Minecraft Wiki
Advertisement
Kmen
Kmen.pngSmrkové dřevo.pngBřezové dřevo.pngTropické dřevo.pngAkáciové dřevo.pngDřevo z tmavého dubu.png
Dubové dřevoSmrkové dřevoBřezové dřevoTropické dřevoAkáciové dřevoDřevo z tmavého dubu
Průhlednost

Ne

Svítivost

Ne

Odolnost proti výbuchu

?

Tool

This block can be broken with any tool, but an axe is the quickest

Obnovitelné

Ano

Seskupitelné

Ano (64), pouze stejný typ

Flammable

Ano

Experience

Smelted: 0.15

Drops

Itself

Data values
Oak/Spruce/Birch/Jungle
dec: 17 hex: 11 bin: 10001
Acacia/Dark Oak
dec: 162 hex: A2 bin: 10100010
Name

kmen

Wood (Dřevo) je přirozeně se vyskytující blok, základní pro crafting mnoha bloků a nástrojů ve hře. Boční plochy připomínají kůru a horní a spodní plocha řez letokruhy. Dřevo je běžný, obnovitelný materiál vyskytující se témeř ve všech biomech, jako součást všech stromů. Dřevo je také vysoce hořlavé.

V současné době existuje šest druhů dřeva. První z nich je dub, první typ prken ve hře, druhý je smrk, dubu podobný, ale tmavší barvy, třetí typ bříza, s bílým povrchem a tmavými skvrny, čtvrtý typ sekvoj, podobný dubovému dřevu s kůrou ve vodorovném směru a nazelenalém odstínu. Číslo pět je akácie, který má šedou barvu na vnější straně, oranžové letokruhy, a konečně šestý typ tmavý dub, který je výrazně tmavší verzí dubu, dokonce tmavší než smrk.

Ze dřeva z různých druhů stromů se vyrábějí různě barevné podlahy, které nelze vzájemně stakovat. Břízy mají málo výrazné listí, než u běžných stromů, borovice mají jehličí a listy sekvoje jsou podobné jako u ovocných stromů. Listí akátu a tmavého dubu má stejnou strukturu jako dub.

Těžba[]

Dřevo může být štípáno ručně, ale pomocí sekery se výrazně urychlí kácení, i když sekera nevydrží věčně jako Stevovy ruce. Okouzelná diamantová sekera je nejefektivnější pro kácení stromů. Pro pokorné, snadno dostupné kamenné sekery budou vhodnějším pracovním nástrojem.

Generované[]

Dřevěné bloky všech šesti typů se vytvářejí přirozeně v rámci stromů, a to i nad výšku 128. Typy generovaných stromů závisí na biomě:

Kromě u stromů , můžete nalézt dubové bloky ve vesnicích na pláních, kde tvoří okraje farem a jsou také použity v rozích a střechách několika málo typů chatrčí. Smrkové dřevo lze nalézt v chatě v bažinách.

Sazenice[]

Pokud je dostatek prostoru a světla, sazenice vyroste v strom po určitém čase, nebo pokud se použije kostní moučka, téměř okamžitě. To, spolu s faktem, že sazenice mají určitou šanci vyskočit ze zničených listů, činí dřevo obnovitelným zdrojem. Stromy můžou být vysázeny a vyrůst i v Netheru nebo Endu.

Extra vysoké smrky nebo sekvoje s kmenem 2×2, stejně jako normálně velké tmavé duby, mohou být pěstovány tím, že se vysadí čtyři sazenice ve čtverci 2×2. Ostatní stromy se pěstují po jednotlivých sazenic. Takto vyrostlé stromy vypadají stejně jako generované v příslušných biomech a nezáleží na původu krajiny, stačí hlína.

Použití[]

Dřevěné bloky jsou často řemeslně opracované do prken pro výstavbu nebo další zpracování. Kromě toho může být dřevo přeměněno v peci jako dřevené uhlí jako náhrada za uhlí.

Výroba[]

Ingredience Výroba recept
Dubové dřevo or
Smrkové dřevo or
Březové dřevo or
Tropické dřevo or
Akáciové dřevo or
Dřevo z tmavého dubu

Výroba[]

Následující tabulka uvádí množství dřeva potřebného k výrobě (sudý násobek dané položky je bez odpadu) a vyrobené množství:

Produkt Počet
bloků dřeva
Množství
produktu
Ratio
Člun 5 4 0,80
Miska 3 16 5,33
dřevené uhlí 0 crafťeno, 1 vypečen[note 1] 1 1,00
truhla 2 1 0,50
pracovní stůl 1 1 1,00
dveře 3 2 0,67
plot 3 8 2,67
branka 1 1 1,00
žebřík 7 24 3,43
prkna 1 4 4,00
cedule 13 24 1,85
tyčka 1 8 8,00
louč 1 crafted, 8 cooked[note 1] 32 3,56
padací dveře 3 4 1,33
dřevená sekera 2[note 2] 2 1,00
dřevená motyka 3 4 1,33
dřevený krumpáč 2[note 2] 2 1,00
nášlapná deska 1 2 2,00
dřevená lopata 1 2 2,00
dřevený půlblok 3 24 8,00
dřevené schody 3 8 2,67
dřevený meč 5 8 1,60
  1. a b Vyžaduje spalování dřeva na dřevěné uhlí v peci. Takže, budete potřebovat 8 kamenné suti a hořící materiál. Kamená suť a palivo se nebere v úvahu pro účely tohoto převodu.
  2. a b Protože jedno prkno nemůže být použito na vytvořený dvou tyček, tento recept vyžaduje dvě prkna pro dvě jednotky.

Přímé vypalování[]

Položky pálení
Dřevo


Palivo[]

Kmen může být použit jako palivo v peci, s tavením 1,5 položky na blok. Nicméně, je mnohem efektivnější z jednoho bloku kmenu vytvořit dřevěnou podlahu. Každé ze 4 podlah bude hořet tak dlouho, jak by hořel kmen, tedy celkem 6 položek. Podlaha pak může být použita na pálení až 6 kmenů na dřevěné uhlí. Dřevěné uhlí je ještě účinnější palivo (8 položek za kus).

Ocenění[]

Ikona Ocenění popis Předpoklady Skutečné předpoklady (jestli se liší) Omezeno verzí Získaných Xbox bodů
Achievement-plain.pngSoubor:Grid Wood.png Poraž strom Útoč na strom, dokud z něj nevypadne blok dřeva. Vzít do inventáře Zvednout dřevo ze země. ne 10G

Video[]

Dark Oak Wood/video

History[]

Java Edice (Classic)
0.0.14aPři představení se nazýval log, dubové dřevo bylo jedním z prvních bloků Minecraftu.
0.0.15aVelmi malé změny v textuře.
0.0.24Pokácením kmenu nyní dropuje 3-5 dřevěných bloků.
Java Edice (Indev)
February 23, 2010Pokácený kmen dává blok dřeva místo podlahy.
Java Edice (Alpha)
1.2.0Dřevo může být nyní díky ohni zničeno, pokud má zapálenou více než jednu stranu. Je-li jedna strana dřeva v plamenech, tento mohl hořet věčně. Díky této chybě se dělali pěkné krby. Netherit může být také použit tímto způsobem, hoří navždy.
Java Edice (Beta)
1.2Přidána bříza a smrk.
1.4Dřevo a dřevěné podlahy se nyní rozhoří a mohou být zničeny, pokud některá ze stran je očouzena ohněm. To to může nastat v 1.6.6, ale zase nemusí zhořet veškeré dřevo.
1.5S přidáním sazenic břízy a smrků se tyto typy stali obnovitelnými.
Java Edice
1.2.112w03aPřidaná sekvoj.
1.2.4Různé druhy dřeva produkují různé barvy prken při craftění.
1.3.112w30dVšechny typy bloků dřeva jsou nyní otočné, se letokruhy uložené na vnitřní straně směrem k hráči (podobně jako píst).
1.4.212w38aDřevěné bloky mají nyní nové zvuky, když se po nich chodí, nebo jsou káceny.
Orientace umístěných dřevěných bloků je nyní podle protějšího bloku na který se umisťuje, podobně jako páky.
1.6.113w24aPro resource pack, každý kmen má svůj vlastní letokruh uložen zvlášť, což znamená, že letokruhy kmenů mohou nyní být přebarveny samostatně.
1.7.213w43aPřidány dva nové typy dřeva: akát a tmavý dub.
1.7preTextura dřeva dostala svou vlastní jedinečnou texturu pro každý typ dřeva.

Otázky[]

Problémy týkající se “Kmen” jsou spravovány na issue tracker. Problémy hlaste tam.

Drobnosti[]

  • Ve skutečnosti počet kroužků na vnitřní straně stromu odpovídá počtu let stromu. Jestliže spočítáme prstence na bloku dřeva, součet je čtyři roky.
  • Některé duby a břízy mají stejnou strukturu: 5 nebo 6 bloků dřeva a vzor listů, které zůstávají stejné pro oba.
  • Je možné aby břízy měli 7 dřev místo 6.
  • Ačkoliv dřevo je obvykle považováno za obnovitelný zdroj, je zde šance aby z stromu vypadlo 0 sazenic, takže pokud začnete s nastaveným počtem stromů, je potenciálně možné, že po opětovném sázení se dostanete 0 sazenic a les vymře, vyčerpáte zdroje. V praxi je to téměř nemožné, protože pravděpodobnost aby ze stromu vypadlo 0 sazenic je astronomicky nízká, ale stále je možná.
  • Pokud svět, který má džungli se otevřel v 1.1, namísto 1.2.1 nebo novější, se dřevo a listí změní na dubové dřevo a jeho listí.
  • Bříza a smrk v Pocket Edition nemají rozdílnou barvu dřeva. Jestliže jeden nebo druhý byl craftěn na dřevěnou podlahu, bude mít stejné barvy jako dubová podlaha. Různé barvy podlahy jsou plánovány na 0.8.0.

Galerie[]

Advertisement