPacketPlayerListHeaderFooter</code> is missing footer parameter
  +
|114281|<code>MutableBlockPos</code> leak
  +
|115407|Loot entries serialize incorrectly
  +
|40275|Credit screen/End Poem music not playing correctly
  +
|94016|Glass panes and iron bars connect to barrier blocks
  +
|117710|Bonus Chest setting is not copied when re-creating world
  +
|117858|Right-clicking an item stack into the creative mode item selector destroys the whole stack
  +
|112602|"disconnect.spam" kick message is untranslated
  +
|12503|Item Description is rendered behind Potion Effect Status in Inventory
  +
|59535|Server log outputs TextComponent object rather than its Text property for player lost connection/Disconnecting message
  +
|92324|Players become invisible
  +
|101234|Stack trace is not printed in log when exception occurs while running command
  +
|109871|Some advanced tooltips are not translatable
  +
|116422|Fires put out by splash water bottles do not cause block update
  +
|116489|Unknown entity property for <code>entity_properties</code> loot table condition causes server crash for default loot tables
  +
|116669|Exploding TNT minecarts and ender crystals can cause <code>StackOverflow</code>
  +
|117197|Message for non-existent team specified in entity NBT data is logged as info instead of warning or error
  +
|117640|Pets (wolves, ocelots, parrots) teleport onto magma blocks
  +
}}</onlyinclude>
  +
  +
== Trivia ==
  +
* 1.12 was the only major update to ''Minecraft'' Java Edition released in 2017.
  +
  +
== References ==
  +
  +
{{reflist}}
  +
{{Java Edition versions|1.0}}
  +
  +
[[de:Versionen/Vollversion 1.12]]
 
[[fr:1.12]]
 
[[fr:1.12]]
  +
[[es:1.12]]
  +
[[it:1.12]]
 
[[ja:1.12]]
 
[[ja:1.12]]
 
[[nl:1.12]]
 
[[nl:1.12]]
  +
[[pl:1.12]]
 
[[pt-br:1.12]]
 
[[pt-br:1.12]]
 
[[ru:1.12]]
 
[[ru:1.12]]
[[zh:1.12]]
+
[[tr:1.12]]
  +
[[en:1.12]]

Αναθεώρηση της 00:19, 19 Μαρτίου 2018

1.12
World of Color Update.png
Official name

World of Color Update[1]

Release date

June 7, 2017

Development versions

View all

Snapshots

Download

Client (.json)
Server

1.12, the first release of the World of Color Update[1], is a major update to Minecraft. This update introduced a more vibrant color palette, a new crafting system, hints for beginners, glazed terracotta, concrete, colored beds, illusioners, and parrots. It also replaced achievements with a customizable and more powerful system of 'advancements', and introduced a new system for working with collections of commands, called 'functions'.

Additions

General

Advancements
 • Replaces achievements
 • Can be customized via JSON files
 • Tab-based UI
  • 5 tabs (more supported):
   • Minecraft: The heart and story of the game.
   • Adventure: Adventure, exploration, and combat.
   • Nether: Bring summer clothes.
   • The End: Or the beginning?
   • Husbandry: The world is full of friends and food.
  • Data-driven UI, including positioning and layout
 • Supports rewards in the form of recipes, loot, experience and functions
  • The only default advancements with a reward are the default "challenge" advancements, which grant experience
 • Pop-up "toast" notification for when players advance
  • New sliding effect
  • Comes in two different colors - yellow for normal advancements, and pink for "challenge" advancements
 • A number display tracks progress while completing advancements with multiple requirements
Controls
 • Added keybinding options for Creative toolbar saving
 • Added new keybinding for opening advancements (default "L")
Creative
 • Added "Saved Toolbars" tab
  • Save toolbars in Creative Mode with C+1-9 and load them with X+1-9
  • Can save up to 9 toolbars
  • If you save an empty toolbar, it will clear the bookmarked toolbar and put back the 'informational paper' in the respective slot
Function
 • Added new function system, which are text files with the file extension .mcfunction in namespace:path/to/function/file
  • For example, running /function custom:example/test will refer to the function located at WORLDNAME/data/functions/custom/example/test.mcfunction.
 • Functions are a list of commands, one line per command (without a forward slash), with # comment support
JSON format
 • Added 'group' to recipe json format, to clump similar recipes together
 • Added new 'keybind' text component, to refer to the player's keybindings
Menu screen
 • Added the ability to see credits by clicking the copyright text
Narrator
 • CTRL+B toggles a text-to-speech engine that automatically reads player chat messages, including the name
  • Option to toggle narrator between: "off", "chat & system", "chat only", and "system messages only"
 • Shows a notification for toggling
 • The Narrator will not read commands or command outputs, nor will it read messages produced with /me
 • It displays a message whenever the Narrator isn't available
  • Uses the "toast" notification system
NBT tags
 •  LastExecution
  • Stores the tick a chain command block was last executed in
 •  LoveCauseLeast and  LoveCauseMost for breedable entities
  • Together these record the UUID of the entity that caused a given animal to breed
 •  recipeBook
  • A compound tag containing a list of recipes, formatted as JSON, that the player has seen, as well as recipe book information
  •  isFilteringCraftable
   • Becomes 1 if the player has enabled the "Show Craftable" feature in the recipe book
  •  isGuiOpen
   • Checks if the player has left the GUI open
   •  unlocked
  •  recipes
   • Contains information about all recipes the player has seen
   •  displayed
    • Checks if the player has tried out the recipe in the recipe book before (by clicking it/viewing it)
  •  toBeDisplayed
   • Within are recipe names that the player has unlocked but not viewed in the crafting helper yet
   • Used for remembering to play the animation for new recipes
 •  Recipes
  • A list of crafting recipes to unlock for the player that right-clicks while holding a Knowledge Book
  • If this is not specified, the Knowledge Book will not be consumed
 •  enteredNetherPosition
  • A compound tag containing the X, Y, and Z coordinates of the overworld position the player entered the nether
  •  x
   • The x coordinate.
  •  y
   • The y coordinate.
  •  z
   • The z coordinate.
 •  seenCredits
  • Changes to 1 if the player leaves the End through the portal
 •  ShoulderEntityLeft and  ShoulderEntityRight
  • Contains entity data about an entity on the left and right shoulders of the player
 •  UpdateLastExecution
  • Defaults to 1b. If set to 0b, loops can be created, where the same command block can run multiple times in one tick
Recipe book
 • Catalogs recipes that are unlocked when the criteria are met
 • When a recipe is clicked, it will appear in the crafting grid, and can be crafted if materials are available
  • A shift-click ability puts all available materials in the crafting grid
 • A new white-and-gray colored "toast" notification pops up when the player unlocks new recipes
  • The pop-up notification that displays upon unlocking new recipes has an icon showing the items that can be crafted with the new recipes
 • If you search "excitedze" in the Recipe book, your language switches to Pirate Speak
 • recipes folder added with all item recipes as .json files.
Sounds
Splashes
 • "Don't feed chocolate to parrots!"
 • "The true meaning of covfefe"
 • "An illusion! What are you hiding?"
 • "Something's not quite right..."
  • The top two are references to Suramar City guards in World of Warcraft, who say these lines when a player, having an illusion on themself, goes nearby.
  • The splash about the illusion could also be a reference to the illusioner.
Tutorial hints
 • Displayed in the top right
 • Only displayed once per device
  • Saved per player, stored in options.txt
   • Name: tutorialStep
   • List of criteria: movement, find_tree, punch_tree, open_inventory, craft_planks, and none

Commands

 • @s
  • Targets the executing entity, e.g: /execute @e[type=villager] ~ ~ ~ say @s
 • /advancement <grant|revoke|test> <player> <advancement> [criterion]
  • Can grant, test or revoke advancements, and particular advancement criteria, for a given player
  • There are five modifiers to the command: "everything", "from", "until", "through", "only"
   • "everything" - all advancements, no specification required (same as "*")
   • "from" - this advancement, its children, and their children, etc
   • "until" - this advancement, its parent, and its parent, etc
   • "through" - both of the above
   • "only" - this advancement, and nothing else
  • Examples:
 • /function namespace:file
  • Runs a function once through the entity or command block which ran the function command
   • Added new arguments:
    • if <selector> - runs the function only if the specified selector is found
    • unless <selector> - runs the function except when the specified selector is found
 • /recipe <give|take> [player] <name|*>
  • Can unlock, or lock, the given recipes for the given player
  • If * is specified, it will lock or unlock all recipes for the player
 • /reload
  • Command to reload advancements and loot tables from disk
  • This command is available to all opped players in single player and to all level 4 operators on a multiplayer server.
  • Cannot be run from a command block.

Gameplay

Gamerules
 • announceAdvancements
  • Defaults to true
  • Toggles announcing of advancements, replacing the old announce-player-achievements server.properties entry
   • If announce-player-achievements is set, the gamerule is automatically updated and announce-player-achievements is removed
 • doLimitedCrafting
  • Off by default
  • Enabling will only allow players to craft recipes they have unlocked
 • gameLoopFunction
  • A function to be executed once per tick
 • maxCommandChainLength
  • The default is 65536.
  • Determines the number at which the chain command block acts as a "chain".

Blocks

Concrete
 • Comes in the 16 traditional dye colors
 • Created when Concrete Powder comes into contact with still or flowing water
Concrete Powder
 • Comes in the 16 traditional dye colors
 • Gravity affected (like Sand and Gravel).
 • When it touches water, it turns into a Concrete block.
 • Craftable. Crafting: 4 Sand, 4 Gravel and one of any dye to get 8 Concrete Powder blocks. The recipe is shapeless.
Glazed Terracotta
 • Comes in the 16 traditional dye colors
 • Smelt any colored terracotta in a furnace to obtain the Glazed Terracotta of that color (not for regular terracotta).
 • Can be placed in 4 directions: North, South, West and East.
  • When placed down while facing the right directions, a repeating pattern can be created. For example, the white terracotta will create the pattern of a sun when 4 are placed down correctly.
 • Will not "stick" to slime blocks if attached to the side, top or bottom, but will if attached to the front or back.

Items

Knowledge Book
 • A green-colored book
 • Currently obtainable only with the /give @p knowledge_book command.
 • A Knowledge Book with a Recipes NBT tag, which contains a list of item IDs, will be consumed and unlock the specified items' recipes for any player that uses it
  • Especially useful when /gamerule doLimitedCrafting is set to true
Spawn eggs
 • Parrot (new mob): Green with red dots.

Mobs

Illusioner
 • New illager.
 • Affects players with Blindness for 20 seconds then shoots with a bow.
 • Summons duplicates of itself.
  • All duplicates will show shooting animation, but only the real one can be hit and shoots the arrow.
  • The original turns invisible.
 • Does not currently have a spawn egg, so can only be summoned with /summon illusion_illager.
 • Targets both the player and villagers.
Parrots
 • Tamable with seeds
 • Fly around, but sit when "tired"
 • If fed cookies, the parrot dies.
  • Poison particle effects are emitted, but they are not actually killed by poison.
  • If a player has tamed a parrot and then fed it cookies, it will display the message "Parrot was slain by <player>".
 • Follow and crowd around nearby mobs.
 • Imitates sounds of other mobs.
 • Parrots dance if playing music on a nearby jukebox.
 • Right-click action available:
  • Right-click on a tamed parrot tells it to sit down.
 • Walking over/through/near a tamed parrot while crouching will cause it to sit on the player's shoulders.
  • Will let go if the player jumps.
  • Can fly with players during elytra flight.
 • Have 6 (Heart.svgHeart.svgHeart.svg) health.
 • Come in red, blue, green, cyan and gray.

Changes

General

Achievements
 • Removed and replaced by advancements
Controls
 • Pressing F1 will now hide all toast messages
Crafting
 • Closing the crafting interface with items inside will no longer drop the items in front of you, but will send them instead to the inventory.
Creative
 • Materials tab merged with miscellaneous tab in creative mode.
Java version
 • This is the first version to use, and thus require, Java 8.[2]
Language
 • Many pieces of text are now translatable, where previously they were hardcoded English
  • The full list of changes can be found here.
Movement
 • The player's body now entirely faces to the front, when moving backwards.[3][4]
  • Prior to this update, moving backwards would cause the player model to rotate one side, making it look like the player was strafing backwards somewhat.
NBT format
 • Improved NBT parsing in commands
  • Keys can now (optionally) be quoted, e.g: "Motion":[0.0,0.0,0.0]
  • Unquoted string values are now stricter; they can no longer contain spaces or special symbols, e.g: CustomName:Test Test
  • Indices, which were previously optional in lists, are no longer allowed, e.g: Motion:[0:7.3,1:1.0,2:3.1]
  • Empty keys and values are no longer allowed
 • Improved error messaging; now points to where exactly the error occurred
Optimizations
Splashes
 • "Now Java 6!" changed to "Now Java 8!"

Commands

 • /give and /replaceitem
  • Now reinforces item-specific stacking restrictions.[5]
   • This is a reverse of 16w32a (MC-105965 resolved as "Works as Intended")

Blocks

A comparison of banner colors before and after 17w06a. Image by Jeb.[6]
Banner
 • New palette texture.
 • "Chief fess" and "base fess" banners are now just "chief" and "base" banners.
Beds
 • Now you can sleep when a neutral zombie pigman is near.
 • Now you can bounce on the bed, albeit much less than with slime blocks
 • Now reduce (but not negate) fall damage when landed on
  • The player can survive a 41 block fall onto a bed
  • Any higher, and the second bounce will deal the remaining amount of damage to kill them
   • The player can create a platform around 7 blocks high beside the bed to land on to prevent death, in which case a player can survive a 45 block fall
 • Added colored beds which can be crafted with colored wool or by dying a white bed
 • Now a block entity, and each half can be colored individually using the NBT tag color
 • Beds now display as blocks, unlike Pocket Edition beds. Now use a 3D item model instead of a 2D item because of the new colors
Command block
 • Now executes all of the commands in a chain before scheduling them for the next tick
  • It is now possible to stop/modify the operation of a chain via commands and get results instantly (as opposed to getting them in a 1 tick delay)
 • Optimized error conditions in command blocks
 • Tab-completing command names in command blocks will no longer add a / prefix.
Fences, cobblestone walls, glass panes, and iron bars
 • Now connect to the back and underside of stairs
Hardened clay
Magma blocks
Shulker box
 • Colors changed in accordance with the changes to other block colors
  • Purple shulker boxes unchanged
Stairs
Wool
 • New palette texture.

Items

Map

Mobs

Comparison of old and new shulker and shulker box colors (The purple shulker and shulker box was later changed back to normal)
Sheep
 • New color palette for wool on body
Shulker
 • Colors changed in accordance with the changes to other block colors
  • Purple shulkers are left the same
Wither
 • Can no longer break end gateway blocks and piston extensions
Zombies
 • New ConversionPlayerLeast and ConversionPlayerMost tags
  • Contains the UUID of the player that is converting the zombie
  • Used with the "minecraft:cured_zombie_villager" trigger for advancements

Non-mob entities

Minecarts with TNT
 • No longer instantly explode when hit with fire charges; instead, they explode as if primed by an activator rail.
Paintings
 • Will now try to place the largest possible in the available space it has

Release changes

Here are the list of changes between 1.12-pre7 and the full release of 1.12.[7]

Additions

Sounds
 • Added two new cave sounds: cave17.ogg and cave18.ogg.

Changes

General

Toast notifications
 • Now have sounds.

Blocks

Jack o'Lanterns

Fixes

1 issue fixed
From released versions before 1.12
 • MC-92527 – Villager trade items render over inventory tooltips

Fixes

52 issues fixed
From released versions before 1.12
 • MC-2813 – Snow doesn't form / cannot be placed on upside down slabs / stairs
 • MC-5228 – Cow's/Mooshroom's udder texture is wrong
 • MC-8345 – Placing torch on backside of stairs impossible
 • MC-9176 – Glass panes not correctly rendering with the back of stairs
 • MC-9565 – Fences and Cobblestone Walls connect to Fence Gates, which are facing the other direction
 • MC-10613 – Fence doesn't connect with stairs
 • MC-11240 – Ignited TNT can be set on fire by a Flame Bow.
 • MC-11963 – bed hind legs not rendered
 • MC-12503 – Item Description is rendered behind Potion Effect Status in Inventory
 • MC-40275 – Credit screen/End Poem music not playing correctly
 • MC-50166 – Game states that "The block couldn't be placed" when using /setblock to place air in a space occupied by a tile entity, despite working
 • MC-59535 – Server log outputs TextComponent object rather than its Text property for player lost connection/Disconnecting message
 • MC-92324 – Players become invisible
 • MC-94016 – Glass panes and iron bars connect to barrier blocks
 • MC-95367 – Tamed dog, cat or parrot in a minecart teleports to a player (not visually)
 • MC-95560 – Wrong command message: Last character of NBT parsing error message is missing
 • MC-96555 – Wolves, ocelots and parrots can teleport in all non-full cube blocks near owner including path, lava, fire
 • MC-97662 – NBT parser regex checks for pipebars as tag declaration
 • MC-100468 – Dogs, cats and parrots teleport to player despite being in a boat (yet not visually)
 • MC-101234 – Stack trace is not printed in log when exception occurs while running command
 • MC-103067 – The unit for "Minutes Played" statistic is not always minutes
 • MC-108175 – Villagers sent through an end gateway portal in a minecart lose their AI.
 • MC-108304 – "Level Requirement" message is not translatable
 • MC-108343Minecraft crashes with "java.lang.NullPointerException: Ticking screen" while pinging server on multiplayer server list (previously due to network issues, now more frequent)
 • MC-109663 – Tamed dogs attack tamed cats
 • MC-109871 – Some advanced tooltips are not translatable
 • MC-110243 – Sneaking + hit -> moved wrongly / no knockback
 • MC-110474 – Activator Rail ejects 2 block tall Mobs to the wrong spot inside of 2 block tall room
 • MC-111054 – Invalid lang in options.txt leads to connection error
 • MC-111699 – Can't rename stacked items
 • MC-111744 – Anvil outputs only 1 item when renaming
 • MC-111753 – Hopper/Dropper will not input water bottles into brewing stand after potions have been removed by a hopper from brewing stand
 • MC-112017 – The anvil rename field accepts 31 characters but the server rejects it if it is over 30
 • MC-112425 – Hitting rabbits with fire aspect sword: "Couldn't smelt 0xtile.air@0 because there is no smelting recipe"
 • MC-112602 – "disconnect.spam" kick message is untranslated
 • MC-112765hoverEvent JSON with specified color does not share among new lines
 • MC-113125 – Loaded world shows clouds and void for few seconds
 • MC-113255 – Server does not test if some files exist before trying to interact with them
 • MC-113429 – Wither can break piston extension and end gateway
 • MC-114110 – Constructor for playerlist header and footer packet SPacketPlayerListHeaderFooter is missing footer parameter
 • MC-114219 – NBT integer array regex matches non integer arrays
 • MC-114220 – NBT integer arrays have trailing comma in string representation
 • MC-114281MutableBlockPos leak
 • MC-115407 – Loot entries serialize incorrectly
 • MC-116422 – Fires put out by splash water bottles do not cause block update
 • MC-116489 – Unknown entity property for entity_properties loot table condition causes server crash for default loot tables
 • MC-116623 – Stained hardened clay / terracotta blocks do not have correct color on map
 • MC-116669 – Exploding TNT minecarts and ender crystals can cause StackOverflow
 • MC-117197 – Message for non-existent team specified in entity NBT data is logged as info instead of warning or error
 • MC-117640 – Pets (wolves, ocelots, parrots) teleport onto magma blocks
 • MC-117710 – Bonus Chest setting is not copied when re-creating world
 • MC-117858 – Right-clicking an item stack into the creative mode item selector destroys the whole stack

Trivia

 • 1.12 was the only major update to Minecraft Java Edition released in 2017.

References

pt-br:1.12