Minecraft Wiki
Advertisement
Pavouk
Pavouk.png
Životy

16 × 8

Síla útoku

Lehká: 2
Normální: 2
Těžká: 3

Generace

Světlo ve výši 8 nebo méně, 2*2*2 Prostor na plných blocíh. Horní polovina bloku může být obsazena transparentními bloky (sklo, aj.).

Přidáno do hry

Classic 0.26 SURVIVAL TEST (October 23, 2009)

Kořist

String (0-2) po smrti.
Spider Eye (0-1) po smrti.

Zkušenosti

5

Internal ID

52

Entity ID

Spider

Pavouk je výjimečný případ neutrálního moba/entity, ale je agresivní, pokud je nízká úroveň okolního světla. Agresivní je pouze, když je noc nebo je hráč v temných oblastech s úrovní světla 8+, v této úrovni světla se také spawnují. Tito mobi jsou schopni vidět hráče přes pevné bloky (hlína, kámen apod.). Pavouci jsou velcí 2 x 2 x 1 blok (1 blok = 1 metr [m]), poznáte je podle tmavě-šedé a černé barvy a tak podle červených očí, které červeně září ve tmě (jiný příklad pavouků jsou jeskynní pavouci. Protože jsou velcí, pavouci nemohou projít dírou 1 x 1. Zatímco zombíci, kostlivci a creepeři mohou projít dírou 1 x 2 bloky vzhůru, tak pavouci nemohou, protože jsou dva bloky širocí. Pavoučí výrazně syčivé zvuky mohou hráče upozornit na jejich přítomnost - creepeři dělají podobný, ale mnohem kratší, a to pouze při zranění. Pavouky lze lépe zasáhnout šípy vzhledem k jejich šířce a také mohou rychleji dohnat hráče díky tomu, že skákají (mohou přeskočit až 3 bloky) a lezou po zdech. Pavouci také často skákají při útoku, jelikož pohybující se objekt je těžší zasáhnout. Při lovu se pavouci pohybují o trochu pomaleji než hráč. Na rozdíl od zombií a kostlivců, pavouci nehoří na slunečním světle a také je slunce nezraňuje.

Existuje 1% šance, že se pavouk objeví s kostlivcem na zádech (trupu) a vytvoří tak obávaného pavoučího jezdce. Kostlivecká schopnost střílet šípy je kombinovaná s pavoučí rychlostí, skoky, a lezení po zdech, tudíž se pavoučí jezdec stává velmi nebezpečným nepřítelem. Další varianta tohoto pavoučího jezdce je, když místo běžného kostlivce jezdí na pavoukovi wither kostlivec, na jeho spawnutí je také 1% šance, a žije pouze v pekle (netheru či podsvětí).

Ve verzi 1.8, je nová, nadřazená, modrá varianta pavouka: Jeskynní pavouk který se objevuje pomocí spawneru v opuštěných dolech a je schopný otrávit své cíle jedem, tomuto jedu se můžete bránit při vypití mléka, které účinky jedu eliminuje (odstraňuje).

Využití[]

Pavouci jsou hlavním zdrojem vláken, která jsou používána k výrobě luků, šípů a také pro výrobu (bílé) vlny (stříhání ovcí je efektivnější, než plýtvat vlákny k výrobě vlny, ale když najdete dostatek pavouků a nemůžete najít ovce, jsou vlákna pro její výrobu velmi efektivní, protože je zapotřebí pouze 4 pro 1 kus vlny) Z každého pavouka po smrti spadne 0-2 vláken. Od 1.9 pre-release 2, mohou dropnout (po smrti vypadnout) pavoučí oči, využívají se k tvorbě lektvarů nebo k výrobě zkvašených pavoučích očí (fermentovaných pavoučí očí) při přidání hřibu a cukru. Nicméně, nyní dropují pavoučí oči pouze, když byl pavouk zabit přímo hráčem, ale i tak z nich může spadnout 0-1 pavoučích očí.

Dungeony které obsahují pavoučí spawner, mohou hráči vybavit kaktusy, tudíž bude možné efektivně sklízet vlákna. Vzhledem k tomu, že jsou pavouci dva bloky širocí, tak nemohou projít mezerou mezi dvěma kaktusy (nebo kaktusem a stěnou) a pavouk se tím pádem popíchá o kaktus, protože se snaží dostat ke hráči. Vchod do dungeonu může být upraven pro lapení pavouků, kteří následují hráče. Po zabití z nich získáte pavoučí oči, vlákna a zkušenostní body (XP body). Tato metoda bohužel není účinná proti jeskynním pavoukům, kteří dokážou projít i 1 blok.

Chování[]

Pavouci jsou agresivní tak dlouho, dokud je světelná úroveň 8 a více. Pokud jsou nalezeni v nižších úrovních světla, útočí jen pokud je hráč napadne první. Agresivní pavouci budou hráče pronásledovat dále, i když nastane ráno nebo se dostanou do dobře osvětlených oblastí (pod 7 a méně). Naopak, třeba za raního světla nejsou pavouci neustále agresivní, ale pokud se dostanou do středně temné oblasti (třeba pod strom nebo skalní převis) stanou se zase na trvalo agresivními. Pokud pavouk utrpí zranění z jiného zdroje než od hráče, je zase neutrální a nezaútočí pokud nebude vyprovokován hráčem.

Pavouci vidí skrz pevné objekty, takže hráče budou následovat, i když jsou od něj zcela odřízlí a následují hráče, pokud je 16 bloků (podobně jako u všech ostatních mobů/entitů, výjimka jsou zombie, kteří zaznamenávají hráče až 40 bloků) a méně daleko. Pavouk se pak přiblíží tak blízko, aby mohl hráče napadnout. Pavouci na povrchu mohou pronásledovat hráče i v jeskyních a v tunelech, jetliže jsou cesty, kterýmy se mohou k hráči dostat přístupné.

Pavouci mohou šplhat přes stěny a jiné překážky. Nicméně pavouci jsou nedbalí lezci a při snaze dostat se k hráči více jak 5 bloků, často padají dolů a zraní se tak.

Boj[]

Vzhledem k tomu, že se pavouci pohybují stejně rychle jako hráč, němě-li byste pavouky podceňovat. Jako jeden z mála přirozených zdrojů vláken (další zdroje: ovce, dungeonové truhy a pavučiny v opuštěných dolech). Při jejich lovu se vyplatí důkladná příprava, doporučuje se nošení brnění a kamenných, nebo železných mečů a nebo alespoň luků. Luk je přednostní zbraň, jelikož šípy mohou zasáhnout cíl z bezpečné vzdálenosti. Pavouci představují lehký a viditelný cíl vzhledem k jejich velikosti a zářícím očím. Při útoku na skupinu (kolonii) pavouků je dobré střílet do vzdálenějších pavouků, aby neútočily všichni naráz.

Alternativně může hráč kopat úzký příkop s hloubkou 2 bloků, aby mohl zaútočit na pavouky bezpečně zespodu, protože setrvávají nad mezerou. Tato strategie má různé výsledky, někteří hráči hlásili pavouky jak čekají než vylezete z díry, ve které jste schovaní . Toto chování způsobuje jejich AI, která dělá to, že pavouk ztratí zájem o hráče po několika neúspěšných útocích na hráče. Ovšem hráči by měli mít na paměti, že v příkopech jsou zranitelní proti ostatním příšerám (mobům/entitám) (zombiim, koslivcům, creeperům aj.) v okolí.

Při útoku, nebo když budete napadeni pavouky, ať už jste připravení či nepřipravení, měla by být vaše první priorita mít převahu, nebo pokud to není možné, alespoň zajistit, že pavouk nebude mít převahu oproti vám. Jestliže má převahu pavouk, je vhodné, aby hráč ustoupit do krytu v zemi a zamezil tak střetu s pavoukem, protože pokud má pavouk převahu, tak bude moci skákat hráčům na hlavu, což je téměř nezabranitelný útok s následkem poranění hráče pavoukem.

Farmaření[]

Pěstování pavouků pro farmaření XP levelů je mnohem složitější, než u ostatní příšer (mobů/entitám) kvůli jejich schopnosti lézt po zdech a neustálému sledování hráčů. Tím pádem je kontrola jejich pohybů složitější než u kostlivců, nebo zombií a dalších mobů (entitám) tohoto typu. Tuto vlastnost pavouků lze ovšem také využít k jejich nalákání či snadnějšímu přísunu do postavených (vyrobených) pastí. Zajímavostí je, že pavouci nemohou vylézt více jak 5/6 bloků. V novějších verzích hry dokonce nemohou lézt po sklu (viz.: barevné sklo, skleněné tabulky), po mřížích a plotu, zároveň však nepřelezou převisy apod. zábrany proti nim.

Obranná opatření[]

Stejně jako ostatní mobové jsou i pavouci citliví na oheň, pád, lávu, a jsou zraňováni při styku s kaktusem. Mohou být zapáleni zapalovačem a i po zapálení zůstanou ve dne neutrálními. Povrchové pavoučí populace mohou být kontrolovány, jestliže hráč pravidelně chodí spát do postele již za soumraku, protože v noci se pavouci objevují více, než ve dne. Při cestování v noci je dobré si dávat pozor na aktivní pavouky, které lze rozpoznat také podle červeně zářících očí.

Stavební záruky[]

Pavouci neumí šplhat podél horního převisu

Pavouci nemohou šplhat přes převis. Jeden způsob, jak se s nimi vypořádat je zajistit, že při cestě k vám se nachází pouze díra 1 x 1 či 1 x 2 pro dveře (ačkoli jiní nepřátelští mobové (entity) budou moci k hráči projít přes tuto mezeru). Pavouci nemohou přes takovou díru projít. Při stavbě převisu proti pavoukům může hráč střídat převisový blok a mezeru a šetřit tak materiálem, jelikož pavouci jsou 2 bloky širocí a nemohou proto šplhat přes jednoblokovou mezeru. Tento převis lze také postavit ze žebříků umístěných alespoň 4 bloky nad zemí, přičemž ve verzi hry 1.1 tato možnost nefungovala díky tomu, že žebříkům byl odebrán jejich kolizní blok (a ve verzi 1.2 opět navrácen). Pro více tipů můžete v AJ prostudovat toto: guide.

Historie[]

Původní hnědý pavouk.

Pavouk byl druhý mob přidaný do hry v Survival Testu. V rané fázi vývoje byli pavouci hnědí. Neskákali tak daleko (v porovnání s Beta verzemi hry) a zabití jednoho pavouka přidalo hráči 105 bodů. Ve verzi hry zvané Indev pavouci začali dropovat (dropovat - z nich padat po zabití) 0-2 vláknen.

V beta verzi hry v patchi 1.2 byla pavoukům přidána možnost šplhat na vertikálních stěnách z jakýchkoliv bloků a sledovat hráče skrze pevné bloky (tím pádem mohou hráče lépe vystopovat). Původně měli tuto vlastnost creepeři, ale jen do doby, než byla předána pavoukům. Od beta verze 1.4 pavouci nemohou pošlapat úrodu,[1] a zvuky při chůzi jsou mnohem tišeji než v původních verzích beta.[2]

Ve verzi Beta 1.5 byla do souborů hry přidána pavučina. V té době je ještě nebylo možné ve hře nalézt. Od beta verze 1.8 se pavučiny generují v opuštěných důlních šachtách (opuštěných dolech).

Galerie[]

Zajímavosti[]

 • Pokud hráč vrhne na neutrálního pavouka vajíčko, zůstane pavouk i nadále neutrálním. Jedná se o bezpečný způsob útoku na pavouka.
 • Někdy mohou být pavouci nalezeni zaseknutí v blocích. Pokud je tento blok vykopán, pavouk zaútočí na hráče bez ohledu na to, jestli byl při kopání zraněn, nebo ne.
 • Pokud je agresivní pavouk na denním světle zraněn pádem nebo kaktusem, stane se opět neutrálním.
 • Pavouk pronásledující hráče na denním světle někdy bezdůvodně přestane hráče pronásledovat (pravděpodobně způsobeno vysokou úrovní světla).
 • Pavouci šplhají celkem pomalu. Toho mohou hráči využít , aby se dostali do bezpečné vzdálenosti od pavouka.
 • Protože pavouci nemají žádnou kontrolu mezi směrem jejich sledování a skákání, mohou pavouci skákat směrem do strany, nebo vzad.
 • Pavouci nevylezou na ploty. Pokud pavouk leze přes plot a na horní části domu a ta je obklopena ploty, bude pavouk uvězněn na střeše.
 • Zdá se, že pavouci jsou vytvoření na základě skutečných skákajících pavouků a to díky jejich stavbě očí, faktu, že jsou útoční, a že se na slunečním světle stávají neutrálními, protože jsou to noční lovci (ve skutečnosti ale většina skákajících pavouků loví ve dne).
 • Pavouci mohou prolézt přes díru širokou 1 a půl bloku.
 • Pokud pavouk hoří, je obklopen velkou ohnivou koulí.
 • Vzhledem k tomu že pavouci, kteří mají samostatná 'pavoučí_oka' soubor (patří sem i endermanské). Mohou býti viděni jasně červeně, jako by je něco neustále zabíjelo, jako by byli uvnitř lávy.
 • Pavouci mají nižší šanci než ostatní, aby se hluk který vydává, když chodí na bloku. Nicméně, protože jsou širocí, dotknou se více bloků najednou, což způsobuje zhruba stejné množství zvuků jako každý jiný živočich.
 • Pavouci nemohou být zasaženi vrhacímlektvarem otrávení či ublížení.
 • Pokud jsou pod úrovní 28 (Úroveň, která způsobuje, že je mlha v podzemí) pavouci, kteří jsou asi 30 bloků dál, se objeví čistě bíle.
 • Pavouci patří do skupiny mobů, kteří si vás všimnou, pokud jste schovaní za sklem.
 • Pavouci jsou neutrální v dobře osvětlených místnostech. Platí pro pochodně, světlity (glowstone), ruditové lampy (redstone lamp) i podmořskými lampami, neplatí pro světla majáku (beaconu).
Advertisement