Minecraft Wiki
Advertisement
Půlblok
Průhlednost

Double slab: No
Single slab: Partial (blocks light)

Jas

Ne

Odolnost proti výbuchu

Wood: 15
Stone: 30

Nástrojs

Use-axe.png

Obnovitelné

Stone: Yes
Wood: Yes (except Fake Wood)
Cobblestone: Yes
Stone Brick: Yes
Purpur: Yes
Quartz: Yes‌[Pouze Konzolová edice]
All others: No

Nahromaditelné

Ano (64), same type only

Hořlavé

Wood: Yes
Stone: No

Možnost padnutí

Single Slab: Itself
Double Slab: 2
Fake Wood Slab: [Pouze Bedrock edice]

Data values

See Data values

Název

See Data values

Půlbloky jsou poloviční variantou jim příslušných bloků.

Získání[]

Kamenný typ půlbloků vyžadují krumpáč k vytěžení. Dřevěné desky mohou být vytěženy čímkoliv, ale sekera je nejrychlejší. Dvojité půlbloky nemohou být získány normálními prostředky než použitím příkazů.

Přirozené generování[]

Kamenné půlbloky se vyskytují ve vesnicích jako střech kovářských obchodů a uvnitř řeznictví jako stůl. Mohou být nalezeny také v pevnostech, kde jsou použity u některých schodů a říms. Pískovcové půlbloky mohou být přirozeně nalezeny v pouštních vesnicích, pouštních studnách, a pouštních chrámech. Smrkové dřevěné půlbloky slouží jako stoly v sklepech v iglú. Dubové, březové, smrkové, kámenné a dlážděné půlbloky lze nalézt také v lesních zámečkách.

Výroba[]

Název Ingredience Výroba recept Popis
Dubový půlblok Prkna


PrknaPrknaPrkna

Dubový půlblok6
Kamenný půlblok Kámen


KámenKámenKámen

Kamenný půlblok6
Can use stone only.‌[Pouze Java edice][until JE 1.14]
Kamenný půlblok Any Stone


KámenAndezitŽulaDioritLeštěný andezitLeštěná žulaLeštěný dioritKámenAndezitŽulaDioritLeštěný andezitLeštěná žulaLeštěný dioritKámenAndezitŽulaDioritLeštěný andezitLeštěná žulaLeštěný diorit

Půlblok z hladkého kamene6
Can use stone, andesite, polished andesite, granite, polished granite, diorite and polished diorite interchangeably.‌[Pouze Konzolová edice]
Půlblok z hladkého kamene Hladký kámen


Hladký kámenHladký kámenHladký kámen

Půlblok z hladkého kamene6
[Pouze Bedrock edice]java 1.14
Půlblok z kamení Kamení


KameníKameníKamení

Půlblok z kamení6
Cihlový půlblok Cihly


CihlyCihlyCihly

Cihlový půlblok6
Půlblok z kamenných cihel Kamenné cihly


Kamenné cihlyKamenné cihlyKamenné cihly

Půlblok z kamenných cihel6
[Pouze Java a Konzolová edice][until JE 1.14]
Půlblok z kamenných cihel Popraskané kamenné cihly


Popraskané kamenné cihlyPopraskané kamenné cihlyPopraskané kamenné cihly

Půlblok z kamenných cihel6
[Pouze Bedrock edice]java 1.14
Půlblok z netherových cihel Netherové cihly
Křemenný půlblok Any Quartz Block


Blok křemeneOpracovaný blok křemeneKřemenný pilířBlok křemeneOpracovaný blok křemeneKřemenný pilířBlok křemeneOpracovaný blok křemeneKřemenný pilíř

Křemenný půlblok6
Purpurový půlblok Any Purpur Block


Blok purpuruPurpurový pilířBlok purpuruPurpurový pilířBlok purpuruPurpurový pilíř

Purpurový půlblok6
Pískovcový půlblok Any Sandstone


PískovecOpracovaný pískovecVyhlazený pískovecPískovecOpracovaný pískovecVyhlazený pískovecPískovecOpracovaný pískovecVyhlazený pískovec

Pískovcový půlblok6
[Pouze Java a Konzolová edice][until JE 1.14]
Půlblok z rudého pískovce Any Red Sandstone


Rudý pískovecOpracovaný rudý pískovecVyhlazený rudý pískovecRudý pískovecOpracovaný rudý pískovecVyhlazený rudý pískovecRudý pískovecOpracovaný rudý pískovecVyhlazený rudý pískovec

Půlblok z rudého pískovce6
[Pouze Java a Konzolová edice][until JE 1.14]
Pískovcový půlblok Pískovec


PískovecPískovecPískovec

Pískovcový půlblok6
[Pouze Bedrock edice]java 1.14
Půlblok z rudého pískovce Rudý pískovec


Rudý pískovecRudý pískovecRudý pískovec

Půlblok z rudého pískovce6
[Pouze Bedrock edice]java 1.14
Prismarínový půlblok or
Půlblok z prismarínových cihel or
Půlblok z tmavého prismarínu
Prismarín or
Prismarínové cihly or
Tmavý prismarín
Kamenný půlblok Kámen


KámenKámenKámen

Kamenný půlblok6
[Pouze Bedrock edice]java 1.14
Andezitový půlblok or
Půlblok z leštěného andezitu
Andezit or
Leštěný Andezit
[Pouze Bedrock edice]java 1.14
Dioritový půlblok or
Půlblok z leštěného dioritu
Diorit or
Leštěný diorit


DioritLeštěný dioritDioritLeštěný dioritDioritLeštěný diorit

Dioritový půlblok6Půlblok z leštěného dioritu6
[Pouze Bedrock edice]java 1.14
Žulový půlblok or
Půlblok z leštěné žuly
Žula or
Leštěná žula


ŽulaLeštěná žulaŽulaLeštěná žulaŽulaLeštěná žula

Žulový půlblok6Půlblok z leštěné žuly6
[Pouze Bedrock edice]java 1.14
Omšelý půlblok z kamenných cihel Omšelé kamenné cihly [Pouze Bedrock edice]java 1.14
Omšelý půlblok z kamení Kamení porostlé mechem [Pouze Bedrock edice]java 1.14
Půlblok z vyhlazeného pískovce or
Půlblok z vyhlazeného rudého pískovce
Vyhlazený pískovec or
Vyhlazený rudý pískovec


Vyhlazený pískovecVyhlazený rudý pískovecVyhlazený pískovecVyhlazený rudý pískovecVyhlazený pískovecVyhlazený rudý pískovec

Půlblok z vyhlazeného pískovce6Půlblok z vyhlazeného rudého pískovce6
[Pouze Bedrock edice]java 1.14
Smooth Quartz Slab Smooth Quartz6
[Pouze Bedrock edice]java 1.14
Red Nether Brick Slab Red Nether Bricks6
[Pouze Bedrock edice]java 1.14
End Stone Brick Slab End Stone Bricks6
[Pouze Bedrock edice]java 1.14
Cut Sandstone Slab or
Cut Red Sandstone Slab
Cut Sandstone or
Cut Red Sandstone66
[Pouze Bedrock edice]java 1.14

Využití[]

Placement[]

Slabs can be placed either right side up or upside-down:

  • Pointing at a block top or the bottom half of a block side will place the slab right side up.
  • Pointing at a block bottom or the top half of a block side will place the slab upside-down.

Crafting ingredient[]

Behavior[]

An example of how upside-down slabs can make redstone travel compactly "up stairs".

Slabs do not block a vertical redstone connection as it is a transparent block.

Slabs are treated as a whole block by other blocks and liquids. Two slabs of the same type can be placed one on top of one another to make a full-size block, but different slab types cannot be mixed in this way.

Redstone can be connected to the wire on the side of the slabs. Redstone placed on top of an upside-down slab can receive signals from an adjacent block of redstone one block lower but cannot transmit signals to it. This is why "ladders" made from upside-down slabs, as pictured to the right, can transmit redstone signals up, but not down.

Mobs see a slab as a full block. Mobs can also spawn on the tops of upside-down slabs and double slabs, but not on lower slabs.

In Pocket Edition, mobs standing on slabs fail to pathfind correctly. They seem to perceive the slabs beneath them to be unwalkable, and will often end up spinning around in a small circle when they try to move. Players can use this to their advantage in survival mode. There must be at least a 0.5-block space between the slab and the ground beneath. Mobs pathfind normally if the slab is placed directly above a full block.

Due to the way blast rays propagate from an explosion, bottom-half slabs provide extremely effective absorption to explosions directly on top of them.

Sneaking only reduces the player's hitbox height to 1.65 blocks, and so does not allow the player to walk over a single slab with one block of air above it, which is 1.5 blocks of space. A player cannot walk from a block of soul sand directly up to a slab without jumping – this applies not just to soul sand, but to any block 78 of a block high or shorter, because the maximum step height of the player is 0.6 of a block. The player can walk off a slab while sneaking, because the sneaking only prevents falling when the distance is higher than one half block.

If a slab is placed underwater, the empty half of that slab's block will appear and act as air. If the slab is upside-down, not only can the player grab a quick breath of air there, but the player can see as clearly as if they were above the surface.

Minecarts on powered rails will not be repelled from a slab. They will, however, be repelled by a slab with a minecart on top.

Palivo[]

Wooden slabs can be used as a fuel in furnaces, smelting 0.75 items per slab. In Pocket Edition, they smelt 1.5 items per slab.

Data values[]

The slab blocks use IDs and data values to differentiate between types. They also have block states which will replace data values in the future.

ID[]

Půlblok/ID

Block data[]

Podívejte se také na: Data values

Double stone slabs[]

Block 43

Půlblok/DV

Block 181

Půlblok/DV5 The full stone, sandstone, quartz and red sandstone slabs have a top texture on all sides.

Stone slabs[]

Block 44

Půlblok/DV2

Block 182

Půlblok/DV6

Double wooden slabs[]

Block 125

Půlblok/DV3

Wooden slabs[]

Block 126

Půlblok/DV4

Block state[]

Podívejte se také na: Block states

Double stone slabs[]

minecraft:double_stone_slab Půlblok/BS4 minecraft:double_stone_slab2 Půlblok/BS5 minecraft:purpur_double_slab Půlblok/BS7

Stone slabs[]

minecraft:stone_slab Půlblok/BS minecraft:stone_slab2 Půlblok/BS2 minecraft:purpur_slab Půlblok/BS8

Double wooden slabs[]

minecraft:double_wooden_slab Půlblok/BS6

Wooden slabs[]

minecraft:wooden_slab Půlblok/BS3

Video[]

Půlblok/video

Historie[]

Java Edice (Classic)
May 17, 2009Slabs suggested on the TIGSource forums.
0.26 SURVIVAL TEST 4 Dirt slab test.
0.26 SURVIVAL TEST 7Half block nearly finished.
0.27 SURVIVAL TEST 10 Stone slabs were introduced to the game.
Stone slabs could be obtained by mining coal ore because of the lack of inventory and crafting.
At the time, slabs were called "stair" blocks before the introduction of what are currently called stairs in Alpha 1.0.0.
Java Edice (Indev)
0.31January 29, 2010Slabs received a crafting recipe: 3 slabs from 3 cobblestone.
Java Edice (Beta)
1.3 Added sandstone, wooden (oak), and cobblestone slabs.
These old wooden slabs did not burn, and could only be collected with a pickaxe. Wooden slabs were also are not affected by fire and had a stronger blast resistance than wooden planks, which made them a useful building material. This is because they are actually a variant of stone slab with a planks texture. However, you can still obtain this slab today with with pick block in debug mode. The item tooltip will say "Wooden Slab" rather than "Oak Wood Slab" and the item form is a full block with a missing texture and it is larger than the other items.
Before the additional slabs were added, a double stone slab would only yield one slab when broken. Since this update, all double slabs yield 2 of their respective single slabs when broken. Destroying double slabs with TNT, however, still only yields single slabs (when the slabs aren't simply destroyed by the explosion).
Before Beta 1.3 came out, stone slabs were made with cobblestone instead of stone, but this update introduced cobblestone slabs to the game and changed the recipes for pressure plates and stone slabs so that there wouldn't be any conflicting recipes.
1.8 Added the stone brick, bricks, and smooth full half-slab. (Smooth full half-slab was only obtainable through inventory editing at the time.)
The sprinting feature was added in this update. While stairs stopped the player's sprinting at the time, slabs allowed a player to continue sprinting.
Java Edice
1.2.11.2-preAll types of slabs were now able to be placed upside down and under blocks; these occupy the top half of their block space rather than the bottom half.
The crafting recipe changed so that 6 slabs would be crafted rather than 3. The prior restriction was likely due to the fact that the slab types were differentiated by their damage values instead of by different data values, similar to wood, coal or charcoal, and colored wool.
1.3.112w17a New slabs were added for the four different types of wood planks, replacing the old wooden oak/"stone" slab. These new slabs were vulnerable to fire, and could be collected faster with an axe than with a pickaxe. Wooden slabs already crafted or placed in the world remain the old 'stone' type.
12w21aSandstone slabs now generate in desert temples.
12w25aRedstone (including repeaters, torches, levers, and pressure plates) and rails can now be placed on slabs and stairs positioned upside down.
12w26aMobs can now spawn on upside down slabs.
1.4.212w39aSlabs interact properly with lighting now; when slabs are placed upside down, they now accept light from light sources themselves, and no longer block light to surrounding blocks; they no longer cast the shadow of a full-sized block.[1]
1.4.6November 28, 2012Jeb tweeted a picture of himself crafting nether brick slabs.
12w49a Added nether brick slabs, which causes the smooth stone full half-slab to change its damage value to 43:7
1.5January 22, 2013Jeb states that the smooth stone full half-slab will be re-implemented with a value of 43:8. The smooth sandstone slab will also be implemented, with a value of 43:9. He also stated that they may be obtained legitimately later.[2]
13w01aWooden Slabs can now be used to craft daylight sensors.
13w02a Added quartz slabs. The formerly unused slab type, known as the smooth stone full half-slab (see gallery), was removed from the game. Its data values were replaced with the nether quartz slab.
13w04a The smooth stone full half-slab is re-implemented with a value of 43:8. The smooth sandstone full half-slab is also added, with a value of 43:9.
1.7.21.7-pre Added acacia and dark oak slabs.
1.814w02aStone brick slabs can now be used to craft chiseled stone bricks.
Stone slabs could be crafted using granit, diorit, andesit, or their polished counterparts.
14w25aDouble Stone slabs and Double Wooden slabs can no longer be obtained as an item.
14w32a Added red sandstone slabs, including full slabs.
Armor stands are crafted using any slab.
14w32bArmor stands can only be crafted using stone slabs.
14w33aStone slabs can no longer be crafted using granit, diorit, andesit, or their polished counterparts.
1.9June 22, 2015Jeb reveals purpur slabs on Instagram, with the words "MINECON 2015 HYPE!"
15w31a Added purpur slabs.
15w43aA spruce slab acts as the middle of a table generated within igloo basements.
1.1116w39aOak, birch, spruce, stone, and cobblestone slabs now generate in woodland mansions.
Pocket Edition Alpha
0.1.0 Added stone slabs.
0.3.0 Added wood (original oak), brick and cobblestone slabs.
0.6.0 Added sandstone and stone brick slabs.
Slabs can be placed on the top half of blocks.
The recipes for crafting slabs gives 6 slabs instead of 3 slabs.
0.7.3 Added quartz slabs
Wooden slabs crafted during and after this update are now flammable. Existing wooden slabs (which have stone properties) are now tagged "Fake Wood Slab" and drop real wooden slabs.
0.8.0build 2 Added birch, spruce and jungle wood slabs.
0.9.0build 1 Added acacia and dark oak wood slabs.
Stone slabs now generate naturally in villages.
build 11Added crafting recipe for jungle wood slabs.
?Changed wooden slab name from [woodtype] Slab to [woodtype] Wood Slab
0.12.1build 1 Added nether brick slabs.
0.13.0build 1Wooden slabs are now used to craft daylight sensors.
0.14.0build 1 Added red sandstone slabs.
Kapesní Edice
1.0build 1 Added purpur slabs.
Konzolová Edice
TU1CU11.0Patch 1 Added stone, wood (original oak), sandstone and cobblestone slabs.
TU5 Added stone brick and brick slabs.
TU9 Added birch wood, spruce wood and nether brick slabs.
Wooden slabs crafted during and after this update are now flammable. Existing slabs (which have stone properties) are not stackable with the new slabs.
TU12 Added jungle wood slabs.
Slabs can be placed upside down. Items can be placed directly on upside down slabs.
TU141.04 Added quartz slabs.
Changed placement of half blocks & other blocks on half blocks.
Changed placement of upside down slabs.
TU27CU151.18 Added acacia and dark oak wood slabs to the creative inventory.
TU46CU361.38Patch 15 Added purpur slabs.

Problémy[]

Problémy týkající se “Půlblok” jsou spravovány na issue tracker. Problémy hlaste tam.

Zajímavosti[]

  • Slabs let a small amount of light pass through their edges. This light is only visible with Smooth Lighting is turned on, and does not affect mob spawning or other light-dependent processes.
    • The exception of this is that any light directed through a slab does not affect any block's light values north of the source.

Gallery[]

References[]

Redstone

Advertisement