Minecraft Wiki
Advertisement
Název tohoto článku je čistě hypotetický. 
Oficiální název ještě nebyl udělen, a proto se kdykoliv může změnit.
This page contains content that is no longer in the game. 
These features only exist in outdated versions of Minecraft.
Obsidiánová zeď
Obsidian Wall.png
Biomy

Kdekoli, protože biomy nikdy neexistovaly

Obsahuje

Obsidian

Může se generovat v
existujících chuncích

Ne

Obsidiánová zeď byla experimentální, krátkodobá ladicí struktura složená výhradně z obsidiánu.

Generace[]

Obsidiánové zdi se generovaly na nejvrchnějších blocích, které měly X nebo Z souřadnici 0. To formovalo soubor dvou stěn, pro dva hlavní směry, protínajících se ve středu světa.

Struktura[]

Hráč se objeví v průsečíku dvou výsledných rovin. Stěna byla vždy tvořena ze 2 bloků vysokého obsidiánu, který byl umístěn na vrchol stávajícího terénu.

Historie[]

Java Edice (Infdev)
20100227Přidána obsidiánová zeď.
20100313Odstraněna obsidiánová zeď.
Advertisement