Modul:Random

Z Minecraft Wiki
Verze z 17. 7. 2017, 10:52, kterou vytvořil Majr (diskuse | příspěvky) (naimportována 1 revize: Import EN modules)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
[create | history | purge]Documentation
This module has no documentation. If you know how to use this module, please create it.
local p = {}
local seeded
local randomseed = math.randomseed
local random = math.random

function p.random( m, n )
	if not seeded then
		p.seed()
	end
	
	return random( n and m or m and 1 or 0, n or m or 1 )
end

function p.seed( seed )
	randomseed( seed or ( os.time() + os.clock() * 1000000000 ) )
	
	-- First few values of seed is not guaranteed to be random on some platforms
	random()
	random()
	
	seeded = true
end

return p