Minecraft Wiki
Advertisement

Každá specifická skupina účelně vytvořených bloků v Minecraftu je součástí přirozené struktury.

Svět[]

Svět zahrnuje početné množství vygenerovaných struktur z několika skupin.

Terén[]

Biomy diktují tvar a výšku světa. V této úrovni je povrch složen z kamene s možností výskytu vody a struktur.

Hora[]

Hory jsou kopce s extrémně vysokým převýšením. Někdy jsou protkané jeskyněmi. Na zesíleném světě jsou hory poměrně časté, výjimku tvoří pouze oceány a bažiny.

Plovoucí „ostrov“[]

Plovoucí „ostrovy“ jsou struktury, které se vznášejí ve vzduchu a přitom nejsou spojeny s povrchem, mořem, kopci nebo útesy. Plovoucí „ostrovy“ jsou většinou jen náhodné kousky vznášející se hlíny a kamene nalazené poblíž útesů, ale vzácně se mohou vyskytovat velké „ostrovy“ s prameny nebo stromy. Nejvíc je můžeme najít v „Extreme hills biome“, „Ice plains“, „Ice mountains“ a „Mushroom island“, ale dají se najít prakticky kdekoliv. Plovoucí „ostrovy“ jsou velmi běžné v zesíleném světě.

Dutina[]

Dutiny jsou opačným případem plovoucích „ostrovů“. Vypadají jako jeskyně, ale nemají nic společného s jejich vytvářením. Když je hodně malých dutin, spojí se dohromady a vznikne jedna veliká. Mají přesně stejnou podlahu jako terén nad nimi, čímž se liší od jeskyní. Závisí to také na tom, v jakém biomu se nacházejí. Když se vygenerují pod vodou, naplní se s ní. Jsou extrémně vzácné, ale dají se nalézt v přizpůsobeném světě.

Kopec[]

Kopce jsou náhodně vytvořené kousky země na mapě. Jsou jako schody. To znamená, že z jejich nejnižšího bodu lze po blocích vylézt až na vrchol. Případy, kdy tomu tak není jsou vzácné.

Pláž[]

Pláže se obvykle tvoří vedle oceánů a tvoří celé jejich blízké pobřeží. Pláží jsou tři druhy. Písečná, štěrková a kamenná pláž. Pod písečnými plážemi je pískovec. Štěrkové pláže nemají hranici jako takovou, a tak jsou velice nebezpečné, protože hráč může spadnout do jeskyní nacházejících se pod pláží. Kamenné pláže mají útesy.


Povrch[]

Povrchová vrstva[]

Vrchní vrstva terénu je složena z bloků ovlivněných biomem, ve kterém se nacházejí (např.: blok trávy, hlína a písek. Podzol se vyskytuje v biomu „Mega taiga“ a červený písek v „Mesa biome“. Pískovec se generuje pod pískem.

Pánev[]

Občas vrchní vrstvou není hlína nebo písek, tyto bloky jsou odstraněny a zbyde po nich jen kámen. Pánve jsou podobné štítům. To znamená, že byla nějak geologicky obroušena horní vrstva, která kámen zakrývala. Jsou časté v lesích a na loukách, jen občas je uvidíte naplněné vodou. Součástí pánve mohou být také běžné minerály, jako je například ložisko uhlí nebo železná ruda.

Vodní plochy[]

Oceán[]

Oceány jsou obrovské vodní plochy, kde každý blok je nekonečný zdroj vody. Dno se může zvednout natolik, že se vytvoří ostrovy. Oceány byly nejprve částí vytváření terénu, pak se ale staly součástí biomu „Ocean“.

Hluboké oceány mají šanci na vytvoření oceánského monumentu.

Řeka[]

Řeky jsou dlouhé „prameny“, které si razí cestu skrz biomy. Nemají proud. Řeky jsou také známé pro svoje spolehlivé bloky jílu. V horských oblastech se dno řeky může zvednout až nad úroveň 62, při čemž vznikne vyschlé řečiště.

Jezero[]

Jezera jsou malé vodní plochy ohraničené hlínou nebo pískem, ale vzácně mohou být i poměrně rozlehlé. Jezera se nyní mohou vytvářet i nad úrovní moře nebo například v jeskyních. V zimních biomech nejsou zpočátku pokryty ledem, ten se tam ale poté může vytvořit. Jezera mohou být naplněna také lávou, ale ty jsou vzácnější. Lávová jezera na povrchu jsou ohraničena štěrkem, pískem, kamenem nebo ložiskem uhlí. Oba dva typy, jak vodní, tak lávové jezero, mají nad sebou vzduchovou kapsu, což se projevuje „vznášejícím se pískem“, „vznášející se vrstvou sněhu“ nebo „vznášejícími se stromy“ nad jezerem. Tyto stromy pak mohou začít hořet.

Velké struktury[]

Jeskyně[]

Hlavní článek: jeskyně.

Jeskyně jsou dlouhé podzemní chodby přirozeně se generující pod zemí. Většinou jsou složeny z kamene a obsahují mnoho rud. Některý písek u vchodu do jeskyní může být stlačen a přeměněn v červený pískovec.

Rokle[]

Rokle jsou vysoké a dlouhé pukliny v zemi. Rozměry: 30 - 50 bloků na výšku, 84 - 112 bloků co se týče délky a ne více než sedm bloků na šířku. Po stranách mívají římsy, které jsou užitečné při těžbě. Rokle se vyskytují mezi úrovněmi 20 a 68. Někdy se objeví na povrchu, kdy je nazýváme kaňony, některé můžeme najít pod vodou, v tom případě do nich „trochu“ zatéká. Mohou jít docela hluboko, například odkrývají diamantovou rudu nebo se v nich spawnují slizouni. Když dosáhnou úrovně 11, můžeme na dně vidět lávová jezera. V zesíleném světě se mohou jeskyně vyskytovat od povrchu až po nějnižší vrstvu - podloží.

Rokle mohou být spojeny s jeskyněmi, spawny, opuštěnými doly a mnoha dalšími vygenerovanými strukturami. Protože jsou stěny roklí poměrně rozsáhlé, většinou po nich stéká voda nebo láva.

Opuštěné důlní šachty[]

Opuštěná důlní šachta
Mineshaft.png
Biomy

Jakýkoliv

Obsahuje

Opuštěné důlní šachty jsou struktury vytvářené v podzemí. Zahrnují chodby s dřevěnými podpěrami a rozbitými kolejemi. Spawny jeskynních pavouků se zde také obvykle nacházejí. V otevřených prostorech jsou mimo jiné postavené mosty. V šachtách můžeme najít důlní vozík s truhlou, který obsahuje vzácné a někdy jedinečné věci (diamanty, koňské brnění nebo třeba semínka melounu). Doly jsou přímo protkány žílami některých kovů.

Pevnost[]

Pevnost
StrongholdPortalRoom.png
Biomy

Jakýkoliv

Obsahuje

Pevnosti jsou struktury, které obashují místnosti, dveře a jiné (např. knihovny). Na jeden svět připadají pouze tři. Jsou jedinečné výskytem rybenky a samozřejmě portálu do Endu. V pevnostech se vyskytují truhly, které obsahují knihy, rudit, perly z endu, jablka, chleby, kompasy, železné brnění a diamanty. Pevnosti lze najít tak, že pustíte do vzduchu oko z endu. To kousek popoletí ve směru, kudy máte jít, abyste pevnost našli.

Malé struktury[]

Množství většiny struktur sem patřících je ovlivněno biomy. Ne všechny se také dají najít všude.

Líheň oblud[]

Líheň oblud
Dungeon.png
Biomy

Jakýkoliv

Obsahuje
Může se generovat v
existujících chuncích

Ne

Líhně oblud jsou malé místnosti ohraničené kamením a kamením porostlým mechem s truhlami a líhní oblud uprostřed. Nejvíce se vyskytují pod povrchem. Líhně oblud mohou být různého typu podle toho, jaká příšera se tam spawnuje. Ve světě jsou tři: zombie (50% šance), kostlivcův (25% šance) a pavoučí (25% šance). Ojediněle se mohou vyskytovat pod vrstvou štěrku a potom je těžší je nalézt. truhly obsahují vzácné věci jako hudební disk, knihy očarování, sedlo, zbroj pro koně nebo zlatá jablka. Vzácně se líhně oblud mohou vytvořit velmi blízko sebe. Líhně oblud v poušti mohou být z povrchu viditelné.

Žíla nerostu[]

Žíla nerostu
Obsahuje

Žíla nerostu je přírodní sklad rud. Dají se najít v jeskyních (všude, kde je kámen). Mohou se vytvořit pouze v kameni a nemohou svojí tvorbou nahradit jiný blok (výjimka je pouze andezit, diorit a žula). Může se také vytvořit více žil v těsné blízkosti. Potom pak vypadají jako žíly s více než jednou rudou.

Strom[]

Strom
Oak JE12.pngSpruce Tree.pngBirch.pngJungle Tree.pngAcacia Tree.pngDark Oak Tree.png
Biomy

Jakýkoliv mimo pouště a stolové hory

Stromy jsou běžně viditelné struktury vytvořené buďto generací světa, nebo hráčem (ze sazenice). Skládají se ze dřeva a listí. Je jich několik druhů - od malých stromků až po stromy, jejichž kácení vám chvilku zabere.

Obří houba[]

Obří houba
Huge Red Mushroom.pngHuge Brown Mushroom.png
Biomy

Houbový ostrov, zastřešený les; bažina

Obří houby se normálně vyskytují v biomu „Mushroom Island“ a „Roofed Forest“, ale lze je vypěstovat kdekoliv (při splnění podmínek pro pěstování - houby vyžadují větší tmu). Jsou dvojího typu. Jedny mají červenou a druhé hnědou barvu.

Pramen[]

Prameny jsou náhodně generované bloky lávy, nebo vody, které vytékají z otvoru uvnitř skupiny kamenů a dopadají na povrch pod sebou. Oba prameny se mohou vyskytovat nad povrchem, ale lávový pramen je častější pod úrovní 32.

Pouštní studna[]

Pouštní studna
Desert Well.png
Biomy

Poušť

Obsahuje

Pouštní studně, struktury z bloků pískovce, se vyskytují pouze na poušti. Jsou docela vzácné, protože je pouze jedna studna na tisíc chunků. Kolem studny se někdy objeví kaktusy. Studny se samozřejmě generují pouze se zapnutou možností „Generovat stavby“.

Zarostlé balvany[]

Zarostlé balvany
Biomy

Rozlehlá tajga

Tyto kameny mají v Minecraftu zastupovat balvany. Jsou tvořeny především kamenem prorostlým mechem. Balvanů je velké množství a variant, ale jsou pouze v Rozlehlé tajze. Z důvodu vzácnosti tohoto biomu jsou vzácné i balvany.

Ledové hroty[]

Ledový hrot
Ice World Spikes.png
Biomy

Ledové pláně s hroty

Ledové hroty jsou vysoké spirály z baleného ledu vyskytující se pouze na ledových pláních s hroty. Mají dvě varianty: jedny jsou nízké a široké, ty druhé jsou vysoké a úzké.

Advertisement