Δημιουργία: Κατηγορία:Block entities

Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Δεν έχετε συνδεθεί. Η αποθήκευση θα καταγράψει την διεύθυνσή IP σας στο ιστορικό επεξεργασίας αυτής της σελίδας.

Προεπισκόπηση

Να θυμάστε ότι αυτό είναι απλώς προεπισκόπηση. Οι αλλαγές σας δεν έχουν αποθηκευτεί ακόμα! → Continue editing


Σελίδες στην κατηγορία «Block entities»

Αυτή η κατηγορία περιέχει τις ακόλουθες 11 σελίδες, από 11 συνολικά.

Please note that all contributions to Minecraft Wiki are considered to be released under the CC BY-NC-SA 3.0 (see Minecraft Wiki:Πνευματικά Δικαιώματα for details). If you do not want your writing to be edited mercilessly and redistributed at will, then do not submit it here.
You are also promising us that you wrote this yourself, or copied it from a public domain or similar free resource. Do not submit copyrighted work without permission!

You may also post content obtained from Mojang, its websites, manuals and guides, concept art and renderings, press and fansite kits, and other such copyrighted material that Mojang has made available to the general public, to the Minecraft Wiki. All rights, title and interest in and to such content shall remain with Mojang, as applicable, and such content is not licensed pursuant to the Terms of Service.

Ακύρωση Βοήθεια σχετικά με την επεξεργασία (ανοίγει σε ξεχωριστό παράθυρο)
Please note:
  • If you do not want your writing to be edited mercilessly or redistributed by others, do not submit it.
  • On talk/discussion pages, please sign your comment by typing four tildes (~~~~).
  • Please use the Show preview button before saving changes to reduce the number of edits shown in the recent changes list.

Δεδομένα που σκιαγραφούν το προφίλ του συντακτικού αναλυτή:

Χρόνος χρήσης CPU0,000 δευτερόλεπτα
Χρήση πραγματικού χρόνου0,000 δευτερόλεπτα
Καταμέτρηση κόμβων επισκεφθέντων από τον προεπεξεργαστή0/1.000.000
Καταμέτρηση κόμβων παραχθέντων από τον προεπεξεργαστή0/1.000.000
Μέγεθος συμπερίληψης πριν την ανάπτυξη0 από 2.097.152 bytes
Μέγεθος ορισμάτων προτύπων0 από 2.097.152 bytes
Μεγαλύτερο βάθος ανάπτυξης0/40
Πλήθος ακριβών συναρτήσεων συντακτικού αναλυτή0/100
Unstrip recursion depth0/20
Unstrip post-expand size0/5.000.000 bytes
ExtLoops count0