Minecraft Wiki
Advertisement
Enchanting grid

Rozhraní oltáře očarování. Nahoře: Bez předmětu. Dole: S předmětem a dostupnými kouzly. Poslední kouzlo je z důvodu nedostatku zkušeností nepřístupné, první kouzlo je zvoleno.

Očarovávání je technika, která prostřednictvím oltáře očarování přidává do brnění, nářadí a zbraní zvláštní schopnosti. Očarovávání vyžaduje využití zkušeností s tím, že vyšší kouzla vyžadují více zkušeností.

Základy očarovávání[]

Podívejte se také na: Enchantment Mechanics

Aby bylo možné předmět očarovat je nutné nejprve kliknout pravým tlačítkem na oltář očarování, čímž se zobrazí jeho rozhraní s jedním slotem na předmět. Při vložení předmětu do slotu se v pravé části rozhraní oltáře očarování objeví tři náhodné volby. Lze zvolit pouze okouzlení s úrovní nižší nebo rovnou úrovni hráče. Každá volba naplní předmět náhodnou sadou kouzel, která je závislá na množství utracených úrovní zkušenosti.

Text tří voleb v rozhraní oltáře očarování je bezvýznamný, ale číslo úrovně ovlivňuje množství, druh a úroveň kouzel jež předmět získá - z vyšších úrovní vychází více kouzel a silnější forma řečených očarování.

Očarovatelné předměty jsou nyní omezené na všechny části brnění, z nástrojů pak na krumpáče, lopaty a sekery a u zbraní na meče a luky, trojzubce a nakonec i knihy.

Většina kouzel má několik úrovní a získání mnohočetných očarování je možné s pravděpodobností stoupající s vyššími úrovněmi zkušenosti.

Očarování[]

IČE je Identifikační Číslo Efektu předmětu v kódu hry. (This allows "Out of place Enchantments")

ID Očarovatelné předměty Název Efekt Maximální síla očarování Bonus na úroveň Popis

Očarování pro brnění[]


Ochranné enchanty se spojují až do nejvyššího levelu. Pro očarování "ochrana", Ochrana brání proti ohni stejně jako Ochrana proti ohni. Lehkost peří má často při padání větší účinek než ochrana není-li ochrana na nejvyšší úrovni. Klikněte na tuto stranu pro zjištění podrobností.

0 Očarování/image Očarování/image Očarování/image Očarování/image Ochrana Mění poškození všech druhů (mimo prázdnoty a příkazu /kill) na poškození brnění. IV Podívejte se na téma brnění Brnění s tímto očarováním nemůže získat žádný další druh ochrany, kromě přílby, která může získat očarování Dýchání a Spříznění vody, a bot, které mohou získat kouzlo Lehkost pírka.
1 Očarování/image Očarování/image Očarování/image Očarování/image Ochrana proti ohni Ochrana vůči ohni IV Podívejte se na téma brnění Brnění s tímto očarováním nemůže získat žádný další druh ochrany, kromě bot, které mohou získat kouzlo Lehkost pírka.
2 Očarování/image Lehkost pírka Ochrana vůči zranění pádem IV Podívejte se na téma brnění Toto je skvělý způsob, jak předcházet zranění pádem při teleportaci perlou.
3 Očarování/image Očarování/image Očarování/image Očarování/image Ochrana proti výbuchu Ochrana vůči výbuchům IV Podívejte se na téma brnění Brnění s tímto očarováním nemůže získat žádný jiný druh ochrany, kromě bot, které mohou získat kouzlo Lehkost pírka.
4 Očarování/image Očarování/image Očarování/image Očarování/image Ochrana proti střelám Ochrana vůči střelám (například: šípy a ohnivé koule ďasů (pouze počáteční náraz)). IV Podívejte se na téma brnění Brnění s tímto okouzlením nemůže získat žádný jiný druh ochrany, kromě bot, které mohou získat kouzlo Lehkost pírka a příleb, které mohou získat očarování Spříznění vody.
5 Očarování/image Dýchání Snižuje míru ztráty vzduchu pod vodou; zvyšuje čas mezi poškozeními během dušení. III Zásoba vzduchu při potopení +15 vteřin; doba mezi poškozeními dušením + 1 vteřina.
6 Očarování/image Jako ryba ve vodě Zvyšuje rychlost kopání pod vodou I
7 Očarování/image Očarování/image Očarování/image Očarování/image Trny Uděluje část poškození místo vás útočníkovi III
8 Enchanting/image Rychloplavec Zvyšuje rychlost pohybu pod vodou III Rychlost se zvyšuje o 1/3 za úroveň. Maximální rychlost je stejná jako rychlost chůze po zemi. Nedá se zkombinovat s očarováním Mrazík.
9 Enchanting/image Mrazík Mrazí vodu pod hráčem, a tím umožňuje chůzi po vodě II Mrazí vodu

2 + úroveň bloků kolem hráče.

Ruší zranění způsobené magma blokem.

Nedá se zkombinovat s očarováním Rychloplavec.
10 Enchanting/imageEnchanting/imageEnchanting/imageEnchanting/imageEnchanting/imageEnchanting/imageEnchanting/image Kletba spoutání Zabraňuje sundání předmětu I Platí i na lebky kostlivců nebo hlavu syčáka.

Očarování pro meče[]

16 Očarování/image Ostrost Poškození navíc V Až o HeartHalf Heart větší poškození za úroveň. Zvýšení poškození je náhodné pro každý zásah, ale vždy alespoň Half Heart. Meč s tímto očarováním nemůže získat kouzlo Úder ani Hmyzákova Záhuba.
17 Očarování/image Úder Poškození navíc Zombie, Prasečím zombie, a Kostlivcům. V Až o HeartHeart větší poškození za úroveň. Zvýšení poškození je náhodné pro každý zásah, ale vždy alespoň Half Heart. Meč s tímto očarováním nemůže získat kouzlo Ostrost ani Hmyzákova záhuba.
18 Očarování/image Hmyzákova záhuba Poškození navíc Pavoukům, Jeskynním pavoukům a Ryběnkám. V Až o HeartHeart větší poškození za úroveň. Zvýšení poškození je náhodné pro každý zásah, ale vždy alespoň Half Heart. Meč s tímto očarováním nemůže získat kouzlo Ostrost ani Úder.
19 Očarování/image Odražení Zvyšuje odhození mobů a hráčů. II Vyšší odhození. Blokuje odhození způsobené sprintováním. Tento enchantment může lehce ztížit sbírání experience, protože umírající mob od vás odletí (experience se objeví dále).
20 Očarování/image Síla ohně
[note 1]
Zapálí cíl. II Ovlivňuje dobu hoření. Pokud zvíře zahyne na ohnivé poškození bude vypadnuvší maso pečené, ale nebude pečené pokud zemře zásahem meče.
21 Očarování/image Kořist
[translate 1]
[note 2]
Mobové mají šanci na upuštění více kořisti. III +1 k maximální kořisti za úroveň. Toto kouzlo zvyšuje i šanci na získání vzácné kořisti.
22 Enchanting/image Svištivé ostří Při švihu zvyšuje poškození ostatním mobům v davu. III Poškození udělené ostatním zasaženým mobům bude oproti hlavnímu zasaženému mobovi (50% + 1) / (66,666% + 1) / (75% + 1) na úrovni I / II / III. Nijak nezvyšuje poškození hlavnímu zasaženému mobovi.

Očarování pro nástroje[]

32 Očarování/image Očarování/image Očarování/image Účinnost Při použití urychluje shromažďování zdrojů. V Rychlost těžby +50% za úroveň. Účinnosti poskytují: I=130%, II=169%, III=220%, IV=286%, V=371% navýšení rychlosti, některé bloky ničí okamžitě. Zvýšení rychlosti se vztahuje na bloky, na které je určeno nářadí a na ty, které je možné těžit rukou.
33 Očarování/image Očarování/image Očarování/image Něžný dotek
[note 3]
[note 4]
Těžené bloky upustí sami sebe, i když měli upustit něco jiného (například: kámen upustí kámen nikoli dlaždici). I Umožňuje získávání obvykle nezískatelných bloků jako jsou rudy, zatravněné hlíny, podhoubí a obří houby. Obvyklé požadavky na těžbu stále platí: například k získání bloku diamantového kamene musí být stále použit železný či lepší krumpáč, atd.
34 Enchanting/imageOčarování/image Očarování/image Očarování/imageOčarování/imageEnchanting/imageEnchanting/imageEnchanting/imageOčarování/imageEnchanting/imageEnchanting/imageEnchanting/imageEnchanting/imageEnchanting/image Nerozbitnost Při každém použití je šance, že nebude snížena odolnost. III Nástroj normálně vydrží na použití, každý level nerozbitnosti přidá na výdrži. Například, Nerozbitnost III má šanci na využití pouze (100/(3+1))% = (100/4)% = 25%, takže Nerozbitnost III by měla prodloužit životnost nástroje až 4 násobně.
35 Očarování/image Očarování/image Očarování/image Štěstí
[note 5]
Může znásobit počet získaných surovin z bloků. III I: 33% * 2 (33% více)

II: 25% * 2, 25% * 3 (75% více)
III: 20% * 2, 20% * 3, 20% * 4 (120% více)

Platí pouze pro uhlí, diamant, a Lapis Lazuli. Také působí na Netherské Bradavice, Pšenici (pouze pšeničná semínka), Dlouhou Trávu, Glowstone, Melouny, a Redstone, a zvyšuje šance, že ze štěrku vypadne pazourek místo bloku štěrku (podívejte se na poznámky).

Očarování pro luky[]

48 Očarování/image Síla Poškození navíc V Zvyšuje udávané poškození. Násobí základní poškození 1.5x při použití Power I, další úrovně přidávají 0.25x každým levelem, z čehož vyplývá, že maximální hodnota je 2.5. Se Sílou V a s plně nataženým lukem udělí střela 11 až 12.5 srdce útoku (jedna střela je vražedná pro většinu stvoření overworldu).
49 Očarování/image Odhození /

Pružné lučiště

Funguje na moby a hráče II Větší vzdálenost odražení.
50 Očarování/image Plamen
[note 1]
Zapálí šípy, moby a hráče. I Při výstřelu zapálí šípy a při zásahu zapálí moby a hráče.
51 Očarování/image Bezedný toulec Poskytuje neomezený počet výstřelů s jedním šípem (luk stále ztrácí odolnost). I Což může být velmi užitečné proti Drakovi konce, aby se hráč nemusel vracet pro další šípy jakmile mu dojde zásoba. Nicméně šípy vystřelené lukem s tímto očarováním nelze sbírat, stejně jako šípy vystřelené Kostlivci.

Očarování pro rybářský prut[]

61 Rybářské štěstí Hráč má větší šanci na získání pokladu. III Každý level snižuje šanci na ulovení ryby, a zvyšuje šanci na získání pokladu, například očarovaného luku či prutu, jmenovky, sedla, kožených bot atd...
62 Návnada Hráč má větší šanci na chycení ryby či předmětu. III Každou úrovní se snižuje doba potřebná k získání ryby.

Ostatní očarování[]

70 Enchanting/imageOčarování/image Očarování/image Očarování/imageOčarování/imageEnchanting/imageEnchanting/imageEnchanting/imageOčarování/imageEnchanting/imageEnchanting/imageEnchanting/imageEnchanting/imageEnchanting/image Oprava Opravuje předměty za zkušenosti. I Daný předmět je opraven při sběru zkušeností. Zkušenosti se hráči nepřičítají, dokud se předmět neopraví. Pokud má hráč více věcí, na kterých je očarování Oprava, náhodně se jeden vybere a opraví. Po opravení předmětu jsou zbývající zkušenosti přičteny hráči.
71 Enchanting/imageOčarování/image Očarování/image Očarování/imageOčarování/imageEnchanting/imageEnchanting/imageEnchanting/imageOčarování/imageEnchanting/imageEnchanting/imageEnchanting/imageEnchanting/imageEnchanting/imageEnchanting/imageEnchanting/image Kletba zmizení Zmizí když hráč umře. I

Notes[]

 1. a b Kouzla Síla ohně a Plamen jsou prakticky nepoužitelná na všechny moby v Netheru, protože tito jsou imunní vůči ohni a lávě.
 2. Meč s kouzly Síla ohně a Kořist nevydá dodatečnou kořist pokud mob zemře na poškození ohněm.
 3. Hedvábný dotyk nefunguje na Spawnery mobů, Led, Pavučiny, a Tabule skla. (Ačkoli od verze 12w17a funguje na Led a Tabule skla.)
 4. Položky legálně získatelné pouze s využitím Hedvábného dotyku:
 5. For Nether Wart, Wheat (seeds only), Glowstone, Melons, and Redstone, the maximum number dropped is increased by 1 per level of Fortune enchantment. (Glowstone is capped at 4 dust, and melons at 9 slices.)
  For Tall Grass, the maximum number of seeds dropped is increased by 2 per level of Fortune enchantment.
  For Gravel, the drop rate of Flint is increased to 14% at Fortune I, 25% at Fortune II, and 100% at Fortune III

Standardní galaktická abeceda[]

Očarování jsou psána standardní galaktickou abecedou, což je jednoduché nahrazení abecedy šifrou používanou v sérii počítačových her Commander Keen.

Standard Galactic Alphabet

Očarovávací formule jsou náhodně poskládané z následujícího seznamu slov. Ze seznamu je vybráno a vzájemně spojeno tři až pět slov a poté je tato formule zobrazena ve standardní galaktické abecedě. Nutno podotknout, že zaříkání nemají žádný význam a ani nejsou uložena v očarovaném předmětu (to znamená, že vám neřeknou nic o budoucím očarování), jsou prostě jen zobrazena v rozhraní očarovávacího stolu.

Následující seznam obsahuje rozluštění všech možných kouzelných slov.

the elder scrolls klaatu berata niktu xyzzy bless curse light darkness fire air earth water hot dry cold wet ignite snuff embiggen twist shorten stretch fiddle destroy imbue galvanize enchant free limited range of towards inside sphere cube self other ball mental physical grow shrink demon elemental spirit animal creature beast humanoid undead fresh stale

Pomůže vám tento program: http://www.minecraftforum.net/topic/1265144-enchanting-program/.

Historie[]

 • Notch se o očarovávacím stole poprvé zmínil 30.září 2011.[1]
 • Očarovávání bylo přidáno v 1.9 prerelease 2. V té době ale nebyly potřeba knihovny a mnoho enchantmentů tehdy ještě nebylo.
 • V 1.1 byla do hry přidána čtyři očarování pro luky (Síla, Plamen, Úder a Bezedný toulec).[translate 2]
 • Od snapshot 12w05a, již očarovávání v módu tvorby nevyžaduje zkušenosti.
 • Od snapshot 12w06a, je malá šance, že zlaté meče a luky vypadnuvší z příslušných mobů již budou očarované.
 • Od snapshot 12w17a, lze s nástroji očarovanými kouzlem Hedvábný dotyk opět sbírat led a skleněné tabule.
 • Od snapshot 12w22a, je snížena očarovávací síla z 50 na 30 a zkušenosti lze získávat těžbou a vařením v peci.
 • Od snapshot 12w23a, jsou v multiplayeru viditelné očarované nástroje a brnění.

Chyby[]

 • V multiplayeru budou předměty, které nelze běžně očarovat, přestože je očarujete vypadat jako neočarované, nicméně budou pracovat jako by očarované byly.
 • Ve hře jednoho hráče i multiplayeru zásah Endermana šípem, z luku očarovaného kouzlem Plamen, ho zapálí, ale šíp samotný nezpůsobí žádné zranění.
 • Pokud ukončíte hru po očarování předmětu, ale ještě před tím něž jej vyndáte z očarovávacího stolu můžete předmět ztratit.
 • V multiplayeru se listí získané nástroji s očarováním Hedvábný dotyk zobrazí odlišně a nebude v inventáři seskupováno.

Trivia[]

 • Oprava očarovaných zbraní/nástrojů z nich odstraní očarování.[2]
 • Pokud očarovaná zbraň uštědří mobovi bonusové zranění, vyletí z moba modré částečky podobně jako při kritickém zásahu.
 • Očarování ovlivňující kořist nepůsobí na vlnu, pavoučí oko, syrové kuře, a pečené kuře.
 • Podobně, použití konzolového příkazu umisťující kouzlo Štěstí na nůžky nezvyšuje drop vlny při stříhání ovce.
 • Předměty, které jsou očarovány, okolo sebe vyzařují auru. Editací souboru glint.png v .minecraft\bin\minecraft.jar\misc je možné tuto záři změnit. V předchozích verzích Minecraftu se na některých grafických kartách při výběru očarovaného předmětu stával panel rychlého použití (hotbar) poloprůsvitným.
 • 1.října 2011 Notch tweetnul obrázek s očarováními vypsanými ve standardní galaktické abecedě.[3] Tato očarování se dala přeložit:
 1. "Well Played Internets You Are Good"
 2. "These Names Will Be Random And Confusing"
 3. "Each Spell Costs Experience Levels"
 • Tři z možných slov očarovávácí formule jsou "The Elder Scrolls", pravděpodobně vtip na Bethesdu, tvůrce série "The Elder Scrolls", jejíž mateřská společnost Zenimax zažalovala Mojang.
 • Slova "klaatu berata niktu" jsou (zkomoleným) odkazem na frázi "Klaatu barada nikto" pocházející z filmu Den kdy se zastavila Země (1951) a od té doby využitá jako odkaz v mnoha dalších filmech, komiksech a hrách - celkem běžná v Army of Darkness, Star Wars: Episode VI, Teenage Mutant Ninja Turtles (1987) a Duck Tales. Podobně "xyzzy" je kouzelná formule ve hře "Colossal Cave Adventure" a byla použita v několika dalších hrách jako easter egg nebo cheat.
 • "Embiggen" je fiktivní slovo ze seriálu Simpsonovi, z citace připisované zakladateli Springfieldu Jebidiahu Springfieldovi: "Velký duch povětšuje i malého človíčka".[translate 3]
 • Všechny nástroje, meče a brnění očarovaná před 1.9 Prerelease 4 mohou jako očarování získat pouze kouzlo Lehkost pírka I.
 • Pokud očarováváte zlatý krumpáč je možné získat kouzlo Hedvábný dotyk na všech úrovních očarování, ačkoli pod úrovní 20 je extrémně vzácné.
 • Očarované předměty pulsují i když máte pozastavenou hru.


 • Bylo zmíněno, že v budoucím updatu by mohly enchantmenty dát očarovávané věci náhodné jméno nebo dokonce jiný vzhled k docílení větší "RPGovatosti".[citation needed]


 • Očarování Obrana mění poškození hladem na poškození brnění.
 • Ve verzi 1.2 mohou Zombie, Zombie Pigmen a Kostlivci upustit vzácné předměty, což zahrnuje i očarované zbraně.
 • Pomocí kouzla Štěstí není možné ze glowstonu získat více než čtyři kusy svítícího prášku.
 • Pokud je prase, slepice nebo kráva zabita na místě použitím luku, s očarováním Plamen, vypadne z nich pečené jídlo, avšak při okamžitém zabití pomocí diamantového meče s očarováním Vlastnost ohně pečené jídlo neupustí.
 • Předmět lze očarovat pouze jedenkrát, nicméně je možné, že předmět získá dvě a více kouzel najednou.
 • Od verze 12w23a lze zabitím 100 mobů dosáhnout úrovně 30, stejně jako přetavením 13 hromad kovů.

Galerie[]

Módy od hráčské komunity[]

Několik lidí vytvořilo módy upravující očarovávací systém, tak aby byl méně náhodný a více hodnotnější při vysoko-úrovňovém očarovávání. Mezi ně patří:

Podívejte se také[]

Reference[]

Reference překladu[]

 1. V oficiální češtině je pojmenováno jako Plnění, zřejmě překlep.
 2. Názvy kouzel z oficiální češtiny hry v1.2.5
 3. Překlad převzat z wikipedie, heslo: Springfield (Simpsonovi)

Externí odkazy[]

Advertisement