Minecraft Wiki
Advertisement
Kamení
Kamenná suť.png
Kamení
Průhlednost

Ne

Svítivost

Ne

Odolnost proti výbuchu

?

Tool

Obnovitelné

Ano

Seskupitelné

Ano (64)

Flammable

No

Experience

Tavba: 0.1

Drops

Itself

Data value

dec: 4 hex: 4 bin: 100

Name

kamení

Kamení je běžný blok, získatelný těžbou kamene. Jeho textura se podobá nepravidelnému hrubě dlážděnému povrchu. Kamení je využíváno hlavně pro výrobu nebo také často pro stavbu.

Zisk[]

Když je kamení vytěženo libovolným krumpáčem, získáte z něj opět kamení; když je vytěžen něčím jiným, tak z něj nic nezískáte.

Blok Cobblestone
Tvrdost 2
Nástroj
Doba rozbíjení[note 1]
Ruka 10
Dřevěný nástroj 1.5
Kamenný nástroj 0.75
Železný nástroj 0.5
Diamantový nástroj 0.4
Zlatý nástroj 0.25
  1. Čas je uveden pro neočarované nástroje v sekundách.

Kámen[]

Je-li kámen vytěžen krumpáčem, který nemá okouzlení něžný dotyk, získáte z něj kamení.

Přirozený výskyt[]

Kamení se přirozeně objevuje žalářích, pevnostech, vesnicích a lesních chrámech.

Voda a láva[]

Podívejte se také na: Tutorials/Cobblestone farming

Pokud se spojí voda a tekoucí láva, tak bude tekoucí láva nahrazena kamením. Ale pokud by láva stekla dolů na vodu, tak by se vytvořil kámen.

Využití[]

Kamení je možné využít jako základní stavební blok, neboť má velkou odolnost vůči výbuchu a je docela běžný.

Rybenka[]

Rybenka má schopnost se v kamení schovat a vytvořit zde vejce monstra.

Tavení[]

Ingredience Vstup » Výstup
Kamení
Kamení
Uhlí

Kámen

Součást výroby[]

Oprava[]

Kamenné meče, krumpáče, sekery, motyky a lopaty mohou být opraveny za použití kamení na kovadlině.

Achievementy[]

Template:Load achievements: Unknown achievement. Achievement title not found on page Achievements

Video[]

Cobblestone/video

Historie[]

Ingredience Výroba recept Popis
Kamení +
Tyčka

Kamení

Kamení

Tyčka

Kamenný meč
Kamení +
Tyčka
KameníKameníKamení
Tyčka

Tyčka

Kamenný krumpáč
Kamení +
Tyčka
KameníKamení
KameníTyčka

Tyčka

Kamenná sekera
Java Edice (pre-Classic)
Pre 0.0.0Cobblestone JE1.png Kamení bylo prvním blokem v Minecraftu,[1] a to ještě za dob, kdy hra byla pouhým klonem Infiminera, a jmenovala se "Cave Game". Textura kamení pochází z jedné předchozí Notchovy hry zvané RubyDung.
rd-132211Minecraft logo 2.gif Kamení bylo použito pro původní logo oficiálních stránek hry a také pro původní nápis Minecraft v hlavní nabídce hry.
rd-160052Cobblestone JE2 BE1.png Textura byla změněna, takže je o něco hladší.
Java Edice (Classic)
0.0.14aCobblestone JE3 BE2.png Textura byla změněna, takže má více detailů.
0.0.19aKamení bylo odstraněno z UI kvůli nedostatku místa.
0.0.20Kamení bylo do UI znovu přidáno.
Java Edice (Indev)
0.31January 29, 2010Kamení se nyní používá k výrobě kamenných mečů, seker, krumpáčů a lopat.
February 6, 2010Kamení se nyní používá k výrobě kamenných motyk.
February 19, 2010Kamení se nyní využívá k výrobě pecí.
February 23, 2010Kamení je možné přetavit v hladký kámen.
Java Edice (Infdev)
June 17, 2010Kamení se vytvoří, když se setká tekoucí voda s tekoucí lávou. To umožňuje stavět generátory na kamení.
Seecret Friday 2Kamení se nyní nachází v žalářícz společně s kamenem porostlým mechem.
Java Edice (Alpha)
1.0.0Kamení se využívá pro vytvoření kamenných schodů.
1.0.1Kamení se využívá pro výrobu pák.
Java Edice (Beta)
1.2Kamení se využívá k výrobě dávkovačů.
1.3Kamení se využívá k výrobě půlbloků z kamení a již z něj nelze vytvořit kamenné půlbloky.
1.7Cobblestone.png Horní a spodní poloviny textur byly spolu s horními dvěmi kravdrany vyměněny, výsledná textura pak byla o trochu světlejší a hladší.
Kamení se využívá k výrobě pístů.
1.8Kamení se vyskytuje ve vesnicích a pevnostech.
Java Edice
1.0.0Beta 1.9-pre3Kamení se využívá k výrobě varných stojanů.
1.3.112w22aKamení se vyskytuje jako jeden ze základních bloků lesních chrámů.
1.4.212w34aKamení se využívá pro výrobu kamenných zdí.
1.513w03aKamení se využívá k výrobě podavačů.
1.814w02aKamení se využívá k výrobě dioritu a andezitu.
14w03aKamení se generuje pod štěrkovými cestami ve vesnicích a zabraňuje tak jejich zřícení do jeskyní.
14w04aKamení se využívá k výrobě kamene porostlého mechem.
Pocket Edition Alpha
0.1.0Přidáno kamení.
0.3.0Kamení se využívá k výrobě kamenných schodů a půlbloků.
0.3.2Kamení se využívá k výrobě pecí.
?Kamení lze přetavit.
0.4.0Kamení se využívá k výrobě kamenných motyk.
0.6.0Kamení se využívá k výrobě kameníku.
0.8.0build 2Kamení se využívá k výrobě kamenných zdí.
0.9.0build 1Kamení se vyskytuje v žalářích, pevnostech a vesnicích.
0.12.1build 1Kamení se využívá k výrobě varných stojanů.
Nyní lze získat zkušenostní body z tavení.
0.13.0build 1Kamení se využívá k výrobě pák.
Kamení se již nevyužívá k výrobě kameníku.
0.15.0build 1Kamení se využívá k výrobět pístů a detektorů změn.
Konzolová Edice
TU1CU11.0Patch 1Přidáno kamení.
TU3Změněna textura kamení na Cobblestone.png.

Problémy[]

Problémy týkající se “Kamení” jsou spravovány na issue tracker. Problémy hlaste tam.

Galerie[]

Odkazy[]


Advertisement