Advertisement
Násypka
Průhlednost

Ano

Svítivost

Ne

Odolnost proti výbuchu

?

Tool

Obnovitelné

Ano

Seskupitelné

N/A

Flammable

No

Drops

Itself

Data value

dec: 154 hex: 9A bin: 10011010

Name

násypka

Hopper(zásobník) je blok, který přesouvá itemy do a z truhel. Když je položen, jeho vývod je natočen směrem k bloku na nějž jste klikli.Jestli item spadne na vrch tohoto bloku, je přesunut do jeho vlastního inventáře s pěti místy pro itemy. Avšak když je jeho vývod nasměrován do dalšího bloku s inventářem (jako truhla, pec, vozík s truhlou), přesune itemy do tohoto bloku (nebo vozíku) rychlostí 2,5 itemu za sekundu. Hopper také může přemístit itemy z truhly nad ním a přemístit je do svého vlastního inventáře stejnou rychlostí. I když bude hopper brát itemy z inventáře nad ním a bude je zároveň dávat do inventáře pod ním, jeho rychlost bude stále 2,5 itemu za sekundu.

Výroba

Ingredience Vstup » Výstup
Železný ingot + Truhla

Jako surovina při výrobě

Ingredience Vstup » Výstup
Hopper +
Vozík

Vlastnosti

Hopper nelze tlačit pístem. Při napojení na zapnutý redstone Hopper přestane přesouvat itemy. Navzdory tomu že to není pevný blok na jeho horní stranu lze pokládat bloky jako koleje, redstone a páky.

Community content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.