Minecraft Wiki
Advertisement
Marsh Davies Mojang avatar.png Mágové mohou vyvolat ďábelské létající obludy, které jsou známy pod jménem protiva, mohou procházet zdmi k přepadení hráče. Pokud vám tohle nestačilo, mají sekundární útok, který vykouzlí řadu tesáků, který se vynoří ze země - celá část Jenova plánu, aby udržel hráče v pohybu. “Chtěl jsem donutit hráče, aby se pohybovali okolo a nestát se štítem a čekat” - Jens.
Marsh Davies[1]

Mágové jsou útočníci, kteří jsou vrhači kouzel vyskytující se v lesních sídlech a nájezdech. Jsou momentálně jediným zdrojem totemu nesmrtelnosti.

Výskyt[]

Lesní sídla[]

Každý mág se vyskytuje během tvoření konkrétních místností v lesním sídle. Po jejich počátečním vyskytnutí se nebudou oživovat. Mágové vyskytnutí s lesním sídlem přirozeně nemizí, pouze když je svět přepnutý na mírumilovnou obtížnost. Mágové se také mohou vzácně vyskytovat jako kapitán nájezdu.

Mágové nemizí, když je obtížnost přepnuta na mírumilovnou obtížnost, ani se nemohou vyskytovat jako kapitáni nájezdu.‌[Pouze Bedrock edice]

Nájezdy[]

Java edice[]

Až 5 mágů se vyskytují během nájezdů, začátkem 5. vlny. Během těchto událostí mají vzácnou šanci, aby se stali kapitánem nájezdu.

Bedrock edice[]

Až 5 mágů se vyskytují během nájezdů, 1 mág se vyskytuje během 5. a 6. vlny a 3 mágové se vyskytují během 7. vlny. Jeden z nich řídí ničitele během 7. vlny.

Kořist[]

Mágové upustí po smrti:

  • 1 Totem nesmrtelnosti, očarování Kořist neovlivní tuto kořist.
  • 0–1 Smaragd, pokud je zabit hráčem se zvýšením po 1 smaragdu s každou úrovní kořisti (0-4 maximálně).
  • 1 Illager Banner.png Zlověstný prapor, pokud se vyskytnou jako vůdce vlny v nájezdu nebo seberou zlověstný prapor ze země.

Chování[]

Mágové útočí na hráče, malé vesničany[Pouze Java a Konzolová edice], dospělé vesničany, železné golemy, potulné obchodníky a sněhuláky[Pouze Bedrock edice] v rámci 12 bloků.

Pokud je hráč v rádiusu 10 bloků a mág není ve středu vyvolávání útoku, tak mág uprchne od hráče, aby se vyhnul útoku.

Mág má 2 rozdílný metody útoku: útok pomocí tesáků a vyvolávání protivů. Při útoku mág nejpravděpodobněji použije útok pomocí tesáků a může to následovat dál vyvoláním nějakých protivů.

Pokud jsou mágové připraveni zaútočit, tak zvednou jejich ruce, začnou mávat a také začnou dělat různé barevné částice pro odlišné útoky.

Během nájezdu mohou mágové otevírat dveře jako vesničané.‌[Pouze Java edice]

Útok pomocí tesáků[]

Mág, který útočí se svými tesáky.

Mág, který vyvolává tesáky ve 2 kruzích okolo něho.

Mág signalizuje tento útok děláním šeříkově barevnými částicemi a zvuku nízkého tónu podobající se rohu. Několik tesáků se vynoří ze země, zraní nepřítele a zase zmizí. Stvoření, která se neúčastní nájezdu chycena v útoku berou 6 poškození v normálním módu (bez ohledu na obtížnost‌[Pouze Java edice]). Tohle poškození je zmírněno zbrojí, ale je také zmírněno očarováním jako je Ochrana.

Tesáky se neobjeví níž než nohy nejnižšího bojovníka a také se neobjeví výš než, jak 1 blok nad nohama nejvyššího bojovníka. Tesáky se pokusí objevit na nejvyšší neprůhlednost bloku mezi těmito dvěma extrémy, ale selžou k výskytu, jestliže jsou zablokovány pevným blokem. V praxi tohle znamená, že tesáky se nevyskytují v hlubokých propastech nebo na vrcholu vysokých stěn, ale mohou například jít nahoru po schodech, pokud se cíl nachází na vrcholu a mág dole, nebo naopak.

Mág obvykle vyvolá jeho tesáky v rovné čáře ve směru k cíli, ale pokud je cíl příliš blízko u mága, tak mág vyvolá tesáky ve 2 kruzích okolo mága.

Vyvoláním tesáků vyresetuje časové omezení mágova kouzla na 5 sekund a vyresetuje časové omezení pro vyvolání tesáků na 17 sekund.

Vyvolávání protivů[]

Mág vyvolává protivy.

Mág signalizuje tento útok děláním bílých částic a zvuku vyššího tónu podobající se rohu. Tři protivové se objeví poblíž. Mág dokonce vyvolá protivy, pokud ještě něktěří protivové zbývají z předešlého vyvolání.

Tohle kouzlo vyresetuje časové omezení mágova kouzla na 2 sekundy a vyresetuje časové omezení vyvolávání protivů na 5 sekund.

Kouzlo proměny barev na ovcích[]

Mág používá jeho kouzlo proměny barev na ovci.

Po kouzlu se stane ovce červená.

Zatímco mág není zapojen v žádném útoku a /gamerule mobGriefing je nastaven na true, tak mág bude měnit barvu na každé modré ovci v rámci 16 bloků na červenou. To signalizuje kouzlo děláním oranžových částic a děláním "wololo" zvuku. v Bedrock Edition, Mágové stále mohou změnit barvu ovce, pokud je /gamerule mobGriefing nastaveno na false.

Tohle kouzlo vyresetuje časové omezení mágova kouzla na 3 sekundy a vyresetuje časové omezení kouzla proměny barev na ovcích na 7 sekund.

Posily[]

v Java Edition jsou útočníci schopni vyskytovat posily, včetně mágů, jestliže jeden z nich je napaden neviditelným stvořením nebo neviditelným hráčem a nebyli by zde viditelná stvoření nebo viditelní hráči, kteří přirozeně útočí, kolem.

Mágovy tesáky[]

Mágovy tesáky
Upload Mágovy tesáky.png
Zvuky
Internal ID

33

Network ID

JE: 79
BE: 103

Entity ID

Přejít na Hodnoty dat

Mágovy tesáky jsou entity, který mágové používají k útočení na hráče s jejich útokem pomocí tesáků.

Jednotlivý tesáky v mágovém útoku pomocí tesáků mají všichni prodlení. Předtím než prodlení skončí, tak tesáky nemohou být viděny, i když na rozdíl od skutečně neviditelných entit, tesáky, které ještě nevypluly ze země mají viditelný ladící hitboxy. Po prodlení se tesáky rozšíří do existence, zraní nepřítele a znovu se zmenší z pohledu, udělají 6 kouzelného poškození na všechny tvory stojící na místě. Přirozeně vyskytnuty tesáky nepoškozují útočníky, ale hráčem vyskynuty je poškozují.

Mágovy tesáky nejsou ovlivněny mírumilovnou obtížností.

Hodnoty dat[]

ID[]

Mág/ID

Data entit[]

Mágové mají data entit spojené s těmi, které obsahují různé vlastnosti stvoření.

Vyvolaný tesáky jsou také entity, které mají spojené data entit.

Historie[]

Java Edice
1.1116w39aPřidáni mágové.
16w43aPřidán  Owner tag na vyvolaný tesáky.
1.13pre5ID entity bylo změněno z evocation_illager evoker.
Jméno vyvolaných tesáků a ID bylo změněno na Mágovy tesáky.
1.1418w47aMágové se nyní mohou vyskytovat v nájezdech.
19w05aMágové jsou nyní nepřátelští vůči potulným obchodníkům.
19w13aMágové nyní mohou otevírat dveře během nájezdech.
Kapesní Edice
1.1.0alpha 1.1.0.0Přidáni mágové.
Bedrock Edice
1.10.0beta 1.10.0.3Mágové jsou nyní nepřátelští vůči potulným obchodníkům.
1.11.0beta 1.11.0.1Mágové se nyní mohou vyskytovat během nájezdech.
Mágové nejsou již nepřátelští vůči malým vesničanům.
Konzolová Edice
TU54CU441.52Patch 24Patch 4Přidáni mágové a vyvolaný tesáky.
New Nintendo 3DS Edice
1.9.19Přidáni mágové a vyvolaný tesáky.

Problémy[]

Problémy týkající se “Mág” jsou spravovány na issue tracker. Problémy hlaste tam.

Zajímavosti[]

  • Minecraftí "Meet the Evoker" ukazuje mága s čepicí, která je podobná modelu Iluzionisty.[1]
    • Tento model čepice může být také viděn na čarodějnicích, joudech, knihovníkách, knězích a mstitelova složka textur, ale nezbytná.
  • Kouzlo proměny barev na ovcích je odkaz na kněze ve videohře "Age of Empires", kde mohou změnit nepřátelskou jednotku na přátelskou jednotku po zvuku "Wololo".

Galerie[]

Odkazy[]

Advertisement