Minecraft Wiki
Advertisement

Spawnování/výskyt odkazuje na to, že hráč a stvoření se vytvoří a vloží do herního světa. Hráči se znovu objeví na jejich bodě výskytu nebo v posteli, ve které naposledy spali, než zemřeli. Stvoření po srmti zmizí.

Hráčův výskyt[]

Světový výskyt[]

Světová výskytová zóna. Bílá ukazuje rozsah hry pro jednoho hráče, modrá hry pro více hráčů, a žlutá ukazuje světový výskytový bod.

Noví hráči se zpočátku objeví v malé oblasti obklopující jejich výskytový bod. Tato oblast má 20x20 bloků v hře pro jednoho hráče, a 10x10 bloků ve hře pro více hráčů, zatímco oblast sama o sobě se objeví na severozápad o tohoto bodu. Po smrti se hráč vždy objeví v tomto bodě, dokud se bod nezmění na individuální bod výskytu.

Při výskytu po smrti, se hráč objeví na nejvyšším bodě souřadnic X a Z, na místě, kde se objeví, ikdyž by měl hráč stát na nejvyšším možném bodě staveb. Tato oblast nebere v úvaze existenci bloků, na kterých se můžete objevit, což zapříčíní, že se hráč objeví pod Temnotou, pokud zde nejsou žádné bloky na souřadnicích X a Z. Světový výskytový bod může být změněn příkazem /setworldspawn.

Světový výskytový bod je také určující pro načítání výskytových chunků.

Individuální výskyt[]

Individuální výskytový bod hráče může být změněn položením postele nebo použitím příkazu /spawnpoint. Pokud je tato oblast po smrti hráče nějak zatarasena, hráč se objeví na světovém spawnu. Ležení v posteli umožňuje shovívavost před překážkami, ve kterých se hráč může objevit nedaleko postele, pokud původní spawn bod bude zablokovaný. Jestliže je tento bod nastavený příkazem /spawnpoint ucpaný, hráč se zde nebude moci objevit.

Výskyt zvířat[]

Přibližně jeden z deseti nově vygenerovaných chunků bude obsahovat moby, obvykle ve skupinách po čtyřech a více stejných jedincích. Také se většinou objeví na nejvyšším dostupném bloku ve sloupci daných souřadnic. Pro výskyt zvířat musí být tento blok pevný a dva bloky pod ním musí být průsvitné. Blok nemusí být zatravněný nebo osvětlený (jako je tomu u výskytu mobů).

Zvířata se nevyskytují v poušti nebo v oceánovech, výjimku tvoří pouze Olihně.

Kráva, která se vyskytla uvnitř stromového listí a nemůže uprchnout. Častý jev zalesněných kopcovitých oblastí.

Náhodnost výskytu zvířat je odvozena od semínko světa, což znamená, že světy se stejnými seedy vygenerují stejné chunky se stejnými zvířaty na stejných místech.

Velice vzácně se nová zvířata mohou objevit v již vygenerovaných chunkcích. tak jako to dělají monstra. Když se zvířata takto objeví, může se tak stát pouze na travnatém bloku s úrovní světla 9 a výše. To platí také pro zvířata spawnující se z monster spawneru. Narozdíl od monster, zvířata samovolně nemizí, výjimku tvoří divocí oceloti a vlci (kteří mohou zmizet, když jsou znepřátelení).

Výskyt mobů[]

Mobové jsou rozděleni do čtyř kategorií: nepřátelští, přátelští, vodní (např. Oliheň) a okolní (např. Netopýr). Nepřátelští mobové mají výskytový cyklus každou herní chvilku (1/20 sekundy). Přátelští a vodní mobové mají pouze jeden výskyt každých 400 chvil (20 sekund). Kvůli tomu se mohou nepřátelští mobové objevit kdykoliv, ale zvířata velice vzácně. Místo toho se vyskytuje vysoké množství zvířat, když jsou generovány chunky.

Mobové se mohou přirozeně objevit jako skupina kousek od hráče. Ve hře pro jednoho hráče, je to oblast 15×15 chunků (240×240 bloků), ale ve hře pro více hráčů se velikost liší dle nastavení serveru. Pokud je zde více hráčů, mobové se mohou objevit v libovolné vzdálenosti od nich. Přestože nepřátelští mobové (a někteří jiní). kteří se pohybují dále než 128 bloků, brzy zmizí (viz. Zmizení), takže s větším dosahem načítání chunků, je oblast výskytu mobů víceméně limitována oblastní 128 bloků od hráče.

Mobova hlava/čepice je přímou proporcí celkového čísla chunků přizpůsobilých pro výskyt. K počtu těchto hlav, je oblast výskytu zvýšena o jeden chunk v každém směru (takže původní je 17×17 chunků), poté je celkové číslo zapojeno do následujícího vzorce:

 Čepice = konstanta * chunky / 256

Každá kategorie mobů má rozdílnou čepici a jiné znění ve vzorci:

 Nepřátelští = 70
 Pasivní = 10
 Okolní (Netopýři) = 15
 Vodní = 5

Ve hře pro jednoho hráče, je chunkový součet 17×17 = 289, a čepice pracují na:

 Nepřátelští = 79
 Pasivní = 11
 Okolní = 16
 Vodní = 5

Ve hře pro více hráčů, chunky, které jsou v dosahu více hráčů, se počítají pouze jednou. Takže čím více hráčů zde je, tím více chunků bude zakryto a tím vyšší budou čepice.

Čepice je zkontrolována jednou na počátku třecího cyklu. Pokud číslo žijících mobů přesahuje čepici, celý tento cyklus tření pro tuto kategorii je přeskočen.

Příklad výskytu moba. Oblast 41×1×41 je označena modře (nikoliv stupnice). Žlutá označuje současnou pozici, kde se měl mob objevit po zkontrolování prostředí. Všimněte si, že se mob objevil uvnitř louče a žebříku. Ale nemohou se objevit na skle, protože není pevné. Červená kostka je centrem smečky, které musí být vzduchem, ale bloky pod ním mohou být libovolné.

Požadavky na výskyt individuální výskyt mobů.

Pro každý cyklus výskytu je utvořen jeden pokus k výskytu smečky mobů každém vhodném chunku. Náhodná lokace v chunku je vybrýna jako centrum pro smečku. Aby se smečka vyskytla celá, centrální blok musí být vodní pro vodní moby, a vzdušný pro všechny ostatní moby. Všimněte si v druhém případě, že to musí být ve skutečnosti vzduch. Jakkýkoliv jiný blok, dokonce i nekolizní, bude bránit smečce ve výskytu.

Pokud je umístění smečky vhodné, bude provedeno 12 pokusů k spawnu 4 mobů (8 pro Wolves, 1 pro Ghast) v dosahu 41×1×41 bloků od centra (to je 41×41 čtverečních metrů, co jsou jeden blok vysoké). Mobové se objeví s nejnižší částí svého těla uvnitř této oblasti. Pro každý pokus o výskyt, je lokace bloku pro smečku vybírána náhodně. Ačkoliv oblast smečky je prodloužena o 21 bloků od středu, náhodná lokace je silně vychýlena ke středu. Přibližně 85% spawnů bude do 5 bloků od centra, a 99% do 10 bloků od centra.

Všichni mobové ve smečce jsou stejného druhu. Druhy pro celou smečku jsou vybírány náhodně z prvního pokusu o tření ve smečce:

Každý jednotlivý pokus o výskyt je úspěšný pouze tehdy, kdy jsou splněny všechny podmínky:

 • Nesmí zde být žádní hráči a ani žádný výskytový bod hráče v okruhu 24 bloku od bloku výskytu
 • Když se jedná o olihně, tak...
  • musí být blok výskytu tekutý (voda nebo láva)
  • blok výskytu musí být mezi úrovní 46 a 62
  • mob, který se má objevit, nesmí být zakryt jinými moby
 • Když se nejedná o Olihně, tak...
  • blok přímo pod ním musí mít pevný povrch (neprůhledný, otočené půlbloky / schody a ostatní)
  • blok přímo pod ním by neměl být bedrock
  • blok výsjytz musí být neprůhledný a nesmí být tekutý
  • blok přímo pod ním musí být neprůhledný
  • mob, který se má objevit, nesmí být zakryt pevnými bloky, jinými moby či olihněmi
 • Když se jedná o zvíře, tak...
  • blok přímo pod ním musí být travnatý
  • úroveň světla na tomto bloku musí být 9 a více
 • Když se jedná o oceloty, tak...
  • blok výskytu musí být nad úrovní 62
  • blok přímo pod ním musí být travnatý či listnatý
  • existuje šance 1/3, že výskyt selže
 • Když se jedná o nepřátelského moba v Overwoldu, tak...
  • úroveň světla bloku výskytu musí být 7 a méně, protože více světla zapříčíní zvýšení šance, že pokus o výskyt selže
  • dopad slunečního světla na blok zvýší šance na selhání o 50%
 • Když se jedná o Sliz, tak...
  • blok výskytu musí být uzpůsobený pro výskytu Slizů (navštivte stránku Sliz pro podrobnosti)
  • blok výskytu musí být pod úroveň 40
  • když se objeví v bažinatém biomu, úroveň světla by měla být 8 a níže, a úroveň bloku výskytu mezi 51 až 69
  • existuje zde 90% šance, že pokus selže, protože šance na výskyt Slizu je 1/10 oproti jiným mobům. Všechno ostatní zůstává stejné.
 • Když se jedná o Ghasta, tak je 95% šance, že pokus selže, protože šance na výskyt Ghasta je 1/20 oproti jiným mobům

Když jsou splněny všechny podmínky, tak se mob vyskytne. Pokus je dokončen, když se objeví 4 mobové (nebo 8 vlků, nebo 1 Ghast), nebo pokud bude provedeno 12 pokusů, výjimku tvoří pouze Ender drak nebo Čaroděj.

Poznámky[]

 • Vzhledem k základní prohlídce bloků, všichni mobové kromě squid se musí objevit na vrcholu neprůhledného bloku s rezervou alespoň dvou bloků, a to i Ghastové a další. Nicméně, menší mobové se mohou objevit v prostoru 1 blok vysokém, pokud je blok nad nimi průhledný, například blok skla nebo piston.
 • Zatímco jednotliví mobové se mohou objevit v cedulích, nášlapných deskách a jiných neprůhledných blocích, tak smečky nemohou. Potřebují prázdný blok v centru. Když se smečky vyskytnou na jednom bloku, bude potřeba pár bloků vzduchu přímo nad rovinatým povrchem, aby to umožnilo mobům se objevit. A více bloků vzduchu znamená větší počet výskytů.
 • Podobně budovy obklíčené vzduchem poskytují prostor pro objevení se někoho ze smečky uvnitř domu.
 • Smečky mají tendenci být dosaženi ve vteřině. Kvůli tomu, mobové mohou přejít do místnosti spawnu zabráním místa okolo něho.
 • Smečky také znamenají, že čím rychleji jsou mobové zabiti, tím rychleji se objeví noví mobové.
 • Protože smečky jsou zkontrolovány pouze na začátku cyklu spawnu, jejich počet může být značně překroč, když se objeví mnoho mobů v jednom cyklu. To se stává často u Olihní, které mají poměrně malé smečky (5 ve hře pro jednoho hráče), ale může se jich objevit klidně tisíce v jednom cyklu, obzvláště pak v zónách s velkým množstvím vody.
 • Ve hře pro více hráčů, jsou smečky sdíleny všemi hráči a nezáleží na jejich pozici. Pokud hráč vytvoří hodně spawnů mobů poblíž jiného, pomocí návodu na farmu mobů, hráč jinde ve světě bude mít těchto mobů znatelně méně. Pokud chce hráč chránit své moby, není nic jednoduššího, než pro ně vytvořit úkryt (např. v jeskyni), který bude osvětlený, popřípadě v něm bude voda.
 • Mobové se nevyskytují nad výškou Y 240. Jednalo se o chybu, která byla ve verzi 1.4.6. opravena a mobové se zde mohli již vyskytovat.
 • Ve hře pro více hráčů, pokud složka server.properties má "view-distance=9" (Dosah viditelnost=9) nebo níže, výskyt mobů je omezen (nebo okamžitě zmizí), a může se tak stát, že hráč nenarazí na žádného moba. Ke správnému fungování výskytu mobů je dobré nastavit úroveň dohlednosti na 10 a výše.

Ostatní typy výskytu[]

Monster spawner způsobuje, že se daní mobové objevují okolo něj.

Vrhnutím vejce je šance 1 ku 8 na zrození kuřete, a existuje přídavná šance 1 ku 32, že se zrodí 4 kuřata z jednoho vejce. V součastu je to 1 ku 256, že se objeví 4 kuřata vrhem jednoho vejce.

Krávy, kuřata, prasata, ovce, krávomůrky, vesničané, oceloti a vlci lze odchovávat. Pro všechny z nich hráč potřebuje krmení, výjimkou jsou vesničani.

Sněžný ochránce, Železný ochránce nebo Čaroděj se může objevit, pokud ho hráč sám postaví. Železní ochránci se také objevují sami v dostatečně zalidněné vesnici. Navštivte stránku o nich pro podrobnosti.

V režimu Tvoření, hráč může využít spawn vejcí ke spawnu mnoha mobů. Když se mob objeví tímto způsobem, všechny potřebné podmínky jako je úroveň světla nebo typ bloku, jsou ignorovány.

Horda: Vznikali tak, že se zombie vyskytnuli ve větším skupině ve vesnici o půlnoci a ignorovali svá obvyklá omezení. (To se také stává na Houbových ostrovech, když je nastaven příkaz /gamerule doMobSpawning false. Nicméně, hordy byly vypnuty kvůli chybám v mnoha hlavních verzích.

Monster vejce vrhne rybenku po rozbití nebo pokud jsou v blízkosti jiné rybenky.

Čarodějnice se vyskytují v čarodějnických chatkách.

Zombie pigmani se mohou dostat přes portál do Podsvětí v Overworldu. Osvětlení ani blízkost hráče tomu nezabrání, takže lepší je nestavět portál ve vašem domě bez předpřipravených pastí!

 • Z toho vyplývá, že přicházejí z Podsvětí, a ve skutečnosti je to tak jejich pravý spawn.
 • Zombie Pigmani, stejně jako ostatní mobové, mohou také cestovat skrze portály, ale potřebují přijít z již načteného chunku. Ve hře pro jednoho hráče platí, že pokud je hráč pouze v Overworldu, nejsou žádné chunky v Podsvětí načteny.
 • Pokud mob vejde do portálu a chunk na druhém konci portálu není načtený (jestliže tedy nejsou žádní hráči na druhém konci v chunku výskytu), mob "zamrzne v čase". Výsledkem je, že příští procházející hráč skrze portál moba rozmrazí a ten skrze portál bude moci projít. Hráči se pokouší zbavit spousty mobů skrze podsvětní portály, ale ty se vyrojí až při příštím průchodu. Nicméně, pokud se dostanou v Podsvětí na ještě neprozkoumané místo, zamrznou a musí čekat, než hráč do daného chunku vstoupí, aby mohli pokračovat.
 • Všimněte si, že při průchodu portálem nehratelní mobové nemohou znovu vejít do portálu po nějakou dobu (dokonce i po pozdějším načtení chunku), a podobná omezení platí i Zombie pigmany, kteří se objevili v Overworldu.

Zabitím středního nebo velkého Slizu a Lávové kostky, se vyskytne více stejného druhu, ale v menší velikosti.

Když je prase zasáhnuto bleskem, bude nahrazeno nově se vyskytlým zombie pigmanem.

Když je vesničan zasažen bleskem, je nahrazen nově se vyskytlou čarodějnicí.

Jediný Ender drak je vytvořen v Endu, ale spíše k tomu dojde, pokud je dimenze vytvořena, než jako část cyklu výskytu.

Zmizení[]

Dosah výskytu různých mobů, ilustrováno

Monstra (nedržící předmět nebo nenesoucí zbroj) a Olihně (nikoliv zvířata), včetně nepřátelských vlků mohou od verze 1.1 zmizet, za určitých podmínek:

 • Mob, který není v dosahu hráče do 32 bloků více než 30 má šanci 1 ku 800, že zmizí v každé herní vteřině (1/20 vteřiny). Proto je průměr monster nad 32 bloků od hráče 27.73 vteřin. (po uplynutí počátečních 30 sekund).
 • Mob okamžitě zmizí, pokud není žádný hráč v dosahu 128 bloků. Všimněte si, že se jedná o Euklidovy koule, nikoliv o válec mapy odshora dolů a nejedná se o míry taxiků (což je více jak osmistěnné). Příklad: Mob na souřadnících 0/y/0 zůstane alespoň 30 vteřin (jak je uvedeno výše), pokud se hráč pohybuje na souřadnicích 65/y/65 (skutečná vzdálenost je 91.9), ale okamžitě zmizí, pokud se hráč pohybuje na souřadnicích 91/y/91 (skutečná vzdálenost 128.7).
 • Všichni nepřátelští mobové (včetně těch, co drží nějaký předmět) ve světe zmizí, když je obtížnost nastavena na Mírumilovnou, bez ohledu na pozici hráče ve světě.
 • Ve hře pro více hráčů ke zmizení nedochází, i když zde nejsou žádní hráči.
 • Monstrum, které je pojmenováno jmenovkou nezmizí. Zatímco, monstrum, které se zrodilo z spawn vejce normálně zmizí.
 • Jedná-li se o monstrum držící nějaký předmět nebo nesoucí zbroj, kterou získalo od hráče ze země, nezmizí.

Historie[]

Java Edice (Classic)
0.24_06Mobové se objevují ve skupinách.
?Oblast výskytu byla 17x17 chunků namísto 15x15. Oblast byla zmenšena, ale stará oblast se stále využívá k výpočtu smeček.
Nebylo vždy možné přesunot moby do jiné místnosti, aby se zabránilo jejich výskytu kdekoliv. Některé staré zdroj informací o spawnování mohou obsahovat odkazy na ně.
Veliké množství prázdného místa podporovalo výskyt v hlavní oblasti. To stále zůstává, ale v menším měřítku, vzhledem k tomu, že se smečky stále objevují.
Java Edice (Alpha)
0.2.0Chunk 0,0 (X 0-16 a Z 0-16) již není vždy prvním chunkem pro výskyt mobů. Pokud je postavena temná místnost uvnitř tohoto chunku, všichni mobové se objeví uvnitř místnosti a nikde jinde.
Java Edice (Beta)
1.8Oblast výskytu již není možná na písku nebo štěrku a ani na pláži.
Java Edice
1.0.0Dříve byl výskyt určen úrovní světla spíše, než současnými vlastnostmi chunku. To již neplatí ve verzi 1.0.0. Ve světě verze Beta, se mobové mohli objevit v úrovni světla 7 a níže, zatímco přátelští mobové v úrovni světla 9 a výše. Kvůli tomu bylo možné, že se objevili nepřátelští mobové i za světla. Pokud jste měli hodně pochodní dole, běžte do vašeho dolu, pak se vraťte a vznikne tak tendence, že ve vašem domě budou pobíhat krávy, prasata, kuřata nebo ovce.

Problémy[]

Problémy týkající se “Výskyt” jsou spravovány na issue tracker. Problémy hlaste tam.

Zajímavosti[]

 • Někdy je možné, že světový výskyt bude v podzemí nebo v oceánu.
 • Světový výskyt může být uvnitř pevnosti nebo vesnice. (velice vzácné)
 • Občas má bod výskytu světa předpoklad být vpravo od bloku, ale vzácně nastane chyba a bod výskytu je v bloku.
 • Je možné, že světový výskyt bude v lávovém jezeře, což činí zejména v případě režimu Přežití veliký problém, pokud není poblíž voda.

Vnější odkazy[]

Advertisement