Minecraft Wiki
Advertisement

Srovnání kameného a vodního bloku

Momentálně existují pouze dvě kapaliny v Minecraftu, láva a voda.

Jak kapaliny fungují[]

Kapaliny jsou buňkové automaty. Pravidla se zdají být následovná:

Padající kapalina[]

Vzdušný blok pod kapalným blokem je přeměněn do kapalného bloku stejného typu. Tohle je rychlejší s vodou než s lávou.

Úroveň kapaliny[]

Každý kapalný blok má úrovňovou hodnotu. Zdrojový blok má hodnotu 0, a maximální úroveň závisí na typu kapaliny.

 • Voda 7
 • Láva 3

Poznámka: Hodnota "úrovně" se zvyšuje s vzdáleností vody od zdroje. Vysoká úroveň znamená, že voda je ve skutečnosti fyzicky z kopce.

Klidné kapaliny[]

Aby se dalo sledovat, která kapalina vlastně teče, voda a láva mají každá dvojici ID bloků. Pro vodu je tu Water (8) a Still Water (9). Still Water se nikdy neaktualizuje. Water se aktualizuje pravidelně a změní se na Still Water když se už nemůže dále šířit. Když mají kapaliny vzduch nalevo i napravo od sebe, tak se jeví klidnými, protože nemůžou téct ve dvou směrech.

Změnou bloku vedle Still Water ji změní na Water aby se mohla dál šířit.

Pokud si vložíte blok jedné z kapalin do inventáře, po umístění na zem se bude šířit, neboť umísťování způsobuje aktualizaci.

Časy aktualizací kapalných bloků[]

Stav kapalných bloků se aktualizuje jen za určitých podmínek

 • při vytvoření
 • pokud se stav jednoho ze 6 sousedících bloků změní
 • když se vlastní ůroveň změní

Změny stavu, které způsobují aktualizace obsahují

 • Přidání nebo odstranění bloku
 • Úroveň sousedícího bloku se změní
 • Redstone drát se zapne nebo vypne

Proces aktualizace kapalného bloku[]

Když se kapalný blok aktualizuje, provádí následující kontroly.

 • Zkontroluje se vnitřní tok
Pokud je blok kapaliny stejného typu nad ním, tak se nastaví úroveň na 1
Jinak, snížení nebo zvýšení úrovně v krocích po 1 tak, aby byl o 1 vyšší než jeden ze 4 sousedících bloků s nižší úrovní*
Pokud se úroveň zvýší nad maximální úroveň, tak se blok nahradí vzduchem.
Úroveň se nemůže snížit pod 1


* Zdrojové bloky nejsou těmito podmínkami ovlivněny (úroveň = 0)


 • Zkontroluje se vnější tok
Platí pouze pro bloky kapalin s menší než maximální úrovní
Odvodí se nejkratší vzdálenost ke stečení na nižší úroveň, skenuje se až do vzdálenosti 8 bloků*
Pokud je jakýkoliv ze směrů vázaný na nejkratší cestu má blok vzduchu, tak se konvertuje na blok kapaliny s úrovní 1 nebo více než současný blok*


* Což znamená, že láva bude téct směrem k nižší úrovni, i když jí nemůže dosáhnout.

Tvorba zdroje (platí pouze pro vodu)[]

Vodní blok je konvertován do zdrojového bloku pokud platí tyto tři podmínky:

 • sousedí se 2 zdrojovými bloky
 • tyto dva zdroje jsou na stejné horizontální úrovni
 • je pod ním pevný, neprůhledný blok

Míchání kapalin[]

Smícháním kapalin se vytvoří dlažební kámen, s vyjímkou když voda vteče do lávového zdrojového bloku, to potom vzniká obsidián.

Když se odvodí nejkratší vzdálenost k nižší úrovni, tak se ostatní kapalinové bloky považují za vzduch.

Environment

Advertisement