Modul:Convert base

Z Minecraft Wiki
Verze z 17. 7. 2017, 10:52, kterou vytvořil Majr (diskuse | příspěvky) (naimportována 1 revize: Import EN modules)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
[create | history | purge]Documentation
This module has no documentation. If you know how to use this module, please create it.
local p = {}
function p.fromDec( f )
	local args = f.args or f
	local base = tonumber( args[2] ) or 16
	local dec = tonumber( args[1] ) or 0
	
	if base == 10 or dec == 0 then
		return dec
	elseif base == 16 then
		return string.format( '%X', dec )
	else
		local chars = '0123456789ABCDEF'
		local pos
		local out = ''
		while dec > 0 do
			pos = math.mod( dec, base ) + 1
			dec = math.floor( dec / base )
			out = string.sub( chars, pos, pos ) .. out
		end
		return out
	end
end

function p.fromBase( f )
	local args = f.args or f
	local fromBase = tonumber( args[3] ) or 10
	local toBase = tonumber( args[2] ) or 16
	local dec = tonumber( args[1], fromBase ) or 0
	return p.fromDec{ dec, toBase }
end

function p.fromHex( f )
	return p.fromBase{ f.args[1], f.args[2], 16 }
end

function p.fromBin( f )
	return p.fromBase{ f.args[1], f.args[2], 2 }
end
return p