Minecraft Wiki
Advertisement

Režim diváka je herní režim umožňující hráči létat okolo a pozorovat svět, aniž by svět na hráče nebo hráč na svět působil. Do diváckého režimu je možné přejít napsáním příkazu /gamemode spectator, /gamemode sp, /gamemode 3, nebo smrtí v Hardcore režimu.

Využití[]

Diváci jsou neviditelní, mohou létat, procházet skrz bloky a bytosti, a vidět z pohledu bytostí, včetně hráčů v diváckém režimu.

Neviditelnost[]

Diváci jsou celí neviditelní. Výjimkou jsou jiní hráči v tomto režimu (viz níže).

Diváci nemohou být postřehnuti moby, nemohou aktivovat výskyt mobů (a to včetně spawnerů), aby se zabránilo mizení mobů.

Diváci, kteří jsou ovlivněni zářícím efektem, budou pro ostatní hráče viditelní, to však neplatí pro moby.

Označení hráči[]

Diváci můžou použít klávesu pro "označení hráčů", pokud si ji změnili z defaultního nastavení (nic). To umožní divákovi vidět ostatní hráče tak, jako by byli ovlivněni zářícím efektem. Pokud odejdou, tak efekt zmizí. Barva v hráčově tabulce je stále stejná, pokud stisknete zvolenou klávesu.

Noclip[]

Diváci se mohou pohybovat skrz bloky, bytosti a jiné hráče. Pokud je jejich hlava uvnitř bloku, uvidí skrze všechny bloky.

Diváci nemohou být zraněni, protože všechna zranění jdou přes ně. Láva, tonutí, oheň a dušení je nemůže ovlivnit. Naopak je stále možné je zranit či zabít pádem do Prázdnoty nebo příkazem /kill.

Příkazy (obsahující volící hráče) mohou zaměřit diváky.

Let[]

Diváci vždy létají. Nemůžou zastavit létání přistáním jako hráči, protože blokem proletí. Kolečko na myši a klávesa pro běh ovlivňuje rychlost létání, zatímco zpomalovací či zrychlovací efekty nikoliv.

Maximální rychlost je 43.556 m/s nebo 87.111 m/s při sprintu.

Rozhraní[]

Když hráč otevře svůj inventář v tomto režimu, nemůže žádný z předmětů použít. Rovněž je prohlížení rozhraní možné, ale není možné s ním nic dělat. Když nádoba používá stůl na kořist k vytvoření svého obsahu, ale kořist se v něm ještě nevytvořila, tak hráč v režimu Diváka nemůže nádobu otevřít a vidět její obsah. Předměty ve světě také nelze sebrat.

Po kliknutí na čísla na Vaší klávesnici se můžete teleportovat k určitému hráči na serveru stisknutím klávesy 1, nebo se může přemístit k týmovému hráči stisknutím klávesy 2.

Vidění neviditelných bytostí[]

Diváci mohou vidět jiné diváky a nedivitelné moby, stejně jako sami sebe při stisku klávesy F5. Diváci se objeví jako průsvitná hlava bez těla. Také vybraný předmět z hotbaru je viditelný. Neviditelní mobové jsou průsvitnými, stejně jako při prohlížení neviditelného spojence, pokud je příkaz /scoreboard teams option <team> seeFriendlyInvisibles nastaven na pravda.

Vidění mobů[]

Divák může stiskem levého tlačítka myši na bytost přejít do jejího vidění. Jejich pozice je zamčena na danou bytost, a jejich pohyby zorného pole se řídí podle pohybů bytosti. Abyste viděli sebe jako vybranou bytost, zatímco koukáte jejíma očima, stačí stisknout klávesu F5, Stiskem demontážní klávesy (defaultně ⇧ Shift) se hráč vrátí do létajícího režimu.

Různí mobové také používají filtr, zatímco se koukáte jejich pohledem. Tyto filtry zobrazují svět divákovi různými způsoby. Podobně Super Secret nastavení stačí stisknout F4, aby se filtr odstranil, aniž by byl mob opuštěn. Níže je pak tabulka mobů, kteří mají filtr vidění.

Bytost Filtr
Syčák Zeleně kostičkované, zbarvené vidění
Enderman Obrácené barvy
Pavouk Pětinásobné vidění, mírné rozmazání, velký rozhled
Jeskynní pavouk Stejně jako pavouk, akorát s červeně zbarveným obrazem

Historie[]

Java Edice
1.8January 27, 2014Dinnerbone tweetnul zprávu o zkoušení diváckého režimu.
14w05aPřidán režim Diváka.
14w06aPřidány čáry pro označení hráčových rysů.
14w18aPřítomnost diváka již nezabraňuje mizení mobů.
14w19aHotbar byl nahrazen oknem s příkazy obsahující schopnost přemístit se k jiným hráčům či týmům.
14w20aNastavit rychlost letu lze nyní i vertikálně.
1.8.21.8.2-pre1Nepřátelští mobové již nesledují/neútočí na diváky.
1.915w51aDivák není schopný otevřít truhlu, kde je obsah, který ještě nebyl vygenerován.

Problémy[]

Problémy týkající se “Pozorování” jsou spravovány na issue tracker. Problémy hlaste tam.

Zajímavosti[]

  • Když si nasadíte na hlavu dýni a přejdete do diváckého režimu, tak bude obraz stále filtrovaný, i když vstoupíte do vidění moba.
  • Divácký režim umožňuje zobrazit perspektivu ender krystalu, zapáleného TNT a všech variant vozíku. Stejně tak je divákovi umožněno vidět úhel pohledu nějakého nehybného objektu (například obrázek nebo stojany na zbroj).
  • Když bytost vypadne ze světa, zatímco skrz ní hledí divák, tak divák zemře, jakmile se od bytosti oddělí a utrpí tak zranění v Prázdnotě
  • Lze využít vidění všech mobů.

Viz také[]

  • Režim ladění


Advertisement