Minecraft Wiki
Advertisement
VillagerTradeChart

Všichni obchodníci, rozdělení dle zaměření

Obchodování je herní funkce umožňující hráčům směnit smaragdy za předměty (či naopak) s vesničany.

Funkce[]

Kliknutím pravého tlačítka myši na vesničana se otevře GUI umožňující hráči obchodovat. Vesničané nabízí zboží lišící se dle jejich profese a zaměření, a obchodují pouze se zbožím, které nabízejí. Různé nabídky lze zobrazit kliknutím na šipku vlevo či vpravo u současné zobrazené nabídky. Všechny nabídky v sobě zahrnují smaragdy jako měnu nebo některé předměty odpovídající profesi vesničana. Obchodování umožňuje získání vzácných předmětů. Je také jedinou legální cestou, jak získat okouzlující lahvičky v režimu Přežití.

Trading paper clean GUI

Rozhraní obchodu zobrazující možnost výměny 28 kusů papírů za 1 smaragd.

Každému vesničanovi je přiděleno odlišné povolání, což lze vidět v rozhraní obchodu. Například hnědě oblečení vesničani mohou být lučištníci či rybáři; Kováři mohou být obchodníci se zbrojí či zbraněmi; atd. Každý vesničan se vyskytne se svým povoláním na úrovni 1, což znamená 2-4 odemčené nabídky (všichni pastýři se objeví pouze se dvěma nabídkami, a to nákupem vlny a prodáváním nůžek). Každá úroveň sestává z vybrané sady nabídek. Úrovně jsou pro každou profesi stejné (viz schéma níže). Nová úroveň se může odemknout poté, co bude proveden obchod. Než se odemkne nová úroveň obchodu u vesničana, musí být obchodní rozhraní zavřeno. Jakmile se zvýší úroveň obchodu u vesničana, získájí schopnost Regenerace I a pár vteřin okolo nich budou poletovat fialové a zelené částice. Každá profese má pouze určitý počet úrovní a tedy se odemkne pouze určitý počet nabídek obchodu.

Pokud již byla nabídka využita mnohokrát, vesničané ji zruší. Šance na zrušení nabídky je náhodná, ale musí být využita alespoň dvakrát. Po 12 výměnách stejného zboží je jisté, že se zruší. Obchodování s jiným zbožím může tuto nabídku znovu aktivovat. Když je nabízené zboží nedostupné, objeví se červené X v rozhraní obchodu, a také stejné částice jako při vytvoření nabídky.

Nabídka se zaručeně znovu obnoví (a odemkne úroveň, pokud se ještě neodemknula), pokud se jedná o první obchod. V následujících obchodech je pouze 20% šance, že se tak stane. Například, když farmář nabízí 8 dýní za 1 smaragd a vy nakoupíte 64 dýní, rovná se to 8 obchodům, kdy každý z nich má 20% šanci na znovuaktivování vesničanovy nabídky.

Vesničané rozlišují mezi náhražkami, tedy nelze použít jinak barevnou vlnu namísto bíle, dřevěné uhlí namísto uhlí, nebo poškozené nářadí místo opraveného. NBT data jsou nicméně ignorována, takže obsah napsané knihy na tom nezáleží.

Přehled povolání a úrovní je níže:

Hnědě oblečený vesničan[]

Farmer

Farmář Nákup Prodej
Tier Předmět Množství Cena Předmět Cena Množství
1 Wheat 18 - 22 1 Bread 1 2 - 4
Potato 15 - 19 1
Carrot 15 - 19 1
2 Pumpkin 8 - 13 1 Pumpkin Pie 1 2 - 3
3 Melon (block) 7 - 12 1 Apple 1 5 - 7
4 Cookie 1 6 - 10
Cake 1 1

Rybář Nákup Prodej
Tier Předmět Množství Cena Předmět Cena Množství
1 String 15 - 20 1 Cooked Fish 6 Fish
1 Emerald
6
Coal 16 - 24 1
2 Enchanted[note 1]
Fishing Rod
7 - 8 1

Pastýř Nákup Prodej
Tier Předmět Množství Cena Předmět Cena Množství
1 White Wool 16 - 22 1 Shears 3 - 4 1
2Colored Wool
16 offers containing each wool color.[note 2]

1 - 2 1

Lučištník Nákup Prodej
Tier Předmět Množství Cena Předmět Cena Množství
1 String 15 - 20 1 Arrow 1 8 - 12
2 Bow 2 - 3 1
Flint 10 Gravel
1 Emerald
6 - 10

Bíle oblečený vesničan[]

Librarian

Knihovník Nákup Prodej
Tier Předmět Množství Cena Předmět Cena Množství
1 Paper 24 - 36 1 Enchanted Book[note 3] 1 Book
5 - 64 Emerald
1
2 Book 8 - 10 1 Compass 10 - 12 1
Bookshelf 3 - 4 1
3 Written Book 2 1 Clock 10 - 12 1
Glass 1 3 - 5
4 Enchanted Book[note 3][note 4] 1 Book
5 - 64 Emerald
1
5 Enchanted Book[note 3][note 4] 1 Book
5 - 64 Emerald
1
6 Name Tag 20 - 22 1

Kartograf Nákup Prodej
Tier Předmět Množství Cena Předmět Cena Množství
1 Paper 24 - 36 1
2 Compass 1 1
3 Empty Map 7 - 11 1
4 Ocean Explorer Map[note 5] 1 Compass
12 - 20 Emerald
1
Woodland Explorer Map[note 5] 1 Compass
16 - 28 Emerald
1

Fialově oblečený vesničan[]

Priest

Kněz Nákup Prodej
Tier Předmět Množství Cena Předmět Cena Množství
1 Rotten Flesh 36 - 40 1
Gold Ingot 8 - 10 1
2 Redstone Dust 1 1 - 4
Lapis Lazuli 1 1 - 2
3 Ender Pearl 4 - 7 1
Glowstone 1 1 - 3
4 Bottle o' Enchanting 3 - 11 1

Vesničan s černou zástěrou[]

Blacksmith

Zbrojíř Nákup Prodej
Tier Předmět Množství Cena Předmět Cena Množství
1 Coal 16 - 24 1 Iron Helmet 4 - 6 1
2 Iron Ingot 7 - 9 1 Iron Chestplate 10 - 14 1
3 Diamond 3 - 4 1 Enchanted[note 1] Diamond Chestplate 16 - 19 1
4 Chainmail Boots 5 - 7 1
Chainmail Leggings 9 - 11 1
Chainmail Helmet 5 - 7 1
Chainmail Chestplate 11 - 15 1

Obchodník se zbraněmi Nákup Prodej
Tier Předmět Množství Cena Předmět Cena Množství
1 Coal 16 - 24 1 Iron Axe 6 - 8 1
2 Iron Ingot 7 - 9 1 Enchanted[note 1] Iron Sword 9 - 10 1
3 Diamond 3 - 4 1 Enchanted[note 1] Diamond Sword 12 - 15 1
Enchanted[note 1] Diamond Axe 9 - 12 1

Obchodník s nářadím Nákup Prodej
Tier Předmět Množství Cena Předmět Cena Množství
1 Coal 16 - 24 1 Enchanted[note 1] Iron Shovel 5 - 7 1
2 Iron Ingot 7 - 9 1 Enchanted[note 1] Iron Pickaxe 9 - 11 1
3 Diamond 3 - 4 1 Enchanted[note 1] Diamond Pickaxe 12 - 15 1

Vesničan s bílou zástěrou[]

Butcher

Řezník Nákup Prodej
Tier Předmět Množství Cena Předmět Cena Množství
1 Raw Porkchop 14 - 18 1
Raw Chicken 14 - 18 1
2 Coal 16 - 24 1 Cooked Porkchop 1 5 - 7
Cooked Chicken 1 6 - 8

Obchodník s kůží Nákup Prodej
Tier Předmět Množství Cena Předmět Cena Množství
1 Leather 9 - 12 1 Leather Pants 2 - 4 1
2 Enchanted[note 1] Leather Tunic 7 - 12 1
3 Saddle 8 - 10 1

Rodoví zeleně oblečení "Nitwiti" neobchodují.

  1. a b c d e f g h i When creating an enchantment offer, the game uses a random enchantment level from 5 – 19. For a listing of what enchantments will show up at these levels, see Enchantment Mechanics.
  2. Each villager will charge the same number of emeralds for all colors.
  3. a b c Book will only have one enchantment. The enchantment is chosen randomly, with equal chance of any enchantment type occurring and equal chance to get any level of it, so higher-leveled enchantments are as likely to get as low-leveled enchantments. The price in emeralds depends on enchantment level and "treasure" status. The possible values are 5 – 19 emeralds for Lvl I, 8 – 32 for Lvl II, 11 – 45 for Lvl III, 14 – 58 for Lvl IV, and 17 – 71 for Lvl V. For "treasure" enchantments the price is doubled. Note that the cost is capped to 64, meaning that for example Lvl V books truly range from 17 - 64 emeralds with costs at the upper end of the range being more common.
  4. a b Librarians offer the enchanted book trade three different times.
  5. a b This trade cannot be unlocked while in a Superflat world that does not include the structure as part of its preset. It cannot be unlocked if the villager is in the Nether or the End either. The trade can be unlocked, however, while in a world with 'Generate Stuctures' set to 'OFF', and also in a Customized world with the specific structure toggled to 'No'.

Historie[]

Java Edice (Beta)
13. června 2011Notch odpověděl na otázku ohledně jednoho nápadu spojeného s vesničany: Pokud budete s vesničany zacházet dobře (dáte jim předměty), oni vám dají předměty nazpět. Pokud s nimi budete zacházet špatně (útočit či zabíjet je), jejich Železný ochránce Vám to oplatí. Vykrádání beden zas naštve vlastníka města/truhly a zaútočí.
Java Edice
21. května 2012Jeb zveřejnil obrázek sebe sama testujícího systém obchodování. Na obrázku byly zobrazeny nákupní a prodejní oblasti.
V pozadí obrázku ze snapshotu 12w21a je vidět blok rudy, který byl nakonec ve snapshotu 12w21a použit jako rubín. Původní blok byl změněn na smaragdovou rudu před vydáním 12w21a, protože Dinnerbone je barvoslepý.[1]
1.3.112w21aPřidáno obchodování s vesničany.
12w22aOči z Enderu nyní prodávají kněží namísto toho, aby je nakupoval. Ani shnilé maso nenakupují.
Rozhraní obchodu bylo změněno, bylo přidáno místo, kam se mohou vložit nástroje určené pro okouzlení nebo pro opravu.
12w23aPřed tímto snapshotem knihovníci obchodovali s psanými knihami namísto se zlatými ingoty, protože psané knihy byly potenciální nabídkou verze 1.3.
1.4.212w32aKnihovníkova nabídka papíru byla upravená na 24-35 papírů za smaragd, a zemědělcova nabídka šípů byla opravena na 9-12 kusů za smaragd.
Pravděpodobnost obchodu byla změněna: Čím více existujících nabídek pro vesničana, tím víc pravděpodbnost obchodu roste. Jakmile pravděpodobnost nabídky obchodu překročí stanovený limit, jeho pravděpodobnost se sníží. To se projeví tím, že vzácnější předměty se stanou běžnějšími, pokud má vesničan více nabídek, a méně vzácné předměty se stanou vzácnějšími.
Prvek pro odstranění nabídky byl nahrazen možností deaktivace nabídky.
Všechny nabídky lze využít 7krát. To umožňuje až sedminásobný obchod.
Poté se nabídka, i přesto, že hráč nezavřel rozhraní obchodu, deaktivuje.
Pokud hráč zavře rozhraní po posledním obchodě a počká, jestli se okolo vesničana neobjeví částice, umožní to aktivování deaktivovaných nabídek s dalšími 2-12 možnostmi obchodu.
Je možné, že poslední nabídka bude deaktivovaná, což znamená, že už prozatím nejsou žádné nové nabídky, a ty současné nelze znovu aktivovat.
Vyobchodování i poslední nabídky umožní zvýšit vaší popularitu u vesničanů o jeden bod. Všimněte si, že tato popularita platí pouze pro vesnici, a popularita ostatních hráčů se nijak nezmění.
1.4.612w49aPřidány okouzlené knihy, které mohou vesničané prodávat.
1.513w04aVesničané, kteří se spawnuli z přejmenovaného spawn vejce, mají své jméno v rozhraní obchodu namísto označení "Vesničan".
1.814w02aObchodování s vesničany bylo přepracováno. Navštivte tuto stránku pro způsob obchodování před verzí 1.8.
14w03aKněží již nekupují Perly z Endu jako tomu bylo v snapshotu 14w02a.
14w31aKněží nyní prodávají kouzelné lahvičky za cenu od 3 do 11 smaragdů za kus.
1.915w41aKněží již neprodávají Oko z Endu.
Namísto toho nyní prodávají Perly z Endu za cenu od 4 do 7 smaragdů za kus.
15w43aKnihovníci dvojnásobně zdražili své okouzlené "poklady".
1.1116w33aFarmáři prodávají 5 až 7 kusů jablek a 6-10 kusů sušenek za 1 smaragd namísto pouhých 5-6 kusů.
16w39aPřidány nové obchody pro kartografa.
Kapesní Edice
1.0.4build 1Přidáno obchodování s vesničany.
Konzolová Edice
TU14CU11.04Patch 1Přidáno obchodování s vesničany.
TU20CU81.13Knihovníci mohou nabízet jmenovky na prodej.
TU31CU191.22Patch 3Změna obchodu do podoby, jaká je na PC verze 1.8.

Problémy[]

Problémy týkající se “Trading”, “Trades”, or ”Trade“ jsou spravovány na issue tracker. Problémy hlaste tam.

Zajímavosti[]

  • Kliknutím pravého tlačítka na vesničana se pozastaví jeho vyhledávání cesty.
  • Když je vesničan během obchodu zraněn, rozhraní obchodu se zavře.
  • Nemůžete obchodovat s dětmi vesničanů.
  • V Kapesním vydání se během obchodování objeví nad hlavou vesničana smaragd.

Galerie[]

Odkazy[]

Advertisement