Minecraft Wiki
Advertisement
Nájezd
Raid bar.png
Raid.png
Lokace

Vesnice

Kořist

Přejít na Šablona:Slink

Vlny

Přejít na Šablona:Slink

Zvuky

Nájezd je herní událost, ve které se vyskytují vlny útočníků ve vesnicích, jestliže hráč vstoupí do vesnice s účinkem Zlověstné znamení.

Výskyt[]

Nájezd se může vyskytovat blízko vesnic jakékoliv šířky, minimálně s 1 postelí a vesničanem, který postel vlastní; nebo domov hráče. Hráč s účinkem Zlověstné znamení spustí nájezd při vstupu do vesnice. Tenhle účinek může být získán, když hráč zabije kapitána nájezdníků, který může být nalezen v základně nájezdníků nebo v hlídkách útočníků (stvoření, které nosí zlověstný prapor).

Pokud hráč zabije více kapitánů, Zlověstné znamení se zvýší až na Zlověstné znamení VI, což způsobuje, že členové nájezdu mají zvýšenou šanci na očarované zbraně; v Java Edition, ničitelé se vyskytují u 2. vlny (s šancí, že nájezdníci, mstitelé a mágové budou řídit ničitele), čarodějnice se objevují u 3. vlny a mágové se objevují u 5. vlny. Kapitán hlídek dává 1–5 úrovní Zlověstného znamení, pokud je zabit v Java Edition. Zabití kapitána základny vždy dává 1 úroveň Zlověstného znamení. Tyto účinky se také shromažďují aby se vyskytovaly obtížnější nájezdy.

v Bedrock Edition, účinek Zlověstné znamení se neshromažďuje po zabití více kapitánů. Počet vln jsou 3 na lehké obtížnosti, 5 na normální obtížnosti a 7 na těžké obtížnosti stejně jako v Java Edition. Nejsou zde žádné extra vlny. Mstitelé se vyskytují ve 2. vlně, ničitelé ve 3. vlně, čarodějnice ve 4. vlně a mágové v 5. vlně.

Chování[]

Začínání[]

Při vstupu do vesnice s účinkem Zlověstné znamení, účinek okamžitě zmizí a červený bossbar s nápisem "Nájezd" se objeví. Jakmile se bossbar naplní, tak nabití klesá za každý zabití útočníka, zobrazuje se číslo žijících útočníků, jestliže chybí méně jak 3 útočníci. Na začátku každé vlny a během nájezdu zazní roh, soustředěný na útočníky nebo čarodějnice, vesnický zvon zvoní, zatímco bossbar se naplňuje (v Java Edition, vesničan zvoní na zvon, zatímco v Bedrock Edition zvon zvoní sám. Každá následující vlna je větší, s více útočníky (a čarodějnicemi) a s více typy útočníků.

Připojování[]

v Java Edition, útočníci a čarodějnice, kteří nejsou vyskytnutí při nájezdu se mohou připojit k vlně nájezdu a mohou být započítáni bossbarem (například, jestliže se hlídka útočníků vyskytne blízko nájezdu). Iluzionisté se také mohou připojit do nájezdu.

v Bedrock Edition, útočníci se nemohou připojit do nájezdu. Pokud je nový nájezd spuštěn poté, co jsou všechny postele zničené a znovu nahrazené, tak předchozí útočníci nejsou započítáni do nového bossbaru při nájezdu.

Kapitáni nájezdů jsou nepoužitelní v Bedrock edici.

Kapitáni[]

Pokud je ve vlně kapitán zabit v Java Edition, tak ostatní útočníci se snaží sebrat prapor předchozího kapitána; z útočníka, který získá zpět prapor se stává nový kapitán. Hráč nezíská účinek Zlověstné znamení, jestliže zabije kapitána hlídek ve vesnici. Kapitán je pokaždé mstitel po výskytu, pokud je to možné.

Nájezdní skupina[]

This article needs updating. 
Some of the information no longer applies to the latest version.

Jakmile nájezd započne, událost započne vyskytování stvoření ve vzdálenosti 0-1024 bloků daleko od vesnice. Dohled určuje aktuální vzdálenost, přizpůsobeno blíž, jestliže jsou bloky v dohledu nevhodný pro výskyt, jako jsou láva nebo plné bloky. Nájezdy se mohou vyskytovat v jakýmkoli biomu a v jakékoli dimenzi. Vyskytnutá stvoření přichází ve skupinách, vlna za vlnou. Následující skupiny stvoření se mohou objevit v každé vlně.

Java edice[]

This section needs updating. Description: Zastaralé informace z 19w13b.

Počet vln záleží na obtížnosti, s jednou dodatečnou vlnou, pokud je Zlověstné znamení vyšší než 1. Jsou zde 3 vlny v lehké obtížnosti, 5 v normální obtížnosti a 7 v těžké obtížnosti. Stvoření v každé vlně následují tuhle tabulku:

Počet stvoření v každé vlně
Stvoření 1. vlna 2. vlna 3. vlna 4. vlna 5. vlna 6. vlna 7. vlna
Nájezdníci 4-5 3-4 3-4 4-5 4-5 4-5 2-3
Mstitelé 0-1 2-3 0-1 1-2 4-5 2-3 5-6
Ničitelé 1
Čarodějnice 0-1 3 0-1 0-1 1-2
Mágové 1 1 2
Nájezdník řídící ničitele 1
Mstitel řídící ničitele 1
Mág řídící ničitele 1


Bedrock edice[]

v Bedrock Edition, počet vln záleží na obtížnosti, bez ohledu na úroveň Zlověstného znamení bez žádné dodatečné vlny. Jsou zde 3 vlny v lehké obtížnosti, 5 v normální obtížnosti a 7 v těžké obtížnosti.

Počet stvoření v každé vlně
Stvoření 1. vlna 2. vlna 3. vlna 4. vlna 5. vlna 6. vlna 7. vlna
Nájezdníci 4 3 3 3 5
Mstitelé 2 4 2 6
Ničitelé 1 1
Čarodějnice 3 1
Mágové 1 1 2
Nájezdník řídící ničitele 1 1
Mág řídící ničitele 1

Kořist[]

Z každého stvoření v nájezdu vypadá nějaký jejich předmět.

Speciální kořist

Z kapitána nájezdu vypadává

 • 1 Zlověstný prapor

V Bedrock edici, z nájezdníků a msitelů, kteří se vyskytují v nájezdu vypadává:

Dodatečně, podle obtížnosti, mají 65% šanci na upuštění v lehké a normální obtížnosti, zatímco 80% šanci na upuštění v těžké obtížnosti:

 • 0-1 Smaragd (1039 šance)
 • 2-3 Smaragd (539 šance)
 • 4-5 Smaragd (239 šance)
 • 1 Očarovaná kniha (239 šance)
 • 1 Železná sekera (578 šance)
 • 1 Železná lopata (578 šance)
 • 1 Železný meč (578 šance)
 • 1 Železná helma (578 šance)
 • 1 Železné brnění (578 šance)
 • 1 Železné kalhoty (578 šance)
 • 1 Železné boty (578 šance)

Poznámka:

 • Upuštěné železné vybavení od nepřátel mají 50% šanci aby byly očarovány s náhodným očarováním.
 • Upuštěné železné vybavení od nepřátel je pokaždé těžce poškozený.
 • Tyto kořisti jsou také ovlivněny očarováním kořist.
 • Smaragd je u obou pravidelná kořist nepřítele a dodatečná kořist nepřítele.

Zlověstné znamení[]

Mimo spuštění nájezdu, úroveň účinku zlověstné znamení spuštění hráč také ovlivňuje mechanismus nájezdu. Pokud je úroveň Zlověstného znamení v nájezdu vyšší než 1, tak se objeví dodatečná vlna se stejnou sílou, jako v poslední vlně. S vyšší úrovní Zlověstného znamení, útočníci mají v nájezdu vyšší šanci aby byli vybaveni očarovanými zbraněmi nebo zbrojí. Když nájezd skončí ve vítězství hráče, tak hráč získá účinek hrdina vesnice na stejné úrovni, jako měl Zlověstné znamení.‌[Pouze Java edice]

Ukončení[]

v Java Edition, pokud na vesnici zaútočí nájezd, tak vesnice již není registrovaná jako vesnice (to znamená, že všichni vesničani byli zabití nebo všechny postele byly zničený), nájezd skončí, na bossbaru se ukáže "Nájezd - Porážka" a všichni útočníci oslavují: Mágové a mstitelé zvednou ruce do vzduchu, nájezdníci skočí nahoru a dolů, všichni z nich vydávají "zvuky oslavení" včetně ničitele.

Pokud jsou všichni útočníci zabiti v poslední vlně, jakýkoli hráč, který zabil útočníka v nájezdu, tak získá účinek hrdina vesnice, vesničané začnou vystřelovat rachejtle a na bossbaru se objeví "Nájezd - Vítězství”.

v Bedrock Edition, pokud jsou všichni vesničané zabiti nebo postele zničeny, všichni hráči blízko získají účinek Zlověstné znamení znovu. Nájezdy nemohou skončit přirozeně, jestliže zbývá aspoň 1 malý vesničan, protože útočníci nemohou zaútočit na malého vesničana a zničit postele.

Vesničani[]

v Java Edition během nájezdu, vesničani vydávají "částice potu". Minimálne 1 vesničán utíká do vesnice k setkávacímu bodu a zvoní na zvon aby upozornil ostatní vesničany aby se dostali dovnitř svých domů před začátkem nadcházejícího nájezdu.

Po úspěšném obránění vesnice od nájezdu vesničané vyjdou ze svých domů a začnou oslavovat, odpálí rachejtle a jásají.

Čarodějnice[]

v Java Edition, čarodějnice zúčastněná v nájezdu pomáhá ostatním útočníkům házením lektvarů regenerace nebo léčení. Čarodějnice také útočí na vesničany a hází po nich škodlivé lektvary.

v Bedrock Edition, čarodějnice zúčastněná v nájezdu neléčí ostatní útočníky, ale stále útočí na hráče a železný golemy.

Nezapočítaná stvoření[]

Protivové vyvoláni Mágem a klony vyvolány iluzionistou se nepočítají jako součást nájezdu. Když zemřou, tak to neovlivní bossbar. v Bedrock Edition, stvoření, která se připojí do nájezdu se také nepočítají.

Stvoření[]

PillagerFace.png VindicatorFace.png EvokerFace.png VexFace.png WitchFace.png RavagerFace.png IllusionerFace.png
Nájezdník Mstitel Mág Protiva (Vyvolán Mágem) Čarodějnice Ničitel Iluzionista (Může se připojit do nájezdu, jestiže se vyskytne)

NBT struktura[]

Historie[]

Java Edice
1.1418w47aPřidány nájezdy.
18w49aJsou nyní 2 vlny na úroveň Zlověstné znamení.
Hráči nyní musí dokončit vlnu než započne další.
Bossbar se nyní pomalu naplňuje, jestliže je nájezd spuštěn nebo je vlna vyčištěná.
18w50aKapitán hlídek nyní dává 1-3 úrovně zlověstného znamení, jestliže je zabit. Kapitán základny vždy dává pouze 1 úroveň.
Kapitáni se nyní mohou vyskytovat na základnách.
Ničitel se objevuje u 2. vlny, čarodějnice u 4. vlny, mágové u 5. vlny
19w13aKapitán hlídek nyní dává 1-5 úrovně Zlověstného znamení, jestliže je zabit.
Hráči nyní získají účinek Hrdina vesnice po dokončení nájezdu.
1.14.3Pre-Release 3Nájezdy nyní mohou být zapnuty nebo vypnuty pomocí příkazu /gamerule disableRaids.
Bedrock Edice
1.11.0beta 1.11.0.1Přidány nájezdy, dostupný pouze skrz Experimentální mód hry, který je nepoužitelný v tenhle čas a bossbar je v růžové barvě.
beta 1.11.0.3Nájezdy nyní mohou být spuštěný hráčem, což je dělá nyní použitelnými.
Zvuk zvonu nyní může být slyšen během nájezdu.
beta 1.11.0.4Hráči nyní získají účinek Hrdina vesnice po dokončení nájezdu.
beta 1.11.0.5Hráči nyní získají účinek Zlověstné znamení, jestliže vesnice již není registrovaná jako vesnice během nájezdu.
beta 1.11.0.7Zpráva se nyní ukáže, pokud nájezd vyprší po 2-3 herních dnů.
Maximální vzdálenost výskyt útočníků od vesnice byla zvýšena od 52 do 1024 bloků.
PlayStation 4 Edice
1.91Přidány nájezdy.

Problémy[]

Problémy týkající se “Nájezd” jsou spravovány na issue tracker. Problémy hlaste tam.

Zajímavosti[]

 • Pokud hráč opustí vesnici během nájezdu, získá zlověstné znamení a vrátí se zpět do vesnice, tak účinek bude zrušen, ale nemá to účinek na současný nájezd.

Galerie[]

Advertisement