Minecraft Wiki
Advertisement

Ředitelna Minecraft Wiki je tvořena správci z různých jazykových lokalit.

Tato stránka a její diskuzní stránka zesnadňuje komunikaci mezi těmito správci, aby mohli mezi sebou lépe spolupracovat.

Ti, kteří nepatří mezi řídící, mohou na této stránce požadovat změny, navrhovat témata či diskuze, a nebo komentovat současné diskuze na náštence správců.

Administrativní práva, která jsou uživatelům dána, jsou udělována spíše na základě jejich zásluh v Minecraft Wiki než na požádání. Výjimkou jsou Minecraft Wiki v jiných jazycích, kde by mohlo být správců buď málo, nebo žádný. Zde může být žádosti vyhověno.

Správci

Gamepedia

Kromě správců jednotlivých komunit má také personál gamepedie přístup k těmto diskuzím (nejedná se o celý seznam zaměstnanců).


Advertisement