Minecraft Wiki
Advertisement

Typ světa je možnost pro generaci světa. Umožňuje hráči vytvořit svět dle jeho požadavků. V současnosti jsou k dispozici typy Defaultní/původní, rovinatý, rozlehlé biomy a zesílený, a starý v Pocket Edici.

Typy světa[]

Typ Popis Obrázek
Overworld Jedná se o základní typ generace. Rozličné krajiny vytvářející biomy. Overworld.jpg
Rovina Tento typ generování světa je naprosto rovinatý. Jeho nadmořská výška je 4 metry. První vrstva se skládá z bedrocku, s dvěmi vrstvami hlíny na něm, a úplný vrchol je pokrytý travnatým blokem. Mobové se normálně vyskytují, s vysokým množstvím Slizů. Tento typ světa je primárně využíván pro režim Tvoření, ale může být hrán i v režimu Přežití, stejně tak stromy mohou být přidány. Struktura generování umožňuje vesnicím se objevovat, což zajišťuje zásoby pro režim Přežití. Je založen na rovinatém typu mapy z Indev verze. Vlastní rovinatý svět může být vytvořen a upravován, což umožňuje výskyt stromů, pevností, atp. Také bloky jako jsou dýně a ruda se mohou v rovinatém světě objevit. Flatland.png
Rozlehlé biomy Generování default typu světa, ale s tím, že každá krajina je 4x větší, výsledkem jsou tedy větší biomy (16x více prostoru). U vesnic, pouštních chrámů a džunglových chrámů je větší pravděpodobnost na výskyt, neboť prostor v biomech je větší. Large Biome.png
Zesílený 'Zesílená' verze Overworldu. Tento typ světa generuje vysoké kopcovité terény (někdy vytváří i létající ostrovy-stejně tak téren), ale může být používán pouze na silnějších sestavách počítačů. Amplified Biome.png
Upravený Upravený typ světa. Jsou zde čtyři stránky možností úpravy a několik předvoleb. Customized Biome.png
Ladící režim Typ obsahující většinu, nikoliv všechny bloky a variace zobrazené na vrstvě y=70 pro pohodlné prohlížení. Lze se k němu dostat podržením klávesy SHIFT, zatímco kroužíte skrze typy map.

V tomto typu světa, je podlaha na y=60 tvořena bariérou a není možné na ní pokládat či ničit bloky.

Soubor:Debug World Type overview high ID 14w27b.png

Pouze Pocket Edice[]

Typ Popis Obrázek
Starý Exluzivní typ světa v Pocket edici. Má omezenou plochu 256x256 bloků s neviditelnou bedrockovou bariérou, která jí obklopuje. OldWorldType.jpg

Připravované[]

Typ Popis Obrázek
Malý Nová velikost světa do Pocket Edice. Bez obrázku
Střední Nová velikost světa v budoucnu přidána do Pocket Edice. Bez obrázku
Veliký Další velikost světa do Pocket Edice. Bez obrázku

Historie[]

Java Edice
1.112w01aPřidány typy světa, současný Overworld a Rovina.
1.3.112w19aNové typy světa přidány - 'Rozlehlé biomy'.
1.4.212w37aPřidána možnost upravovat typ světa Rovina.
1.7.213w36aNový typ světa 'Zesílený' přidán.
1.814w17aNový typ světa 'Upravitelný' přidán.
14w26a'Nový typ světa 'Ladící režim' přidán.
xbox
TU5Přidán typ světa Rovina. Podsvětí je také rovinaté v tomto typu světa.
Pocket Edition Alpha
0.9.0Přidán typ světa Rovina.
Přidán nekonečný typ světa.
Přidána možnost Starý typ světa.

Zajímavosti[]

Overworld[]

  • Byl jediným dostupným typem světa do vydání Minecraft 1.1, který přidal Rovinu.

Rovina[]

  • V rovinatém typu světa, se objeví Temnota jako barva oblohy pod Y=0. Přestože, když se podíváte pod tyto souřadnice, Temnota má normální černou barvu.
  • Slizové jsou velice častí v rovinatém světě, protože zem je pouhé 4 bloky nad bedrockem a Slizové se vyskytují od vrstvy 40 a níže.
  • Vesnice se vyskytují mnohem častěji při použití tohoto typu světa.
  • V rovinatém typu se Podsvětí a End generují normálně.

Rozlehlé biomy[]

  • Svět generovaný jako Overworld, ale biomy jsou 4x úhlopříčně větší (16x větší na území).
  • Při porovnání Overwoldu a Rozlehlých biomů při použití stejného seedu, vypadají Rozlehlé biomy jako přiblížená verze Overworldu.
  • Řeky nejsou větší než v Overworldu.

Starý[]

  • Ten byl dostupný pouze v Pocket Edici do verze 0.9.0.

Viz také[]

  • Typy map

Environment

Advertisement