Minecraft Wiki
Advertisement
This page is part of the Greek translation project.
Κρύσταλλος του Ender
End Crystal JE2.gif
Spawn

The End

First appearance

Beta 1.9pre6

Internal ID

200

Entity ID

EnderCrystal

Ο Κρύσταλλος του Ender είναι μια οντότητα που βρίσκεται στο Τέλος. Βρίσκονται πάνω στις πολυάριθμες Στήλες οψιανού διάσπαρτες στο Τέλος, και ο πρωταρχικός σκοπός τους είναι να "επαναφορτίσουν" την υγεία του Ender Dragon, ο οποίος θα "φορτιστεί" μέσω του κοντινότερου κρυστάλλου μέσα σε μία μικρή ακτίνα.

Όταν κτυπηθούν από τον παίκτη θα εκραγούν, αφήνοντας μόνον Bedrock και τη στήλη. Η βάση φαίνεται να αποτελείται από Bedrock, ενώ ένας κρύσταλλος αιωρείται από πάνω, τυλιγμένος στις φλόγες. Εάν θέλει (ο παίκτης) να νικήσει τον Ender Dragon σε λογικό χρονικό διάστημα, τότε πρέπει να καταστρέψει αρκετούς από αυτούς τους κρυστάλλους στην άμεση περιοχή. Εάν ο Ender Dragon βρεθεί μέσα στην έκρηξη κατά την οποία καταστρέφεται ο κρύσταλλος, τότε θα πάθει μια μικρή ζημιά.

Στρατηγικές[]

Η προτιμώμενη μέθοδος καταστροφής αυτών των κρυστάλλων είναι η προσβολή τους με ένα βέλος, ενώ άλλα αποτελεσματικά μέσα είναι οι χιονόμπαλες, τα αυγά και ακόμα και καλάμια ψαρέματος. Ο παίκτης μπορεί επίσης να ανέβει τις στήλες και να προσπαθήσει να καταστρέψει τον κρύσταλλο εξ'επαφής, όμως η συνεπαγομένη έκρηξη μπορεί να χτυπήσει τον παίκτη και να τον πετάξει από τη στήλη. Σημειωτέον ότι, κατά την εκτέλεση αυτής της διαδικασίας, ο παίκτης κινδυνεύει από επίθεση των Endermen, ή, ακόμα χειρότερα, τον Ender Dragon, ο οποίος μπορεί να τον πετάξει από τη στήλη.

Άλλος τρόπος καταστροφής των κρυστάλλων είναι το πέταγμα Κοσμημάτων του Ender, τα οποία είναι ευεύρετα στο Τέλος. Εάν ο παίκτης θέλει να καταστρέψει ένα διά χειρός, καλόν εστί να εξορύξει τον Οψιανό από τη στήλη, ή Λίθο Τέλους για να κτίσει τις σκάλες, κάτι το οποίο δεν μπορεί να καταστραφεί από τον Ender Dragon. Αντιθέτως, άλλα υλικά μπορούν να εξατμιστούν ακαριαία από το Δράκο, εγκυμονώντας σαφή κίνδυνο πτώσης από υψηλά ύψη.

Τεχνικές πληροφορίες και glitch[]

Ο Κρύσταλλος του Τέλους αποτελείται ουσιαστικά από την πλατεία πλάκα Bedrock, καθώς και τους συνεχώς περιστρεφόμενους κύβους. Το block στη μέση είναι Bedrock, και η φωτιά που καίει είναι όντως ένα block φωτιάς, το οποίο διατηρείται ες αιεί από τον κρύσταλλο (εφ'όσον, υπό κανονικές συνθήκες, το Bedrock δεν αποτελεί καύσιμο υλικό). Εάν δεν υπάρχει στερεό block από κάτω ή καύσιμο υλικό στημ περιοχή, η φωτιά δε γίνεται ορατή, όμως οι προσπάθειες του κρυστάλλου θα οδηγήσουν σε εκλάμψεις φωτός, και οποιοδήποτε καύσιμο υλικό κοντά σε αυτήν θα πάρει φωτιά. Αυτές οι εκάμψεις μπορεί να είναι υπεύθυνες για καθυστερήσεις που παρατηρούνται όταν ένας κρύσταλλος δημιουργηθεί έξω από την κανονική του θέση.

Η οντότητα του Κρυστάλλου Τέλους δεν είναι στερεά και μπορεί κανείς να τη διαβεί ελεύθερα.

Πριν το 1.2, ο Κρύσταλλος μπορούσε να δημιουργηθεί μέσω Αυγών Δημιοργίας με ID 200 (σε έναν server η αντίστοιχη εντολή ήταν /give <όνομα πάικτη> 383 1 200). Ο καινούριος κρύσταλλος ετοποθετείτο εκεί όπου ένας φυσικός κρύσταλλος θα ήταν εάν υπήρχε ένα block από bedrock.

Οι Κρύσταλλοι Τέλους μπορούν να μετακινηθούν από πιστόνια, όμως όταν αυτό γίνει για να ευθυγραμμιστούν με ένα άλλο block, ο κρύσταλλος θα εκραγεί. Εάν δεν εκραγεί, θα πάρει φωτιά, χωρίς κανένα αποτέλεσμα.

Προβλήματα[]

  • Εάν ο Ender Dragon περάσει μέσα από ένα κρύσταλλο, θα εμφανιστεί το στοιχείο της έκρηξης, καθώς ο Δράκος καταστρέφει τη φωτιά.
  • Όταν δημιουργηθούν φυσικά, οι κρύσταλλοι τοποθετούνται ακριβώς πάνω από ένα block Bedrock, κάτι το οποίο τονίζεται ιδιαιτέρως όταν ιδωθεί από κάτω. Ο παίκτης θα δει ότι οι υφές κάνουν glitch εκεί όπου υπερκαλύπτονται.
  • Ένας κρύσταλλος μπορεί να τοποθετηθεί στο μέγιστο ύψος κόσμου, όμως δε θα παραγάγει φως.

Άλμπουμ[]

Αξιοπερίεργα[]

  • Η τοποθέτηση νερού πάνω από έναν κρύσταλλο θα προκαλέσει ένα εφέ looping, όπου η φωτιά συνεχώς σβήνει και ξανανάβει λόγω του νερού που προσπαθεί να κυλήσει προς τα κάτω και σταματάται. Το νερό δε θα διασκορπιστεί, μιας και μπορεί να ρεύσει προς τα κάτω, όμως εμποδίζεται από την ολοένα αναζωπυρόμενη φωτιά που το εκτοπίζει στιγμιαία.
  • Η "ακτίνα ανάρρωσης" ούτε εμποδίζεται ούτε αποδυναμώνεται από στερεά blocks ή οντότητες.
  • Μία αλυσιδωτή αντίδραση εκρήξεων Κρυστάλλων συμβαίνει ακαριαία.
  • Ουδείς τοίχος μπορεί να συγκρατήσει μια έκρηξη κρυστάλλου, έτσι ώστε να την εμποδίσει από το να φτάσει σε άλλον κρύσταλλο.
Advertisement