Minecraft Wiki
Advertisement
Písek
Písek.png
Rudý písek.png
PísekRudý písek
Průhlednost

Ne

Jas

Ne

Odolnost proti výbuchu

2.5

Nástroj

This block can be broken with any tool, but a shovel is the quickest

Obnovitelné

Ne

Nahromaditelné

Ano (64)

Hořlavé

?

Možnost padnutí

Vypadne samo

Data value

dec: 12 hex: C bin: 1100

Název

písek

Písek je blok, který lze přirozeně nalézt na pobřežích a v pouštních biomech. Většinou zasahuje 4 bloky hluboko, kde se přeměňuje na pískovec. Písek může být snadno těžen rukou, ovšem použití lopaty je stále rychlejší způsob. Výslednou surovinu dává bez ohledu na použité nástroje. Má velmi nízkou odolnost vůči zničení.

Chování[]

Falling Sand
Sand.png
Přidáno do hry

Classic 0.0.14a

Internal ID

21

Entity ID

?

Písek je jedním ze tří bloků, na které se vztahuje gravitace (dalšími jsou štěrk a dračí vejce). Jestliže pod ním není žádný pevný blok, změní se na padající písek a padá dolů, dokud nepřistane na dalším nejbližším pevném bloku. To se stane i v případě, kdy je blok písku spojený s lepivým pístem směřujícím dolů. Lepivý efekt se totiž projevuje pouze při zatahování pístu do základního stavu. Při přitáhnutí bloku písku směrem nahoru tedy dojde k jeho odlepení a opět spadne na blok pod ním. Je-li písek ovlivněn gravitací a padá, zobrazuje se plynulá animace. Pokud padající písek přistane na mobovi nebo hráči a zakryje horní polovinu jeho těla, začne se dusit, dokud nezničí tento blok, nepřemístí se z bloku nebo nezemře. Pokud písek přistane v prostoru obsazeném nepevným blokem, (pochodní, dlaždicí, kolejemi nebo vodičem z Redstonu), spadne a změní se na surovinu. Pokud se padající písek dostane do lávy, bude krátký okamžik hořet, ale po dopadu se opět stane pevným blokem a hořet přestane. Padající písek je také zpomalen při průchodu pavučinami. Umístění bloku písku v prostoru bezprostředně nad nepevným blokem nezpůsobí jeho změnu v padající písek, ale v surovinu. Písečné bloky tak mohou být velice efektivně a hromadně ničeny s využitím gravitace a například pochodní.

Aktuální použití[]

Písek může být použit na stavbu ochran před zaplavením a k vytváření pastí na moby, kteří se v něm udusí. V mnoha situacích je také vhodný pro výstavbu jednoduchých "lešení". Jelikož podléhá gravitaci, může být rychle a snadno odstraněn z povrchu a lze jej také použít pro bezpečnou cestu do podzemí, jelikož se hromadí na dně i ve velkých hloubkách, kam rukama nedosáhneme.

Dále se písek používá pro výrobu skla tavením a společně se střelným prachem jako TNT.

Techniky těžby[]

Těžba pomocí pochodní[]

Tato metoda se osvědčila pro rychlou těžbu vysokých sloupců písku. Vykopeme jeden blok pod jeho podložím (tím je většinou pískovec). Do tohoto prostoru umístíme pochodeň. Vytěžíme blok nad pochodní, sloup písku spadne přímo na ni a přemění se okamžitě na vytěžené suroviny. Stejný postup platí i pro těžbu štěrku.

Těžba potápěčským zvonem (kesonem)[]

Soubor:A cofferdam with sand mined up.png

Keson s vytěženým pískem a pískovcem.

Jestliže potřebujeme vytěžit velké objemy písku a pískovce, které leží na dně oceánů a jezer, nabízí se použití metody kesonu. K vytvoření kesonu najděte ve vodě takové místo, které je jeden až dva bloky hluboké, a vyplňte jej pískem či štěrkem alespoň do plochy o rozměrech 3×3 čtverce, aby horní bloky vyčnívaly z hladiny. Poté vykopejte v prostředním bloku díru tak, aby se do ní voda nemohla dostat. Touto metodou mohou být vytěženy různě velké objemy materiálu bez nutnosti odčerpávat vodu.

Tato metoda může být použita také v pouštních biomech bez nutnosti ochrany před vodou.


tavení[]

Ingredience Vstup » Výstup Popis
písek
Písek
Uhlí

Sklo
Sklo

Jako kovářský materiál[]

Ingredience Vstup » Výstup Popis
PísekPísekPísek
PísekPísek

Pískovec
Stavební blok
Písek + Střelný prach
Střelný prachPísekStřelný prachPísekStřelný prachPísekStřelný prachPísekStřelný prach
TNT.

Historie[]

Pláž sestavená z bloků písku

Bloky písku na vrchu jeskyně, které tvoří její strop.

Písek je dostupný k užití od Classic módu. V té době byly pískové bloky vzácné a jediný přírodní výskyt byl jeden pruh na pláži (běžně u vody nebo uprostřed krajiny). Tyto pláže byly obvykle jednu úroveň široké a nižší, než úroveň oceánu. Písek se obvykle objevoval v nejnižším možném bodě a nebo byl umístěn ve vzduchu bez jakékoli animace pádu. Ke zničení sloupu tvořeného pískem vespod bylo nutno zničit písek na vrchu. Štěrk a písek se ničily, když byly umístěny uprostřed vzduchu pádem přímo na nejbližší blok pod nimi.

Map editor může být použit na vytvoření vznášejícího se písku, ovšem server může spadnout, jestliže je písek přemístěn ze svého místa.Beta 1.3 generovala písek bez pískovce pod ním. Jestliže se tedy pod pískem vytvořila jeskyně, byla zasypána pískem. Toto trvá, dokud se neaktualizuje spodní blok písku.

Starou závadou na Classic serveru byl mód povolený hráčům ke zvýšení výšky vzášejících se bloků při položení písku (nebo štěrku) pod něj. Pískový blok mohl zůstat uprostřed vzduchu, dokud nebyl zničen. Když byl zničen, vznášející se blok odpovídající typu pod štěrkem se objevil na svém původním místě. Pozastavený blok kapaliny může zůstat nehybný, pokud blok umístěný vedle ní nezpůsobí záplavy (není tekutinou). Tento bug byl již opraven, ale bylo zaznamenáno že se i přesto děje.

Gallerie[]

Zajímavosti[]

  • V klasiku, pokud byl hráč vedle sady bloků a umístil 2 bloky písku nad sebe, mohl vylézt po těchto blocích nahoru. Tento bug bylo také možno vidět u štěrku.
  • Starou závadou v klasik módu bylo povoleno hráčům zvýšit výšku kapalného bloku umístěním bloku písku přes ni. Písek zůstal stát uprostřed vzduchu dokud nebyl zničen.
  • Jestliže je na bloku písku sníh a písek je zničen, sníh se také zničí bez zisku sněhových koulí.
  • Jestliže položíte blok písku přímo nad pochodeň, zůstane stát ve vzduchu.
  • Jestliže písek spadne na vysokou trávu, bude rozbit.

Podívejte se také na[]

  • Písek a štěrk - fyzikální popisy pádu písku (en).
Advertisement