Minecraft Wiki
Advertisement
Láva
Láva.png
Průhlednost

Ano

Svítivost

Ano, 15

Odolnost proti výbuchu

500 (Flowing)
500 (Still)

Tool

This block can only be picked up using a bucket

Obnovitelné

Ne

Seskupitelné

Ano (64)

Flammable

No

Drops

Itself

Data values
Flowing Lava
dec: 10 hex: A bin: 1010
Still Lava
dec: 11 hex: B bin: 1011
Name

láva

Láva je blok kapaliny, který může být hráčem umístěn pouze pomocí kbelíku. Vyzařuje světlo a zapaluje okolní bloky. V nově vygenerovaných mapách je láva častá v podzemí a v lávových jezírkách, které se občas vygenerují na povrchu.

Výskyt v přírodě[]

Láva se nejvíce vyskytuje jako magma ve velkých jezerech v podzemí, v úrovních 1 až 10, pokrývající 8% vodorovné oblasti. Také se vyskytuje jako lávové řeky s jedním zdrojovým blokem, které tečou do lávových jezírek. Je to jedna z nejčastějších příčin smrti během těžby v podzemí a je obzvlášť nebezpečná, protože věci z vašeho inventáře pravděpodobně nenávratně zničí. Když však člověk dává pozor a postupuje bezpečně (nekopete přímo nahoru a už vůbec dolů, máte kbelíky vody), nehodám se dá zabránit. Bublající zvuk lávy byl přidán ve verzi 1.2 může být dobrým a včasným ukazatelem přítomnosti lávy.

Po verzi Alpha 1.2.6 se láva také generuje v pozemních jezírkách. Jsou vzácné, ale lze je najít v jakékoliv výšce a v jakémkoliv biomu, můžou zažehnout lesní požár a někdy mají nad sebou kousky kamene nebo hlíny, výjimečně i se stromy (také velmi vzácně je uprostřed jezírka ostrov). Liší se velikostí a jsou vygenerována v malé prohloubině.

2 bloky lávy lze najít ve vesnicích u kováře.

V Netheru je láva velmi častá, častější než voda ve Světě. Láva tam také teče ze zdí a stropů.

Chování[]

Pálení[]

 • Většina entit, včetně hráče a stvoření, je zraňována 5 (2,5 srdíčka) zraněním každé půl sekundy, když se dotýkají lávy, navíc jsou zapáleni. Když se entita během toho dotkne vody nebo zrovna prší, oheň je uhašen.
 • TNT, knihovny, listí, vlna, ploty (ale ne branky), psí víno, tráva, surové dřevo, prkýnka a dřevěné schody jsou zápalné. Dřevěné půlbloky a dvojité půlbloky v 1.3 jsou také (v 1.2.5 nejsou, protože jsou založeny na kamenných půlblocích). Když je zápalný blok blízko lávy, může chytnout a začít hořet, podobně jako s ohněm. Nezápalné bloky tímto nejsou ovlivněny a nerozšiřují oheň. Když štěrk nebo písek spadne do lávy, je zapálen stejně jako entity (nerozšiřuje plamen a blok není zničen). Led se roztaví na vodu, TNT vybouchne.
 • Jiskřičky vystřikující z lávy jsou čistě dekorativní a nezpůsobují požár.
 • Ve verzi Beta 1.6.6, láva nezapaluje nic pod sebou, jen nad sebou a vedle sebe. To může vytvořit zajímavé struktury.
 • Pozor: I když hrajete na mírumilovnou obtížnost, stále můžete zemřít. Regenerace a zranění ohněm se vyruší a hráč má tak více času najít vodu. Když však v lávě zůstane, ztrácí zdraví mnohem rychleji a zemře.

Tok[]

Animace padající lávy.

Soubor:Lava flow.png

Rozdíl mezi lávou padající z výšky.

Ve Světě láva doteče 3 bloky daleko, ale když teče z výšky, doteče 4 bloky daleko.

V Netheru láva doteče 7 bloků daleko jako voda ve Světě.

Láva teče mnohem pomaleji než voda a bloky lávy bez zdroje můžou existovat dlouho. Ačkoliv je známým mýtem, že bloky lávy bez zdroje můžou existovat věčně, není to pravda. Může to trvat několik hodin, ale vždy nakonec zmizí.

Interakce lávy s vodou:

 • Po verzi 1.9pre1, když láva nateče ze shora na tekoucí nebo stálou vodu, vytvoří kámen. Toho se může využít pro kamenné farmy (nepříliš často využívané).
 • Když láva teče vodorovně do vody, vytvoří se dlaždice. Toho se využívá pro oblíbené dlaždicové farmy.
 • Ve verzi 1.3.1 je zajímavá chyba nebo novinka, kdy je hráč, stojící ve vodě a dotýkající se dlaždic, které dělí lávu a vodu, zraňován. Pravděpodobně je to proto, že je voda horká a pálí hráče.
 • Když voda teče vodorovně do lávy, výsledkem je kouř a syčení, ale žádný blok.
 • Když voda padá svisle do lávy, může vzniknout dlaždice nebo jen syčení.
 • Když voda nateče do lávového zdroje, vytvoří se obsidián (sopečné sklo). Lávový zdroj je tímto zničen, tudíž to není obnovitelné.
 • Když svisle padající voda se dotkne zdroje lávy (nejčastěji v jezírku), vytvoří se obsidián, i když by tam voda nedosáhla.

Hlavním přírodním zdrojem obsidiánu jsou řeky tekoucí do lávových jezírek v hlubokých jeskyních. Při těžbě je třeba postupovat opatrně, protože pod obsidiánem bývá láva.

Tekoucí láva zničí následující věci: sazenice, pavučiny, vysokou trávu, suché křoví, obilí, květiny, houby, sníh na zemi (ale sněžné bloky jsou imunní), lekníny, psí víno, páky, tlačítka, oba typy loučí, rudit, opakovače a koleje. Cukrová třtina zastaví lávu, ale zmizí, pokud je blok vody u ní zničen lávou.

Když láva nateče svisle do ruditu, který je ohraničen vodou, změní se na obsidián bez ztráty lávy. Je to považováno za chybu, ale Notch uvedl, že to ještě nějakou dobu ponechá ve hře.[1]. Pro více informací, zhlédněte obsidián.


Když je láva nad blokem, prosakuje.

Když je láva nad blokem, prosakují skrz něj kapky. Tohle se děje také s vodou, ačkoliv v případě vody kapky prosakují mnohem rychleji. Toto se však neděje u průhledných bloků, jelikož hra předpokládá, že skrz ně vidíte, proto je třeba věnovat zvýšenou pozornost u světlitu, TNT, listí na rychlou grafiku a další "průhledné" bloky. Kapky prosáknuté blokem jsou čistě ozdobné a nezraňují ani jinak neovlivňují okolí.

Kbelík lávy[]

Kbelík lávy
Type

Nástroje

Durability

N/A

Renewable

Ne

Stackable

Ne

First appearance

Infdev (June 15, 2010)

Data value

dec: 327 hex: 147 bin: 101000111

Name

kbelík_lávy

Můžete sbírat a umisťovat lávu pomocí kbelíku. Stejně jako v případě vody, lze sbírat jen zdroje a ne lávu, co z nich teče.

Láva se dá použít pro výrobu obsidiánu, osvětlení oblasti nebo tvorbě pastí. Když se použije ke tvorbě obsidiánu, voda je přitom použita buď k vychlazení lávy umístěné někde, nebo vyprázdněním kbelíku u vody.[2]

Láva v kbelíku se dá použít jako palivo do pece místo uhlí. Hoří tam 1000 sekund, zatímco uhlí jen 80 (láva roztaví 100 bloků, uhlí jen 8). Od verze 1.3.1 získáte zpět prázdný kbelík.

Láva se často používá jako zbraň kvůli svému vysokému zranění a nekonečnému použití. Podrobněji se tomu věnuje tento tutoriál (v angličtině).

Lávové lití[]

Láva společně s vodou se dá použít k odlití obsidiánových, kamenných nebo dlaždicových struktur jakékoliv velikosti, když se správně použije.

Výhody[]

 • Není třeba láva ze všech stran, obvykle se použije volně padající.
 • Většina struktur jsou limitovány pouze výškou světa, mohou být velmi masivní
 • Může to být vhodná architektura, obvykle s padající lávou.
 • Lze postavit masivní strukturu pouze s pár počátečními bloky.
 • Je to u menších struktur rychlejší než stavba rukama.

Nevýhody[]

 • Může to být velmi nebezpečné pro hráče i jiné entity.
 • Pokud nejste opatrní, může se zdroj lávy změnit na obsidián.
 • Často jste omezeni jen na zdi a věže.
 • Struktury můžete udělat jen z kamene, dlaždic nebo obsidiánu.

Historie[]

Magma vespod mapy v Classicu

Stejná oblast po vyčištění vodou a odkrytí podloží.

Java Edice (Classic)
0.0.19aNejdříve měla láva jinou texturu Lava JE1.png, ale pak se změnila na současnou. Stará textura je pořád v souboru terrain.png v minecraft.jar.

V Classicu láva teče sebeduplikováním vodorovně a nahoru jako voda. Je však pomalejší. Dá se zablokovat, ale když je vlna velká, nemusí se to tak rychle povést. Jako voda zpomaluje pohyb hráče, ale velice zraňuje. Je méně průhledná než voda a je těžší vidět, když jste ponoření; zvenku skrz ní není vidět. Vespod mapy je magma, které znemožní hráči dostat se k podloží, pokud není ochlazeno vodou nebo ucpáno štěrkem či pískem. V případě ochlazení se změní na kámen a umožní přístup k podloží.

Textura lávy se stala animovanou.
Java Edice (Infdev)
???Láva teče po povrchu realističtěji, ale ne tak, jako voda. Láva odteče 3 bloky od zdroje. Jako voda poteče v jedné linii do nejhlubší prolákliny do 4 bloků daleko. Předměty vhozené do lávy jsou zničeny. Všechny objekty v lávě hoří. Šípy se při průletu lávou zapálí, čehož se dá využít. Pokud s tím trefíte stvoření, je zapáleno. Magma u podloží už není. Láva taví led a sníh, ale ne sněžný blok, podobně jako louče. Láva svítí a může být viděna z dálky.
Java Edice (Alpha)
1.0.6_03Obsidián přidán do hry.
Seecret Friday Update 9Kbelíky lávy se dají použít do pece jako palivo pro 100 tavení. S lávou byl spotřebován i kbelík.
1.2.6Klik pravým tlačítkem myši na pec, truhlu či pracovní stůl nově lávu nevylije.[3]
Java Edice (Beta)
???Láva reaguje méně s vodorovně tekoucí vodou.
1.8Když na lávu prší, kouří se z ní (ale nemění se).
1.9pre(?)Zdrojové bloky lávy nebyly schopné se duplikovat do hloubky větší než 1 blok. Jeb_ uvedl, že toto bylo opraveno.
1.9pre(5)Zdrojové bloky jsou zničeny, když jsou obklopeny TNT.
Java Edice
1.0.0Láva nově prosakuje kapkami skrz bloky. Když láva nateče do zdroje vody, udělá z něj kámen.
12w05aLáva nyní dělá bublavé zvuky. Ačkoliv byly dlouho v herních souborech, teprve nyní začaly být používány.
12w22aPálení lávy v peci nyní vrátí prázdný kbelík, což předtím nebylo.

Chyby[]

 • V tajze láva občas zamrzne, když je blízko vody a změní se na dlaždice nebo obsidián.
 • Láva může být zničena TNT, když k výbuchu dojde v nebo u zdrojového bloku. Je to náhodné.
 • Když je hráč v bloku lávy, pavouci, jeskynní pavouci a endermani vypadají červení.
 • Když je rudit u vody tak, aby nebyl omyt, a je na něj nalita láva, změní se na obsidián bez ztráty lávy.

Drobnosti[]

 • Vodní zdroj diagonálně nad lávou poteče nejdřív do lávy a až pak jinam. Je to proto, že voda zkouší zaplavit blok lávy, který bere jako prázdný. Poté, co ji přemění na obsidián, teče do všech směrů.
 • Lávu je možné obklopit sněžnými bloky, jelikož se netaví.
 • Existuje mýtus, že kolem lávových jezírek v podzemí je více minerálů. Je to proto, že velké mezery, vzniklé u jezírek, nechají minerály odkryté. Vzduchové kapsy u jezer navíc znemožňují rudám být vygenerovány.
 • Pozemní lávová jezírka se generují nejčastěji v tajze.
 • Lávová jezírka v podzemí se vyplňují jednoduše štěrkem nebo pískem.
 • Když jste v lávě, můžete vidět hvězdy.
 • Když předmět spadne na okraj jezírka, může hořící vyskočit ven a být sebrán. Toto se obvykle vyskytuje v SMP.
 • Není možné v lávě utonout.
 • Láva nezpomaluje pád hráče.
 • Šípy se zapálí jen přes padající lávu.
 • Ani v Netheru není možné vytvořit nekonečný zdroj lávy, tak jako to jde s vodou.
 • Portál do Endu vypadá žlutý, když se na něj díváte přes lávu.
 • Láva se dá použít jako odpadkový drtič, když se ohraničí.

Galerie[]

References[]

External links[]

See also[]

Advertisement