Minecraft Wiki
Advertisement
Kaktus
Kaktus.png
Kaktus
Průhlednost

Ano

Svítivost

Ne

Odolnost proti výbuchu

?

Tool

This block can be broken with any tool, but a sword is the quickest; however it still takes double damage

Obnovitelné

Ano

Seskupitelné

Ano (64)

Flammable

No

Drops

Itself

Data value

dec: 81 hex: 51 bin: 1010001

Name

kaktus

Kaktus je blok, který se přirozeně vyskytuje na poušti. Když se hráč nebo stvoření, dotýká kaktusu, dojde k ubraní a to v intervalu za 0,5 sekundy. Blok může být jednoduše vytěžen zničením bloku pod ním, necháním ho spadnout nebo přímo rukou z bezpečné vzdálenosti.

Blok má jednu texturu na všech souvislých stranách, další nahoře a třetí vespod (která vypadá jako jednodušší verze dřeva).

Kaktus zničí jakýkoliv předmět, který s ním přijde do styku, včetně vytěženého kaktusu. Když hráč nebo stvoření zemře kvůli kaktusu, je možné, že bude mnoho z něj vypadlých věcí zničeno. Proto může být dělání pastí pomocí kaktusů kvůli farmení zdrojů méně efektivní. Jelikož zničí věci, co s ním přijdou do styku, dá se použít pro tvorbu odpadkových košů, s tím, že ubírá méně zdraví, když se ho dotknete.

Kaktus může být upečen v peci, aby vzniklo zelené barvivo.

Podmínky růstu[]

Kaktus roste jenom na písku do maximální výšky 3 bloků, i když může být hráčem postaven větší. Je nejběžnější v pouštních biomech, ale může se vzácně vyskytovat na pláži i v jiných biomech obsahující písek. Kaktus může být umístěn buď na písek, nebo na jiný kaktus, když mu v tom nebrání žádné pevné bloky. Kostní moučka nefunguje na kaktus a neurychlí jeho růst. Kaktus nemůže být umístěn na pískovec.

Když se místo, kde kaktus stojí stane nevhodným, jako například při vložení bloku vedle něj nebo při zničení bloku pod ním, blok kaktusu a všechny nad ním se zhroutí a mohou se sebrat a znovu umístit.

Kaktus může být umístěn pod vodu, pokud je tam písek, a bude růst, pokud se dostane na hladinu. Pokud ho dáte 1 blok hluboko do vody, poroste normálně. Dva bloky vysoký kaktus položený do hloubky dvou bloků vyroste do výšky 3 bloků. Jakýkoliv vyšší sloup ve větší hloubce musí zcela postavit hráč. Zajímavé využití toho je, že jelikož je kaktus průsvitný, vyšší sloupy, které dosahují na hladinu, se dají použít pro rozšíření slunečního světla hlouběji pod vodu.

Kaktus nepotřebuje světlo k růstu a není hořlavý. Díky tomu roste dobře v pekle, pokud si s sebou hráč přinese písek.

Historie[]

Poprvé se objevil ve verzi Alpha 1.0.6.

Před verzí Alpha 1.0.11:

 • Kaktus mohl být dán kamkoliv a nepotřeboval kolem sebe prázdný prostor. To mu umožňovalo postavit dveře, které zraňují hráče a stvoření: hráči i stvoření přijdou o půl srdce, když přejdou přes kaktus. Díky tomu byl užitečný pro pasti, jako chodba s podlahou z kaktusů, která by zabila všechna stvoření, co přejdou po ní.
 • Sbírání kaktusů zraňovalo hráče.
 • Textura byla jiná a neměla trny Cactus JE1.png

Pečení[]

Ingredients Vstup » Výstup
Cactus
Kaktus
Uhlí

Kaktusová zeleň

Farmaření[]

Je možné udělat plně automatickou kaktusovou farmu, která po dokončení nepotřebuje žádný další zásah hráče ke sklizení kaktusů, jak je ukázáno zde.

Využití k obraně[]

Kvůli jejich schopnosti zranit stvoření a hráče a kvůli automatickému růstu je možné vytvořit bariéru kolem bezpečných oblastí, pokud hráč věnuje několik herních dní jejich rozmístění. Jsou výhody a nevýhody kaktusové zdi a je nejlepší ji postavit až jako druhotnou zeď kolem dobře osvětlené, ohrazené oblasti.

 • Kaktusy jsou vyšší než ohrada a mohou zastavit šípy. Narozdíl od ohrady skrz ně hráč nevidí.
 • Creepeři a zombie mohou vejít do zdi z kaktusů a zranit se v pokusu zabít hráče.To teď může být skoro nemožné od updatu umělé inteligence ve verzi 12w03a.
 • Kaktus roste bez dozoru a hráč nemusí hledat další materiál na zvýšení zdi. Rostou ale svou vlastní rychlostí a nedají se urychlit.
 • Hráči se mohou zbavit věcí, když je hodí na kaktus.
 • Pochodeň se nedá položit na kaktus. Místo toho musí být dány na písek mezi kaktusy nebo vedle nich.
 • Neutrální stvoření často narazí do kaktusu a zemřou. To je běžnější ve svislém nebo vodorovném směru, když jsou zablokováni ze tří stran. To dělá sebrání kořisti mnohem jednodušší, pokud kaktusy nezničí to, co z nich vypadlo.

Protože kaktusy nemohou být umístěny vedle jiného pevného bloku, je třeba stavět kaktusovou zeď šikmo nebo "cikcak". Pro rozšíření zdi stačí jen zničit vrchni dva bloky a přemístit je jinam. Bohužel, některé bloky mohou být při použití tohoto postupu ztraceny kvůli ničivému efektu okolních kaktusů.

Vzácně se stvoření mohou dostat na jednoblokový kaktus, například, je-li tam dostrkán jiným stvořením, nebo je-li tam odražen hráčem. Protože je kaktus pravděpodobně nezabije, můžou odtud přeskočit například na sousedící plot. Proto se v nebezpečných oblastech může vyplatit nečekat na přirozený růst kaktusů, ale stavět rovnou dva až tři na sebe.

Bugs[]

 • Kaktus můžete najít lítající, stejně jako písek. Je to velmi vzácné, a většinou se to stává multiplayeru.
 • Kaktus může být položen Endermanem na jakýkoliv blok (ale neporoste).
 • V multiplayeru, může být kaktus v jiné lokaci, než druhý hráč vidí. Kaktusy obou hráčů budou stále ubírat objema hráčům.

Trivia[]

 • Kaktusy vydávají při umístění a zničení stejný zvuk jako vlna.
 • Až do verze Beta 1.8 se kaktus hozený na zem zdál větší než jiné bloky a to i přes to, že po umístění byl viditelně menší.
 • Narazí-li do kaktusu vozík, je zničen a droppnut (a díky ničivému efektu kaktusu často také zničen).
 • Kaktus může být umístěn vedle sazenice, ale když strom vyroste, kaktus se zničí.
 • Bloky kaktusu nejsou hořlavé (mohou být umístěny do lávy).
 • Kaktusy mohou být užitečné při likvidaci "odpadu".
 • Kaktusy jsou inspirovány kaktusy Saguaro, které rostou v Sonorské poušti na jihozápadě Spojených států a v severním Mexiku.
 • Placing iron bars on top of a single cactus will cause only the corners to damage.
 • Endermani mohou množit kaktusy tím, že seberou vrchní bloky již vzrostlých kaktusů a "zasadí" je jinam.
 • Spodek kaktusu má stejnou texturu, jako spodní a vrchní část kmenů, ale ve světle zelené.

Gallery[]

Advertisement