Minecraft Wiki
Advertisement
Voda
Voda1.pngVoda2.pngVoda3.pngVoda4.pngVoda5.pngVoda6.pngVoda7.pngVoda8.png
Průhlednost

částečně (-2 ke světlu)

Svítivost

Ne

Odolnost proti výbuchu

? (Flowing)
? (Still)

Tool

This block can only be picked up using a bucket

Obnovitelné

Ano

Seskupitelné

N/A

Flammable

No

Drops

Nic

Data values
Tekoucí voda
dec: 08 hex: 8 bin: 1000
Stojatá voda
dec: 09 hex: 9 bin: 1001
Name
Tekutá voda
flowing_water
Stojatá voda
water

Voda je přírodní kapalina.

Zisk[]

Voda neexistuje jako předmět, ale může být nabrána kbelíkem nebo může naplnit kotel či se může stát zdrojovým blokem vody.

Přirozený výskyt[]

Voda se přirozeně vyskytuje v Overworldu, kde tvoří oceány, jezera, řeky, prameny, je součástí vesnic a pouštních studní.

Chování[]

Hráči ve vodě zabere 5krát více času vytěžit blok, když ve vodě stojí nehybně, a 25krát více času, když se ve vodě pohybuje. S okouzlením Spříznění s vodou bude těžba rychlejší, a to, že při nehybném stání trvá jednou déle, při pohybu pak 5krát déle.

Šíření[]

Voda bude téct do blízkých vzdušných bloků. Tekoucí voda uhasí oheň a spláchne rostliny, sníh, pochodně, koberce, nástražné dráty, koleje, rudit a pavučiny jako sebratelné předměty.

Zdrojové bloky[]

Nekonečný 2x2 zdroj vody. Vodu lze nabrat ze všech rohů.

Nekonečný 3x1 zdroj vody.

Vodní zdroj se vytvoří od plovoucího bloku, který je vedle 2 nebo více dalších zdrojových bloků a je na vrcholu pevného bloku nebo jiného bloku vodního zdroje. To je pravidlo, které umožňuje, aby nekonečný vodní zdroj fungoval. Použitím této metody je možné vytvořit bazény, a to položením bloku vodního zdroje do omezeného prostoru.

Když jsou dávkovače naložené plným kbelíkem aktivovány, tak napustí prázdný blok před nimi vodou.

V sněžných biomech se může vodní zdroj změnit v led, a znovuobjevit se, když led roztaje (výjimku tvoří Podsvětí). Led se změní ve vodu, když je rozbitý a je pod ním blok.

Proud[]

Proud ve vodním bloku určuje, jakým směrem voda od svého zdroje poteče, a jakým směrem bude entita jako je hráč nebo loďka plout.

Horizontální proud ve vodním bloku je založený na vektorovém součtu toků a od bloku, od kterého to jsou 4 horizontálně položení sousedské bloky. Například, pokud se na blok dostane voda ze severu a dále poteče na jih a východ, ale ze západní strany bude hranice z pevného bloku, tak proud zamíří jiho-jihovýchodně, protože 2 jižní tekoucí toky (dovnitř i ven) se kombinují pouze s 1 z východu tekoucím tokem (ven). Tedy je možné, aby zde bylo celkem 16 horizontálních směrů. Pokud je odbočka v kanálu 2 bloky hluboká u vstupu, tak entity poplavou spíše sem, než aby pokračovaly vpřed.

Voda s proudem tlačí moby rychlostí okolo 1.39 metrů za vteřinu, nebo 25 bloků za 18 vteřin.

Světlo[]

Pod vodou, s a bez okouzlení Dýchání.

Voda zestiňuje světlo o 2 úrovně za každý blok, kromě normálního rozpýtlení, takže čím hlouběji ve vodě jste, tím nižší je viditelnost.

Jsou zde tři způsoby, jak zlepšit viditelnost pod vodou: použitím helmy s okouzlením Dýchání, použitím lektvaru Nočního vidění nebo lektvaru Podvodního dýchání.

Voda a láva[]

Spojení vody a lávy může vytvořit kámen, kamení nebo obsidián. Záleží na tom, jak se spojí.

Zranění mobů[]

Voda zraní Endermany, sněhuláky a ohniváky.

Kbelík vody[]

Water Bucket
Water Bucket JE2 BE2.png
Type

Tools

Durability

N/A

Renewable

Ano

Stackable

Ne

First appearances

Navštiv History

Data values

PC: dec: 326 hex: 146 bin: 101000110
PE: dec: 3258 hex: 1458 bin: 1010001018

Name

water_bucket

Kbelík vody je kbelík naplněný vodou.

K naplnění kbelíku vodou použijte ji na vodní zdroj. Vodní zdroj během tohoto procesu vyschne. Použitím plného kbelíku na pevný blok vytvoříte vodní zdroj. V Podsvětí se voda vypaří.

Kbelík vody se změní v prázdný kbelík, pokud ho hráč použije nebo také, když je aktivovaný dávkovač, který vodu vyleje.

Kbelíky vody lze také využít k naplnění kotlů.

Datové hodnoty[]

ID[]

Voda stráví nejvíce času v poloze statické než 'tekoucí' - bez ohledu na úroveň nebo to, zda obsahuje proud směřující dolů či do strany. Při specifickém spuštění aktualizací bloku se voda změní v 'tekoucí', aktualizuje svou úroveň a pak se zas změní ve statickou. Vodní prameny se objevují jako tekoucí, zatímco oceány, jezera či řeky jsou statickými. To se stane předtím, než je většina typů generovaných struktur vytvořena. Hlavní příčinou "zádrhelů" vody je, že generované struktury nespustí aktualizaci bloku, aby do nich voda tekla.

Data bloku[]

Pokud je nastaven hrot 0x8, tak tekutina "padá" a proudí dolů. Na této úrovni jsou nižší hroty v podstatě ignorovány, dokud je tento blok na nejvyšší úrovni zaplavení.

Nižší tři hroty jsou bloky záplavové úrovně. 0x0 je největší záplavová úroveň (nemusí nezbytně zaplnit blok - to záleží na okolních zaplavených blocích nad každým z rohu bloku). Datové hodnoty se zvyšují, jakmile záplavová úroveň klesá: 0x1 je druhá největší, 0x2 nižší, přeskočme k 0x7, což je nejnižší záplavová úroveň. Podél linie na ploché rovině, se voda propadá o jednu úroveň na metr od zdroje.

Historie[]

Java Edice (pre-Classic)
rd-161348Texturu pro vodu lze najít ve hře.
Java Edice (Classic)
0.0.12aPřidána voda.
0.0.19aTextura pro vodu změněna, přidána animace.
Přidány houby, které odstraní vodu.
Java Edice (Indev)
January 13, 2010Je zde konečné mmožství vody.
Oceány mají nekonečné množství vody.
Voda se již sama od sebe nepohybuje po povrchu.
Voda má nyní 2/3 pravděpodobnost odpaření a 1/3 pravděpodobnost zkopírování.
January 22, 2010Voda se nyní objevuje jako pramínky a jezírka.
Java Edice (Infdev)
June 15, 2010Kbelíky se mohou použít k vylití vody.
Java Edice (Alpha)
1.2.6Přidána jezera.
Java Edice (Beta)
1.5Spadnuté předměty se nyní pohybují v tekoucí vodě rychleji.
1.6Déšť ani sníh již nepropadá skrze vodu.
1.8Kvůli změně v generaci země je zde velmi vzácná šance, že se může obrovský oceán vytvořit v biomu oceánu, pokud hráč vytvořil svět před verzí 1.8 a nyní cestoval do nových chunků. Také zde bude jednoblokový propad v úrovni moře mezi jednotlivými částmi moře, přičemž část moře ze starší verze je o 1 blok výše.
Vodu lze najít na farmách nebo ve studních ve vesnicích.
Přidány dva biomy skládající se téměř celé z vody: oceán a řeka.
Java Edice
1.0.0Beta 1.9-pre4Přidáno okouzlení Dýchání a Spříznění s vodou, což umožní delší pobyt pod vodou a normální rychlost těžby ve vodě.
?Z jednoblokového stropu neprůhledných bloků těsně pod vodou budou "unikat" částice (podobně jako u lávy), to upozorní hráče, že když tento blok vykope, bude spláchut vodou. Skla nebo jiného průhledného bloku se toto netýká.
1.3.112w15aDávkovače dostaly možnost vylít tekutinu uvnitř kbelíků s vodou. Také mohou vodu sebrat, když jsou znovu aktivovány.
12w17aOdstraněna možnost dostat vodu do Podsvětí použitím ledu.
1.4.212w38aZměněn zvuk pro skákání nebo plavání ve vodě.
Zvuk tekoucí vody je nyní nepřerušovaný.
Povrch vody je více sytě modrý.
1.4.41.4.3-preZměněno pravidlo zranění pádem. Hráči ani mobové nezemřou, když spadnou z velké výšky do mělké vody.[1]
1.513w02aTextura vody je nyní dostupná. Dřívě byla textura skryta v kódu a nebyla běžně dostupná.
13w03aVodní zdroj se zformuje, i když pod ním není pevný blok.
13w04aTekoucí voda v režimu Tvoření už hráče při létání nezpomaluje.
1.6.113w17aVodní jezírka se již neobjevují v pouštích.
1.7.213w36aVodní tůně se nyní objevují v biomu poušť M.
Oceány jsou menší.
13w41aSkrz vodu, led a portály je možné vidět.
1.814w25aBlok ID 8 (tekoucí voda) a 9 (stojatá voda) byla odstraněna z příkazu /give.
Nyní se zobrazuje kbelík vody jako ikona, pokud je hráčem voda využita při tvoření vrstev v nekonečné rovině.
1.915w43bVoda se nezobrazuje jako tekoucí, pokud je u skla nebo barveného skla.
Pocket Edition Alpha
0.1.0Přidána voda. Na starých zařízeních použita starší textura, zatímco novější textura použita na modernějších zařízeních.
0.7.0Textura změněna na novější pro všechna zařízení.
Přidány kbelíky s vodou.
?Kbelíky s vodou se již nedávají do sloupce po 64.
0.9.0build 1Přidány částice kapání vody.
Přidána jezera.
Vodu lze najít na farmách nebo ve studních ve vesnicích.
Přidány dva biomy skládající se téměř celé z vody: oceán a řeka.
Vodní tůně se nyní objevují v biomu poušť M.
0.10.0build 1Přidáno hladké osvětlení pro vodu.
Voda používá šedo-hnědý odstín v bažinách.
Tekoucí voda může tlačit entity.
build 7Tekoucí voda má zvuky.
Konzolová Edice
TU1CU11.0Patch 1Přidána voda.
TU9Dávkovače dostaly možnost vylít tekutinu uvnitř kbelíků s vodou. Také mohly nasávat tekutiny, pokud byly znovu aktivovány, ale chyba bránila tomu, aby byl prázdný kbelík znovu naplněn.
TU31CU191.22Patch 3Aktualizován zvuk cákání vody.
Většina mobů může plavat ve vodě.

Problémy[]

Problémy týkající se “Voda” jsou spravovány na issue tracker. Problémy hlaste tam.

Zajímavosti[]

  • Když jste pod vodou, tak se hráčovo FOV (field of vision/zorné pole) snižuje o 10 pro simulaci odrazu světla.
  • Starou texturu vody je možné stále najít ve složce assets a je používána, když je hráč pod vodou.
  • V Pocket edici je voda více realstická, neboť se její textura mění od tyrkysové až po bledě modrou v závislosti na vzdálenosti.

Galerie[]

Odkazy[]

  1. Issue tracker: MC-1644


Advertisement