Minecraft Wiki
Advertisement
Ruditový porovnávač
Ruditový porovnávač.gif
Ruditový porovnávač - aktivovaný.gif
Ruditový porovnávač
Průhlednost

Ano

Svítivost

Ne

Odolnost proti výbuchu

?

Tool

None

Obnovitelné

Ne

Seskupitelné

Ano (64)

Flammable

No

Drops

Itself

Data values
Neaktivní
dec: 149 hex: 95 bin: 10010101
Aktivní
dec: 150 hex: 96 bin: 10010110
Položka
dec: 404 hex: 194 bin: 110010100
Name

ruditový_porovnávač

Redstone porovnávač je blok používaný v ​​redstone obvodech. Vzhledem je podobný redstone opakovači, liší se pouze tím, že má o jednu redstone louč více. Zpoždění porovnávače je 100ms (1 redstone tick, 2 game ticky). Svou funkcí připomíná bipolární PNP tranzistor.

Rozvržení[]

Redstone porovnávač má 2 vstupy:

 • zezadu [A]
 • z boku [B] (počítá se vyšší hodnota)

a jeden výstup [C] (dopředu)

Zadní vstup přijímá všechny přímé i nepřímé zdroje signálu, kdežto vstup boční pouze signál z těchto zdrojů:

 • redstonu
 • výstupu redstonového opakovače
 • výstupu redstonového porovnávače

Výstup vydává přímý signál síly, která je určena podle režimu a vstupů.

Porovnávač může pracovat ve dvou různých režimech, změna režimu je provedena stisknutím tlačítka pro použítí (výchozí je pravé tlačítko myši).

Porovnávání[]

V tomto režimu je přední redstonová louč vypnuta. Pokud B (boční vstup) nepřesahuje A (zadní vstup), výstupní hodnota je A. Pokud je B větší než A, výstup je nulový. Matematicky zapsáno:

 • A≥B → C=A
 • B>A → C=0

Příklady: Zadní vstup je 8 a boční je 14 - výstup bude 0, protože 14 je větší než 8. Zadní vstup má hodnotu 13 a boční má také 13 - výstupní hodnota bude 13, protože 13 není větší než 13.

Odčítání[]

Druhý režim indikuje zapnutá přední redstonová louč. Když je porovnávač v tomto režimu, výstupní hodnota je vypočítána jako A-B (A minus B). např.: Zadní vstup je 12, boční 5 - výstup je 7. Zadní vstup je 3, boční 14 - výstup je 0, protože 3-14 = -11 a redstone nepodporuje záporné hodnoty síly.

Využití[]

Redstonový porovnávač má celkem 5 základních použití:

 • porovnávání (porovnávací režim)
 • odčítání (odčítací režim)
 • udržování/přenos síly signálu (jakýkoliv režim, B=0)
 • spínání (odčítací režim s opakovačem do vstupu B)
 • získávání informací z bloků (funguje i přes jeden pevný blok)

Pomocí porovnávače lze získávat data z bloků, které mají inventář, či proměnné stavy.

Výroba[]


Ruditová louč
Ruditová loučNetheritový křemenRuditová loučKámenKámenKámen

Ruditový porovnávač

Získávání[]

Pro odstranění redstone porovnávače jej vykopejte. Redstone porovnávač lze okamžitě vykopat jakýmkoliv nástrojem i bez nástroje.

Redstone porovnávač je také odstraněn a vypadne:

 • jestliže blok je přesunut, odstraněn nebo zničen
 • jestliže voda doteče do tohoto bloku
 • jestliže píst zatlačí, nebo přesune blok do tohoto prostoru

Když láva přiteče do prostoru, kde se nachází redstone porovnávač, bude zničen, aniž by vypadl.

Advertisement