Minecraft Wiki
Advertisement
TNT
TNT JE3 BE2.png
Průhlednost

Ne

Svítivost

Ne

Odolnost proti výbuchu

0

Tool

None

Obnovitelné

Ne

Seskupitelné

Ano (64)

Flammable

No

Drops

Itself

Data value

dec: 46 hex: 2E bin: 101110

Name

tnt

TNT (TriNitroToluen) je vysoce destruktivní blok, který když je jednou aktivován, vytvoří explozi. TNT se obvykle doporučuje jako rychlá a efektivní metoda pro zničení velkých částí nežádoucích bloků nebo struktur. TNT se může použít také jako zbraň, ale není to doporučeno kvůli jeho destruktivní povaze a jeho potenciálu k vážnému zranění nebo dokonce zabití hráče pokud stojí příliš blízko v okruhu výbuchu. Detonací TNT ve vodě zabráníte zničení jakýchkoliv bloků; nicméně stvoření a hráč mohou být stále poškozeni z výbuchu, jsou-li v okruhu výbuchu.

Výroba[]

Ingredients Vstup » Výstup Popis
Střelný prach + Písek
Střelný prachPísekStřelný prachPísekStřelný prachPísekStřelný prachPísekStřelný prach
Používá se k vytváření explozí.

Výbušné vlastnosti[]

Exploze TNT

Když jste v okruhu výbuchu blízké exploze, pravým kliknutím křesadlem, kontaktem ohně nebo ohnivou koulí, lávou, nebo aplikací proudu ruditu, bude TNT dodržovat zákony fyziky (např. gravitace), vydávat kouř, bílé záblesky a exploduje po 4 sekundách nebo osmi záblescích. Téměř všechny bloky (viz seznam níže), stvoření a hráči, kteří zůstanou v okruhu výbuchu budou poškozeni nebo zničeni / zabiti úplně. Nicméně, poškození bloků (ne však hráče nebo stvoření) můžete předejít detonací TNT v kapalině. Plovoucí předměty zasažené výbuchem budou zničeny, nicméně kterýkoli blok mezi předmětem a centrem výbuchu, bez ohledu na velikost nebo materiál, bude chránit předmět před zničením.

Výbuch TNT se bude šířit podle tohoto vzorce f=e-r, kde f je síla výbuchu TNT po šíření skrze blok, e je energie výbuchu před šířením skrze blok, a r je výbuchuodolnost bloku. Tudíž výbuch se šíří nejdál (7 bloků) vzduchem, který má výbuchudolnost nula. Nicméně, TNT bezprostředně uzavřené do kamene zničí přesně kostku o rozměrech 3x3x3 od centra výbuchu. Zabije vás to zblízka.

Četné bloky a subjekty mohou přežít TNT výbuchy, a dokonce ochránit hráče. Bloky jako obsidián, podloží a kapalné bloky jsou odolné vůči výbuchům TNT, což umožňuje ukrýt se před výbuchem. Navíc hráč nebo stvoření sedící ve vozíku bude mít minimální poškození z výbuchu TNT, a tento efekt jim umožňuje vyslat je ve vozíku na velké vzdálenosti.

Bohužel, použití TNT je problematické. Místo spálení na popel, TNT aktivuje (ale stále hoří, takže se oheň rozšíří na další bloky jako je třeba TNT), tudíž vytváření systémů požární kontroly u jakéhokoli množství TNT je nezbytné. Pro ty, kteří používají TNT v podsvětí (Nether), nebo hluboko pod zemí, může láva zapálit TNT, což může TNT odpálit. Kromě toho, při výbuchu TNT počítač vyžaduje intenzivní fyzikální výpočty, proto velké exploze způsobí velké zadrhávání hry v singleplayeru a extrémní lagování při hraní v multiplayeru.

Kromě toho, TNT má několik zajímavých vlastností. Teoreticky nekonečné množství TNT připraveného k odpálení (primed TNT) se může vejít do jednoho krychlového metru, protože TNT připravené k odpálení nebude kolidovat s jiným TNT připraveným k odpálení. Padající písek a štěrk bude reagovat odpovídajícím způsobem na detonace, z hlediska původu se rozptýlí, a bude padat přes TNT, když dojde k jeho utržení. Pokud písek nebo štěrk propadnou TNT připraveným k odpálení, když je pod vodou, tak se TNT odpálí normálně a způsobí výbuch.

Využití[]

Podívejte se také na: Tutorials/Traps

Dají se vytvořit TNT monster pasti. Ty dělají TNT silným obranným nástrojem. Když jsou TNT monster pasti vystaveny signálu ruditu, aktivuje se TNT tak jako kdyby bylo aktivováno hráčem. Kombinujte toto s ramenem pístu a můžete vytvořit automatickou obranu pro vaše budovy. TNT je třeba vyměnit po každém použití.

Pro získání signálu do obvodu k TNT, je třeba směřovat redstone přímo do něj alespoň z jedné ze čtyř stran, z kterékoli vrstvy na které je založeno TNT, nebo nad nebo pod jednou vrstvou. Když umístíte rudit šikmo k TNT, nebudete mít k TNT připojení. Rudit vedle TNT odpálí TNT také, i když není přímo s TNT spojen (přes T připojení, které není přímo spojeno, nebo "I" připojení které běží paralelně vedle něj). TNT bude odpáleno ruditem pouze pokud ruditový signál přijímá spuštění. To znamená, že pokud přijímá proud, když je TNT umístěno, tak se TNT neodpálí, ale pokud se signál vypne a opět zapne, tak se odpálí. Existuje nicméně chyba, kde se po vypnutí signálu někdy pouze několik bloků TNT aktivuje. Rudit pochodně aktivují blok TNT také když jsou přímo pod blokem TNT, nebo pod blokem, na kterém TNT leží.

TNT je také dobré pro odstranění velkého množství hlíny nebo štěrku při těžbě podzemí. Je třeba poznamenat, že byste se měli vyvarovat používání TNT k vybourávání oblastí, když jste vysoko nad roklí, protože TNT může zničit blok, na kterém stojíte a to způsobí že spadnete a zabijete se. Můžete upadnout když poběžíte od TNT aby jste zabránili poškození výbuchem, a pokud budete zasaženi explozí a přežijete (hlavně díky brnění), budete pravděpodobně sraženi tlakovou vlnou exploze.

Protože TNT připravené k odpálení je ovlivněno fyzikou, používá se jako střela, která je poháněna explozí TNT náboje v TNT kanonech. Také šípy spojené s TNT spadnou, když se TNT stane TNT připraveným k odpálení. Toto může být použito k vytvoření šípových pastí.

Je možné "raketově vyskočit" pomocí TNT, tím, že skočíte když stojíte přímo na TNT těsně před jeho explozí. Nicméně vám to však způsobí poškození, a možná vás to i zabije. Proto se to nedoporučuje.

Obě - aktivované a neaktivované TNT může být tlačeno písty. Žádné vlastnosti výbuchu nebo úrovně poškození se po tlačení nezmění.

Ačkoliv to může být chyba, TNT může být použito k zobrazení nedaleké jeskyně nebo podzemních prostorů. To se provádí pomocí pístů k tlačení TNT tam, kde zrovna stojíte. Protože je TNT průhledné, tak vám to neublíží, ale umožní vám to vidět přes všechny bloky, které nejsou v blízkost vzduchu. (Stěny jeskyně)

Těžba[]

Těžba pomocí TNT může být rychlejší než ruční těžba, ale je to nepraktické pro získávání zdrojů; asi 57% z bloků je při použití TNT zcela zničeno. Kromě toho, TNT není příliš efektivní, pokud slouží k těžbě rud a dlažebních kostek, a z časového hlediska je efektivní, jen když těžíte bloky s nízkou odolností proti poškození, jako je například hlína nebo písek. Položky, které jsou potřeba, aby jste vytvořili TNT jsou docela cenné a můžete tak zbytečně plýtvat zdroji, pokud z toho nic nezískáte. Přesto může být TNT součástí účinných hornickým technik - jako prostředek k odstranění nepotřebných vrstev bloků a k odhalení (zpřístupnění) podkladových vrstev. TNT může být také použito pro zničení velkých objemů horniny na podzemní stavební projekty.

Stojatá voda, obsidián a podloží jsou jediné materiály, které odolávají výbuchu TNT.

Normální lávové bloky jsou také odolné vůči TNT, a nebudou jím zničeny. Nicméně, “tekoucí” lávové bloky jsou snadno zničitelné výbuchy, a proto vícenásobné po sobě jdoucí exploze (měnící prostředí kolem lávy a způsobující že láva začne téct) mohou lávu zničit.

Nicméně, pro ty z vás, kteří milují představu hornictví s TNT, je tato představa stále ještě možná. Výbuchy mohou být zaměřeny do určitého místa poměrně snadno, jen musíte vědět, jak TNT umístit. Pokud se obáváte o to že zničíte diamanty, pak zůstaňte nad cca 20. úrovní kostek nad těmi nejspodnějšími (vaší hloubku můžete zjistit, když zmáčknete F3. Souřadnice Y je výška ve které se zrovna nacházíte, nejspodnější úroveň podloží je 0). Máte-li se dostat do těchto zón, kde se běžně nacházejí diamanty, dokud je zde alespoň 1 blok kamene mezi TNT a diamantovou rudou, tak by měl být diamant po výbuchu nedotčený.Použití TNT při těžbě je opravdu umění, a musí být provedeno jen v případě, že máte obrovské množství TNT, a nebo poté co jste strávili několik hodin v módu tvořivé hry, kde jste se učili jak TNT používat. TNT nemůže zničit Obsidián, podloží, portál do pekla, Portál konce a Rám portálu do endu.

Voda jako regulátor výbuchu[]

Pokud se vrstva vody rozprostírá mezi zničitelným blokem a výbuchem, tak bude blok chráněn. Voda o tloušťce jednoho bloku zastaví většinu výbuchů před dosažením druhé strany, nicméně hráč pokládající mnoho bloků TNT by měl dávat pozor na umístění výbušniny, protože subjekty TNT připravených k výbuchu se spustí navzájem přes vodní clonu. Použití vody tímto způsobem umožňuje používat TNT v blízkosti důležité oblasti, jako je například dům, základna, nebo žíly rudy.

Tudíž hráč může toto použít k vyhloubení velkého lomu nebo díry přesně a rychle umístěním "opony" vody na okraji zmíněné díry a nechat odpálit střed.

Hráč může také udělat TNT past která upustí TNT do bloku vody, zachovávající bloky kolem TNT, ale poškozuje to, ne-li zabije, stvoření které ji aktivuje.

Můžete také udělat časovanou TNT pojistku tím, že umístíte ruditový opakovače v přímé linii a pak si můžete určit zpoždění. Pak, když ji zapnete, budete mít dostatek času k útěku od TNT, ale to se doporučuje hlavně pro lidi, kteří umístili velmi velké množství TNT (protože rozsah výbuchu a poškození vás může zabít).

Spleef[]

TNT může být také použito ve spleef arénách. Protože je zničeno jedním úderem, TNT plní svůj účel lépe než hlína nebo jiné materiály a není potřeba nástroj k jeho zničení Ujistěte se, že nikdo nemá ruditovou pochodeň, páky, tlačítka, ohnivou kouli, nášlapný spínač, křesadlo, nebo lávu. Další způsob, jak se ujistit, že je to bezpečné je použít plugin, který zakáže exploze.

Dělo[]

TNT dělo nemůže být vyrobeno kladením vody a TNT v pozici, která způsobí, že voda zastaví TNT, aby rozbilo bloky, ale musí mít takový účinek, že bude vystřelovat další osvětlený TNT blok, který letí dokud nepřistane nebo neexploduje. To může být užitečné v bitvách atd. a může to zabít jiného hráče v multiplayeru. Různé velikosti a nastavení mohou způsobit silnější odpaly nebo různé trajektorie.

Špatné chování TNT[]

V předchozí verzi bylo možné udělat 'dělo' pomocí rychlého pístu, tím, že se z něj postaví lepkavý píst a připojí se určitým způsobem. Tato koncepce už není možná; dělo již nezdvojí TNT bloky tímto způsobem.

Odstranění[]

V testu přežití, dvojitým úderem do bloku TNT by se zastavilo odpočítávání a způsobilo že se TNT vrátí do zdrojového bloku, který by se pak mohl opět sebrat. Ve verzi Beta 1.6.6 a dříve jej nebylo možné odstranit. Od verze 1.7, může být TNT sebráno jako každý jiný blok.

TNT připravené k odpálení[]

TNT připravené k odpálení je subjekt ve světě Minecraftu. Je generováno ve středu (+0.5, +0.5, +0.5) poháněného TNT bloku, zatímco samo je krychle s délkou hrany 0,98. Jeho pojistka (fuse) trvá 40 (ruditových) tikání (4 sekundy / 80 zatikání) je-li aktivován redstonem nebo ohněm, nebo náhodným počtem mezi 10ti až 30ti tiky (1 až 3 sekundy) pokud je zničeno výbuchem.

Jakmile se spawnuje, tak TNT připravené k odpálení je uvedeno do pohybu vertikální rychlostí 0,2 m / s, a horizontální rychlostí 0,02 m / s v náhodném směru. Pokud se nesrazí s dalším blokem, bude cestovat 0,166 m vodorovně na rovné ploše, než se zastaví a exploduje. TNT připravené k odpálení může být rozsvíceno na ohni tím samým způsobem jako plechovky šípů (arrows can), ale to nic nedělá.

Historie[]

TNT bylo přidáno během Testu přežití 0.26 (24. října 2009). Později téhož dne, v testu přežití 0.27, hráč začínal s 10 bloky TNT v inventáři.

Když bylo TNT přidáno v Testu přežití, tak fungovalo podobně jako to funguje teď. Hráči budou muset TNT udeřit, aby ho připravili k odpálení, ale mohli TNT udeřit znovu pro zrušení detonace. Tato vzpomínka na TNT již nebyla možná v Indev, a zůstalo to na chvíli stejné. V první Alfě, rudit a mechanismy byly přidány, a ty mohly být použity jako další cesta k připravení TNT k odpálení (to prime TNT).

Mnohem později, v Beta 1.7, TNT již nebylo možné připravovat k odpálení přímo uživatelem, ale pouze ruditem nebo jiným mechanismem, který pohání blok TNT, jakož i kliknutím levým tlačítkem s křesadlem. Úderem do bloku jde jednoduše a bezpečně zničit blok, takže je možné jej sebrat.

Od Beta 1.7, monster pasti již nemohou být vytvořeny tím, že se dají nášlapné spínače přímo na vrchol bloku s TNT.

Od Beta 1.7, již nemůžete na TNT umístit pochodně. Jakékoliv pochodně, které byly umístěny dříve zmizí.

Od aktualizace Beta 1.8, byly textury kouře z výbuchu TNT nahrazeny tlakovými vlnami.

Beta 1.9pre5 změnila texturu TNT, i když jen nepatrně.

'Aktualizace zvuku' z 13. listopadu 2011 dala TNT nový zvuk výbuchu.

V kapesní edici, TNT nelze získat, s vyjímkou prostřednictvím hex editoru. Po editaci, TNT připravené k odpálení by jednoduše vydávalo částečky kouře, které pak zmizí. V aktualizaci Kapesní edice Alfa 0.2.0, upravené TNT může být úspěšně připraveno k odpálení a odpáleno.

V týdenním snapshotu 12w21a mohou být TNT bloky nalezeny pod pyramidami.

Snapshot 12w26a - TNT již neklesá jako zdroj v kreativním módu.

Snapshot 12w21a - TNT se přirozeně nachází v Pouštních chrámech jako past v tressure místnosti. Je tam 3x3 řadové 9 TNT pod pískovcovým patrem s kamenným nášlapným spínačem nad ním.

Trivia (drobnosti)[]

 • Když hráč nebo Enderman drží TNT, tak je textura obráceně, což má za následek, že se N na TNT objeví pozpátku jako "ТИТ". (To se stává u všech bloků, ale nejvíce je to patrné u TNT.)
 • Výrobní recept TNT (Písek a síra) se skutečně podobá vytváření střelného prachu (uhlík, síra a dusičnan draselný)
 • Jméno "TNT" (zkratka pro trinitrotoluen) je technicky nesprávné. Vzhledově se blok podobá sbírce válečků s dynamitem, který je úplně jinak výbušný a často si ho lidé pletou s TNT. Výrobní recept na TNT blok odkazuje na výrobu dynamitu, který je vyráběn stabilizací nitroglycerinu s absorpčním materiálem, jako jsou piliny nebo zemina. Nicméně střelný prach není součástí výroby a není ani výbušný.
 • V případě, že by byl krychlový metr vyplněný 4 805 běžnými dynamitovými válečky, jeden TNT blok by měl přibližně výbušnou energii 2,41 tun TNT (10,09 GJ) v reálném světě.
 • Existuje několik pastí, v níž hráč zavěsí TNT přes jámu dlouhou 1x1 a aktivuje ho. TNT spadne do tmy a hráč doufá, že zabije jakákoliv nechtěná monstra pod ním. To je užitečné zejména při vstupu do žaláře (hladomorny), který je daleko od truhlice, k tomu abyste zničili líheň oblud.
 • Aktivovaný nebo "připravený" k odpálení blok TNT bude padat v délce 77 bloků než exploduje.
 • TNT se objevilo v posledním klasickém módu (0.30), ačkoli je tam čistě jako dekorativní a ani se nepřipraví k výbuchu, ani neexploduje.
 • Rozbití (destroying) TNT dělá stejný zvuk jako rozbití travnatého bloku.
 • V multiplayeru, zvuk spálení pojistky TNT před tím, než vybuchne není slyšet.
 • Když TNT svítí a pak zhasne deštěm, tak samozřejmě vyhasne.
 • TNT vybuchlé ve vodě nebo v lávě nezpůsobí strukturální poškození, ale i tak to způsobí poškození pro stvoření i hráče.
 • TNT lze aktivovat kliknutím pravého tlačítka myši na něj křesadlem, což nesnižuje trvanlivost křesadla. To může také být nepřímo spuštěno kliknutím levým tlačítkem na něj křesadlem (vytváří ohněm detonující se TNT), které může dát hráči více času na útěk.
 • Stejně jako šípy, TNT připravené k odpálení chytne ohněm, pokud je vystřeleno skrz lávu.
 • Pokud je TNT umístěno s hodnotou dat nad 0 (s módem jako je mcEdit), pak může být aktivováno jedním úderem, stejně jako před verzí 1.7
 • Když jespawnovací vejce nastaveno, aby generovalo TNT připravené k odpálení pomocí módu, bude následovat bezprostředně exploze když se vejce použije.
 • Pokud je TNT odpáleno právě když ho šíp míjí, je šíp přesměrován směrem od výbuchu.
 • Odpálení velkého množství TNT, může způsobit že se Minecraft laguje, a dokonce se může i úplně zaseknout.
 • Pokud dáte TNT pod vodu, dáte kolem něj cihly, odvedete vodu pryč a odpálíte, vytvoří se vodopád uprostřed vody.
 • Z nějakého důvodu bylo TNT ovlivněno výškovým limitem, do kterého mohlo vystoupat. Některá TNT děla již nefungují.
 • Pokud chcete, aby TNT blok spadnul a zničil bloky pod vodou, tak před použitím ruditu přidejte blok štěrku navrch TNT. Štěrk bude klesat s TNT, TNT přistane pod vodou, a štěrk přistane a vytvoří blok kolem TNT, který tedy umožní TNT zničit bloky pod vodou.
 • TNT je jediný pevný blok, který se rozbije okamžitě.
 • Od verze 1.2.5, když hráč stojí ve 2 bloky hluboké a 1 blok široké díře, a má lepkavé písty, které tlačí na něj / na ní TNT, tak budou mít rentgenový pohled na okolní jeskyně. Může to být použito pro lokalizaci líhní a rud. VAROVÁNÍ! Hráč může být bannován (může mu být zamítnut na server vstup) ze serverů pro využití této závady.

Související články[]

Reference[]


Advertisement