Minecraft Wiki
Advertisement
Kamenné Cihly
Průhlednost

Ne

Svítivost

Ne

Odolnost proti výbuchu

30

Tool

Obnovitelné

Ano

Seskupitelné

Ano (64)

Flammable

No

Drops

Itself

Data value

dec: 98 hex: 62 bin: 1100010

Name

kamenné_cihly

Kamenné cihly jsou jedním z materiálů, použitých ve struktuře pevností. Kamenné cihly mají stejnou odolnost jako obyčejné cihly nebo kamení (blok TNT obložený kamennými cihlami zničí jeden blok v každém směru. Všechny varianty kamenných cihel mají stejnou odolnost. Mohou být vytěženy jakýmkoliv krumpáčem.

Popraskané kamenné cihly jsou variantou kamenných cihel. Lze je nalézt pouze v pevnostech. Jejich textura se od textury kamenných cihel liší pouze přidanými prasklinami, což paradoxně nemá žádný efekt na jejich odolnost vůči explozi a dobu jejich těžby. Tuto variantu lze použít k výrobě stejných věcí, jako obyčejné kamenné cihly a vyrobit tavením kamenných cihel v peci.

Mechem porostlé kamenné cihly jsou další variantou kamenných cihel. Také je lze nalézt v pevnostech. Jejich textura se od textury kamenných cihel liší pouze mechovou vrstvou na částech cihel, podobně jako u kamene porostlého mechem. Stejně jako popraskané kamenné cihly je lze použít na výrobu stejných věcí, jako obyčejné kamenné cihly a vyrobit spojením kamenných cihel a liány.

Opracované kamenné cihly jsou také variantou kamenných cihel. Je možné je nalézt v chrámech v džungli. Mají stejný charakter a vlastnosti jako popraskaná a mechem porostlá varianta kamenných cihel. Lze je vyrobit umístěním dvou půlbloků kamenných cihel nad sebe.

Výroba[]

Obyčejné kamenné cihly lze vyrobit pomocí 4 kamenných bloků do čtverce, proto je můžeme vyrobit i bez použití pracovního stolu.

Ingredience Vstup » Výstup
KámenKámenKámen
KámenKámen

Kamenné cihly4

Ostatní varianty kamenných cihel nelze v současné době vyrobit.

Jako surovina při výrobě[]

Ingredience Vstup » Výstup
Kamenné Cihly,
Obrostlé Kamenné Cihly,
Naprasklé Kamenné Cihly nebo
Oryté Kamenné Cihly

Získávání[]

Kamenné cihly jsou z obyčejného kamene, který lze vypálit z kamení, nebo rovnou z přírody s použitím očarování "Něžný dotek" na krumpáči. Díky tomu je řadíme mezi obnovitelné suroviny.

Historie[]

Java Edice (Beta)
1.7Soubor "en_US.lang" obsahoval zmínku o tomto bloku: "tile.stonebricksmooth.name=Stone Bricks".
1.8Kamenné cihly přidány do hry (obyčejné, naprasklé a obrostlé) - přírodně se vyskytovali v pevnostech. Všechny varianty dostaly jméno "stone brick".
V této verzi měly kamenné cihly spoustu chyb: při zničení obyčjných kamenných cihel zde byla malá šance, že se z nich stane naprasklá nebo obrostlá varianta, atd.
Java Edice
1.0.0Opraveny chyby z verze 1.8.
1.2.1Přidány oryté kamenné cihly.
1.2.3Bylo možné použít obyčejné kamenné cihly, píst, redstone a vodu k přeměně na oryté kamenné cihly.
1.2.4Opravena chyba z verze 1.2.3.
12w18aRůzné varianty kamenných cihel dostaly každá svůj vlastní popis. Oryté kamenné cihly dostaly pojmenování Detailed Stone Brick. Před tímto updatem byly často nazývány jako okrouhlé kamenné cihly (Circle Stone Brick).
12w19aPřejmenovány oryté kamenné cihly z Detailed Stone Brick na Chiseled Stone Brick.
12w22aOryté kamenné cihly se běžně vyskytují v chrámech v džungli. Na každý chrám připadají pouze 3 bloky kamenných cihel. Je to jediný způsob získávání této varianty v módu přežití.

Chyby[]

  • Když se rybenka dostane do obrostlých, naprasklých nebo orytých kamenných cihel, změní se v obyčjné kamenné cihly.

Mimo jiné[]

  • Rybenky se obvykle rodí z bloků vzhledově identických s kamennými cihlami, bloku 97.
  • Naprasklé nebo obrostlé kamenné cihly nemohou nikdy být rodištěm rybenek, ale rybenky se v nich mohou zabydlet a změnit jejich podobu a vlastnosti. Stane se z nich technický blok 97.
  • V kódu hry náleží název "stonebrick" kamení a kamenné cihly nesou název "stonebricksmooth".
  • Textura kamenných cihel je téměř shodná s texturou kamenných cihel ve hře Metagun, kterou vytvořil Notch v souvislosti s Ludum Dare.
  • Jakákoliv směs různých variant kamenných cihel může být použita při výrobě schodů a půlbloků z kamenných cihel.

Galerie[]

Podívejte se také[]


Advertisement