Minecraft Wiki
Advertisement
The Nether

Nether.

Nether (také známý jako Nexus v Notchově blogu a nejprve Peklo nebo Skluz) je dimenze vypadající jako peklo, do které se dá vstoupit pomocí portálu do Netheru ze světa. Je to domov několika nebezpečí (zahrnující plameny, šířící se lávu), výjimečných mobů a samozřejmě bloků a věcí.

Místa v Netheru odpovídají místům ve světě, ale vzdálenosti v Netheru jsou zmenšeny v poměru 1:8. Takže ujít jeden blok v Netheru znamená ujít 8 bloků ve světě. Tento fakt může být použit pro krátké cestování po zemi, i když Nether je více nebezpečný a má velmi specifický povrch, a to ztěžuje navigaci a orientaci v Netheru.

Nether funguje jako druhá mapa v hráčově světě. Když vstoupí do Netheru, chunky ve světě se nenačítají, ale místo toho se načítají chunky v Netheru. Terén se v Netheru načítá stejně jako je tomu u světa. Když hráč umře v Netheru, objeví se ve světě, ale jeho věci zůstanou v Netheru.

Prostředí[]

Terén Netheru je převážně složen z netherové suti, který tvoří plošiny a výklenky s velmi častými lávopády, lávovými jezery, proudy a také oceánem. Je to vlastně jeskyně, která je velmi nebezpečná a horizontálně nekonečná. Láva také v Netheru častěji teče. Podloží je v Netheru dvojité; jedno dole a jedno nahoře, které normální svět nemá. Shluky světlitu visí ze stropu a houby rostou hojně na zemi. Sem a tam jsou zde kousky štěrku a písku duší stejně tak jako volný oheň a další nebezpečí. V netheritu se vytvářejí jeskyně s jakousi výstavou křemenné rudy, ale nejsou zde žádné skryté podzemní jeskyně jako v normálním světě.

Zombie pigmani jsou v Netheru obvyklí a ďasové se mohou spawnovat kdekoliv, kde je dostatek místa (5x5x5). Pevnost v Netheru, jediná budova v Netheru, ukrývá zbytek všech mobů v Netheru, kteří produkují zajímavé věci. Je to také jediné místo, kde se dá najít bradavičník.

Nether nemá cyklus dne a noci a také počasí. Jediné přírodní zdroje světla jsou zde oheň, láva, portály a světlit. Světlo lze vidět po celém Netheru, který má úroveň světla vlastně 0. Rostliny, které potřebují k životu jen málo světla v Netheru přežijí. Jsou to kytky a bradavičník. Ale díky chybě lze pod přírodním světlitem a pod lávou, která se vyskytuje na stěnách, pěstovat rostliny.However, due to a bug, this doesn't work below natural veins of glowstone or below lava source blocks that appear naturally in cave walls. Když jsou ale rostliny od těchto útvarů odděleny dostatečným terénem, vykoření. Světlo v Netheru funguje jako v normálním světě. Je zde 16 stupňů jasu, který může být navýšen světelným zdrojem. Když jas prochází blokem, slábne o jednu úroveň. Každý zdroj světla má stejnou svítivost jako ve světě.

Nether 'biome'

Nether s pevností v Netheru.

Ve verzi Xbox 360 je velikost Netheru omezena na 862x862 bloků. V normálním světě jsou okraje tvořeny zejména oceány, ale v Netheru je tvoří vrstva z podloží, které není hladké, nýbrž dost členité, narozdíl od okrajů dole a nahoře.

Biomy[]

Nether se podobně jako svět dělí do biomů, každý z nich tvoří unikátní prostředí. Momentálně se v Netheru generuje pět různých biomů.

Biome Name Description Image
Nether Wastes Původně jediný biom Netheru je nejčastější z netherových biomů. Je bohatý na zlato a lávová jezera a moře. V tomto biomu se nacházejí především Zombie piglini v až čtyřčlenných hordách, tak jak tomu bylo před Nether Updatem. Nether Wastes
Soul Sand Valley Tento poušť připomínající biom je nebezpečný, nejen kvůli svým obrovským a temným jeskyním, ve kterých se rodí spousta ďasů akostlivců, ale i kvůli svým rozsáhlým zásobám písku duší, které hráče zpomalují. Boty očarované rychlostí duší umožňují hráči vyhnout se zpomalení na písku duší. Modrý oheň, kterému se říká oheň duší je zde velmi častý a je nebezpečnější, než běžný oheň.

Podle velkého množství zkamenělin se zdá, že Soul Sand Valley bylo kdysi rájem obrovských, dávno zmizelých stvoření. Není známo, zda vyhynuly, ale vysychání (které by vysvětlovalo, proč je biom suchý) nebo sopečná erupce z Basalt Deltas byly tím, co je zničilo. Jediná stále přežívající vegetace jsoukarmínové kořínkya houby, zatímco jediní zbylí mobové jsou kosltivci, ďasové, endermani and lávouchové zrození v lávových jezerech.

Soul Sand Valley
Crimson Forest Název tohoto biomu se váže na jeho barvu, biom je totiž zakryt korunami velkých stromovitých hub. Na zdejších nespočetných houbách se pasou obrovská prasatovitá zvířata: hoglini, kteří jsou loveni kmeny piglinů pro maso, což tento biom dělá jedním z mála biomů s ekosystémem. I když není příliš častý, potkáte zde občas i zombie piglina, který odstrašuje normální pigliny ze své blízkosti.

Je to také jeden z nejobyvatelnějších biomů v Netheru, díky hoglinům, jediným zdrojem jídla v této dimenzi, můž se také pářit, i když je to nepřátelský mob, což ho dělá ideálním pro použití v netherových farmách.

Crimson Forest
Warped Forest Tento lesní biom obsahuje nejvíc flóry z celé dimenze (díky netherovým výhonkům, které najdete pouze v tomto biomu), ale je obýván je dvěma druhy mobů, endermany a občasným lávouchem. Množství endermanů ho dělá výborným místem pro získávání endeových perel, ze kterých se vyrábí endové oči, které hráči umožňují navštívit dimenzi End.

Tento biom je dalším obyvatelným místem Netheru, díky malé rozmanitosti zdejších mobů, pomineme-li zříceniny bašt, kde se rodí mnoho nebezpečných prasatovitých mobů.

Warped Forest
Basalt Deltas Se svým množstvím lávy a magmaslizounů se jedná o jedno z nejnebezpečnějších míst ve hře. Terén se skládá z prudkých a zašpičatělých basaltových formací spolu s rovnějšími deltami. Když se biom setká s lávovým oceánem, zformují se souostroví bazaltu a štěrku. V tomto biomu se téměř nedá stavět, což nejspíš vysvětluje, proč se zde negenerují bašty (pokud se nevygenerují na hranici biomu).

Ačkoli zdejší magmaslizouni jsou nebezpeční, jejich četnost dělá biom ideální pro získávání lávové pěny, ze které se vyrábí lektvary ohnivzdornosti. Černokámen se zde také generuje častěji, než v ostatních biomech, což přidává Basalt Deltas na ceně u hráčů, kteří potřebují kamenné nástroje.

Basalt Deltas

Materiály ovlivněné Netherem[]

K vylití vody do Netheru neexistuje normálně žádná cesta. To však neznemožňuje použití kotlíku. Použití kyblíku s vodou bude produkovat páru. Led lze vytěžit pouze s okouzlením Jemný dotyk, jinak dojde k vypaření.

Stromy rostou normálně, ale jejich listy mají šedou, umírajíce vypadající barvu jako v suchých biomech. Měli byste být opatrní, když sázíte strom, protože oheň a láva ho může velmi snadno zapálit.

Vždy je dobrá myšlenka si s sebou do Netheru přinést prázdnou mapu a aktivovat ji tam, protože když se ztratíte, což se děje poměrně často, snadno naleznete cestu zpět. Ale pamatujte, že mapy v Netheru nefungují podle očekávání. Vykreslují strop Netheru, a tak se stane, že je mapa celá pokrytá stropem. Hráčův směr se bude na mapě náhodně měnit, a proto řídit se směrem nemá smysl. Alternativa jsou souřadnice. Ty se aktivují stiskem F3. Dovedou vás spolehlivě k portálu.

Kompasy a hodiny nebudou taky v Netheru pracovat správně. Jelikož je Nether jiná dimenze než normální svět, kompas nenajde bod spawnování a hodiny nenajdou pozici Slunce a Měsíce. Jejich ručičky se budou bláznivě točit dokola. Postel v Netheru vybouchne, když se bude hráč pokoušet jít spát. To může být použito na vytěžení materiálů v Netheru, ale jen pokud je mírumilovná úroveň.

Láva teče v Netheru dvakrát tak daleko než je tomu normálně (8 bloků místo 4). Stavba sněhuláků způsobí, že se zabijí vysokou teplotou.

Portály[]

Soubor:Full and Budget Nether Nether Portal (EW) JE1.png

Standartní portál (vpravo) a úsporná verze portálu (vlevo).

Portály do Netheru jsou vyrobeny z obsidiánového rámu a aktivace se provádí zapálením vnitřní části portálu do Netheru křesadlem nebo ohnivou koulí, která může být vložena do dávkovače vedle a zapálí portál do Netheru automaticky. Minimální počet potřebného obsidiánu je 10 bloků (úsporná verze). Když se zapálí, objeví se uvnitř fialové pole, které lze zamířit, ale ne vytěžit. Může být zničeno vytěžením alespoň části rámu, blízkým výbuchem, lávou nebo vodou. Ale v kreativu jde zničit. Vydává zvuk, jako když ničíte sklo. Tím se portál vypne a není možné ho použít. Když stojíte v portálu dostatečně dlouho, vytvoří se portál v Netheru, kde se objevíte. Načítání se objeví při změně světů. Pokud chcete vědět o portálech víc, podívejte se na Portál do Netheru.

Vstup do voidu nad stropem Netheru[]

Místo nahoře nad Netherem je velmi efektivní a bezpečné pro cestování, protože je rovné a přírodně se tady nevyskytují mobové. Přeprava po kolejích je tady tak mnohem snažší, protože tu nejsou žádní zombie pigmani, kteří by blokovali důlní vozík.

Strop v Netheru je 128 bloků vysoko, ale maximální výška stavby je až 256 bloků. To zde umožňuje stavět.

Je zde několik cest jak se do voidu dostat:

 1. Stůjte pod podložím a za použití pístů se budete tlačit nahoru. Potom hru vypněte a znovu spusťte. Hráč se objeví na nejbližším volném místě, což je v tomto případě náš cíl.
 2. Umístěte loď tak, aby nad ní bylo podloží a položte na ni další loď. Dostaňte se do ní a pak z ní vystupte a budete ve voidu.
 3. Hoďte perlu z Endu, čímž se snadno dostanete skrz.
 4. Pokud můžete hru přepnout na kreativ, je to nejjednodušší metoda, ale někomu to určitě skazí radost ze hraní a také to není možnost na většině serverech.

Opouštění voidu je jednoduché:

 1. Zabijte se. Objevíte se na spawnovacím místě.
 2. Postavte portál do Netheru. Pamatujte, že je to jednosměrný portál, protože portály vás nepošlou nad úroveň 128.
 3. Použijte kreativ, abyste vykopali díru v podloží.
 4. Použijte sazenici tmavého dubu, abyste udělali díru v podloží. Je to vysvětleno v tomto videu.

Místo uložení souboru[]

Nether je uložen stejně jako normální světy:

Windows:

%appdata%/.minecraft/saves/worldname/DIM-1

Mac:

~/Library/Application Support/minecraft/saves/worldname/DIM-1

Pozor!: Tato složka souborů není jediná v Macintosh HD, ale jediná uvnitř vaší domácí složky. Jediná cesta, jak se do souboru dostat je jít do menu a kliknout na Jít do... a vybrat /Knihovna.

Linux:

~/.minecraft/saves/worldname/DIM-1

Ve všech systémech je místo worldname napsáno jméno vašeho světa.

Bloky, stavby a mobové[]

Bloky označené písmenem D potřebují ještě další informaci pro upřesnění bloku. Bloky označené písmenem T mají ještě další uchované vlastnosti. Bloky, které mají ID červené se nedají normálně získat do inventáře, ale lze je získat pomocí různých módů. Bloky pouze v kreativu jsou označeny modrou barvou.

Přírodně vygenerované[]

Přírodně vygenerované bloky jsou bloky vytvořené generátorem světa.

Ikona ID ID Název bloku
00 00 Vzduch
Bedrock 07 07 Podloží
Lava 11 0B Láva (nehybná) D
Gravel 13 0D Štěrk
Brown Mushroom 39 27 Houba
Red Mushroom 40 28 Muchomůrka
Fire 51 33 Oheň D
Netherrack 87 57 Netherit
Soul Sand 88 58 Písek duší
Glowstone JE4 BE2 89 59 Světlit
Nether Quartz Ore 153 99 Křemenná ruda

Přírodně vyrobené[]

Přírodně vyrobené bloky se vyrobí pomocí shody náhod, které nevyvolá hráč.

Ikona ID ID Název bloku
00 00 Vzduch
Lava 10 0A Láva (tekoucí) D
Brown Mushroom 39 27 Houba
Red Mushroom 40 28 Muchomůrka
Nether Portal (EW) JE1 90 5A Portál do Netheru

Stavby[]

Tyto bloky jsou vygenerované jako součást pevnosti v Netheru.

Ikona ID ID Název bloku
00 00 Vzduch
Monster Spawner 52 34 Spawn T
Soul Sand 88 58 Písek duší
Chest 54 36 Truhla
Nether Brick 112 70 Netheritové cihly
Nether Brick Fence 113 71 Plot z netheritových cihel
Nether Brick Stairs 114 72 Schody z netheritových cihelD
Nether Wart 115 73 Bradavičník D

Mobové[]

Nether je domov několika mobů. Jsou většinou nehořlaví, a tak je můžete vidět, jak prochází lávou, což je ale na chvilku zpomalí.

 • Ďasové, mobové, kteří vypadají jako velké medúzy, se líně potulují Netherem. Jsou velcí 4x4x4 bloky a mají 9 končetin. Když zahlédnou hráče, okamžitě po něm začnou házet ohnivé koule, které mohou být odraženy šípem nebo jakýmkoliv nástrojem. Pokud odražená ohnivá koule trefí ďasa, okamžitě ho zabije. Tyto střely také explodují a většinou zanechávají krátery. Ďasové vydávají zvuky podobné pískání a kňučení, podobné například kočce nebo naštvanému dítěti (převzato z desky cat od C418), a jsou slyšet na veliké vzádlenosti. Dají se zabít dvěma šípy. Když umřou, zůstane po nich střelný prach nebo slzy ďasa používané k vaření lektvarů.
 • Zombie Pigmani se spawnují ve skupinách a chodí bezcílně po Netheru. Hráči neublíží, dokud je sám nenapadne. Když jsou napadeni, začnou běhat za hráčem. To způsobuje, že na něj mohou zaútočit, když právě utíká. Pokud jsou zabiti, vypadne z nich zkažené maso nebo vzácně zlatý nuget, ale nejvzácnější je u nich zlatý ingot. Mohou také upustit svůj zlatý meč, který má obvykle 2 - 3 levely okouzlení. Nejčastěji jsou to ostrost a odražení, dále síla ohně a nejméně časté je kořist. Mohou také upustit ostatní věci, například helmu. Další varianta Zombie Pigmanů jsou jejich děti. Pravděpodobnost spawnování je 5% oproti velkému. Mohou také běhat rychleji než jejich takzvaní rodiče.
 • Ohniváci se vyskytují v pevnostech a primárně se spawnují u svého spawnu, který je uvnitř pevnosti. Mohou létat a střílet po hráči až 3 ohnivé koule najednou. Nejdříve se připraví na střelu, poté vystřelí a nakonec se zchladí, aby mohli vystřelit znovu. Po zabití dávají ohnivé hole.
 • Wither kostlivci jsou ekvivalentem pro kostlivce a spawnují se v pevnosti v Netheru. Narozdíl od kostlivců ale používají meč a jsou přes dva metry vysocí. Když je hráč zraněn Wither kostlivcem, může být dále na pár sekund postihnut Wither efektem, což způsobí ztmavnutí lišty životů a ubírání životů. Pokud je zabit, může z něj vypadnout uhlí nebo kost, ale také velmi vzácně Lebka Wither kostlivce (pravděpodobnost 2,5 %) nebo meč. Lebka Wither kostlivce je klíčová věc při výrobě Withera.
 • Kostlivci se vzácně spawnují v pevnosti v Netheru, na stejném místě jako Wither kostlivci. Jsou jedni ze dvou tvorů, kteří se spawnují v Netheru, ale nejsou nehořlaví. Dále sem patří slepice.
 • Jezdci na slepicích jsou extrémně vzácné příšery. Jsou to malí Zombie pigmani, kteří jedou na slepici. Pohybují se stejně rychle jako normální malí Zombie pigmani a jsou odolní vůči pádu stejně jako slepice. Když je jezdec zabit, zůstane pouze slepice, která může klást vejce, jako kdyby byla ve světě. Takže je možné v Netheru získat syrové kuře, vajíčka a peří.

Ostatní normální příšery (například prasata a zombie se v Netheru normálně nespawnují, ale mohou se tam dostat třeba portálem do Netheru nebo pomocí vejce. Golema lze v Netheru vytvořit zcela normálně, ale sněhuláci budou tát, až roztají.

Bedrock vydání[]

Netheritový reaktor[]

V Bedrock edici není žádný Nether. Ale je zde netheritový reaktor. Staví se ze 14 bloků kamení, čtyř bloků zlata a jednoho bloku Nether Reactor Core. Stavbu můžete vidět na tomto odkazu --> http://www.twitch.tv/jbernhardsson/b/337680976. Alternativní Nether je hodně odlišný od toho normálního na počítači a na Xboxu 360. Je to vlastně jen místnost z netheritu a se zombie pigmeny.

Ikona Ocenění Vysvětlení ve hře Předešlé ocenění Aktuální úkol Verze Body v Xbox verzi
Achievement-plain Jdeme do hlubin, kde vládne stín. Postav portál do Netheru. DIAMANTY! Jdi do portálu do Netheru. Počítač N/A
Do Netheru. Xbox 40G

Historie[]

Java Edice (Alpha)
October 4, 2010Nether byla jedna z klíčových inovací v Halloween update. Mělo zde být něco jako peklo, přes které by se dalo rychleji cestovat.[1]
October 10, 2010Notch vydal snímek, na kterém je, jak by měl Nether vypadat.
October 29, 2010Když byl obrázek rozesílán po sítích, které se věnují počítačovým hrám, byl Nether nazýván skluzem, aby to nepoškozovalo věřící a také to bylo více originální.[2] Nakonec se název změnil na Nether. Bylo to zrovna v ten den, kdy vyšla Halloween update.
1.2.0Se zbytkem přidaných věcí, jako jsou například ďasové, zombie pigmani, netherit, písek duší, světlit a portály, se změnil i název na Nether.
1.2.2Láva se roztéká do větší vzdálenosti než normálně.
Java Edice (Beta)
1.6Portály byly přidány pro cestování do Netheru.[3]
Objevila se zde chyba. Když hráč cestoval do Netheru, mohl mít otevřenou hlavní stránku. Potom by text úplně zešedivěl.
Postele v Netheru vybuchují. To je výhodné při těžbě.
1.9-pre1Další vylepšení Netheru zahrnující magma slizouny, ohniváky, ohnivou hůl, pevnost v Netheru (netheritové cihly, netheritové schody a netheritový plot), bradavičník, slzy ďasa z ghastů a zlaté nugety z zombie pigmanů.
1.9-pre4S novým okouzlením Jemný dotek bylo možné získat trávu a vodu použitím ledu v Netheru. To mohlo být použito na výrobu farmy z příšer až do verze Beta 1.8.
1.9-pre5Výhoda vykopat led s okouzlením byla odstraněna.
Java Edice
1.2.112w06aSněhuláky nyní zabíjí teplo v Netheru.
1.3.112w17aLed už v Netheru netaje ve vodu.
12w22aPortály do Netheru vzácně spawnují zombie pigmany.
12w27aPěstování bradavičníku už není vázáno na Nether. Může být realizováno i v ostatních dimenzích.
12w30aNether se tolik „neseká“.
1.4.212w32aZombie pigmani mohou nosit brnění a používat meč.
12w34aJacíkoliv mobové můžou cestovat skrz portál do Netheru.
12w36aPřidáni wither kostlivci.
1.4.612w49aPřidány půlbloky z netheritových cihel.
1.513w01aKřemenná ruda je přidána do Netheru.
1.5.1Láva teď teče rychleji a může být skrytá.
1.6.113w18aV pevnostech v Netheru mohou být nalezeny truhly.

Otázky[]

Problémy týkající se “Nether” jsou spravovány na issue tracker. Problémy hlaste tam.

Podrobnosti[]

 • Myšlenka Netheru přišla ze seriálu The Wheel of Time od Roberta Jordana. Lidé mohou dosáhnout velkých vzdáleností za několik dní namísto týdnů. Má to ovšem háček. Cesta skrývá mnohá nebezpečí.[4] Notch jednou také řekl, že klíčem k Netheru byl jeho spolupracovník Jake.
 • Jedno z biomů bylo také „Peklo“. Byl to normální svět, ale vyskytovaly se zde lávové oceány a černá obloha s červenými mraky.
 • Při vstupování do Netheru se svět zmrazí, protože se načítají chunky, a rozmrazí se až když se hráč vrátí.
 • Když hráč stojí na okraji písku duší, který sousedí s blokem lávy, začnou se mu ubírat životy, protože písek duší má nižší povrch než ostatní bloky.
 • Zmáčknutím F3 se Nether zobrazí jako Peklo (Hell).
 • V Edici Xbox 360:
  • Je zde stěna, která brání překročení limitu mapy. Je to ukázáno zde.
  • Jediná cesta na vrchol Netheru je pomocí perly z Endu. V kreativu se podloží nedá rozbít.
  • Všechno v Netheru je obnovitelné, protože Nether může být ihned restartován.
 • Voda v Netheru se okamžitě vypaří, což udělá typický zvuk a kouř.
  • voda může být do Netheru umístěna pomocí příkazu /setblock.
 • Někteří zombie pigmani mohou používat i jiné brnění nebo nářadí než zlaté.
 • Když do Netheru umístíte blok trávy, objeví se vybledle zelenožlutá barva. To se stane také s hlínou.
 • Do Endu je možné vstoupit, aniž by hráč navštívil Nether, protože může obchodovat s vesničany. Zbavuje ho to ale několika věcí, které se dají najít pouze v Netheru.

Galerie[]

Odkazy[]

V tomto článku byl použit překlad článku The Nether nebo jeho části na anglické Minecraft Wiki.

Environment

Advertisement