Minecraft Wiki
Advertisement

Technické bloky jsou bloky, které které nelze získat, ale vyskytují se velmi často v průběhu hry.

Technické bloky pístů[]

Tyto bloky vznikají, když je používán píst.

Rameno pístu[]

Blok 34
Piston Head (U) JE3.png
Sticky Piston Head (U) JE3.png
Průhlednost

Ano

Svítivost

Ne

Odolnost proti výbuchu

2.5

Tool

?

Obnovitelné

Ne

Seskupitelné

Ano (64)

Flammable

No

Drops

Itself

Data value

dec: 34 hex: 22 bin: 100010

Name

blok_34

Blok 34 je blok výsuvného ramena pístu. Podle datové hodnoty může být definován jako výsuvné rameno normálního pístu nebo lepkavého pístu. Často se využívá jako stůl, namísto nášlapné desky umístěné na plotu. Blok 34 nelze umístit, i když jej máte v ruce, ale dá se umístit za použití určitých programů.

Rameno pístu se nezasune, když je pozměněn blok vedle něj, ale zasune se, když je zničen nebo posunut píst, ze kterého je rameno vysunuto. Píst může být zároveň vysunutý i zasunutý, ale to jen za použití lepkavého pistonu. K vytvoření této situace je třeba postavit před píst pevný blok, pod tento blok redstonovou pochodeň a přes blok propojit signál z pochodně drátem tak, aby ovládal píst. Poté bude vysunuto a zasunuto rameno za přibližně 1/10 sekundy a píst nestihne přitáhnou blok zpět. Paradoxně, když poté zničíte rameno, píst zůstane, ale když zničíte píst, zničí se i rameno.

Pohyb pístu[]

Blok 36
Průhlednost

Ano

Svítivost

Ne

Odolnost proti výbuchu

0

Tool

?

Obnovitelné

Ne

Seskupitelné

Ano (64)

Flammable

No

Drops

Itself

Data value

dec: 36 hex: 24 bin: 100100

Name

blok_36

Pohyb pístu je blok požíván pístem. Je to vedlejší efekt pohybování bloky pístem jako tile entities, oproti ostatním entitám. Je používán při vysouvání pístu jako efekt animace vysouvajícího se ramena. Tento blok má černou barvu, když je umístěn vedle jiného bloku, který je právě posunován na jeho pozici. Když je odstraněn blok vedle něj, stane se neviditelným. Tento blok je průchozí a když jím projde světlo, sníží se jeho intenzita o 1 jednotku. Je nezničitelný tradiční metodou, avšak dají se odstranit kliknutím pravého tlačítka myši. Ničení bloku vypadá stejně jako ničení kamene a zvuk ničení je stejný jako zvuk kroků hráče. V inventáři má na všech stranách texturu horní strany zatravněné hlíny a nelze ho položit. Blok 36 má název podle své datové hodnoty. Není možné jej získat bez použití módů nebo příkazu /give.

Technicé bloky pece[]

Hořící pec[]

Blok 62
Furnace (Active).png
Průhlednost

Ne

Svítivost

Ano, 13

Odolnost proti výbuchu

17.5

Tool

This block can be broken with any tool, but a pickaxe is the quickest

Obnovitelné

Ano

Seskupitelné

Ano (64)

Flammable

No

Drops

Itself

Data value

dec: 62 hex: 3E bin: 111110

Name

blok_62

Tento blok nahrazuje pece, když jsou uvedeny do chodu palivem při tavení. Má jinou texturu, než normální pec a produkuje zrnka popela. Když palivo dohoří, pec tento blok opět nahradí. Za použití módu nebo příkazu /give můžete hořící pec vytvořit a položit. Bude potom hořet do doby, než ji použijete.

Technické bloky redstonu[]

Svítící ruda redstonu[]

Blok 74
Lit Redstone Ore.png
Průhlednost

Ne

Svítivost

Ano, 9

Odolnost proti výbuchu

15

Tool

This block can be broken with any tool, but a pickaxe is the quickest

Obnovitelné

Ne

Seskupitelné

Ano (64)

Flammable

No

Drops

Itself

Data value

dec: 74 hex: 4A bin: 1001010

Name

blok_74

Tento blok nahradí rudu redstonu, na kterou hráč šlápne nebo ji začne ničit. Produkuje zrnka redstonového prachu.

Zhaslá redstonová pochodeň[]

Blok 75
Redstone (Torch, Inactive).png
Průhlednost

Ano

Svítivost

Ne

Odolnost proti výbuchu

0

Tool

?

Obnovitelné

Ne

Seskupitelné

Ano (64)

Flammable

No

Drops

Itself

Data value

dec: 75 hex: 4B bin: 1001011

Name

blok_75

Blok 75 je blok nahrazující svítící redstonovou pochodeň, když je redstonovým signálem znegována. Pochodeň poté nevysílá signál do doby, než negující signál přestane působit. Když je zničena, změní se na normální svítící redstonovou pochodeň. Při vytvoření určitých redstonových obvodů lze vytvořit "zkratovanou" redstonovou pochodeň, která nesvítí, i když nepřijímá žádný negující signál.

Aktivní dioda[]

Blok 94
Redstone (Repeater, Active).gif
Průhlednost

Ano

Svítivost

Ano, 9

Odolnost proti výbuchu

0

Tool

?

Obnovitelné

Ne

Seskupitelné

Ano (64)

Flammable

No

Drops

Itself

Data value

dec: 94 hex: 5E bin: 1011110

Name

blok_94

Blok 94 je dioda přijímající redstonový signál.

Technické bloky tekutin[]

Tekoucí voda[]

Tekoucí Voda
Water.png
Průhlednost

Částečně (-2 to light)

Svítivost

Ne

Odolnost proti výbuchu

500

Tool

This block can only be picked up using a bucket

Obnovitelné

?

Seskupitelné

Ano (64)

Flammable

No

Drops

Itself

Data value

dec: 08 hex: 8 bin: 1000

Name

tekoucí_voda

Tekoucí voda kontroluje, jestli se v okolí nenachází vzduch, kterým by se mohla šířit. Když vodu vypustíte z kbelíku s vodou, zaplaví 8 okolních bloků. V kreativním módu zaplaví 10 okolních bloků.

Tekoucí láva[]

Tekoucí Láva
Lava.png
Průhlednost

Ano

Svítivost

Ano, 15

Odolnost proti výbuchu

500

Tool

This block can only be picked up using a bucket

Obnovitelné

?

Seskupitelné

Ano (64)

Flammable

No

Drops

Itself

Data value

dec: 10 hex: A bin: 1010

Name

tekoucí_láva

Tekoucí láva kontroluje, jestli se v okolí nenachází vzduch, kterým by se mohla šířit. Když lávu vypustíte z kbelíku s lávou, zaplaví 4 okolní bloky v normálním světě a 8 bloků v pekle.

Mimo jiné[]
  • I když je zrušen zdroj tekutin, tekutiny vycházející z něj jsou ještě nějakou dobu stále v pohybu.

Technické bloky při pěstování rostlin[]

Pooraná hlína[]

Pooraná hlína
Farmland.png
Průhlednost

Částečně (Pooraná část)

Svítivost

Ne

Odolnost proti výbuchu

?

Tool

This block can be broken with any tool, but a hoe is the quickest

Obnovitelné

?

Seskupitelné

Ano (64)

Flammable

No

Drops

Itself

Data value

dec: 60 hex: 3C bin: 111100

Name

pooraná_hlína

Pooraná hlína je blok, na kterém lze vysadit semínka melounu, dýně nebo obilí a potom zde rostou. Vytvořit se dá za použití motyky na hlíně nebo zatravněné hlíně. Když je v okolí přítomná voda, po nějaké době se zavlaží. Také déšť ji může zavlažit. Po vysušení a sklizení nebo pošlapání se z ní stane opět obyčejná hlína.

Obilná stébla[]

Obilná stébla
Wheat.gif
Průhlednost

Ano

Svítivost

Ne

Odolnost proti výbuchu

0

Tool

?

Obnovitelné

Ano

Seskupitelné

Ano (64)

Flammable

No

Drops

Itself

Data value

dec: 59 hex: 3B bin: 111011

Name

obilná_stébla

Tento blok se objeví, když jsou semínka zasazena na poorané hlíně. Ze začátku jsou rostliny obilí malé a po čase rostou. Tento proces zahrnuje 8 fází a v každé z nich má blok odlišnou texturu, podle stupně zranosti.

Dýňová stopka[]

Dýňová stopka
Stem Age 0.pngStem Age 1.pngStem Age 2.pngStem Age 3.pngStem Age 4.pngStem Age 5.pngStem Age 6.pngStem.png
Attached Stem.png
Průhlednost

Ano

Svítivost

Ne

Odolnost proti výbuchu

0

Tool

?

Obnovitelné

Ano

Seskupitelné

Ano (64)

Flammable

No

Drops

Itself

Data value

dec: 104 hex: 68 bin: 1101000

Name

dýňová_stopka

Tento blok je umístěn na pooranou hlínu, když jsou na ní zasazena dýňová semínka. Stejně jako u obilí, i u dýní je ze začátku rostlina malá a postupně roste v 8 fázích, kde má blok odlišnou texturu.

Textura stopky se změní a napojí se na dýni, když z ní vyroste. Stopka bez dýně se připojí k jakékoliv dýni v dosahu jednoho bloku a stopka tak může mít 5 různých textur. Když je dýně odstraněna, stopka se vrátí do původní polohy.

Po odstranění vyrostlé dýně může na jejím místě vyrůst nová.

Zničením plně vzrostlé dýňové stopky lze získat 0-3 dýňová semínka.

Melounová stopka[]

Melounová stopka
Stem Age 0.pngStem Age 1.pngStem Age 2.pngStem Age 3.pngStem Age 4.pngStem Age 5.pngStem Age 6.pngStem.png
Attached Stem.png
Průhlednost

Ano

Svítivost

Ne

Odolnost proti výbuchu

0

Tool

?

Obnovitelné

Ano

Seskupitelné

Ano (64)

Flammable

No

Drops

Itself

Data value

dec: 105 hex: 69 bin: 1101001

Name

melounová_stopka

Tento blok je umístěn na pooranou hlínu, když jsou na ní zasazena melounová semínka. Stejně jako u obilí, i u melounů je ze začátku rostlina malá a postupně roste v 8 fázích, kde má blok odlišnou texturu.

Textura stopky se změní a napojí se na meloun, když z ní vyroste. Stopka bez melounu se připojí k jakémukoliv melounu v dosahu jednoho bloku a stopka tak může mít 5 různých textur. Když je meloun odstraněn, stopka se vrátí do původní polohy.

Po odstranění vyrostlého melounu může na jeho místě vyrůst nový.

Zničením plně vzrostlé melounové stopky lze získat 0-3 melounová semínka.

Technické bloky Mobů[]

Blok 97[]

Blok 97
Stone.png
Cobblestone.png
Stone Bricks JE3 BE2.png
Průhlednost

Ne

Svítivost

Ne

Odolnost proti výbuchu

3.75

Tool

?

Obnovitelné

Ano

Seskupitelné

Ano (64)

Flammable

No

Drops

Itself

Data value

dec: 97 hex: 61 bin: 1100001

Name

blok_97

Blok 97 je blok, který může mít podobu kamene, dlažebního kamene nebo kamenných cihel. Po zničení tento blok spawne Rybenku. Blok se dá snadnou zničit rukou a tak je možné jej rozlišit od ostatních bloků. Když zaútočíte na rybenku mečem, lukem nebo lektvarem poškození (ne jedu), Blok 97, který je poblíž, se zničí a objeví se další agresivní rybenku. Vytěžením bloku s očarováním "Silk touch" lze blok 97 získat. Po přidání do inventáře má jmenovku "Silverfish Block." Když je blok zničen výbuchem creepera, TNT nebo ghastovými koulemi, rybenka uvnitř zemře. Stejně tak ji může zabít drak. V kreativním módu lze blok 97 vytvořit kliknutím pravého tlačítka myši na kámen s vejcem ke spawnutí rybenky v ruce. Když takto kliknete vícekrát, rybenka se spawne mimo blok. Blok 97 se přirozeně objevuje v pevnostech.

Portál[]

Technický blok pekelného portálu[]

Pekelný portál[]

Pekelný portál
Nether Portal (EW) JE1.png
Průhlednost

Ano

Svítivost

Ano, 11

Odolnost proti výbuchu

0

Tool

None

Obnovitelné

Ano

Seskupitelné

Ano (64)

Flammable

No

Drops

Itself

Data value

dec: 90 hex: 5A bin: 1011010

Name

pekelný_portál

Pekelný portál, jak už z názvu vyplývá, se vytváří při spuštění pekelné brány. Když hráč chvíli stojí v bloku portálu, teleportuje se ze světa do pekla. Když je vedle bloku portálu vytvořen další takový blok, bloky se stanou neviditelnými, ale jsou stále detekovatelné a lze se skrz ně teleportovat. Blok lze rozbít pouze v kreativním módu a při zničení se přehraje zvuk, jako při zničení skla. Při rozbití také vyprodukuje částice bloku lapisu lazuli. Blok portálu nelze vytvořit (kromě stavby brány) jinak, než za použití různých módů.

Animace bloku pekelného portálu

Technické bloky portálu konce[]

Rám portálu konce[]

Rám portálu konce
Průhlednost

Ano

Svítivost

Ne

Odolnost proti výbuchu

18,000,000

Tool

?

Obnovitelné

Ne

Seskupitelné

Ano (64)

Flammable

No

Drops

Itself

Data value

dec: 120 hex: 78 bin: 1111000

Name

rám_portálu_konce

Rám portálu konce je blok, který se vyskytuje v pevnostech. Vypadá jako kámen konce se zelenou dekorací. Vyskytují se ve tvaru prstence o 12 blocích v místnosti s lávovým jezírkem a schodištěm se spawnerem rybenek. Rám je jedním z mála bloků, které lze získat pouze za použití některých módů.

Použití[]

Některé z těchto bloků mají do horní strany vložené oko konce. Po vložení očí konce do zbylých bloků rámu se portál aktivuje a hráč se může dostat do sféry konce. Stejně jako podložní hornina, i blok rámu je zničitelný pouze v kreativním módu a žádným jiným způsobem (nepočítaje módy).

Historie[]

Ve verzi Beta 1.9 Pre-release 4 měl blok rámu portálu konce odlišnou texturu. Textura byla modrá a vyzařovala denní světlo (svítivost 15). Jedna z nich byla průchozí a poatřila rozbitému bloku rámu End Portal Frame JE1.png, druhá patřila opravenému bloku ráma Filled End Portal Frame JE1.png. V této verzi nebyl blok odolný vůči explozi a dal se tak získat. Byla to ale pouze chyba ve hře. Rozbitý blok se dal opravit okem konce.

Mimo jiné[]
  • Oproti pekelnému portálu, zničení rámu portálu konce nezpůsobí deaktivaci portálu samotného.

Portál konce[]

Portál konce
Průhlednost

Ne

Svítivost

Ano, 15

Odolnost proti výbuchu

18,000,000

Tool

?

Obnovitelné

Ne

Seskupitelné

Ano (64)

Flammable

No

Drops

Itself

Data value

dec: 119 hex: 77 bin: 1110111

Name

portál_konce

Portál konce je blok, který hráče teleportuje do sféry konce. Vypadá, jako díra do prázdnoty s zelenými zvězdami. Vyzařuje světlo a vytváří částice černého kouře. Viditelná je pouze horní strana bloku, ostatní strany jsou průhledné. Přes portál lze projít pouze skrz boční strany. Kolizní blok portálu je pouze ve spodní 1/16 bloku, stejně jako u sněhu.

Mimo jiné[]
  • Portál konce je jediný blok bez textury, jeho texturou je pouze pozadí sféry konce, viditelné při pohledu na horní stranu.
  • Oproti pekelnému portálu teleportuje okamžitě po vstupu do něj a není tak možné spadnout do lávy pod ním.
  • Když hráč vkročí z rámu portálu konce (bez vloženého oka konce) na písek důší, který je umístěn na okraji rámu, propadne se hlouběji, než za normálních okolností.
  • Když v portálu exploduje TNT, jeho efekt bude stejný, jako když exploduje ve vodě.
  • Když hráč vjede do portálu s důlním vozíkem, neteleportuje se a spadne pod portál.
  • Po pádu do portálu z velké výšky se hráč obvykle rozplácne na obsidianové desce ve sféře konce.
Advertisement