Minecraft Wiki
Advertisement
Crafting2x2

2×2 výrobní okno (Inventář)

Crafting3x3

3×3 výrobní okno (Pracovní stůl)

Soubor:PE Minecraft Crafting.jpg

Starý výrobní systém v Pocket Edici zvaný (MATTIS)

Výroba je metoda, jak vyrobit mnoho bloků, nástrojů a materiálů v Minecraftu. Aby něco mohl hráč vyrobit, musí těmi předměty posunout z inventáře do výrobního okénka. 2x2 výrobní okénka je dostupné v hráčově inventáři. 3x3 výrobní okénko se otevře kliknutím pravým tlačítkem na pracovní stůl.

U některých předmětů nezáleží na uspořádání složek. Ty jsou známy jako "beztvaré" recepty. Například kvašené pavoučí oko může mít složky vloženy kdekoliv k okně.

Na druhou stranu, mnoho důležitých předmětů nebo užitečných herních objektů musí mít položené složky ve správné postavení k jejich výrobě. Dokonce i tehdy, kdy jsou složky vloženy správně, ale v jiném řádku, se předmět se vyrobí, jaký je vložený. Například chléb, může být vytvořen nahoře, ve středu i dole v řadě 3 políček, ale nesmí to být v řadě 2 políček, protože potřebuje 3 složky. Složení v receptu lze "posouvat" nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo. Mohou být také převráceny. V praxi, když má hráč vytvořený luk, tak může být string vložený vpravo namísto vlevo.

Hráči mají přístup k 2x2 okénku přes inventář, a to může být využito vždy, když se obrazovka s ním objeví. Výroba receptů, které jsou maximálně 2x2 políčka, lze vyrobit zde. To zahrnuje například dřevěná prkna, tyčky a pracovní stůl. K výrobě 3x3 předmětů. vytvořte pracovní stůl, někde ho položte a klikněte na něj pravým tlačítkem. Tak se objeví na obrazovce tabulka 3x3, kde může hráč vyrobit jakýkoliv recept ve hře.


MATTIS[]

V Pocket Edici, výroba je docela odlišná na užívání v Minecraftu. Pokročilý dotykový systém (MATTIS) tvoří výrobní systém. Raději, než mít 2x2 a 3x3 pole, jsou zde čtyři kategorie dole vlevo: Bloky, nářadí, jídlo a zbroj, a dekorace. Kliknutí na každou kategorii otevře seznam předmětů/bloků, které jsou vyrobitelné. Por každý předmět, jsou seznam požadavků. Prvním číslem je množství materiálů, které máte; druhé číslo, kolik je ho potřeba získat. Je zde také popis předmětů pod každým z nich, který říká, k čemu se používá. Všechno, co hráč musí udělat, je kliknout na požadovanou položku a nastavit počet. Nejnovější vytvořené předměty se ukazují v inventáři. Výroba je v současné době limitována na režim přežití v PE, a je také limitována malým možnostím.

Hráč má možnost vybrat si. Nejdříve musí vyrobit pracovní stůl. Poté hráč klikne na pracovní stůl a MATTIS se otevře s výrobními možnostmi. K výrobě cihly, kamenné cihly, deskových kamenů nebo schodů, měl by hráč postavit kameník.

Spojování v 0.9.0, výroba dostane změny, které jí více přiblíží konzolovým verzím. Například, výrobní okénko bude na straně, podobně jako u konzolí.

Výroba na konzolích[]

Xbox 360 Edice a PlayStation 3 Edice používá zjednodušený systém výroby. To znamená, že nepoužívá stardardní výrobní rozhraní, ale stále je to podobnější PC verzi 2x2 a 3x3 výrobními okénky, a tvoří tak doplněk mezi PC síťovou výrobou a MATTIS systémem v Pocket Edici. Rozhraní nepožaduje po hráči, aby vložil předměty do správných políček ve výrobním menu, ale namísto toho prostě zobrazuje složky potřebné k výrobě zvoleného předmětu a umožňuje hráči výrobu tak dlouho, dokud má potřebné zásoby. Pracovní stůl řadí všechny předměty do sedmi kategorií: Nářadí & Zbraně, Jídlo, Zbroj, Mechanismy, Transporty, a Dekorace.

Stiskem X nebo kolečka se otevře výrobní nabídka, a 3x3 okénko se objeví po použití pracovního stolu. Záložka zbroje chybí, protože každý kus zbroje potřebuje 3x3 prostor.

Životnost předmětů[]

Některé vyrobené položky jako jsou zbraně, nářadí a zbroj, mají určitou životnost. Takové předměty mají omezený počet použití, poté se rozbijí. Předměty dělané z tvrdších materiálů jako je železo nebo diamanty, vydrží déle, zatímco předměty ze dřeva nebo zlata se rychle rozbijí. Malý ukazatel zdraví je pod každým z těchto předmětů a ukazuje zbývající počet použití, než se rozbije. (Stiskem F3+H budou ještě přesnější informace o položkách v hráčově inventáři.) Částečně opotřebované předměty lze opravit. Oprava předmětů funguje na bázi kombinace dvou poškozených předmětů k výrobě jednoho, méně poškozeného a obvykle dává malý odolnostní bonus ze sjednocení obou předmětů. K opravě rozbitého diamantového nářadí nebo kusů zbroje, použijte diamant na kovadlině. Na železo, použijte železné ingoty, na zlato, zlaté ingoty atp. Tohle mnoho lidí neví, ale i kroužková zbroj může být opravena na kovadlině. Abyste toho dosáhli, použijte železný ignot nebo jiný kousek kroužkové zbroje.

Použití se započítá pouze tehdy, když se blok rozpadne nebo je zasaženo stvoření. Pokud je blok rozbitý jen částečně, nepočítá se to jako použití.

 • tři použití
  • Zaháknutí stvoření rybářským prutem.
 • dvě použití
  • Použití lopaty, krumpáče, nebo sekery na nějaké stvoření.
  • Použití meče k rozbití bloku.
  • Navíjení rybářského prutu zaseknutého v bloku.
  • Použití pazourku k rozsvícení nebo zranění stvoření.
 • jedno použití
  • Použití lopaty, krumpáče nebo sekery na rozbití bloku.
  • Úspěšné chycení ryby.
 • nula použití
  • Použití motyky na nějaké stvoření.
  • Použití motyky k rozbití bloku.


Správné používání předmětů zvýší jejich životnost. Za předpokladu, že hráč používá nářadí správně, následující seznam vám ukáže, kolik každý materiál vydrží:

 • Dřevo - 60 použití
 • Kámen - 132 použití
 • Železo - 251 použití
 • Zlato - 33 použití
 • Diamant - 1,562 použití

Poznámka: Ačkoliv má zlaté nářadí malou odolnost, je rychlejší, než kterékoliv jiné nářadí, které není okouzlené. A ačkoliv nářadí je více účinné, meč má stejný účinek jako dřevěný meč (HeartHeartHalf Heart). Také má zlato nejnižší životnost, ale má nejlepší okouzlení.

Množství ochrany poskytované kusem zbrojí záleží pouze na materiálu, z kterého je vyrobená a není ovlivněna zbývající odolností.

Viz také: Odolnost nářadí a Odolnost předmětů.

Receptář[]

K šetření místa, jsou některé recepty animované (vyžadují JavaScript). Beztvaré recepty jsou označeny párem propletených šipek v obrázku pracovního stolu.

Normální recepty Recepty bez tvaruStavební bloky

[edit]

Dekorativní bloky

[edit]

Rudit

[edit]

Transporty

[edit]

Jídla

[edit]

Nářadí

[edit]

Boj

[edit]

Vaření

[edit]

Materiály

[edit]

Smíšené

[edit]

Ukázat všechno

Historie[]

Java Edice (Indev)
0.31 January 29, 2010Přidána výroba.
Lépe ovladatelný inventář přidán, což bylo zásadní pro výrobu.
Ranné recepty včetně tyček, krumpáčů, loučí, mečů, seker a zlatých a železných bloků.
0.31 January 30, 2010Indev byl updatovaný s mnoha dalšími recepty. Stejně jako nové bloky, byly do hry vloženy i nové recepty.
Java Edice (Beta)
1.2Přidány beztvaré recepty.
1.8Držením klávesy Shift při držení okénka ve výrobě se nyní vezme maximální množství daného předmětu, kolik vložené zásoby dovolí.
Pocket Edition Alpha
April 17, 2012Daniel Kaplan vydal obrázek z recenze Minecraftu a jeho pokročilé dotykové technologie využívané při výrobě (MATTIS).
0.3.0MATTIS výrobní systém vložen.
0.9.0build 1Vylepšení rozložení obrazovky výroby spořádáním bloků a předmětů do kategorií.
Výrobní obrazovka ukazuje pouze vytvořitelné recepty.
Konzolová Edice
1.0Zjednodušený výrobní systém pro Xbox 360 byl vložen hned v první vydané verzi.

Viz také[]

Hráči také mohou vytvořit následující objekty nebo osoby, ale jsou stavěni ve světě, narozdíl od výrobu v pracovním stole:

Advertisement