Minecraft Wiki
Advertisement

Pevnost.

Pevnosti (dříve neoficiálně označované jako ruiny) jsou typem struktur, vyskytujícím se přirozeně v podzemí. Zahrnují různé účelové místnosti, chodby, schodiště, dveře, mříže atd. Byly přidány do hry v dobrodružném updatu. V pevnostech se také nachází místnost s neaktivním portálem do dimenze End, který je možné aktivovat vložením očí z Endu do jeho segmentů a hráč se tak může podívat do sféry Endu. Na jeden svět připadá 128 pevností.

Vzhled[]

Pevnosti jsou velmi rozměrné, propletené chodbami a schodišti, oddělenými dveřmi. V jejich stěnách se většinou nachází pouze varianty kamenných cihel. Poklady nalezené v pevnostech většinou zahrnují papír, rudit, knihy, uhlí, zlaté ingoty, železné ingoty, kompasy, jablka, zlatá jablka, Ender perly, železné hrudní pancíře, železné boty, železné krumpáče, železné helmice, mapy, železné meče, obsidián a diamanty.

Pevnosti se primárně vytváří v podzemí, často nepřístupné z povrchu a viditelné pouze skrz jeskyně. V některých seedech jsou propojeny s kobkou. Generátor terénu je neschopný rozlišit pevnosti a ostatní bloky, proto je často pevnost protnuta průrvami a opuštěnými důlními šachtami. V pevnostech se objevují mobové ve stejné míře jako v okolním světě, kromě rybenek, které se objevují pouze zde a v biomu hory (v infikovaném blocku).

Většinu pevnosti tvoří náhodné chodby, pilíře, točitá schodiště a obyčejná schodiště tvořena kamennými půlbloky. Místnosti oddělují jak dřevěné, tak i železné dveře, přičemž železné jsou opatřeny tlačítky. Všechny dveře jsou ve stejném směru a proto mohou být některé otevřené a jiné zavřené. Cely a portály bývají opatřeny železnými mřížemi. Slepé chodby mohou být zakončeny kamennou stěnou. Pochodně a truhlice se nachází náhodně v areálu pevnosti.

Některé místnosti jsou účelové a můžeme zde najít vězení s celami, knihovny, skladiště a haly s fontánou uprostřed. Počet těchto speciálních místností se ve většině pevností liší a většinou jsou identické.

Vězeňské cely se obvykle generují ve zdech ve dvojicích, jsou opatřeny mřížemi a vedou k nim železné dveře bez tlačítka uvnitř.

Knihovny se objevují ve dvou velikostech: malé a velké. Malé knihovny obsahují knihovny, dřevěná prkna a truhlici/e. Velké knihovny obsahují více knihoven, ploty, dřevěná prkna a pochodně rozmístěné také na balkóně s lustrem uprostřed místnosti. Na balkón lze vylézt po žebříku, umístěném naproti vstupním dveřím. Mezi knihovnami jsou náhodně rozmístěny pavučiny.

Truhlice se nachází v rozích knihoven a na balkóně nad knihovnou. Také se vyskytují v horním patře hal, kde se kříží 4 chodby. Truhlice obsahují již výše zmíněné předměty.

Generování[]

Všechny pevnosti se nachází náhodně v mezikruží o poloměrech 640 a 1152 bloků od nultého bodu (x=0, z=0). V závislosti na generovacím algorytmu mohou zasahovat i mimo vytyčené hranice. Úhel, který svírají všechny tři pevnosti v nultém bodu je náhodný. Polohu pevnosti je možné odhalit s pomocí oka z Endu.

Historie[]

Java Edice (Beta)
1.8Pevnosti přidány jako součást dobrodružného updatu. Jejich první obrázky pocházely z povrchu světa, což je nyní extrémně vzácná poloha.
1.9-pre3Pár skleněných věží se tyčil nad pevnostmi až k okraji mapy, aby odhalil jejich polohu.
Java Edice
1.0.0Byla přidána místnost s portálem do sféry Endu.

Galerie[]

Chyby[]

  • V pevnosti lze často nalézt létající pochodně, dveře, žebříky a jiné, způsobené zásahem další struktury do struktury pevnosti.
  • Často se stává, že vygenerované pochodně nevydávají žádné světlo, ale samy svítí.

Mimo jiné[]

  • Portály Konce se stávají bezcennými, pokud je protíná jiná struktura.
  • Stěny pevnosti z bloků kamenných cihel tvoří asi ze 45% obyčejné kamenné cihly, z 30% obrostlé mechem, z 20% naprasklé a z 5% bloky 97 (rodiště rybenek).

Podívejte se také[]

Environment

Advertisement