Minecraft Wiki
Advertisement
Smaragdové ložisko
Smaragdové ložisko.png
Smaragdové ložisko
Průhlednost

Ne

Svítivost

Ne

Odolnost proti výbuchu

?

Tool

Obnovitelné

Ne

Seskupitelné

Ano (64)

Flammable

No

Drops

Itself

Data value

dec: 129 hex: 81 bin: 10000001

Name

smaragdové_ložisko

Smaragd je extrémě vzácná ruda, která se vyskytuje pouze v Extreme Hills nebo Extreme Hills Edge biomes a je to zdroj smaragdu, který se dá vytěžit minimálně železným krumpáčem. Z každého vytěženého bloku vypadne jeden smaragd (1-4, když je krumpáč vylepšený na Štěstí III) a nepotřebuje tavit (jako uhlí, diamand, rudit a Ložisko lazuritu). Vytěžením získáte 5-7 zkušeností, pokud těžíte železným nebo diamantovým krumpáčem s jemným dotykem. Většinou se vyskytuje jako jeden blok, narozdíl od ostatních rud. Vypadá také jako malé čtverečky, které jsou zasazené do kamene, narozdíl od ostatních rud.

Výskyt[]

Smaragd se vyskytuje jedině v Extreme Hills a Extreme Hills Edge. Mohou se ale nacházet i v jiných biomech, které nejsou moc vzdálené od místa generace. Smaragd se generuje 3-8 krát na každý chunk, mezi úrovní 4 a 32, takže se může vyskytovat i u zlata. Ve světě je asi 0,2 smaragdu na jeden chunk. Vyskytuje se pokud je okolo kámen a v jednotlivých blocích, ne v žilách. Tak tomu je třeba u železa. V biomu, kde se generuje je častější než diamant.

Jako tavící ingredience[]

Ingredience Vstup » Výstup
Smaragd
Smaragdové ložisko
Uhlí

Smaragd

Poznámka: Smaragdová ložiska lze těžit pouze s okouzlením Něžný dotek.

Historie[]

Java Edice (Indev)
?Po dobu Indev se diamant jmenoval smaragd.
Java Edice
1.3.112w21a21. Května 2012 (týden před vydáním 12w21a) Jeb zveřejnil fotku s jeho testem obchodovacího systému.[1] Do té doby, co byl přidán smaragd, se používal rubín.[2] Při zveřejnění verze 12w21a se blok změnil na smaragd, ale Jeb ho zapomněl zahrnout do galerie.[3] Vzhledem k tomu, že snímek byl zveřejněn dříve než předmět, většina lidí ho nazývala diamant.
12w21bVzhled změněn z Emerald Ore JE1.png na Emerald Ore JE4 BE3.png. Předchozí podoba smaragdu se ještě vyskytovala ve složce .minecraft. Byly opraveny špatné překlady. Analýza na 500x500 bloků v Extreme Hills s módem MCEdit dopadla takto: U grafu je patrné, že výskyt rud (mimo lapisu lazuli) je většinou rovnoměrný a u úrovně 0 strmě klesá. I když celkový počet smaragdů je 3386 a diamantů pouze 2997, jsou rozprostřeny na dvojnásobném území. To znamená, že na určité úrovni bychom našli dvakrát více diamantů než smaragdů.
12w22aSmaragdová ložiska se od této chvíle nespawnují přírodně.[4] A to proto, že Jeb obdržel mnoho stížností na vzácnost smaragdů, ale chtěl, aby to byl ,,krásný" nález. Stále se ovšem vyskytuje v inventáři v kreativu.[5] Samozřejmě, že je Jeb přidal zpět, aby se spawnovali přirozeně po velkých komunitních odpovědích.[6] Jeb se později rozhodl smaragdy nechat volně spawnovat, aby to bylo ,,krásné překvapení". Smaragdy se teď spawnují po jednom, protože je dost lehké získat smaragdy přes obchod.

Otázky[]

Problémy týkající se “Smaragdové ložisko” jsou spravovány na issue tracker. Problémy hlaste tam.

Podrobnosti[]

  • Rubín a ložisko rubínu lze nalézt ve složce lang, což znamená, že drahokam a ložisko byly originály. To je i proto, že Jeb spletl smaragd s rubínem.
  • Smaragd a křemen jsou jediné rudy, které se vyskytují pouze v jednom biomu.
  • Těžba smaragdu (stejně jako ostatních rud) přidává XP, které jsou potřeba v očarování. Jeden stack smaragdů přidá asi osmnáct levelů.

Galerie[]

Viz také[]

Odkazy[]

  1. jebtweet:204619936616808451
  2. Snapshot 12w21a/b lang/en_US.lang: tile.oreRuby.name=Ruby Ore
  3. jebtweet:205641953742819328
  4. jebtweet:207119318612320256 & jebtweet:207120954474762240
  5. jebtweet:207125154822758401
  6. jebtweet:207731363246374912
Advertisement